Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết số 88/2019/QH14 (Bài cuối)

Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết số 88/2019/QH14 (Bài cuối)

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định, đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triến, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Nghị quyết số 88/2019/QH14 cũng đặt những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho vùng đồng bào DTTS và miền núi đến năm 2030. Do đó, việc thể chế hóa các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 sẽ góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Định Hoá (Thái Nguyên) giảm tỷ lệ nghèo đa chiều trên 114% kế hoạch

Định Hoá (Thái Nguyên) giảm tỷ lệ nghèo đa chiều trên 114% kế hoạch

Chính sách dân tộc - Khánh Sơn - 13:43, 29/11/2023
Với mục tiêu về đích nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2023 và giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,2%/năm trở lên, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo bình quân 1%/năm, thời gian qua, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, lồng ghép các chương tình, nguồn lực để thực hiện giảm nghèo có hiệu quả.
TP. Cần Thơ: Huy động nguồn lực hỗ trợ đồng bào Khmer bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống.

TP. Cần Thơ: Huy động nguồn lực hỗ trợ đồng bào Khmer bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống.

Chính sách dân tộc - Minh Triết - 13:30, 29/11/2023
Trên địa bàn TP. Cần Thơ hiện có Học viện Phật giáo Nam tông Khmer và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP.Cần Thơ cùng 12 chùa Phật giáo Nam tông Khmer đáp ứng cho các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Khmer. Do vậy, việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào DTTS, trong đó đồng bào dân tộc Khmer luôn được lãnh đạo thành phố quan tâm, hỗ trợ kịp thời, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Lào Cai: Nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về bình đẳng giới cho đội ngũ tuyên truyền viên huyện Si Ma Cai

Lào Cai: Nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về bình đẳng giới cho đội ngũ tuyên truyền viên huyện Si Ma Cai

Chính sách dân tộc - Trọng Bảo - 11:44, 29/11/2023
Vừa qua, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai đã tổ chức 04 lớp tập huấn về kiến thức bình đẳng giới, kỹ năng tuyên truyền Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tuyên truyền vận động phòng chống tảo hôn, phổ biến pháp luật, triển khai thực hiện Dự án 8, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Si Ma Cai.
Nậm Nhùn (Lai Châu): Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vươn lên thoát nghèo

Nậm Nhùn (Lai Châu): Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vươn lên thoát nghèo

Chính sách dân tộc - Cát Tường - 09:05, 29/11/2023
Những năm qua, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) luôn quan tâm thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Nhằm từng bước nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của người dân, từ nay đến năm 2025, huyện phấn đấu thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 39 triệu đồng/người/năm.
Những vấn đề cấp bách của các dân tộc có khó khăn đặc thù: Đầu tư có trọng điểm để giảm nghèo cho dân tộc Cờ Lao (Bài 7)

Những vấn đề cấp bách của các dân tộc có khó khăn đặc thù: Đầu tư có trọng điểm để giảm nghèo cho dân tộc Cờ Lao (Bài 7)

Chính sách dân tộc - Sỹ Hào - 16:10, 28/11/2023
Cờ Lao là một trong 5 dân tộc có khó khăn đặc thù (cùng với Bố Y, Lô Lô, Pà Thẻn, Pu Péo) cư trú tập trung thành cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Từ các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ, diện mạo ở những địa bàn có đông đồng bào dân tộc Cờ Lao sinh sống đã thay đổi rõ nét; tuy nhiên, với đồng bào dân tộc Cờ Lao, nghèo đa chiều đang là một thách thức lớn.
Hà Quảng (Cao Bằng): Phát huy hiệu quả chính sách dân tộc để giảm nghèo nhanh và bền vững

Hà Quảng (Cao Bằng): Phát huy hiệu quả chính sách dân tộc để giảm nghèo nhanh và bền vững

Chính sách dân tộc - Lê Thắng - Thùy Như - 15:36, 28/11/2023
Với đặc thù huyện miền núi, biên giới có hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, những năm qua, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đã cụ thể hóa và vận dụng tốt các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, từ đó góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, làm thay đổi căn bản diện mạo vùng đồng bào DTTS.
Đồng bào Chứt ở Quảng Bình

Đồng bào Chứt ở Quảng Bình "không ở lại phía sau": Vươn lên làm giàu, nuôi con thành tài (Bài 3)

