Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Lồng ghép nguồn vốn để giảm nghèo bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngọc Diệp - 13:42, 06/06/2023

Để triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, các địa phương trong cả nước đã tăng cường lồng ghép các nguồn lực để thực hiện hiệu quả các chương trình, giúp người dân nhanh chóng thụ hưởng chính sách, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Đồng bào dân tộc Khmer ở Sóc Trăng được hỗ trợ bò để phát triển kinh tế.
Đồng bào dân tộc Khmer ở Sóc Trăng được hỗ trợ bò để phát triển kinh tế

Hiệu quả từ việc lồng ghép nguồn lực

Sóc Trăng là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ nhà ở đơn sơ, tạm bợ còn cao. Theo thống kê của UBND tỉnh Sóc Trăng, hiện nay toàn tỉnh có 15.139 hộ nghèo (chiếm 4,54% tổng số hộ) theo tiêu chí nghèo đa chiều; trong đó hộ nghèo Khmer còn 7.122 hộ (chiếm 7,01% tổng số hộ Khmer).

Để thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, Sóc Trăng đã lồng ghép các chính sách đầu tư của Chính phủ như: Đầu tư hạ tầng, nhà ở, nước sạch, hỗ trợ phát triển sản xuất; y tế, giáo dục và đào tạo, tăng cường giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm; tín dụng ưu đãi; giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, chính sách hỗ trợ cho các hộ nghèo...

Trong 2 năm 2021 - 2022, các ngành, các cấp chính quyền tỉnh Sóc Trăng đã huy động, vận động tài trợ từ các tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài nước với mức kinh phí ủng hộ trên 174 tỷ đồng để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn, xây mới 3.500 căn nhà (trong đó, hộ đồng bào Khmer nghèo là 1.300 căn). Mỗi căn nhà có giá trị 50 triệu đồng, bảo đảm đủ tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng), giúp người dân có nhà ở ổn định, an tâm lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bà Thạch Thị Thu, dân tộc Khmer ở ấp Khu 2, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên chia sẻ: Gia đình bà Thu thuộc hộ nghèo, sống trong căn nhà tạm bợ lúc nào cũng sống trong lo âu, sợ hãi, nhưng vì kinh tế gia đình eo hẹp, nên việc xây nhà là không có khả năng. Nhờ được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, nay gia đình đã xây dựng được ngôi nhà vững chắc, khang trang, cuộc sống đi vào ổn định hơn. 

Theo ông Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, địa phương đã tập trung mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc như: Đầu tư hạ tầng, nhà ở, nước sạch, hỗ trợ phát triển sản xuất; y tế, giáo dục đào tạo, tăng cường giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm; tín dụng ưu đãi; giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, chính sách hỗ trợ giảm nghèo... Qua đó từng bước thay đổi tập quán sản xuất, mở rộng quy mô, dịch vụ phục vụ sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng, vật nuôi, góp phần cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững cho người dân.

Còn tại huyện Như Xuân, Thanh Hóa luôn xác định công tác giảm nghèo là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Để nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, huyện đã đưa chương trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM và Chương trình giảm nghèo bền vững là các chương trình trọng tâm, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Để giảm tỷ lệ hộ nghèo, từ năm 2021 đến nay huyện Như Xuân tiếp tục lồng ghép 2 nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng NTM. Các chương trình vẫn được lồng ghép trên cơ sở các nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huy động tối đa nguồn lực của địa phương, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững.

Điển hình như gia đình ông Lang Văn Vinh, thôn Hai Huân, xã Thanh Phong, huyện Như Xuân, từ sự giúp đỡ của Nhà nước, gia đình ông đã đưa giống bưởi da xanh và bưởi diễn về trồng. Ngoài được hỗ trợ về giống, phân bón và hướng dẫn cách áp dụng khoa học - kỹ thuật. Gia đình ông cũng được tạo điều kiện cho vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất. Nhờ sự cần cù, chịu khó, ham học hỏi, hiện nay, gia đình ông Lang Văn Vinh có hơn 1 ha bưởi, 100 gốc ổi, 3 ha keo, 1 ao nuôi cá, 2 con bò, 1 con trâu.

Ông Lang Văn Vinh cho biết: Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, gia đình tôi được vay vốn ưu đãi, đặc biệt là vốn phát triển kinh tế trồng cây. Hằng năm, trừ các chi phí thì gia đình tôi thu được khoảng 30 - 40 triệu.

Xây dựng đường giao thông nông thôn ở huyện miền núi biên giới Si Ma Cai.
Xây dựng đường giao thông nông thôn ở huyện miền núi biên giới Si Ma Cai

Chủ động lồng ghép vốn từ các chương trình mục tiêu

Để triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, trong đó đã quy định chi tiết về nguyên tắc lồng ghép vốn 3 Chương trình MTQG: Xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, xóa đói giảm nghèo bền vững. Theo đó, việc lồng ghép vốn không chỉ thực hiện giữa các Chương trình MTQG mà còn được thực hiện lồng ghép giữa các chương trình, dự án khác để huy động tối đa nguồn lực cho thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc từng Chương trình MTQG.

