Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
Chương trình biểu dương, tôn vinh Người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 11-13/12

Chương trình biểu dương, tôn vinh Người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 11-13/12

Sáng 05/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã chủ trì cuộc họp rà soát công tác tổ chức Chương trình biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Dân tộc (UBDT).
Chú trọng xây dựng và hoàn thiện chính sách giáo dục cho đồng bào DTTS

Chú trọng xây dựng và hoàn thiện chính sách giáo dục cho đồng bào DTTS

Trong hơn 35 năm đổi mới, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng để bảo đảm quyền bình đẳng trong học tập đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi. Chính sách giáo dục cho đồng bào DTTS ngày càng được hoàn thiện, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về "Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các dân tộc".
Hòa Bình: Thực hiện bình đẳng giới, giải quyết các vấn đề cấp thiết với phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN

Hòa Bình: Thực hiện bình đẳng giới, giải quyết các vấn đề cấp thiết với phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Hòa Bình đã chủ động tham mưu, đề xuất nội dung trong thúc đẩy bình đẳng giới, tập trung nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ cách làm trong giải quyết các vấn đề cấp thiết với phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.
Tạo động lực để đồng bào các DTTS ở Mường Nhé vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên mảnh đất quê hương

Tạo động lực để đồng bào các DTTS ở Mường Nhé vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên mảnh đất quê hương

Với đặc thù là huyện vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn, những năm gần đây, nhờ nỗ lực triển khai tốt các chính sách dân tộc và các Chương trình mục tiêu quốc gia, đời sống người dân huyện Mường Nhé (Điện Biên) đang ngày càng được nâng cao, từng bước xây dựng huyện trở thành điểm sáng kinh tế - xã hội vùng biên.Phóng viên báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc phỏng vấn ông Bùi Minh Hải, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
An Giang: Hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới

An Giang: Hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại An Giang được triển khai thực chất và mang lại hiệu quả tích cực. Đến cuối tháng 11/2023, An Giang đã có 71/110 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 29 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 8 ấp tại các xã biên giới, xã khó khăn trên địa bàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn “Ấp nông thôn mới”…
Ninh Thuận: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho vùng đồng bào DTTS&MN

Ninh Thuận: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho vùng đồng bào DTTS&MN

Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN, từ năm 2022-2023, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách nhằm giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.
Bạc Liêu: Tập trung nguồn lực giảm nghèo vùng đồng bào DTTS

Bạc Liêu: Tập trung nguồn lực giảm nghèo vùng đồng bào DTTS

Thời gian qua, việc vận dụng, triển khai và giải ngân kịp thời các nguồn lực đã giúp đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS tỉnh Bạch Liêu.
Phú Yên: Còn nhiều vướng mắc trong giải ngân vốn Chương trình MTQG 1719

Phú Yên: Còn nhiều vướng mắc trong giải ngân vốn Chương trình MTQG 1719

Phú Yên có 3 huyện được thụ hưởng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719). Tỉnh được đánh giá là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả Chương trình. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc, việc giải ngân vốn chưa cao.
Bát Xát (Lào Cai): Chính sách dân tộc góp phần đổi thay vùng đồng bào DTTS

Bát Xát (Lào Cai): Chính sách dân tộc góp phần đổi thay vùng đồng bào DTTS

Những năm qua Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo phát triển đời sống đồng bào các DTTS, theo đó nhiều chính sách đã được ban hành, góp phần thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS và miền núi. Tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai việc triển khai các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 đã được huyện tích cực triển khai, phát huy hiệu quả nguồn vốn, tạo động lực để đồng bào DTTS phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Lê Đức Minh, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Bát Xát (Lào Cai) về vấn đề này.
Thời cơ và động lực để các tỉnh Tây Nguyên phát triển mạnh mẽ

Thời cơ và động lực để các tỉnh Tây Nguyên phát triển mạnh mẽ

Qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, hơn 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Hòa chung với sự phát triển của đất nước, vùng Tây Nguyên cũng đang từng ngày phát triển, đời sống của đồng bào các dân tộc vùng Tây Nguyên không ngừng được nâng cao.
Khánh Hòa: Tiếp tục triển khai các giải pháp tạo sinh kế bền vững cho đồng bào DTTS và miền núi

