Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Trà Vinh: Huy động nguồn lực, hỗ trợ đồng bào DTTS “an cư - lạc nghiệp”

Vân Khánh - 07:31, 07/12/2023

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Trà Vinh luôn quan tâm, chú trọng công tác hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo (đặc biệt thuộc vùng đồng bào DTTS), giúp đồng bào “an cư – lạc nghiệp”. Đây không đơn thuần là việc triển khai một chủ chương, chính sách mà nó còn là một phong trào mang tính toàn dân, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, đồng thời khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

Thạnh Hòa Sơn là một trong những xã thuộc huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) có tới 70% dân số là đồng bào Khmer sinh sống. Nhằm tạo điều kiện cho đồng bào Khmer có cuộc sống ổn định, việc thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc được xã Thạnh Hòa Sơn quan tâm, chú trọng (đặc biệt là vấn đề hỗ trợ về nhà ở, để giúp đồng bào DTTS an cư lạc nghiệp).

Từ nguồn Quỹ An sinh xã hội của tỉnh, từ đầu năm 2023 đến nay xã Thạnh Hòa Sơn triển khai thực hiện xây dựng 15 căn nhà cho hộ khó khăn về nhà ở (trong đó nguồn quỹ hỗ trợ 40 triệu đồng và tạo điều kiện cho vay thêm 50 triệu đồng) và từ Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình MTQG 1719), triển khai từ năm 2022 đã hỗ trợ xây dựng được 28 căn. Cuối năm 2023 xã phấn đấu giải quyết cơ bản nhà ở cho hộ nghèo, đặc biệt là hộ nghèo khó khăn về nhà ở là đồng bào Khmer.

Được hỗ trợ nhà ở, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh vươn lên phát triển kinh tế.
Được hỗ trợ nhà ở, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh vươn lên phát triển kinh tế.

Trong ngôi nhà mới vừa được xây dựng xong, ông Thạch Đươne (ở ấp Lạc Sơn, xã Thạnh Hòa Sơn) không giấu được niềm vui. Ông Đươne cho biết, ông vốn làm nghề phụ hồ, còn vợ ở nhà chăm sóc các cháu để các con an tâm đi làm ăn xa. Số tiền từ công việc phụ hồ kiếm được, chỉ đủ cho gia đình chi tiêu hằng ngày. Chính vì vậy, vợ chồng ông chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có điều kiện để xây dựng một ngôi nhà mới kiên cố. Đầu năm 2022, khi được chính quyền địa phương xét tặng hỗ trợ nhà ở cho gia đình với số tiền 40 triệu đồng và được tạo điều kiện cho vay từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 50 triệu đồng, cộng thêm việc các con góp hơn 50 triệu đồng, vợ chồng ông đã mạnh dạn xây dựng một căn nhà kiên cố.

“Tuổi càng về già, có niềm vui nào hơn khi được an cư trong ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp, không còn nỗi lo dột, sập mỗi khi mùa mưa bão về”, ông Đươne xúc động bộc bạch.

Niềm vui có nhà mới không chỉ đến với gia đình ông Thạch Đươne mà còn đến với 17 hộ khó khăn khác ở xã Thạnh Hòa Sơn, trong đó đa số là hộ Khmer ở các ấp Lạc Sơn, Cầu Vĩ, Lạc Thạnh B và Lạc Hòa trong năm 2023 này.

Chính sách hỗ trợ nhà ở, phát triển kinh tế được nhân dân đồng tình, ủng hộ.
Chính sách hỗ trợ nhà ở, phát triển kinh tế được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Cùng chung tâm trạng như ông Đươne, bà Sơn Thị Cang (ở ấp Cầu Vĩ, xã Thạnh Hòa Sơn) chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, gia đình tôi được hỗ trợ 40 triệu đồng và đang bắt đầu cất nhà mới. Ước mơ có được ngôi nhà khang trang của tôi, nay đã trở thành hiện thực. Tôi mừng và biết ơn Đảng, Nhà nước nhiều lắm”.

Ông Lê Văn Phước, Chủ tịch UBND xã Thạnh Hòa Sơn nhấn mạnh, việc triển khai quyết liệt, hiệu quả, kịp thời công tác hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ đồng bào Khmer tại địa phương đã giúp nhiều gia đình xóa nhà tạm bợ. Điều đó minh chứng được sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành và toàn xã hội chung tay vì người nghèo, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trong vùng đồng bào Khmer. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tạo thêm động lực để hộ đồng bào Khmer, nỗ lực hơn nữa trong lao động sản xuất, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, an tâm sản xuất, vươn lên cải thiện đời sống.