Trên cơ sở các nguyên tắc lồng ghép theo Nghị định số 27 của Chính phủ, các địa phương đã chủ động tiến hành xây dựng cơ chế lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện các Chương trình MTQG. Theo thống kê, trong năm 2022, có 34/63 địa phương đã ban hành quy định về cơ chế lồng ghép, huy động các nguồn vốn thực hiện các Chương trình MTQG.

Như tại Lào Cai, để triển khai thực hiện 3 chương trình MTQG, tỉnh đã sáp nhập 3 Ban Chỉ đạo của 3 Chương trình MTQG, thành lập 1 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để điều phối thực hiện các Chương trình.

Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển và mục tiêu nhiệm vụ; UBND tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch thực hiện năm 2022 cho từng Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù khác của địa phương, lồng ghép vốn tích hợp chính sách các Chương trình MTQG. Tổng nguồn lực thực hiện các Chương trình MTQG năm 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai là 2.726.299 triệu đồng.

Người dân thôn Chúng Chải, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, Lào Cai phát triển kinh tế từ cây quýt.
Người dân thôn Chúng Chải, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, Lào Cai phát triển kinh tế từ cây quýt

Mặc dù đến giữa năm 2022, Trung ương mới bắt đầu phân bổ vốn để thực hiện các Chương trình MTQG, nhưng Lào Cai đã chủ động huy động nguồn lực để xây dựng NTM. Năm 2021, tổng nguồn vốn huy động cho xây dựng NTM là gần 900 tỷ đồng, trong đó 676 tỷ đồng đầu tư trực tiếp cho chương trình; 117 tỷ đồng vốn lồng ghép các chương trình, dự án khác trên địa bàn; khoảng 100 tỷ đồng vốn huy động từ doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế khác và người dân…

Theo đó việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022 đều đạt và vượt kế hoạch giao như: Tỷ lệ nghèo giảm 5,82%, bằng 129,43% kế hoạch giao. Trong năm 2022 tỉnh Lào Cai có 4 xã ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn, vượt 4 xã so với kế hoạch, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh lên là 62/127 xã.

Có thể thấy việc lồng ghép các nguồn vốn để triển khai thực hiện các chương trình đã mang lại hiệu quả tích cực. Nhưng hiện nay việc triển khai lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu theo Nghị định 27 còn một số khó khăn, vướng mắc đang được các địa phương và bộ, ngành nghiên cứu sửa đổi, bảo đảm sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lặp; tránh thất thoát, lãng phí và không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần chủ động, linh hoạt lồng ghép các nguồn vốn để triển khai hiệu quả các Chương trình MTQG, góp phần thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Bắc Giang: Phê duyệt mức hỗ trợ Dự án 1, Chương trình MTQG 1719

Bắc Giang: Phê duyệt mức hỗ trợ Dự án 1, Chương trình MTQG 1719

UBND huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản phê duyệt mức hỗ trợ đất ở, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán. Đây là nội dung thuộc Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719).
Tin nổi bật trang chủ
Lễ cúng cây chè Shan tuyết cổ thụ ở Suối Giàng: Sự tri ân sản vật đã đem lại cuộc sống ấm no

Lễ cúng cây chè Shan tuyết cổ thụ ở Suối Giàng: Sự tri ân sản vật đã đem lại cuộc sống ấm no

Lễ cúng cây chè Shan tuyết cổ thụ ở xã Suối Giàng (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) là sự tri ân, cảm tạ trời đất, cây chè đã giúp người dân Suối Giàng có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và cầu mong một năm mới mưa thuận, gió hòa, chè ra nhiều búp… Nghi thức tâm linh này này mang trong mình khát vọng vươn lên để có một cuộc sống ấm no của đồng bào dân tộc Mông sinh sống tại mảnh đất này.
Lạng Giang (Bắc Giang): Tập huấn, bồi dưỡng, truyền dạy văn hóa phi vật thể Nghi Lễ hát Then của đồng bào Nùng

Lạng Giang (Bắc Giang): Tập huấn, bồi dưỡng, truyền dạy văn hóa phi vật thể Nghi Lễ hát Then của đồng bào Nùng

Sắc màu 54 - Trí Phương - 2 giờ trước
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vừa tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, truyền dạy văn hóa phi vật thể: Nghi Lễ hát Then của đồng bào Nùng. Hơn 200 đại biểu là nghệ nhân, trưởng thôn, Người có uy tín, người DTTS và thành viên các câu lạc bộ hát Then trên địa bàn xã Hương Sơn tham gia lớp tập huấn.
Ý nghĩa từ chương trình “Ngày Chủ nhật Yêu thương”

