Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Thái Nguyên: Triển khai hiệu quả Chương trình MTQG 1719

Vân Khánh - 07:12, 14/11/2023

Với trên 130 nghìn hộ dân và hơn 380 nghìn nhân khẩu (tập trung chủ yếu ở 110 xã), đồng bào dân tộc thiểu số đang chiếm hơn 30% dân số của tỉnh Thái Nguyên. Nhằm hỗ trợ đồng bào vươn lên phát triển kinh tế, thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 ( Chương trình MTQG 1719).

Anh Dương Văn Sình, bản Mông Trung Sơn, Quang Sơn (Đồng Hỷ) là người tiên phong đưa cây na tím vào trồng.
Anh Dương Văn Sình, bản Mông Trung Sơn, Quang Sơn (Đồng Hỷ) là người tiên phong đưa cây na tím vào trồng.

Với 10 dự án và 14 tiểu dự án, Chương trình MTQG 1719 đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân miền núi, vùng cao, vùng dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Ông Hoàng Phong, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên cho biết: Các dự án, tiểu dự án của Chương trình 1719 đang triển khai nhiều phần việc quan trọng như: giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống cho bà con. Đồng thời, phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó và phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em… Việc triển khai Chương trình đã, đang góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển nguồn lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

Từ những chủ trương và giải pháp thực hiện đúng đắn như trên, sau gần 3 năm thực hiện Chương trình MTQG 1719, Thái Nguyên đã đạt được những kết quả khả quan. Đơn cử như với Dự án Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, tỉnh đã giải ngân vốn vay làm nhà ở cho 214 hộ dân, tổng kinh phí trên 8,5 tỷ đồng; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 513 hộ dân, kinh phí trên 400 triệu đồng; đầu tư xây dựng 12 công trình nước sinh hoạt tập trung, kinh phí trên 12,2 tỷ đồng.

Ông Khúc Kim Quảng, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Sơn (Đồng Hỷ) cho biết: Việc đầu tư các công trình nước sinh hoạt tập trung đã mang lại hiệu quả thiết thực khi nhiều hộ người dân tộc thiểu số, nhất là các hộ dân tộc Mông ở bản Lân Đăm của xã đã được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh.

Cũng từ triển khai Chương trình, việc hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đã được quan tâm thực hiện tại các huyện Võ Nhai, Phú Lương, Định Hóa, Đồng Hỷ, với 13 chuỗi đang xây dựng hồ sơ dự án liên kết. Theo đó, thông qua Dự án Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực, đến nay, Thái Nguyên đã tích cực thực hiện đổi mới hoạt động, củng cố phát triển trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Gần 3 năm qua, tỉnh đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các Trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh với 9 công trình đã và đang được thi công.

Ngoài ra, dự án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cũng đạt được những thành quả khi đã hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại Định Hóa. Theo đó, 4 nhà văn hóa của 4 xóm đặc biệt khó khăn thuộc các xã chưa về đích nông thôn mới là Tân Thịnh và Lam Vỹ đã được đầu tư xây dựng…

Người dân xóm Khe Mong, Văn Lăng (Đồng Hỷ) thu hoạch ngô.
Người dân xóm Khe Mong, Văn Lăng (Đồng Hỷ) thu hoạch ngô.

Tính chủ động khi thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTGG 1719 còn thể hiện ở khả năng “hấp thụ” nguồn vốn tại các huyện mà điển hình là huyện Võ Nhai. Đến nay, các cơ quan đơn vị của huyện được giao nhiệm vụ đã tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Theo đó, các nguồn vốn được phân bổ đều được huyện Võ Nhai triển khai đúng tiến độ, đạt hiệu quả như: Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 4 về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã thực hiện giải ngân vốn đầu tư phát triển 11.811,8 triệu đồng, đạt 29,64% kế hoạch vốn giao; Tiểu dự án 1, thuộc Dự án 5 về đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã thực hiện giải ngân vốn đầu tư phát triển 2.594,9 triệu đồng, đạt 26,92% kế hoạch vốn giao. Về vốn sự nghiệp: Tổng kế hoạch vốn giao là 40.138 triệu đồng. UBND huyện đã có quyết định phân bổ vốn sự nghiệp để thực hiện các dự án, tiểu dự án.

Có thể thấy, chỉ sau hơn nửa chặng đường triển khai Chương trình, Thái Nguyên đã hoàn thành được khá nhiều phần việc quan trọng. Tuy nhiên để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020; bình quân giảm 2% số hộ nghèo/năm; giảm 50% số xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giảm 50% số thôn, xóm ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. Đồng thời, duy trì ít nhất 8% học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, hoàn thiện cơ sở vật chất các trường nội trú, bán trú của tỉnh… Thái Nguyên còn phải nỗ lực rất nhiều.