Chính sách dân tộc - Phạm Tiến - 10:37, 28/11/2023
Cùng với sự phát triển của đất nước, hàng chục năm nay, các xã vùng đồng bào Chứt sinh sống ở Quảng Bình cũng được Nhà nước đầu tư nhiều nguồn lực nhằm phát triển toàn diện, nhờ đó đến nay đã có đường ô tô đến trung tâm xã. Điện lưới quốc gia; sóng điện thoại, mạng internet… cũng đã “về bản” để phục vụ ngày càng tốt hơn cho việc sinh hoạt, sản xuất của đồng bào. Đáng phấn khởi, trong những bản làng, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương đồng bào Chứt vươn lên làm giàu, nuôi con ăn học thành tài.
Phú Thọ: Triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra

Phú Thọ: Triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra

Chính sách dân tộc - Uyển Nhi - 09:05, 28/11/2023
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030; trong đó giai đoạn 1 từ 2021-2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 1719), đến nay tỉnh Phú Thọ đã giải ngân trên 331 tỷ đồng, các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản đều đạt so với kế hoạch đề ra.
Hòa Bình: Chương trình MTQG 1719 thúc đẩy phát triển vùng DTTS, miền núi

Hòa Bình: Chương trình MTQG 1719 thúc đẩy phát triển vùng DTTS, miền núi

Chính sách dân tộc - Ánh Hà Hương - 08:23, 28/11/2023
Nhiều năm qua, các chương trình, dự án, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đã tập trung các nguồn lực đầu tư toàn diện cho vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, nhờ đó đã tạo ra diện mạo mới cho vùng cao, miền núi của tỉnh. Đặc biệt, từ năm 2021 đến nay, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2030 (Chương trình MTQG 1719) đang được triển khai trên địa bàn tỉnh đã mang đến “luồng gió mới” để vùng đồng bào DTTS chuyển mình đổi thay toàn diện.
Những sáng kiến truyền thông góp phần thúc đẩy quyền trẻ em ở vùng DTTS và miền núi

Những sáng kiến truyền thông góp phần thúc đẩy quyền trẻ em ở vùng DTTS và miền núi

Chính sách dân tộc - Thúy Hồng - 07:21, 28/11/2023
Đảng và Nhà nước luôn có những chính sách để phát huy vai trò, tiếng nói và sự tham gia của trẻ em, nhất là trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN. Đặc biệt, triển khai thực hiện Dự án 8, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh, chăm lo đến đối tượng yếu thế như phụ nữ và trẻ em DTTS, thúc đẩy quyền, trao cơ hội cho họ vươn lên, khẳng định vai trò chủ thể của mình.
Văn Lãng (Lạng Sơn): Quyết liệt triển khai Dự án 1, Chương trình MTQG 1719 giúp đồng bào DTTS ổn định cuộc sống

Văn Lãng (Lạng Sơn): Quyết liệt triển khai Dự án 1, Chương trình MTQG 1719 giúp đồng bào DTTS ổn định cuộc sống

Chính sách dân tộc - Văn Hoa - 07:20, 28/11/2023
Thực hiện Dự án 1 “Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt” theo Chương trình MTQG 1719, bằng sự quan tâm sát sao của các cấp ủy, chính quyền, nhiều hộ gia đình người DTTS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Văn Lãng đã được hỗ trợ xây dựng nhà mới, giúp Nhân dân ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển sản, xây dựng vùng biên giới ổn định, phát triển.
Đăk Glei (Kon Tum): Tăng cường tuyền truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào DTTS ở khu vực biên giới

Đăk Glei (Kon Tum): Tăng cường tuyền truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào DTTS ở khu vực biên giới

Chính sách dân tộc - Ngọc Chí - 06:50, 28/11/2023
Thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), thời gian qua, huyện Đăk Glei đã tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở khu vực biên giới. Qua đó, giúp đồng bào DTTS nâng cao nhận thức về pháp luật, chung tay cùng các lực lượng giữ vững an ninh trật tự ở thôn, làng và bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia.
Thanh Hóa: Thay đổi nhận thức, xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong vùng đồng bào DTTS

Thanh Hóa: Thay đổi nhận thức, xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong vùng đồng bào DTTS

