Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Gia Lai: Các nguồn lực đầu tư, tạo sinh kế cho đồng bào DTTS phát huy hiệu quả

Vĩnh Sơn - 06:21, 04/12/2023

Những năm qua, để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719), tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS hằng năm bình quân trên 3% (áp dụng theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025)
Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS hằng năm bình quân trên 3% (áp dụng theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025)

Tạo sinh kế giúp người dân thoát nghèo

Huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) có tới 61% dân số là đồng bào DTTS (trong đó trên 80% hộ DTTS thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo). Thời gian qua, trong nỗ lực đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, các cấp chính quyền huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tạo sinh kế cho người dân.

Gia đình ông Hrun, dân tộc Bahnar thuộc diện hộ nghèo tại làng Kon Chrah, xã Hra, huyện Mang Yang. Năm 2020, thông qua nguồn vốn chính sách tín dụng, gia đình ông được vay 30 triệu đồng để phát triển kinh tế. Có tiền trong tay, ông Krun mua 2 con bò. Sau hai năm chăm sóc, cặp bò sinh sản được một đàn 5 con. Theo tính toán của ông Krun, cuối năm nay, sau khi bán bớt bò, gia đình ông sẽ trả xong khoản nợ vay từ ngân hàng chính sách và tự tin ra khỏi danh sách hộ nghèo của địa phương.

Bà Hoàng Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang cho biết, địa phương luôn chú trọng hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư sản xuất; đồng thời thực hiện các chương trình xóa nhà dột nát, hỗ trợ học tập… giúp người nghèo tự vươn lên.

100% xã trong tỉnh có đường ô tô đến trung tâm xã
100% xã trong tỉnh có đường ô tô đến trung tâm xã

"Cách làm của địa phương là chọn nhóm đối tượng có khả năng thoát nghèo trước để ưu tiên. Cũng như chọn địa phương khó khăn hơn để triển khai các chương trình về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS. Cùng với đó, địa phương tập trung tuyên truyền, mở các lớp tập huấn, giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất; triển khai cho các nhóm hộ đi học tập các mô hình sản xuất hiệu quả để học kinh nghiệm, khơi dậy ý thức, quyết tâm tự vươn lên thoát nghèo trong mỗi hộ gia đình”, bà Lan Anh cho biết thêm.

Từ đầu năm 2023 đến nay, tại huyện Mang Yang đã có 393 lượt hộ nghèo, 456 lượt hộ cận nghèo được vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh; cải tạo 554 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt chuẩn quốc gia. Qua đó, góp phần quan trọng vào giảm tỷ lệ hộ nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương…

Hay tại Xã Ia Din (huyện Đức Cơ) nơi có hơn 2.000 hộ với khoảng 9.000 khẩu, trong đó có đến 330 hộ nghèo và 336 hộ cận nghèo. Xã đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,7% trở lên, tương đương với 57 hộ thoát nghèo. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm từ 3% trở lên, tương đương với 53 hộ thoát nghèo. 

Mỗi năm trên địa bàn tỉnh có hàng trăm mô hình, cách làm hiệu quả, giúp đồng bào thoát nghèo bền vững
Mỗi năm trên địa bàn tỉnh có hàng trăm mô hình, cách làm hiệu quả, giúp đồng bào thoát nghèo bền vững

Theo số liệu từ UBND xã Ia Din, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, từ tháng 4 đến tháng 7/2023, xã Ia Din phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện mở 2 lớp sơ cấp nghề điện, sửa chữa máy nổ cho 40 học viên. Còn đối với Dự án 1 của Chương trình MTQG 1719, mới đây toàn xã có 6 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Theo ông Siu Luynh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ: Thực hiện các Chương trình MTQG 1719, địa phương đã triển khai nhiều dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo... giúp các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế. Nhờ đó, tỷ lệ giảm nghèo của huyện đạt kế hoạch đề ra. Năm 2023, toàn huyện còn 2.001 hộ nghèo, chiếm 10,11%, giảm 419 hộ so với năm 2022.

Người dân vùng đồng bào DTTS ở Gia Lai được hỗ trợ bò sinh sản để phát triển kinh tế hộ gia đình.
Người dân vùng đồng bào DTTS ở Gia Lai được hỗ trợ bò sinh sản để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Để công tác giảm nghèo bền vững được triển khai sâu rộng, toàn diện và đạt hiệu quả cao, tỉnh Gia Lai đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo, tổ chức bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG 1719 ở 3 cấp, ban hành Chương trình hành động huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến đường bộ mang tính kết nối với những vùng núi, vùng khó khăn.

