Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Quảng Trị: Quan tâm thực hiện tốt chính sách hỗ trợ về đất cho hộ đồng bào DTTS nghèo, hộ nghèo ở khu vực khó khăn

T.Minh (t/h) - 17:25, 21/10/2021

HĐND tỉnh Quảng Trị đã ban hành chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào DTTS nghèo; hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2019 - 2022 theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 (Nghị quyết 10).

Đồng bào DTTS huyện Cam Lộ trồng cây ăn quả trên vùng gò đồi
Đồng bào DTTS huyện Cam Lộ trồng cây ăn quả trên vùng gò đồi

Qua gần 3 năm thực hiện trên địa bàn các huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông và các xã miền núi ở các huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ cho thấy việc hỗ trợ đất ở cho hộ gia đình đồng bào DTTS thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết 10 đạt tỉ lệ 94,45%, trong đó huyện Hướng Hóa đạt tỷ lệ 100%. Hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) ở đạt tỷ lệ bình quân 33,14%; riêng huyện Hướng Hóa đã đo đạc, lập hồ sơ hoàn chỉnh trình cấp giấy CNQSDĐ ở, trong đó đã cấp giấy CNQSDĐ ở đạt tỷ lệ 30,99%.

Hỗ trợ cấp giấy CNQSDĐ sản xuất đạt tỷ lệ bình quân 27,93%; riêng huyện Gio Linh đã cấp giấy CNQSDĐ sản xuất đạt tỷ lệ 50%. Hỗ trợ đất sản xuất đạt tỷ lệ bình quân chung 13,55%. Địa phương đạt tỷ lệ cao nhất là huyện Gio Linh 3,75 lần (so với định mức). Ngân sách tỉnh hỗ trợ tiền san ủi mặt bằng đất làm nhà ở cho hộ gia đình đạt tỷ lệ 100%; hỗ trợ kinh phí cấp giấy CNQSDĐ ở và đất sản xuất đạt tỷ lệ 77,31% so với phần 80% cấp tỉnh đảm bảo.

Kết quả thực hiện Nghị quyết 10 đã tập trung giải quyết cơ bản những vấn đề khó khăn về đất ở, một phần đất sản xuất, cấp giấy CNQSDĐ ở, đất sản xuất nhằm bảo đảm cho các hộ nghèo có đủ đất ở, đất sản xuất, có giấy CNQSDĐ làm hồ sơ pháp lý khi giao dịch dân sự, tiếp cận vốn ưu đãi từ các chính sách để phát triển sản xuất, cải thiện điều kiện sống về vật chất và tinh thần cho hộ đồng bào DTTS nghèo ở miền núi, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn; góp phần giảm nghèo bền vững, tăng cường khối Đại đoàn kết dân tộc, giữ vững trật tự xã hội, quốc phòng - an ninh vùng miền núi.

Kết quả thực hiện Nghị quyết 10 cũng góp phần thực hiện mục tiêu của chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết 10 vẫn còn một số bất cập, hạn chế, như: Việc cấp giấy CNQSDĐ ở mới đạt tỷ lệ 33,14%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu của nghị quyết là đến năm 2020 phấn đấu 100% hộ gia đình được cấp giấy CNQSDĐ ở. Việc hỗ trợ đất sản xuất từ quỹ đất chuyển đổi đất rừng phòng hộ ít xung yếu sang đất rừng sản xuất theo Nghị quyết 14/2016/NQHĐND ngày 19/8/2016; đất thu hồi từ các công ty lâm nghiệp theo Nghị quyết 29/2017/ NQ-HĐND ngày 14/12/2017 để giao lại cho các địa phương đang còn nhiều vướng mắc trong thực hiện, dẫn đến việc bố trí đất sản xuất cho các hộ gia đình thiếu đất gặp khó khăn.

