Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Cụ thể hoá mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững tại Yên Bái

Vân Khánh - 08:12, 30/11/2023

Hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 12,92%, ước năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,76%. Để đạt được kết quả trên, tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp trong công tác giảm nghèo; trong đó có việc thực hiện hiệu quả Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025. Qua đó, tạo động lực cho người người dân ở Yên Bái thoát nghèo nhanh và bền vững.

Gia đình anh Lạc Thế Tuyên ở xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên trước ngôi nhà mới đang được hoàn thiện bằng sự hỗ trợ tiền xã hội hóa, cũng như của anh em trong gia đình
Gia đình anh Lạc Thế Tuyên ở xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên trước ngôi nhà mới đang được hoàn thiện bằng sự hỗ trợ tiền xã hội hóa, cũng như của anh em trong gia đình

Áp dụng chính sách đặc thù để phát triển kinh tế

Trong nhiều năm qua, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều đề án, chính sách đặc thù nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Qua đó, tăng cường giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động và giải quyết các thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân, nhất là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đơn cử như Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025, trong đó đặt ra mục tiêu từ nay đến năm 2025, hỗ trợ làm nhà cho 3.022 hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở (bao gồm làm mới 2.351 nhà, sửa chữa 671 nhà). Năm 2023, dự kiến hỗ trợ làm mới và sửa chữa 1.598 nhà, trong đó làm mới: 1.305 nhà, sửa chữa: 293 nhà. Năm 2024, dự kiến hỗ trợ làm mới và sửa chữa 1.424 nhà, trong đó làm mới: 1.046 nhà, sửa chữa: 378 nhà. Tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện Đề án trên 148 tỷ đồng, ngoài ra dự kiến sẽ huy động thêm từ các gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư khoảng 128 tỷ đồng.

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, căn nhà xây 3 gian, rộng hơn 60 m2 này của gia đình anh Lạc Thế Tuyên, thôn Bản Bến, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, sẽ hoàn thành. Đây là ngôi nhà mơ ước của gia đình sau nhiều năm sống trong căn nhà gỗ giột nát. Anh Tuyên, có hoàn cảnh khó khăn, bản thân đau yếu, sống đơn thân lại vừa phải nuôi 2 con ăn học. Biết được hoàn cảnh gia đình, lãnh đạo xã đã vận dụng các mối quan hệ, vận động được 50 triệu đồng để góp sức cùng gia đình, người thân hỗ trợ anh Tuyên làm nhà. 

“Bây giờ được nhà nước hỗ trợ thêm tiền để làm nhà, tôi cũng cố gắng nhờ anh, nhờ em mỗi người gom góp một chút để làm được một ngôi nhà như thế này. Thực sự tôi phấn khởi lắm. Từ giờ trở đi không lo mưa bão, không lo giột nát không lo đến người nữa”, anh Tuyên bộc bạch.

Đào tạo nghề cho lao động vùng đồng bào DTTS miền núi ở Yên Bái
Đào tạo nghề cho lao động vùng đồng bào DTTS miền núi ở Yên Bái

Điểm mới trong cách làm của Yên Bái là tỉnh đã hỗ trợ thêm cho người dân kinh phí làm nhà từ nguồn ngân sách tỉnh và xã hội hóa với mức hỗ trợ làm nhà của tỉnh 50 triệu đồng/nhà làm mới, 25 triệu đồng/nhà sửa chữa; riêng tại 2 huyện nghèo Trạm Tấu, Mù Cang Chải mức hỗ trợ là 60 triệu đồng/nhà làm mới, 30 triệu đồng/nhà sửa chữa.