Ý nghĩa từ chương trình “Ngày Chủ nhật Yêu thương”

Nhịp cầu nhân ái - Mỹ Dung - 2 giờ trước
Nhân dịp Tết Trung thu cổ truyền, ngày 23/9, tại Tp. Hạ Long (Quảng Ninh), Vụ Xã hội thuộc Văn phòng Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công ty TNHH Home Credit Việt Nam, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Phổi Hà Nội đã phối hợp tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật Yêu thương cho các em nhỏ thuộc Cơ sở bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh.
Mang trung thu đến với trẻ em vùng cao huyện Mù Căng Chải

Mang trung thu đến với trẻ em vùng cao huyện Mù Căng Chải

Trang địa phương - Đà Giang - 14 giờ trước
Với mong muốn mang đến cho trẻ em vùng cao xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải một tết trung thu ấm áp, ngày 23/09, Công đoàn Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam, Nhóm thiện nguyện Hoa Hồng tại TP. Hồ Chí Minh và Cộng đồng thiện nguyện Triệu Trái Tim đã chuẩn bị nhiều phần quà ý nghĩa trao tặng cho điểm trường mầm non Lẻ Dào Cu Nha và Tà Gênh.
Asiad 19: Lễ khai mạc kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và nghệ thuật

Asiad 19: Lễ khai mạc kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và nghệ thuật

Thể thao - L.Minh - 14 giờ trước
Tối 23/9, tại Sân vận động Olympic Hàng Châu, Trung Quốc đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội thể thao lớn nhất châu Á lần thứ 19 - Asiad 19.
Khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2023

Khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2023

Thời sự - Văn Hoa - 14 giờ trước
Tối 23/9, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (Tp. Tuyên Quang), UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2023.
Tin trong ngày - 22/9/2023

Tin trong ngày - 22/9/2023

Bản tin hôm nay, ngày 22/9, có những thông tin đáng chú ý sau: Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc. Lễ hội trà Shan tuyết lớn nhất miền Bắc. Hủy hoại cây rừng bằng thuốc độc ở huyện Bác Ái (Ninh Thuận). Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Xây dựng, phát triển Sa Pa phải đi đôi với bảo tồn

Xây dựng, phát triển Sa Pa phải đi đôi với bảo tồn

Thời sự - Trọng Bảo - 14 giờ trước
Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa, do UBND tỉnh Lào Cai tổ chức tối ngày 23/9. Tham dự Lễ kỷ niệm có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga; lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Lào Cai, thị xã Sa Pa qua các thời kỳ; cùng đông đảo Nhân dân, du khách trong và ngoài nước.
Ngộ độc thực phẩm tại các điểm du lịch và bài toán giữ gìn thương hiệu

Ngộ độc thực phẩm tại các điểm du lịch và bài toán giữ gìn thương hiệu

Sự kiện - Bình luận - Hương Trà - 20:42, 23/09/2023
Liên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng tại thành phố du lịch nổi tiếng - Hội An, tỉnh Quảng Nam, đã có gần 150 du khách phải nhập viện, điều trị, trong đó có 30 khách nước ngoài. Chủ cơ sở sản xuất bánh mì Phượng đã có thư xin lỗi gửi đến khách hàng. Từ vụ việc đáng tiếc này cho thấy, không đơn thuần là việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, mà còn là vấn đề bảo vệ, giữ vững thương hiệu du lịch mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã và đang dày công xây dựng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự Lễ chào cờ tại Cột cờ Lũng Pô

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự Lễ chào cờ tại Cột cờ Lũng Pô

Thời sự - Trọng Bảo - 20:39, 23/09/2023
Chiều 23/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã dự Lễ chào cờ tại Cột cờ Lũng Pô, thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung; Đồn Biên phòng Trịnh Tường huyện Bát Xát. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc.
Độc đáo lễ cúng cây chè Tổ ở Suối Giàng

Độc đáo lễ cúng cây chè Tổ ở Suối Giàng

Media - Vàng Ni - Tào Đạt - 20:34, 23/09/2023
Lễ cùng cây chè Tổ ở xã Suối Giàng (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) là sự tri ân, cảm tạ trời đất, cây chè đã giúp người dân Suối Giàng có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và cầu mong một năm mới mưa thuận, gió hòa, chè ra nhiều búp… Nghi thức tâm linh này cũng mang trong mình ước muốn về một cuộc sống ấm no của đồng bào dân tộc Mông sinh sống tại mảnh đất này.
Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phổ biến pháp luật cho đồng bào Biên giới biển

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phổ biến pháp luật cho đồng bào Biên giới biển

Pháp luật - Lê Vũ - Văn Long - 19:21, 23/09/2023
Sáng 23/9, tại thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, (Sóc Trăng), Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, UBND huyện Trần Đề và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật có liên quan về công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển và phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa tràn dầu, hóa chất độc xạ.