Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Đồng bào DTTS và Miền núi

Đội văn nghệ thôn bản - Đánh thức vai trò của những chủ nhân văn hóa: Chính sách mới, kỳ vọng mới (Bài 2)

Đội văn nghệ thôn bản - Đánh thức vai trò của những chủ nhân văn hóa: Chính sách mới, kỳ vọng mới (Bài 2)

Bằng tình yêu và trách nhiệm với văn hóa dân tộc, các đội văn nghệ thôn, bản chính là những "viên gạch" góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân... Tuy vậy, để duy trì, lan tỏa hơn nữa cho các hoạt động này, việc xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ cho các đội văn nghệ thôn bản, đặc biệt là ở vùng đồng bào DTTS và miền núi khó khăn là rất quan trọng...
Nguy cơ mai một bản sắc văn hóa người Sán Chỉ

Nguy cơ mai một bản sắc văn hóa người Sán Chỉ

Văn hóa truyền thống của người Sán Chỉ (thuộc dân tộc Sán Chay) ở Cao Bằng đậm đà bản sắc, phản ánh qua hệ thống các lễ hội lâu đời, phong tục, tín ngưỡng, chuyện cổ tích, thơ ca, kiến trúc nhà ở, trang phục truyền thống... Tuy nhiên, do biến động của thời gian, hoàn cảnh sống, ảnh hưởng của quá trình hội nhập… nhiều nét văn hóa truyền thống đã bị mai một, cần phải quan tâm gìn giữ và phát huy kịp thời.
Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế tập huấn Dự án 8 Chương trình MTQG 1719

Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế tập huấn Dự án 8 Chương trình MTQG 1719

Thực hiện Dự án 8, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 -2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức 2 lớp tập huấn phát triển năng lực thúc đẩy bình đẳng giới trong cộng đồng (thuộc Dự án 8, Chương trình MTQG 1719) cho 100 đại biểu là cán bộ cấp thôn trên địa bàn các xã thuộc huyện A Lưới.
Vĩnh Phúc: Tín dụng chính sách góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội

Vĩnh Phúc: Tín dụng chính sách góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội

Có thể nói, tín dụng chính sách là một trong những công cụ, giải pháp có tính căn cơ, lâu dài, giúp các cấp chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới nâng cao, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi, phát triển kinh tế nhất là trong tình hình kinh tế có nhiều biến động như hiện nay.
Bắc Giang: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG 1719

Bắc Giang: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG 1719

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KH-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719).
Phú Yên: Triển khai hiệu quả Chương trình MTQG 1719 thúc đẩy phát triển vùng DTTS và miền núi

Phú Yên: Triển khai hiệu quả Chương trình MTQG 1719 thúc đẩy phát triển vùng DTTS và miền núi

Vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Phú Yên là địa bàn cư trú của 33 dân tộc anh em, trong đó có 32 DTTS, chủ yếu là các dân tộc Ê Đê, Chăm, Ba Na. Nhờ thực hiện kịp thời và đồng bộ các chính sách dân tộc, những năm gần đây, đời sống kinh tế, xã hội vùng DTT và miền núi ngày càng có nhiều thay đổi tích cực.
Ủy ban Dân tộc với Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi: Tăng cường kiểm tra, phối hợp đánh giá, giám sát (Bài 3)

Ủy ban Dân tộc với Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi: Tăng cường kiểm tra, phối hợp đánh giá, giám sát (Bài 3)

Trong bối cảnh việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) còn gặp nhiều khó khăn, Ủy ban Dân tộc đã chủ động, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, phối hợp hoạt động giám sát, để kịp thời phát hiện và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Ban Dân tộc Cao Bằng: Chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 1719

Ban Dân tộc Cao Bằng: Chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 1719

5 tháng đầu năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã chủ động phối hợp với các sở ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Chương trình MTQG phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) và kế hoạch năm 2023.
Bắc Giang: Quan tâm đầu tư cho y tế cơ sở

Bắc Giang: Quan tâm đầu tư cho y tế cơ sở

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất cho các trạm y tế cơ sở, góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao chất lượng đời sống người dân.
Ban Dân tộc Cao Bằng: Đẩy mạnh thực hiện các chính sách dân tộc