Với những nỗ lực trong việc hỗ trợ người dân làm nhà ở, trong năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu giảm 3,76% tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 9,16%. Tính đến trung tuần tháng 11, toàn tỉnh đã hoàn thành trên 83,5% kế hoạch giao; nhiều địa phương đã đạt từ 85 đến 100% kế hoạch; không những vậy, còn thực hiện vượt chỉ tiêu giao, nhờ chủ động trong vận động xã hội hóa, giúp cho nhiều hộ nghèo hiện thực hóa giấc mơ “an cư” để giảm nghèo bền vững. Cũng chính từ sự hỗ trợ này, tỉnh Yên Bái đã tạo sự thay đổi trong nhận thức đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong khơi dậy ý chí tự giác, nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người nghèo, không trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, không ít hộ đã làm đơn tự nguyện thoát nghèo, hăng hái lao động sản xuất, tự lực vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Sử dụng nguồn lực hợp lý để phát huy hiệu quả của chính sách giảm nghèo

Từ nguồn vốn của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh Yên Bái đã bố trí đầu tư, xây dựng 45.843 công trình hạ tầng thiết yếu tại các địa bàn thuộc huyện nghèo, địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi và khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh Yên Bái đã huy động được trên 10.490 tỷ đồng (trong giai đoạn 2021 đến quý 2/2023) để đầu tư cho công tác giảm nghèo bền vững. Trong đó, nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu là 2.225 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo là 2.321 tỷ đồng; vốn Ngân hàng chính sách xã hội 3.550 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách địa phương là 1.144 tỷ đồng và từ các nguồn xã hội hoá 127 tỷ đồng, vốn vay ODA 1.123 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tính năm 2021 đến thời điểm này, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đã giải ngân cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi đối với 62.000 lượt khách hàng, trong đó có 24.400 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.

Tỉnh Yên Bái ban hành những chính sách đặc thù hỗ trợ người nông dân phát triển kinh tế hàng hóa.
Tỉnh Yên Bái ban hành những chính sách đặc thù hỗ trợ người nông dân phát triển kinh tế hàng hóa.

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ngô Thanh Giang cho biết: trong công tác tham mưu để điều phối hiệu quả các nguồn lực, Sở và các ngành liên quan đã tập trung làm tốt công tác tham mưu, xây dựng thể chế, chính sách về công tác giảm nghèo bền vững mà trọng tâm là về huy động, sử dụng nguồn lực thực để hiện giảm nghèo nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Cũng theo ông Giang, các nguồn vốn đã được sử dụng đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 2,28%, đạt 117,6% kế hoạch; năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm 5,15%, đạt 127,5% kế hoạch, năm 2023 phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 9,16%. Tỷ lệ thiếu hụt về dịch vụ xã hội cơ bản của các hộ nghèo có sự chuyển biến tích cực, đời sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân sinh sống tại các địa bàn khó khăn ngày càng được nâng cao.

Trong thời gian tới, đối với công tác giảm nghèo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh Yên Bái đã ban hành Nghị quyết số 61-NQ/TU ngày 20/10/2021 về tiếp tục lãnh đạo hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó nêu rõ: “Sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước để triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững...đồng thời, huy động tối đa các nguồn lực xã hội cho công tác giảm nghèo bền vững”. 

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan quản lý các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thường xuyên bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan ngành dọc cấp trên và thực tiễn triển khai chương trình tại các cơ quan, địa phương trong tỉnh để kịp thời cập nhật, triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình; thực hiện tốt việc lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. 

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngày 27/12, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh năm 2023. Dự hội nghị có: Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) Lưu Xuân Thủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh, UBND 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã giáp ranh có xã, thôn, bản miền núi cùng 150 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho trên 701.000 người DTTS toàn tỉnh.
Đặc sắc các nghi lễ ở Đền Trần Nam Định

Đặc sắc các nghi lễ ở Đền Trần Nam Định

Tin tức - Minh Nhật - 22:48, 22/02/2024
Vào các ngày 20 và 21/2 (tức các ngày 11, 12 tháng Giêng năm Giáp Thìn), tại Khu di tích lịch sử, văn hóa Đền Trần - Chùa Tháp (phường Lộc Vượng, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định) đã diễn ra các nghi lễ quan trọng của Lễ hội khai ấn Đền Trần. Đó là lễ rước kiệu Ngọc Lộ và lễ nước, tế cá.
Điều gì khiến An Bàng và Mỹ Khê trong Top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á 2024?

