Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
Lào Cai: Tổ chức 22 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Lào Cai: Tổ chức 22 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Thông tin từ Chi cục Phát triển nông thôn cho biết, từ cuối tháng 10 đến nay, đơn vị đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh mở 22 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho 770 học viên là lao động khu vực nông thôn.
Lào Cai: Tăng cường các hoạt động về bình đẳng giới trong vùng đồng bào DTTS

Lào Cai: Tăng cường các hoạt động về bình đẳng giới trong vùng đồng bào DTTS

Mường Khương là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lào Cai; toàn huyện có dân số gần 67 nghìn người với 23 dân tộc; trong đó, đồng bào DTTS chiếm gần 90%. Thời gian qua, để tăng cường bình đẳng giới (BĐG) trong đồng bào DTTS, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều giải pháp tích cực nhằm từng bước nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ nói chung, phụ nữ DTTS nói riêng trong gia đình và xã hội.
Đắk Lắk: Đẩy mạnh phát triển du lịch khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

Đắk Lắk: Đẩy mạnh phát triển du lịch khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

Ngày 15/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch Phát triển du lịch khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022 - 2025.
Lào Cai: Tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm lần thứ nhất

Lào Cai: Tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm lần thứ nhất

Với mục tiêu đẩy mạnh hoạt động kết nối việc làm, hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp, ngày 12/11, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm lần thứ I năm 2022.
Bát Xát: Đầu tư 2 dự án sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện từ nguồn vốn Chương trình MTQG

Bát Xát: Đầu tư 2 dự án sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện từ nguồn vốn Chương trình MTQG

Theo kết quả rà soát năm 2022, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) có 144 hộ trong diện nguy hiểm cần di dời, sắp xếp dân cư, trong đó có 39 hộ sắp xếp cư dân biên giới; 105 hộ trong vùng thiên tai nguy hiểm, tập trung tại các xã Phìn Ngan, Tòng Sành và Pa Cheo.
Văn Bàn (Lào Cai): Huy động hiệu quả nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia để xây dựng NTM

Văn Bàn (Lào Cai): Huy động hiệu quả nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia để xây dựng NTM

Văn Bàn là huyện vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn của tỉnh Lào Cai. Thời gian qua, phong trào xây dựng Nông thôn mới (NTM) được địa phương đặc biệt quan tâm, coi đây là một trong những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc. Một trong những giải pháp được huyện chú trọng, có vai trò quyết định đó là tập trung triển khai hiệu quả, thực chất nguồn vốn từ 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021-2025, với phương châm “mỗi nguồn vốn, mỗi dự án, mỗi tiểu dự án, hoạt động phải gắn với mục tiêu hoàn thành các tiêu chí NTM.
Thực hiện chính sách dân tộc ở Cao Bằng: Nhận diện đúng, đầu tư hiệu quả

Thực hiện chính sách dân tộc ở Cao Bằng: Nhận diện đúng, đầu tư hiệu quả

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Cao Bằng đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng về công tác dân tộc trong tình hình mới. Nhiều chương trình, chính sách dân tộc được triển khai đã hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng bào DTTS trên các lĩnh vực, nhờ đó, đời sống kinh tế - xã hội vùng DTTS trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.
Mường Khương (Lào Cai):

Mường Khương (Lào Cai): "99 ngày cao điểm thi đua thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022"

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh Lào Cai đang tập trung triển khai giải ngân các nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2022. Nhiều giải pháp hay, cách làm sáng tạo đã và đang được đưa vào thực hiện với mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch năm. Phong trào thi đua “99 ngày cao điểm thi đua triển khai, hoàn thành các dự án thuộc 03 Chương trình MTQG năm 2022” mà huyện vùng cao Mường Khương mới đây phát động, là một trong những cách làm hay thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân nơi đây.
Phụ nữ Mông xanh với việc bảo tồn trang phục truyền thống

Phụ nữ Mông xanh với việc bảo tồn trang phục truyền thống

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai, dân tộc Mông có nhiều nhóm ngành, trong đó, người Mông xanh có dân số rất ít hiện sinh sống chủ yếu ở xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn. Người Mông xanh hiện vẫn còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình, trong đó có nghề se lanh, dệt vải. Hiện nay, các cấp, các ngành của tỉnh Lào Cai quan tâm đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, trong đó có mục tiêu hỗ trợ phục hồi, phát huy giá trị trang phục truyền thống trong đồng bào.
Văn Bàn (Lào Cai): Sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư Chương trình MTQG DTTS và miền núi năm 2022

