Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Quảng Trị: Quan tâm thực hiện tốt chính sách hỗ trợ về đất cho hộ đồng bào DTTS nghèo, hộ nghèo ở khu vực khó khăn

T.Minh (t/h) - 17:25, 21/10/2021

HĐND tỉnh Quảng Trị đã ban hành chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào DTTS nghèo; hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2019 - 2022 theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 (Nghị quyết 10).

Đồng bào DTTS huyện Cam Lộ trồng cây ăn quả trên vùng gò đồi
Đồng bào DTTS huyện Cam Lộ trồng cây ăn quả trên vùng gò đồi

Qua gần 3 năm thực hiện trên địa bàn các huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông và các xã miền núi ở các huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ cho thấy việc hỗ trợ đất ở cho hộ gia đình đồng bào DTTS thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết 10 đạt tỉ lệ 94,45%, trong đó huyện Hướng Hóa đạt tỷ lệ 100%. Hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) ở đạt tỷ lệ bình quân 33,14%; riêng huyện Hướng Hóa đã đo đạc, lập hồ sơ hoàn chỉnh trình cấp giấy CNQSDĐ ở, trong đó đã cấp giấy CNQSDĐ ở đạt tỷ lệ 30,99%.

Hỗ trợ cấp giấy CNQSDĐ sản xuất đạt tỷ lệ bình quân 27,93%; riêng huyện Gio Linh đã cấp giấy CNQSDĐ sản xuất đạt tỷ lệ 50%. Hỗ trợ đất sản xuất đạt tỷ lệ bình quân chung 13,55%. Địa phương đạt tỷ lệ cao nhất là huyện Gio Linh 3,75 lần (so với định mức). Ngân sách tỉnh hỗ trợ tiền san ủi mặt bằng đất làm nhà ở cho hộ gia đình đạt tỷ lệ 100%; hỗ trợ kinh phí cấp giấy CNQSDĐ ở và đất sản xuất đạt tỷ lệ 77,31% so với phần 80% cấp tỉnh đảm bảo.

Kết quả thực hiện Nghị quyết 10 đã tập trung giải quyết cơ bản những vấn đề khó khăn về đất ở, một phần đất sản xuất, cấp giấy CNQSDĐ ở, đất sản xuất nhằm bảo đảm cho các hộ nghèo có đủ đất ở, đất sản xuất, có giấy CNQSDĐ làm hồ sơ pháp lý khi giao dịch dân sự, tiếp cận vốn ưu đãi từ các chính sách để phát triển sản xuất, cải thiện điều kiện sống về vật chất và tinh thần cho hộ đồng bào DTTS nghèo ở miền núi, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn; góp phần giảm nghèo bền vững, tăng cường khối Đại đoàn kết dân tộc, giữ vững trật tự xã hội, quốc phòng - an ninh vùng miền núi.

Kết quả thực hiện Nghị quyết 10 cũng góp phần thực hiện mục tiêu của chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết 10 vẫn còn một số bất cập, hạn chế, như: Việc cấp giấy CNQSDĐ ở mới đạt tỷ lệ 33,14%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu của nghị quyết là đến năm 2020 phấn đấu 100% hộ gia đình được cấp giấy CNQSDĐ ở. Việc hỗ trợ đất sản xuất từ quỹ đất chuyển đổi đất rừng phòng hộ ít xung yếu sang đất rừng sản xuất theo Nghị quyết 14/2016/NQHĐND ngày 19/8/2016; đất thu hồi từ các công ty lâm nghiệp theo Nghị quyết 29/2017/ NQ-HĐND ngày 14/12/2017 để giao lại cho các địa phương đang còn nhiều vướng mắc trong thực hiện, dẫn đến việc bố trí đất sản xuất cho các hộ gia đình thiếu đất gặp khó khăn.