Ban Dân tộc Cao Bằng: Đẩy mạnh thực hiện các chính sách dân tộc

Từ đầu năm đến nay, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn.
Thực hiện Chương trình MTQG 1719: Bước đầu phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư (Bài 2)

Thực hiện Chương trình MTQG 1719: Bước đầu phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư (Bài 2)

Từ nguồn vốn của Chương trình MTQG 1719, đã có những hợp phần hỗ trợ sản xuất; những công trình hạ tầng, những hợp phần của các dự án... được thực hiện và đưa vào sử dụng. Việc có thêm những công trình đã góp phần làm thay đổi diện mạo bản làng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào vùng DTTS, miền núi.
Đa dạng hóa sinh kế để thoát nghèo bền vững

Đa dạng hóa sinh kế để thoát nghèo bền vững

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 được phân bổ nguồn vốn khoảng 75.000 tỷ đồng. Trọng tâm của Chương trình là tạo sinh kế cho người dân bằng việc hỗ trợ thông qua các mô hình sản xuất, phù hợp với nhu cầu trình độ canh tác và thế mạnh của địa phương. Đó sẽ là đòn bẩy giúp người dân vươn lên thoát nghèo.
Tập huấn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Tập huấn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Trong 2 ngày 22 - 23/12), tại Tp. Pleiku (Gia Lai), Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện và giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG) các tỉnh khu vực Tây Nguyên năm 2022.
Bắc Giang: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác giám sát đầu tư cộng đồng thuộc Tiểu dự án 3, Dự án 10

Bắc Giang: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác giám sát đầu tư cộng đồng thuộc Tiểu dự án 3, Dự án 10

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác giám sát đầu tư cộng đồng thuộc Tiểu dự án 3 Dự án 10 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng DTTS và miền núi năm 2022 (Chương trình MTQG). Ông Nhữ Văn Nam - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang chủ trì Hội nghị
Quảng Ngãi: Tập huấn công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân vùng đồng bào DTTS tham gia Chương trình MTQG

Quảng Ngãi: Tập huấn công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân vùng đồng bào DTTS tham gia Chương trình MTQG

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp với UBND các huyện Trà Bồng, Sơn Tây, Minh Long, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Bình Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, vận động Nhân dân vùng đồng bào DTTS và miền núi, tham gia tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG).
Bắc Giang: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần chương trình MTQG

Bắc Giang: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần chương trình MTQG

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với UBND huyện Sơn Động tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2022 - 2025 (Chương trình MTQG).
Tp. Pleiku (Gia Lai): Tuyên truyền pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Tp. Pleiku (Gia Lai): Tuyên truyền pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

UBND Tp. Pleiku (Gia Lai) vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về hôn nhân, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, sức khỏe sinh sản năm 2022. Đồng thời, Ban Dân tộc tỉnh đã tặng quà Tết cho 37 Người có uy tín trên địa bàn.
Gia Lai: Phấn đấu trên 90% người dân vùng DTTS đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông

Gia Lai: Phấn đấu trên 90% người dân vùng DTTS đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc hướng dẫn triển khai thực hiện xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS của Tiểu dự án 1 - Dự án 5 thuộc Quyết định số1719/QĐ-TTg.
Tăng cường công tác triển khai thực hiện và giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia

Tăng cường công tác triển khai thực hiện và giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 12/12, tại Tp. Rạch Giá (Kiên Giang), Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong công tác triển khai thực hiện và giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi” khu vực Tây Nam Bộ.
Thanh Hóa: Ra mắt các Tổ truyền thông cộng đồng

Thanh Hóa: Ra mắt các Tổ truyền thông cộng đồng

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức ra mắt 4 Tổ truyền thông cộng đồng tại thôn Chiềng, thôn Hún, thôn Buồng và thôn An Nhân xã Luận Khê.
Quyết tâm thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở huyện miền núi Ngọc Lặc

Quyết tâm thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở huyện miền núi Ngọc Lặc

Ngọc Lặc là 1 trong 11 huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa. Những năm qua, công tác giảm nghèo luôn được Đảng bộ, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm và thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, thông qua việc triển khai những chương trình, dự án chính sách dân tộc hỗ trợ thiết thực, tạo điều kiện cho nhiều hộ dân nghèo, cận nghèo vượt khó, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.