Văn Bàn (Lào Cai): Sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư Chương trình MTQG DTTS và miền núi năm 2022

Văn Bàn là một trong những huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh Lào Cai. Vì vậy, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG DTTS và miền núi) có ý nghĩa rất quan trọng, thúc đẩy phát triển đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn đặc thù. Để bảo đảm tiến độ triển khai Chương trình, huyện đã có nhiều giải pháp tích cực, cũng như kịp thời tháo gỡ khó khăn với mục tiêu sử dụng nguồn lực đầu tư mang lại hiệu quả cao nhất.
Bồi dưỡng, phát triển nguồn cán bộ nữ DTTS tại Lai Châu: Chú trọng công tác tạo nguồn (Bài 1)

Bồi dưỡng, phát triển nguồn cán bộ nữ DTTS tại Lai Châu: Chú trọng công tác tạo nguồn (Bài 1)

Việc bồi dưỡng, đào tạo và phát triển nữ cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) trong thời gian qua ở vùng khó khăn, biên giới Lai Châu là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tạo nguồn cán bộ nữ đồng bào DTTS ở vùng cao, biên giới vẫn còn nhiều khó khăn.
Quảng Trị: Ưu tiên đầu tư cho những nội dung cần thiết, có tính cấp bách, những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn

Quảng Trị: Ưu tiên đầu tư cho những nội dung cần thiết, có tính cấp bách, những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG); giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 được tỉnh Quảng Trị xác định là nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào DTTS. Đến nay, tỉnh đã bắt tay vào triển khai Chương trình với quyết tâm rất cao. Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với bà Hồ Thị Lệ Hà - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị về nội dung này.
Hành trình chinh phục học bổng của lão nông người Mông

Hành trình chinh phục học bổng của lão nông người Mông

Nhận học bổng của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam khi đã gần 60 tuổi, lão nông Ly Giống Lềnh, dân tộc Mông là minh chứng cho lời dạy “Học không bao giờ cùng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phước Sơn (Quảng Nam): Thực hiện hiệu quả chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS

Phước Sơn (Quảng Nam): Thực hiện hiệu quả chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS

Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ "Về tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín (NCUT) và chính sách đối với NCUT trong đồng bào DTTS” giai đoạn 2018 - 2022, trong những năm qua, huyện miền núi Phước Sơn (Quảng Nam) đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với NCUT trên địa bàn huyện. Từ đó phát huy vai trò của NCUT trong công tác vận động, tuyên truyền cũng như các phong trào tại địa phương.
Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025 sẽ sắp xếp, ổn định dân cư cho 7.821 hộ đồng bào DTTS

Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025 sẽ sắp xếp, ổn định dân cư cho 7.821 hộ đồng bào DTTS

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch số 2889/QĐ-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I (2021-2025) trên địa bàn tỉnh.
Những cái mới ở chùa Peam Buôl Thmây

Những cái mới ở chùa Peam Buôl Thmây

Chùa Khmer Peam Buôl Thmây được xây dựng vào năm 1964, nằm đoạn cuối của sông Maspéro giao nhau với kênh Cái Quanh, một con sông mà hàng ngàn người hâm mộ đua ghe ngo đều biết đến bởi đây là “Sông trường” mỗi mùa Lễ hội Ooc Om Bok đua ghe ngo. Từ đó, ngôi chùa Khmer Peam Buôl Thmây được gắn liền với sông Maspéro và được nhiều du khách đến với Sóc Trăng quan tâm.
Công tác dân tộc trước thời cơ mới

Công tác dân tộc trước thời cơ mới

Sau khi Bộ Chính trị khóa XII có Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019, Đảng, Nhà nước ta tiếp tục ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Lĩnh vực công tác dân tộc bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao hơn, nhiều thử thách nhưng cũng đầy kỳ vọng.
Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 10 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2025, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện từ nay đến cuối năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau.
Khánh Hòa: Giám sát chuyên đề về tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng DTTS

Khánh Hòa: Giám sát chuyên đề về tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng DTTS

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành giám sát chuyên đề tại huyện Cam Lâm và Tp. Cam Ranh về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1008 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 và kết hợp khảo sát thực tế việc đầu tư trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức giáo dục phổ thông.
Kiên Giang có thêm 6 Nghệ nhân ưu tú Đờn ca tài tử được vinh danh

Kiên Giang có thêm 6 Nghệ nhân ưu tú Đờn ca tài tử được vinh danh

Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1021/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân ưu tú" cho 547 cá nhân đã có cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Đợt này, tỉnh Kiên Giang có thêm 6 nghệ nhân thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian Đờn ca tài tử được vinh danh.