Tương tự, Ngãi Xuyên (huyện Trà Cú) cũng là xã có đông đồng bào Khmer sinh sống (chiếm gần 51%), trong những năm qua, từ nguồn đầu tư của Trung ương và địa phương, xã đã và đang tập trung nỗ lực giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất và chuyển đổi nghề cho đồng bào dân tộc Khmer.

Hỗ trợ nhà ở là một trong những chính sách giúp nhiều vùng đồng bào DTTS ở Trà Vinh thay đổi diện mạo.
Hỗ trợ nhà ở là một trong những chính sách giúp nhiều vùng đồng bào DTTS ở Trà Vinh thay đổi diện mạo.

Mấy tháng nay, chị Danh Kim Sa (ở ấp Xoài Thum, xã Ngãi Xuyên) vẫn còn cảm giác lâng lâng, vui sướng khi cả gia đình được ở trong căn nhà mới kiên cố. Chị Kim Sa cho biết, cuối năm 2022, thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình chị vay được 50 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719. Với số tiền trên, cộng thêm vay mượn và khoản tiết kiệm, gia đình chị đã xây dựng căn nhà gần 100 triệu đồng. Có được nhà ở kiên cố, gia đình chăm lo phát triển kinh tế và đã thoát nghèo, đồng thời có vốn nuôi thêm bò, thu nhập ổn định.

"Trước đây, cả gia đình tôi phải ở trong căn nhà xuống cấp, dột tứ bề mỗi khi mưa gió. Từ khi được chính quyền hỗ trợ nguồn vốn, gia đình tôi mới gắng sức để xây dựng được căn nhà kiên cố. Căn nhà mới chính là ước mơ, là động lực để gia đình tiếp tục vươn lên phát triển kinh tế để có cuộc sống tốt hơn".

Ông Kiên Thanh Huy Sal, Chủ tịch UBND xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú cho biết: Năm 2022, thực hiện hỗ trợ nhà theo Quyết định số 2100/QĐ –UBND, ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh, xã xây dựng 19 căn; thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ – HĐND, Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ cho vay xây dựng 53 căn; xã hội hóa 06 căn; UBMTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ nhà đại đoàn kết 17 căn... phần lớn đối tượng hưởng lợi là hộ Khmer. Đến nay, xã có 2.936 hộ có nhà ở đạt chuẩn theo quy định (chiếm 93,47%), không còn hộ có nhà tạm, nhà dột. Nhờ đó, đời sống đồng bào Khmer ở Ngãi Xuyên từng bước được nâng cao, diện mạo vùng nông thôn ngày càng khởi sắc.

Chất lượng cuộc sống đồng bào DTTS ở tỉnh Trà Vinh ngày một được nâng cao, nhờ thụ hưởng chính sách dân tộc.
Chất lượng cuộc sống đồng bào DTTS ở tỉnh Trà Vinh ngày một được nâng cao, nhờ thụ hưởng chính sách dân tộc.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhấn mạnh: Những năm qua, đời sống của đồng bào DTTS trong tỉnh không ngừng nâng lên, đó là kết quả triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiều nghị quyết, chính sách. Cụ thể, có Nghị quyết số 04/2021/NQ – HĐND, ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh Trà Vinh "Quy định về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021 – 2025", toàn tỉnh hỗ trợ nhà ở cho 2.418 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó, ngân sách ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh hỗ trợ 1.052 hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn xây dựng nhà ở; Quỹ An sinh xã hội tỉnh hỗ trợ 910 căn, còn lại từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của tỉnh và huyện.

Những cách làm thiết thực trong việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (đặc biệt trong vùng đồng bào DTTS) ở Trà Vinh đã giúp các hộ có nhà ở kiên cố ,vững chắc. Từ đó giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có cơ sở để phấn đấu vươn lên, giảm nghèo bền vững, góp phần quan trọng vào công tác phát triển kinh tế - xã hội nói chung của tỉnh Trà Vinh.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngày 27/12, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh năm 2023. Dự hội nghị có: Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) Lưu Xuân Thủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh, UBND 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã giáp ranh có xã, thôn, bản miền núi cùng 150 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho trên 701.000 người DTTS toàn tỉnh.
Tin nổi bật trang chủ
Trăm năm bờ xe nước bên sông

Trăm năm bờ xe nước bên sông

Phóng sự - Tiêu Dao - 20:22, 01/03/2024
Bờ xe nước - cỗ máy bằng tre là biểu tượng một thời bên dòng sông Trà Khúc ngày đêm quay đều, mang nước tưới cho ruộng đồng xanh tốt. Hơn 50 năm trôi qua, ở TP. Quảng Ngãi vẫn có một nghệ nhân cần mẫn dựng tạo “kỳ quan đồng ruộng” để di sản này không bị biến mất.
Tin trong ngày - 1/3/2024