Nguyên nhân chậm tiến độ cấp giấy CNQSDĐ ở là một số địa phương chưa triển khai thực hiện Nghị quyết 10, hoặc việc thống kê chưa rõ ràng; về cấp giấy CNQSDĐ sản xuất, địa phương đang xử lý đất chồng lấn của hộ gia đình với hộ gia đình, hộ gia đình với một số dự án khác như: Chương trình 30a, dự án đất lâm nghiệp, phi lâm nghiệp, dự án của một số tổ chức doanh nghiệp. Mặt khác, đất sản xuất của mỗi hộ gia đình có nhiều thửa rời rạc, không liền kề nên công tác rà soát, đo đạc lập hồ sơ địa chính cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại.

Thời gian thực hiện các chính sách theo Nghị quyết 10 kết thúc vào năm 2022, vậy nên, để bảo đảm cho đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị được hưởng chính sách của địa phương, xác lập quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất, tránh xung đột, tranh chấp, ổn định sản xuất, các địa phương cần nhanh chóng giải quyết việc đo vẽ cấp giấy CNQSDĐ ở. Sớm bóc tách đất sản xuất của các hộ gia đình ra khỏi diện tích đất của các tổ chức, doanh nghiệp; giải quyết dứt điểm ranh giới đất sản xuất của hộ gia đình với hộ gia đình để đo vẽ, sớm cấp giấy CNQSDĐ sản xuất.

Đối với phần diện tích đất có tài sản là cây lâm nghiệp trên đất của các tổ chức, doanh nghiệp bàn giao nên vận động theo hướng mua luôn tài sản trên đất để tiếp tục sản xuất, không đợi đến chu kỳ khai thác rồi mới bàn giao. Những trường hợp không thể bảo đảm đủ đất sản xuất theo đúng định mức của hộ gia đình thì vận động chuyển đổi nghề thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ./.

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Tổng kết Đề án đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền vận động vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Tổng kết Đề án đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền vận động vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngày 3/12, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2021”. Dự hội nghị ở các điểm cầu có đại diện các Ban của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành và lãnh đạo 11 huyện miền núi của tỉnh.
Tin nổi bật trang chủ
Phát triển nguồn nhân lực ở vùng DTTS và miền núi: Nhân tố quyết định trong công tác giảm nghèo

Phát triển nguồn nhân lực ở vùng DTTS và miền núi: Nhân tố quyết định trong công tác giảm nghèo

Triển khai thực hiện Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ, nguồn nhân lực các DTTS đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, nhìn từ thực tế, vẫn còn nhiều hạn chế, đội ngũ lao động DTTS chủ yếu tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp, tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật còn thấp, số lượng, cơ cấu và chất lượng đội ngũ cán bộ DTTS chưa theo kịp sự phát triển và yêu cầu thực tiễn…
Nông dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi làm giàu trên đồng đất quê hương

Nông dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi làm giàu trên đồng đất quê hương

Media - BDT - 22:45, 03/12/2021
Trong những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã có bước tiến dài, mở ra cơ hội làm giàu cho người nông dân. Thay vì sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, giá trị kinh tế cây trồng thấp như trước đây; thì nay bà con đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị cao, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, liên kết chặt chẽ giữa các nông hộ, hội viên, thành viên để sản xuất tập trung và tiêu thụ sản phẩm.
Chủ tịch Quốc hội chủ trì họp xem xét cơ chế, chính sách đặc thù phòng, chống dịch Covid-19

Chủ tịch Quốc hội chủ trì họp xem xét cơ chế, chính sách đặc thù phòng, chống dịch Covid-19

Thời sự - PV - 22:39, 03/12/2021
Chiều 3/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp làm việc với Thường trực Ủy ban Xã hội và các cơ quan liên quan về việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19.
Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm nhân sự mới

Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm nhân sự mới

Tin tức - PV - 20:44, 03/12/2021
Chiều 3/12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
Lạ lùng giống lúa của đồng bào dân tộc M'nông ở tỉnh Đắk Lắk, phải cúng thần linh trước khi tuốt bằng tay