Do đó, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng lồng ghép có hiệu quả các dự án, tiểu dự án của Chương trình này với các dự án, chính sách hỗ trợ khác của trung ương, tỉnh tại các vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Bên cạnh đó, xây dựng và áp dựng các cơ chế thu hút, tăng cường sự tham gia của người dân, cộng đồng, xã hội, các đoàn thể và tổ chức quốc tế trong việc hỗ trợ các nguồn lực về kỹ thuật, tài chính một cách hiệu quả…

Để các dự án, tiểu dự án triển khai hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, các cấp, ngành chức năng trong tỉnh đã chú trọng tới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân về tầm quan trọng của Chương trình MTQG 1719. Cùng với đó, tỉnh đã huy động mọi nguồn lực để thực hiện Chương trình; tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, tạo động lực và sức bật cho phát triển kinh tế vùng khó. Đặc biệt, tỉnh đã chỉ đạo các huyện, xã phải tiếp nhận và triển khai các dự án, tiểu dự án tích cực, có kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và đánh giá kết quả nghiêm túc; thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, luôn công khai, dân chủ từ cơ sở, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia đầy đủ của nhân dân.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Lấp đầy “khoảng trống” chính sách (Bài 2)

Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Lấp đầy “khoảng trống” chính sách (Bài 2)

Một trong những yêu cầu khi xây dựng Đề án Tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi là phải giải quyết triệt để những tồn tại, hạn chế trong thực chính sách dân tộc của giai đoạn trước, nhất là xóa “khoảng trống” chính sách do tư duy nhiệm kỳ. Đây cũng là tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.
Tin nổi bật trang chủ
Thành phố Lạng Sơn: Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín trong cộng đồng

Thành phố Lạng Sơn: Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín trong cộng đồng

Người có uy tín với cộng đồng - Nguyệt Anh - 18:00, 06/12/2023
UBND thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) vừa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của Người có uy tín trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2023.
TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) : Sửa chữa nhà ở cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) : Sửa chữa nhà ở cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Người có uy tín với cộng đồng - Nguyệt Anh - 17:58, 06/12/2023
Mới đây, phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả tổ chức bàn giao công trình sửa chữa nhà ở cho ông Bàn Sinh Vượng, ở tổ 6, khu 10 - Bến Ván, là Người có uy tín trong đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn.
Mở hướng thoát nghèo từ cây quế

Mở hướng thoát nghèo từ cây quế

Nhờ phát huy thế mạnh từ cây quế mà tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn chỉ còn 20,6% (năm 2022), giảm hơn 12% so với năm 2020. Nhiều hộ gia đình có thu nhập khá từ 50 - 100 triệu đồng/năm, chủ yếu là từ bán quế.
Sóc Trăng: Chuyển biến tích cực từ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế cho đồng bào vùng DTTS

Sóc Trăng: Chuyển biến tích cực từ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế cho đồng bào vùng DTTS

Xã hội - Như Tâm - CTV - 17:51, 06/12/2023
Là tỉnh có hơn 35% đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Khmer chiếm hơn 30% dân số của tỉnh, thời gian qua, Sóc Trăng đã tập trung đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án... hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh.
Phát huy vai trò các tổ truyền thông trong công tác phòng, chống tảo hôn ở Lào Cai

Phát huy vai trò các tổ truyền thông trong công tác phòng, chống tảo hôn ở Lào Cai

Thời gian qua, với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã giảm rõ rệt. Có được kết quả này, bên cạnh việc triển khai các chính sách của Nhà nước về phòng, chống tảo hôn, thì vai trò của các tổ truyền thông cộng đồng là rất quan trọng.
Bản tin Dân tộc – Tôn giáo - 5/12/2023

Bản tin Dân tộc – Tôn giáo - 5/12/2023

Bản tin Dân tộc - Tôn giáo của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 5/12, có những thông tin đáng chú ý sau: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng tiếp thân mật Đoàn nữ tu Dòng Thánh Phao-lô thành Charters. Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Điện Biên - Tây Bắc tại TP. Hồ Chí Minh. Sống tốt đời đẹp đạo để góp phần xây dựng quê hương đất nước. Cùng các tin tức thời sự khác.
HTX Đông Hải nâng cao thu nhập cho diêm dân

HTX Đông Hải nâng cao thu nhập cho diêm dân

Kinh tế - Phương Nghi - 17:40, 06/12/2023
Với mô hình sản xuất muối sạch chất lượng cao, HTX sản xuất & dịch vụ chế biến muối công nghệ cao Đông Hải (HTX) xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) đã giúp các thành viên và diêm dân yên tâm sản xuất muối, nâng cao thu nhập.
Chư Păh (Gia Lai): Rộn ràng Phiên chợ giao lưu, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS

Chư Păh (Gia Lai): Rộn ràng Phiên chợ giao lưu, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS

Trong 2 ngày (5 - 6/12/2023), tại làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh, Gia Lai) diễn ra Phiên chợ giao lưu, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023.
Phát triển bền vững du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc: Diện mạo mới trên các bản làng (Bài 3)

Phát triển bền vững du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc: Diện mạo mới trên các bản làng (Bài 3)

Phát triển du lịch cộng đồng ở vùng đồng bào DTTS các tỉnh vùng Tây Bắc không chỉ đánh thức sức sống tiềm tàng của nhiều tài nguyên du lịch, mà còn tạo sinh kế bền vững cho người dân nơi đây. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi khu vực Tây Bắc bền vững.
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Khoa học - Công nghệ - Hoàng Quý - 17:33, 06/12/2023
Sáng 6/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.
Lào Cai: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Lào Cai: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Tin tức - Trọng Bảo - 17:28, 06/12/2023
Ngày 6/12, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.