Tin trong ngày - 1/3/2024

Media - BDT - 20:00, 01/03/2024
Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 1/3, có những thông tin đáng chú ý sau: Việt Nam trong Top 10 điểm đến tốt nhất năm 2024 cho sinh viên tốt nghiệp. Quảng bá phở Việt qua Festival Phở 2024. Sầu riêng OCOP giữa vùng sâu Hang Ka. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi
Đội đua thuyền máy F1 H2O Bình Định - Việt Nam đứng đầu phân hạng UIM F1H2O Grand Prix of Indonesia

Đội đua thuyền máy F1 H2O Bình Định - Việt Nam đứng đầu phân hạng UIM F1H2O Grand Prix of Indonesia

Thể thao - T.Nhân - 19:58, 01/03/2024
Thông tin từ Ban Tổ chức giải, ngày đua đầu tiên (1/3), đội thuyền máy F1 H2O Bình Định - Việt Nam đã giành được thành tích đáng nể ở ngày đua phân hạng UIM F1H2O Grand Prix of Indonesia đang diễn ra ở hồ Toba. Trong đó, Đội trưởng Jonas Andersson giữ vững phong độ của đương kim vô địch mùa giải 2023, khi là tay đua đứng đầu bảng xếp hạng. Đứng sau là các tay đua Erik Stark của đội Victory (U.A.E) và Rusty Wyatt đội Sharjah (U.A.E).
Sơn La: Miền quê cổ tích Ngọc Chiến sẵn sàng cho Ngày hội hoa Sơn Tra

Sơn La: Miền quê cổ tích Ngọc Chiến sẵn sàng cho Ngày hội hoa Sơn Tra

Tin tức - Minh Nhật - 19:55, 01/03/2024
Theo Kế hoạch của UBND huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Ngày hội hoa Sơn Tra năm 2024, sẽ diễn ra vào ngày 9, 10/3, tại bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến, với các hoạt động hấp dẫn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân

Thời sự - Thúy Hồng - 19:53, 01/03/2024
Sáng 1/3, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì, Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Tin trong ngày - 29/2/2024

Tin trong ngày - 29/2/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 29/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Đà Lạt được nhận giải thưởng Thành phố lễ hội của châu Á. Chiêm ngưỡng tòa thành độc nhất vô nhị tại xứ Thanh. Những lá đơn “đặc biệt” ở Hàm Yên. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Gia Lai: Tổ chức Trưng bày áo dài và Hội thi dân vũ

Gia Lai: Tổ chức Trưng bày áo dài và Hội thi dân vũ

Xã hội - Ngọc Thu - 19:44, 01/03/2024
Sáng 1/3, tại Nhà Thiếu nhi Tp. Pleiku, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã tổ chức Trưng bày Áo dài “Tôi yêu Áo dài Việt”; đồng diễn dân vũ và Hội thi dân vũ “Phụ nữ Gia Lai duyên dáng, khỏe, đẹp” nhằm chào mừng Kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024), 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975 - 17/3/2024).
Phú Yên: Bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu

Phú Yên: Bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu

Pháp luật - T.Nhân - 19:41, 01/03/2024
Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” đối với ông Tôn Thất Thịnh (SN 1969, trú ở khu phố Bà Triệu, phường 7, Tp. Tuy Hòa) là Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Sông Cầu.
Hà Giang: Gần 1.000 lao động là con em đồng bào DTTS tham gia Hội chợ việc làm

Hà Giang: Gần 1.000 lao động là con em đồng bào DTTS tham gia Hội chợ việc làm

Nghề nghiệp - Việc làm - Vũ Mừng - 19:36, 01/03/2024
Sáng 1/3, UBND huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang tổ chức Hội chợ việc làm năm 2024. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của 14 doanh nghiệp và gần 1.000 lao động, học sinh là con em đồng bào DTTS tham gia Hội chợ việc làm trên địa bàn.
Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2024 đánh dấu 10 năm phát triển

Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2024 đánh dấu 10 năm phát triển

Tin tức - Minh Nhật - 19:33, 01/03/2024
Sáng 1/3, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Áo dài lần thứ 10 năm 2024.
Trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc và Bản đồ Việt Nam cho người dân xã biên giới

Trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc và Bản đồ Việt Nam cho người dân xã biên giới

Tin tức - Vũ Mừng - 19:31, 01/03/2024
Tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên, Tháng 3 Biên giới năm 2024 , Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Tỉnh đoàn tỉnh Đồng Nai trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc và Bản đồ Việt Nam cho người dân xã biên giới Xín Mần, huyện Xín Mần.