Chương trình được triển khai từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do bộ, ngành, trung ương đầu tư trên địa bàn là 5.927 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do địa phương quản lý tập trung đầu tư các dự án lớn, trọng điểm, mang tính lan tỏa dự kiến là 5.978 tỷ đồng. Đến nay, 100% xã trong tỉnh có đường ô tô đến trung tâm xã; 84,07% tuyến đường trục thôn, làng và đường liên thôn, làng được cứng hóa; 60,51% tuyến đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm.

Một trong những giải pháp có hiệu quả tích cực được các cấp chính quyền tỉnh Gia Lai triển khai, là luôn coi trọng việc triển khai các chương trình cho vay chính sách đối với đồng bào DTTS, giúp họ có nguồn vốn để xây dựng nhà ở ổn định, tạo sinh kế phát triển kinh tế. Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh hỗ trợ để xây dựng, sửa chữa nhà cho ít nhất 2.000 hộ nghèo, cận nghèo; đảm bảo cho 98% hộ nghèo được sử dụng nước sạch; hầu hết trẻ em được tới trường đúng độ tuổi... 

Công tác đào tạo nghề giúp đồng bào DTTS có “cần câu” tự vươn lên thoát nghèo được các cấp chính quyền tỉnh Gia Lai quan tâm, chú trọng.
Công tác đào tạo nghề giúp đồng bào DTTS có “cần câu” tự vươn lên thoát nghèo được các cấp chính quyền tỉnh Gia Lai quan tâm, chú trọng.

Theo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã nỗ lực huy động các nguồn vốn mở rộng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác gần 965 tỷ đồng với trên 25.000 hộ vay; trong đó, riêng đồng bào DTTS chiếm hơn 51%, với số tiền vay gần 500 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai cũng kêu gọi các địa phương, ngành chức năng tích cực tuyên truyền, hỗ trợ người dân vùng DTTS phát triển sản xuất, nâng cao đời sống thông qua các kênh như: nguồn vốn lồng ghép các chương trình 135, 134. Triển khai chương trình cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu, giai đoạn 1 (2021 - 2025) cũng đã giải ngân hơn 49 tỷ đồng cho gần 1.000 hộ vay để chuyển đổi nghề, đất ở, đất sản xuất và làm nhà ở cho đồng bào DTTS.

Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát động và thực hiện bước đầu có hiệu quả cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững", khảo sát thực trạng hộ nghèo thực tiễn tại các địa phương, từ đó xây dựng, duy trì được hơn 400 mô hình thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong cả lĩnh vực kinh tế và đời sống văn hóa - xã hội, với sự tham gia của gần 18.300 hộ đồng bào DTTS. Địa phương luôn có những biện pháp kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả các chương trình giảm nghèo, qua đó kịp thời điều chỉnh và hoàn thiện.

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai còn có chính sách đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, hỗ trợ học sinh, sinh viên DTTS vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập. Các nguồn đầu tư, trợ giá, trợ cước, chính sách hỗ trợ đói giáp hạt, hỗ trợ cho đồng bào bị thiên tai, góp phần giúp người dân từng bước vượt qua khó khăn, ổn định đời sống...

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngày 27/12, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh năm 2023. Dự hội nghị có: Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) Lưu Xuân Thủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh, UBND 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã giáp ranh có xã, thôn, bản miền núi cùng 150 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho trên 701.000 người DTTS toàn tỉnh.
Tin nổi bật trang chủ
Tạo sự linh hoạt, chủ động từ cơ chế, chính sách đặc thù

Tạo sự linh hoạt, chủ động từ cơ chế, chính sách đặc thù

Vừa qua (ngày 18/1/2024), Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết được ban hành với 8 cơ chế, chính sách đặc thù được đánh giá sẽ tháo gỡ nhiều vướng mắc về cơ chế, tăng cường phân cấp, phân quyền tạo sự linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả các Chương trình.
Tin trong ngày - 27/2/2024

Tin trong ngày - 27/2/2024

Media - BDT - 20:00, 27/02/2024
Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 27/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết. "Sự hy sinh thầm lặng". Phục dựng hội đu tiên truyền thống Phú Gia. Giữ gìn làng nghề làm nón lá truyền thống Xuân Lộc. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi
Du khách ấn tượng với Lễ hội Lồng tồng của đồng bào Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên tại

Du khách ấn tượng với Lễ hội Lồng tồng của đồng bào Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên tại "Ngôi nhà chung"