Chính sách dân tộc - Quỳnh Trâm - 06:44, 28/11/2023
Vùng DTTS&MN Thanh Hóa hiện nay vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao hơn 3 lần tỷ lệ nghèo bình quân chung toàn tỉnh; riêng huyện Mường Lát, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn rất cao, lần lượt là 37,53% và 31,95%. Ngoài ra, một số vấn đề xã hội như bất bình đẳng giới, bạo lực trong hôn nhân và gia đình; tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (HNCHT)... đang là những vấn đề cấp bách cần phải tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để giải quyết.
Kết quả bước đầu sau 3 năm thực hiện Chương trình MTQG 1719 ở Đakrông (Quảng Trị)

Kết quả bước đầu sau 3 năm thực hiện Chương trình MTQG 1719 ở Đakrông (Quảng Trị)

Chính sách dân tộc - An Yên - 05:27, 28/11/2023
Bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, huyện Đakrông đã áp dụng một số cơ chế đặc thù, huy động và lồng ghép nhiều nguồn vốn nên kết quả thực hiện các dự án, nội dung, hạng mục từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) là rất khả quan về tiến độ và chất lượng.
Lào Cai: Cấp cây bưởi giống theo CT MTQG 1719 cho bà con nông dân huyện Bảo Yên

Lào Cai: Cấp cây bưởi giống theo CT MTQG 1719 cho bà con nông dân huyện Bảo Yên

Chính sách dân tộc - Trọng Bảo - 05:20, 28/11/2023
Vừa qua, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã tổ chức cấp phát hơn 6 nghìn cây giống bưởi da xanh cho hội viên nông dân tại 2 xã Bảo Hà, Việt Tiến.
Khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng bền chặt nhờ

Khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng bền chặt nhờ "chất keo kết dính" của Người có uy tín

Chính sách dân tộc - Thanh Phong - Ngọc Chí - 14:30, 27/11/2023
Nhiều năm qua, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS luôn gương mẫu, tận tụy, đi đầu trong các phong trào, cùng bà con vượt qua mọi khó khăn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần làm thay đổi diện mạo các thôn bản, buôn làng, phum sóc trên mọi miền Tổ quốc. Người có uy tín được ví như “điểm tựa” của bản làng trên hành trình phát triển; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và người đồng bào DTTS; là hoạt nhân quan trọng xây dựng khối đại đoàn kết.
Quảng Ngãi: Năm 2024 phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS&MN giảm 4,5%

Quảng Ngãi: Năm 2024 phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS&MN giảm 4,5%

Chính sách dân tộc - Cát Tường - 10:05, 27/11/2023
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, năm 2024, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đề ra chỉ tiêu phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm 4,5%.
Tổ chức trưng bày Di sản văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Xoè Thái

Tổ chức trưng bày Di sản văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Xoè Thái

Chính sách dân tộc - Cát Tường - 09:05, 27/11/2023
Ngày 1/12, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hà Nội sẽ diễn ra “Chương trình trưng bày Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”. Chương trình sẽ mang đến Không gian trưng bày Di sản Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Nghệ thuật Xòe Thái, các gian hàng xúc tiến quảng bá du lịch vùng dân tộc thiểu số... đặc sắc.
Hà Giang: Hơn 66 nghìn học sinh được hỗ trợ gạo

Hà Giang: Hơn 66 nghìn học sinh được hỗ trợ gạo

Chính sách dân tộc - Uyển Nhi - 08:05, 27/11/2023
Chương trình gạo dự trữ quốc gia (DTQG) hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023-2024 được triển khai theo Nghị định 116 của Chính phủ, được các cục dự trữ nhà nước khu vực xuất cấp, vận chuyển, bàn giao đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. Theo đó, trong học kỳ I, năm học 2023-2024, tỉnh Hà Giang đã tiếp nhận đủ hơn 3.916 tấn gạo DTQG từ 2 cục dự trữ nhà nước khu vực (Vĩnh Phú và Hà Bắc) để hỗ trợ cho 66.060 học sinh.
Kiên Giang: Phấn đấu đến năm 2025 giảm nghèo hàng năm từ 1 - 1,5%

Kiên Giang: Phấn đấu đến năm 2025 giảm nghèo hàng năm từ 1 - 1,5%

Chính sách dân tộc - Cát Tường - 08:05, 27/11/2023
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), đời sống của người dân tỉnh Kiên Giang đang từng bước được thay đổi. Trong thời gian tới, Kiên Giang phấn đấu đến năm 2025 giảm nghèo hàng năm từ 1 - 1,5% và giảm 60% số xã không còn đặc biệt khó khăn.