Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: CTMTQG

Bước đột phá trong lĩnh vực công tác dân tộc: Thể chế hóa chủ trương phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS và miền núi (Bài cuối)

Bước đột phá trong lĩnh vực công tác dân tộc: Thể chế hóa chủ trương phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS và miền núi (Bài cuối)

Công tác Dân tộc - Tùng Nguyên - 14:00, 03/11/2022
Giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi được kỳ vọng sẽ giải quyết các vấn đề cấp bách ở địa bàn này. Ngoài quyết tâm của cả hệ thống chính trị, thì việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 05/NĐ-CP về công tác dân tộc (CTDT) để định hướng tổ chức thực hiện chính sách dân tộc (CSDT) là cấp thiết.
Cao Bằng: Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2023”

Cao Bằng: Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2023”

Xã hội - Uyển Nhi - 08:05, 04/11/2022
Vừa qua, tại Hội nghị triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2023”, tỉnh Cao Bằng đề ra mục tiêu phấn đấu hết năm 2023 thực hiện hoàn thành việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 100% hộ gia đình có trong danh sách rà soát đến tháng 12/2020 và tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi... trong giai đoạn 2024 - 2025.