Sắc màu 54 - Thúy Hồng - 19:08, 27/02/2024
Vừa qua, tại "Ngôi nhà chung" - Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã tái hiện Lễ hội Lồng tồng của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên.
Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở Quỳ Châu

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở Quỳ Châu

Sắc màu 54 - Nguyễn Thanh - 19:04, 27/02/2024
Quỳ Châu là huyện miền núi vùng cao của tỉnh Nghệ An, với 80% là đồng bào DTTS, trong đó chủ yếu là dân tộc Thái. Người Thái ở Quỳ Châu hiện nay còn lưu giữ được nhiều giá trị bản sắc văn hóa truyền thống. Đó là những cơ sở quan trọng để huyện đẩy mạnh phát triển du lịch từ các giá trị văn hóa. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng được đặt ra tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.
Các công trình đầu tư làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS ở Đăk Tô

Các công trình đầu tư làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS ở Đăk Tô

Công tác Dân tộc - Ngọc Chí - 19:00, 27/02/2024
Những công trình giao thông, trường học, nước sinh hoạt được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã và đang phát huy hiệu quả, giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Đăk Tô (Kon Tum) có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống.
Hoa ban nở rộ tô điểm vẻ đẹp phố phường Hà Nội

Hoa ban nở rộ tô điểm vẻ đẹp phố phường Hà Nội

Sắc màu 54 - Tào Đạt - Quang Anh - 18:49, 27/02/2024
Mỗi dịp xuân về (thường bắt đầu từ tháng 2 kéo dài đến hết tháng 3), dọc các tuyến đường Hoàng Diệu, Bắc Sơn, Thanh Niên, Yên Phụ (Hà Nội) lại được nhuộm tím bởi hàng hoa ban đang nở rộ mang hương sắc của núi rừng Tây Bắc.
Tin trong ngày - 26/2/2024

Tin trong ngày - 26/2/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 26/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa được triển khai trong chương trình “Tháng Ba biên giới” 2024. Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa. Tình yêu với y học dân tộc của nữ bác sĩ trẻ. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Gia Lai: Nguy cơ cháy rừng rất cao ở nhiều địa phương

Gia Lai: Nguy cơ cháy rừng rất cao ở nhiều địa phương

Trang địa phương - Ngọc Thu - 18:45, 27/02/2024
Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng đang bước vào cao điểm mùa khô, nắng nóng kéo dài tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Vì vậy, các địa phương, đơn vị, chủ rừng đã nắm bắt tình hình, tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

"Sống lại" làng gốm cổ Thanh Hà 500 năm tuổi

Nghề nghiệp - Việc làm - T.Nhân-H.Trường - 18:42, 27/02/2024
Cách phố cổ Hội An chừng 2km về hướng Tây, làng gốm Thanh Hà (phường Thanh Hà, TP.Hội An, Quảng Nam) nép mình bên dòng sông Thu Bồn thơ mộng. Hơn 500 năm tồn tại và phát triển, có lúc sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, làng gốm này cũng tưởng chừng rơi vào vào quên lãng. Tuy nhiên, với lòng yêu nghề, sự quyết tâm của các nghệ nhân đã làm “sống lại” làng nghề truyền thống ở xứ Quảng này. Đặc biệt, làng gốm Thanh Hà hiện nay đã trở thành địa danh nổi tiếng thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.
Văn xuôi lấn át thơ tại Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023

Văn xuôi lấn át thơ tại Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023

Tin tức - Thanh Thuận - 18:39, 27/02/2024
Ngày 27/2, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải thưởng hàng năm Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023, giải thưởng Tác giả trẻ 2023 và Tổng kết đợt 1 cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi.
Ninh Bình: Cảnh giác với chiêu trò mạo danh lãnh đạo Sở TT&TT và Công an tỉnh gọi điện lừa đảo

Ninh Bình: Cảnh giác với chiêu trò mạo danh lãnh đạo Sở TT&TT và Công an tỉnh gọi điện lừa đảo

Tin tức - Thiên An - 18:15, 27/02/2024
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện một số đối tượng sử dụng số điện thoại lạ và mạo danh lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Công an tỉnh Ninh Bình gọi điện lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.
Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc họp phiên thứ nhất

Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc họp phiên thứ nhất

Công tác Dân tộc - Hoàng Quý - 18:06, 27/02/2024
Ngày 27/2, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc đã tổ chức phiên họp Hội đồng lần thứ nhất. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì phiên họp.