Khánh Hòa: Tiếp tục triển khai các giải pháp tạo sinh kế bền vững cho đồng bào DTTS và miền núi

Ngày 1/12, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2,5 năm thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Quảng Trị: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

Quảng Trị: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

Thời gian qua, Quảng Trị tổ chức thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” tại 187 thôn, 31 xã khu vực I, II, III và 6 xã có thôn vùng DTTS và miền núi tại 5 huyện (Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Đakrông và Hướng Hóa). Thông qua các đợt truyền thông nhằm nâng cao kiến thức về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cho cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi, hướng đến dần xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Quảng Nam: Các Chương trình mục tiêu quốc gia là cơ hội để nâng cao đời sống cho người dân vùng DTTS, miền núi

Quảng Nam: Các Chương trình mục tiêu quốc gia là cơ hội để nâng cao đời sống cho người dân vùng DTTS, miền núi

Ngày 30/11, Đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) do Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại một số địa phương và làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam về tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG.
Thái Nguyên: Truyền thông nâng cao nhận thức giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Thái Nguyên: Truyền thông nâng cao nhận thức giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Trong 3 ngày (29/11 đến 1/12), Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tổ chức các hội nghị truyền thông nâng cao nhận thức về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023.
Quảng Ngãi: Giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn thấp

Quảng Ngãi: Giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn thấp

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG). Tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn, vướng mắc về một số nội dung của các chương trình chưa được hướng dẫn cụ thể hoặc chậm hướng dẫn nên tỷ lệ giải ngân vốn sự nghiệp đạt rất thấp.
Biểu dương, tôn vinh 77 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Phú Thọ năm 2023

Biểu dương, tôn vinh 77 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Phú Thọ năm 2023

Ngày 30/11, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh năm 2023.
Ngày hội Văn hóa, Thể thao dân tộc Sán Dìu huyện Tiên Yên năm 2023

Ngày hội Văn hóa, Thể thao dân tộc Sán Dìu huyện Tiên Yên năm 2023

Tại xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đã diễn ra Lễ hội Đền Đức ông Hoàng Cần - Ngày hội Văn hóa, Thể thao dân tộc Sán Dìu huyện Tiên Yên năm 2023. Chương trình thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, hưởng ứng.
Người đàn ông Tà Riềng vẹn nguyên tình yêu với nghề đan lát

Người đàn ông Tà Riềng vẹn nguyên tình yêu với nghề đan lát

Một ngày cuối tháng 11/2023, chúng tôi đến thăm thôn Đắc Tà Vâng (xã Đắc Tôi, huyện Nam Giang, Quảng Nam) trong cơn mưa chiều vùng biên. Trong khung cảnh bình yên, ông Zơ Râm Vấn đang say mê đan nia dưới hiên nhà. Đã ở tuổi 77 nhưng tình yêu của ông với nghề đan lát truyền thống của người Tà Riềng (một nhánh thuộc dân tộc Gié Triêng) bền vững như những sợi nan gắn bó, quấn quýt lấy nhau qua năm tháng.
Huyện U Minh (Cà Mau): Phát huy hiệu quả vốn đầu tư của Chương trình MTQG 1719

Huyện U Minh (Cà Mau): Phát huy hiệu quả vốn đầu tư của Chương trình MTQG 1719

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động Công tác dân tộc, chính sách dân tộc - Tuấn Ninh - Minh Triết (thực hiện) - 05:53, 30/11/2023
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đã tích cực triển khai, phát huy hiệu quả nguồn vốn, thêm động lực để đồng bào DTTS phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.
Vụ Công tác Dân tộc địa phương gặp mặt đoàn Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận

Vụ Công tác Dân tộc địa phương gặp mặt đoàn Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận

Ngày 29/11, Vụ Công tác dân tộc địa phương (bộ phận phụ trách địa bàn Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung) gặp mặt đoàn đại biểu 21 Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Ninh Thuận, do bà Pi Năng Thị Thủy - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm Trưởng đoàn. Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương Điểu Mưu chủ trì buổi gặp mặt.