Nguyên nhân chậm tiến độ cấp giấy CNQSDĐ ở là một số địa phương chưa triển khai thực hiện Nghị quyết 10, hoặc việc thống kê chưa rõ ràng; về cấp giấy CNQSDĐ sản xuất, địa phương đang xử lý đất chồng lấn của hộ gia đình với hộ gia đình, hộ gia đình với một số dự án khác như: Chương trình 30a, dự án đất lâm nghiệp, phi lâm nghiệp, dự án của một số tổ chức doanh nghiệp. Mặt khác, đất sản xuất của mỗi hộ gia đình có nhiều thửa rời rạc, không liền kề nên công tác rà soát, đo đạc lập hồ sơ địa chính cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại.

Thời gian thực hiện các chính sách theo Nghị quyết 10 kết thúc vào năm 2022, vậy nên, để bảo đảm cho đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị được hưởng chính sách của địa phương, xác lập quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất, tránh xung đột, tranh chấp, ổn định sản xuất, các địa phương cần nhanh chóng giải quyết việc đo vẽ cấp giấy CNQSDĐ ở. Sớm bóc tách đất sản xuất của các hộ gia đình ra khỏi diện tích đất của các tổ chức, doanh nghiệp; giải quyết dứt điểm ranh giới đất sản xuất của hộ gia đình với hộ gia đình để đo vẽ, sớm cấp giấy CNQSDĐ sản xuất.

Đối với phần diện tích đất có tài sản là cây lâm nghiệp trên đất của các tổ chức, doanh nghiệp bàn giao nên vận động theo hướng mua luôn tài sản trên đất để tiếp tục sản xuất, không đợi đến chu kỳ khai thác rồi mới bàn giao. Những trường hợp không thể bảo đảm đủ đất sản xuất theo đúng định mức của hộ gia đình thì vận động chuyển đổi nghề thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ./.

Tin cùng chuyên mục
Tin nổi bật trang chủ
Cao Bằng: Phát huy hiệu quả chính sách dân tộc

Cao Bằng: Phát huy hiệu quả chính sách dân tộc

Công tác Dân tộc - Minh Thu - 1 giờ trước
Trong những năm qua, tỉnh Cao Bằng đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng về công tác dân tộc, nhất là ở vùng đồng bào DTTS và miền núi trong tình hình mới. Nhiều chương trình chính sách dân tộc, cùng các chương trình MTQG được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.
Giải phóng nguồn lực đất đai cho đồng bào DTTS: Đã sắp xếp nhưng chưa đổi mới (Bài 1)

Giải phóng nguồn lực đất đai cho đồng bào DTTS: Đã sắp xếp nhưng chưa đổi mới (Bài 1)

Công tác Dân tộc - Tùng Nguyên - 1 giờ trước
LTS: Các nông, lâm trường quốc doanh (nay là các công ty nông, lâm nghiệp) đang quản lý hàng triệu ha đất, nhưng hiệu quả sử dụng đất không cao. Trong khi đó, mục tiêu giải quyết đất sản xuất cho đồng bào DTTS đã triển khai hàng chục năm nay nhưng vẫn không thể thực hiện triệt để do thiếu quỹ đất. Giải phóng nguồn lực đất đai từ các nông, lâm trường quốc doanh sẽ là lời giải để thực hiện mục tiêu hỗ trợ đất sản xuất cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Bước tiến trong xây dựng nông thôn mới ở vùng khó Nam Trà My

Bước tiến trong xây dựng nông thôn mới ở vùng khó Nam Trà My

Trang địa phương - Minh Ngọc - Văn Thọ - 1 giờ trước
Trong những năm qua, công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện vùng cao Nam Trà My (Quảng Nam) luôn có sự đồng hành, hỗ trợ tích cực từ các cấp, các ngành, đặc biệt là Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH). Cùng với nguồn vốn vay chính sách cũng như ý thức tự vươn lên của đồng bào mà nhiều hộ gia đình nghèo nay đã thoát nghèo, hộ trung bình trở nên khá giả, góp phần cùng địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước - Nơi gửi gắm niềm tin của đồng bào, phật tử: Những Người có uy tín khoác áo cà sa (Bài 2)

Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước - Nơi gửi gắm niềm tin của đồng bào, phật tử: Những Người có uy tín khoác áo cà sa (Bài 2)

Dân tộc- Tôn giáo - Như Tâm - 1 giờ trước
Đối với đồng bào Khmer, chùa là nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần, các vị sư sãi là tấm gương đạo đức để phật tử noi theo. Những giáo huấn, răn dạy phật tử, Nhân dân chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của địa phương tại các chùa, luôn được phật tử, người dân nghe theo và thực hiện nghiêm túc. Do vậy, trong các phum sóc, các vị sư sãi luôn được người dân bầu chọn, tôn vinh là Người có uy tín. Ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh.
Sách về xứ đạo: Khai mở văn hóa đọc (Bài 2)

Sách về xứ đạo: Khai mở văn hóa đọc (Bài 2)

Dân tộc- Tôn giáo - Phạm Việt Thắng - 1 giờ trước
Ra đời từ năm 2018, thư viện giáo xứ Phú Linh (xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã trở thành điểm đến thú vị và góp phần khai mở văn hóa đọc cho giới trẻ vùng nông thôn.
Dân tộc Giáy

Dân tộc Giáy

Dân tộc Giáy hay Nhắng, Dắng, Pâu Thìn, Pù Nà, Cùi Chu hay Xạ đều là một, nhưng phổ biến gọi là dân tộc Giáy. Tiếng Giáy thuộc ngữ chi Thái trong hệ ngôn ngữ Tai - Ka đai. Người Giáy cư chú chủ yếu ở Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu và Yên Bái với tổng số hơn 57.000 người. Hiện nay, do yêu cầu đời sống và làm việc, người Giáy cư trú tại 39 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam.
Làng kiểu mẫu dưới đỉnh núi U Sầu: Người Ca Dong dựng làng kiểu mẫu (Bài 2)

Làng kiểu mẫu dưới đỉnh núi U Sầu: Người Ca Dong dựng làng kiểu mẫu (Bài 2)

Trên đường phát triển - Minh Ngọc - Phạm Nữ - 2 giờ trước
Ở Ra Manh, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi bây giờ, không còn là “điểm nóng”, nhiều gia đình Ca Dong đã phát triển kinh tế, gương mẫu tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng mô hình nhà sạch, vườn đẹp, phong trào “5 không 3 sạch”…tại địa phương.
Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tin tức - Ngọc Ánh - 2 giờ trước
Chiều 30/9, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Tọa đàm "Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - Thực tiễn và giải pháp." Buổi Tọa đàm có sự tham gia của 25 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố miền Bắc, 20 Liên chi hội và 40 Chi hội trực thuộc Trung ương.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ thay đổi từ năm 2025

Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ thay đổi từ năm 2025

Giáo dục - T.Hợp - 2 giờ trước
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra định hướng tổ chức thi tốt nghiệp THPT trong giai đoạn 2023 - 2024 và đổi mới kỳ thi vào năm 2025.
Thế giới ghi nhận hơn 6,5 triệu ca tử vong vì COVID-19

Thế giới ghi nhận hơn 6,5 triệu ca tử vong vì COVID-19

Nhìn ra thế giới - BĐT - 3 giờ trước
Số liệu thống kê cụ thể trên worldometers.info, tính đến sáng ngày 1/10, thế giới lần lượt ghi nhận tổng số 622.747.900 ca nhiễm và 6.548.385 trường hợp tử vong vì COVID-19. Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 330.187 ca nhiễm mới, trong đó, châu Âu đứng đầu với 161.221 ca.
Đánh bại Saudi Arabia 3 - 1, Việt Nam tiến gần tấm vé tứ kết

Đánh bại Saudi Arabia 3 - 1, Việt Nam tiến gần tấm vé tứ kết

Thể thao - Giải trí - PV - 3 giờ trước
Giành chiến thắng trước Saudi Arabia ở lượt trận thứ 2 bảng D VCK futsal châu Á 2022 diễn ra ở Kuwait. Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng đang chiếm ưu thế trong việc giành quyền vào tứ kết.