Điều gì khiến An Bàng và Mỹ Khê trong Top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á 2024?

Du lịch - Minh Nhật - 22:38, 22/02/2024
Cảnh đẹp, nước biển trong và sạch cùng các hoạt động thể thao dưới nước phong phú và ẩm thực hấp dẫn là những yếu tố khiến hai bãi biển An Bàng (Hội An) và Mỹ Khê (Đà Nẵng) nằm Top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á, do Tripadvisor bình chọn.
Đẩy nhanh nghiên cứu, triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác, đang đầu tư theo quy mô phân kỳ

Đẩy nhanh nghiên cứu, triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác, đang đầu tư theo quy mô phân kỳ

Tin tức - Hoàng Quý - 22:31, 22/02/2024
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 21/2/2024 đẩy nhanh nghiên cứu, triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác, đang đầu tư theo quy mô phân kỳ.
Những danh thủ Việt Nam dành nhiều Quả bóng Vàng nhất

Những danh thủ Việt Nam dành nhiều Quả bóng Vàng nhất

Thể thao - Hoàng Minh - 22:29, 22/02/2024
Quả bóng Vàng Việt Nam 2023 đã chính thức thuộc về Nguyễn Hoàng Đức, đây là lần thứ 2 anh nhận được danh hiệu cao quý này. Thế nhưng, trước Hoàng Đức đã có rất nhiều danh thủ làm được điều tương tự.
Đại tướng Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Lào Cai

Đại tướng Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Lào Cai

Tin tức - Trọng Bảo - 22:27, 22/02/2024
Ngày 22/2, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Tin trong ngày - 22/2/2024

Tin trong ngày - 22/2/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 22/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Từ 25 - 27/2, thanh niên cả nước lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hội An được đánh giá là điểm đến thân thiện nhất Việt Nam 2024. Người giữ “lửa” văn hóa truyền thống Cơ Tu. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Truy tố nguyên Giám đốc CDC Đắk Lắk và đồng phạm

Truy tố nguyên Giám đốc CDC Đắk Lắk và đồng phạm

Pháp luật - Lê Hường - 22:14, 22/02/2024
Ngày 22/2, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố đối với 5 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại các điểm b, đ khoản 1, khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.
Kéo dài thời gian tổ chức các giải chuyên nghiệp để hướng đến mục tiêu của Đội tuyển quốc gia Việt Nam

Kéo dài thời gian tổ chức các giải chuyên nghiệp để hướng đến mục tiêu của Đội tuyển quốc gia Việt Nam

Thể thao - Hoàng Quý - 22:12, 22/02/2024
Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa thông qua Kế hoạch tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp 2024/25. Theo đó, Ban Chấp hành VFF phê duyệt phương án tổ chức mùa giải 2024/25 từ tháng 8/2024 và kết thúc vào tháng 6/2025.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Brazil tại Việt Nam

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Brazil tại Việt Nam

Trang địa phương - Mỹ Dung - 22:10, 22/02/2024
Ngày 22/2, tại Tp. Bắc Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Brazil tại Việt Nam Marco Farani.
Nghề làm bánh tráng Túy Loan trở thành Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Nghề làm bánh tráng Túy Loan trở thành Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Tin tức - Minh Nhật - 22:08, 22/02/2024
Nghề thủ công truyền thống "Nghề làm bánh tráng Túy Loan" (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) vừa được Công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Bộ Y tế: Đề nghị xác minh và xử lý sự cố y khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

Bộ Y tế: Đề nghị xác minh và xử lý sự cố y khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

Tin tức - Thúy Hồng - 22:04, 22/02/2024
Ngày 22/2, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc xác minh, xử lý sự cố y khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.