Lạ lùng giống lúa của đồng bào dân tộc M'nông ở tỉnh Đắk Lắk, phải cúng thần linh trước khi tuốt bằng tay

Bạn của nhà nông - PV - 20:41, 03/12/2021
Vào những ngày cuối tháng 11 này, hạt lúa trên những quả đồi ở xã Krông Nô (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) đã to tròn, chắc nịch, vàng ươm. Nhưng kỳ lạ là đồng bào dân tộc M’nông nơi đây không dùng liềm hay máy để gặt lúa mà phải tuốt bằng đôi tay trần. Và trước khi thu hoạch lúa phải cúng thần linh.
Tiếp thu ý kiến, hoàn thiện chính sách trong đề nghị 6 luật sửa đổi

Tiếp thu ý kiến, hoàn thiện chính sách trong đề nghị 6 luật sửa đổi

Thời sự - PV - 20:16, 03/12/2021
Chính phủ yêu cầu các bộ liên quan tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện các chính sách trong đề nghị xây dựng: Luật Giá (sửa đổi); Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Nông dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi làm giàu trên đồng đất quê hương

Nông dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi làm giàu trên đồng đất quê hương

Trong những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã có bước tiến dài, mở ra cơ hội làm giàu cho người nông dân. Thay vì sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, giá trị kinh tế cây trồng thấp như trước đây; thì nay bà con đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị cao, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, liên kết chặt chẽ giữa các nông hộ, hội viên, thành viên để sản xuất tập trung và tiêu thụ sản phẩm.
Trao tặng quà cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bắc Sơn

Trao tặng quà cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bắc Sơn

Tin tức - Văn Hoa - Hồng Phúc - 19:19, 03/12/2021
Chiều 3/12, Đoàn thanh niên Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Đoàn thanh niên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, tổ chức trao tặng quà cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở các xã Vạn Thủy, Tân Tri, Long Đống, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn).
Tây Nguyên: Đến nay lượng vắc xin được phân bố đảm bảo tiêm cho 76% học sinh

Tây Nguyên: Đến nay lượng vắc xin được phân bố đảm bảo tiêm cho 76% học sinh

Sức khỏe - Lê Hường - Phan Trọng - 19:15, 03/12/2021
Trước diễn biến của đại dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng, tỉnh Đắk Nông nhanh chóng triển khai tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 cho trẻ từ 12 - 17tuổi, với mong muốn bảo vệ sức khỏe, bảo đảm an toàn cho các em khi trở lại trường học.
Tây Nam bộ: Đẩy nhanh bao phủ vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi

Tây Nam bộ: Đẩy nhanh bao phủ vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi

Sức khỏe - N.Tâm - H.Diễm - 19:06, 03/12/2021
Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, tỷ lệ trẻ F0 có chiều hướng gia tăng, các địa phương khu vực Tây Nam bộ đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm ngừa vắc xin Covid-19 cho người dưới 18 tuổi.
Ngày 3/12: Việt Nam có 13.670 ca COVID-19 và 1.149 ca khỏi bệnh

Ngày 3/12: Việt Nam có 13.670 ca COVID-19 và 1.149 ca khỏi bệnh

Tin tức - BĐT - 18:15, 03/12/2021
Ngày 3/12, Việt Nam có thêm 13.679 ca mắc mới COVID-19 tại 59 tỉnh, thành phố, trong đó có 8.628 ca trong cộng đồng. Trong ngày, cả nước có 1.149 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh.
Đắk Nông: Chú trọng phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số

Đắk Nông: Chú trọng phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số

Công tác Dân tộc - Phan Trọng - Lê Hường - 17:25, 03/12/2021
Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, bộ máy chính quyền vững mạnh từ cơ sở, tỉnh Đắk Nông chú trọng công tác xây dựng, phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên người dân tộc thiểu số (DTTS)...