Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Phát triển nguồn nhân lực ở vùng DTTS và miền núi: Nhân tố quyết định trong công tác giảm nghèo

Thúy Hồng - 16:01, 03/12/2021

Triển khai thực hiện Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ, nguồn nhân lực các DTTS đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, nhìn từ thực tế, vẫn còn nhiều hạn chế, đội ngũ lao động DTTS chủ yếu tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp, tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật còn thấp, số lượng, cơ cấu và chất lượng đội ngũ cán bộ DTTS chưa theo kịp sự phát triển và yêu cầu thực tiễn…

Phát triển nguồn nhân lực là một trong những giải pháp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi. (Ảnh minh họa)
Phát triển nguồn nhân lực là một trong những giải pháp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi. (Ảnh minh họa)

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực

Theo ông Đinh Trung Dũng, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Sơn La, xác định phát triển nguồn nhân lực là nhân tố đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành công trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương, tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 37-KH-UBND ngày 3/3/2017 về triển khai thực hiện Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh và phát triển nguồn nhân lực các DTTS giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Sơn La đã triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng nguồn nhân lực với thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức theo quy hoạch. Đặc biệt rà soát đề xuất cử tuyển cho con em DTTS rất ít người.

Nhờ đó, giai đoạn 2016 - 2020 số lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La được hỗ trợ học nghề là trên 42.100 người, trong đó có gần 2.420 cán bộ, công chức xã được đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tỷ lệ người DTTS được đào tạo là 87%, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 95%.

Tại Bắc Kạn, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương bám sát các nội dung của Nghị quyết số 52/NQ-CP và Quyết định số 530/QĐ-UBND của UBND tỉnh để xây dựng các dự án, đề án, chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện theo hướng tập trung ưu tiên phát triển nguồn nhân lực các DTTS trên địa bàn. Đề ra các chỉ tiêu chủ yếu về nâng cao thể lực, phát triển trí lực, nâng cao kiến thức xã hội, kỹ năng sống, kỹ năng lao động, thông tin thị trường và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Kế hoạch đề ra.

Sau 5 năm triển khai thực hiện, riêng chỉ tiêu tỷ lệ học sinh DTTS đi học đúng độ tuổi bậc THCS đạt 95,16%, vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết 52/NQ-CP đề ra (93%). Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người DTTS từng bước chuyển biến tích cực. Tỷ lệ lao động qua đào tạo được nâng cao, toàn tỉnh có 13.975 lao động là con em DTTS được đào tạo nghề; tạo việc làm mới cho hơn 22.000 lao động DTTS.

Có thể nhận thấy, để phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS và miền núi, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách đầu tư. Các chính sách được triển khai đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS và miền núi. Đơn cử như chính sách cử tuyển, tính đến hết năm 2020, đã có 51/53 DTTS có sinh viên cử tuyển, với số lượng 8.681 học sinh; trong đó có 36% học sinh cử tuyển được bố trí việc làm. Đào tạo bồi dưỡng cho 34.253 học sinh hệ dự bị đại học dân tộc, góp phần tạo nguồn sinh viên DTTS cho các địa phương có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; hỗ trợ đào tạo trên 1,1 triệu người, chiếm 14% trên tổng số gần 8 triệu người DTTS trong độ tuổi lao động…

“Khát” nhân lực chất lượng cao

Những năm qua, mặc dù Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ban hành nhiều chính sách liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng DTTS. Cụ thể, hiện có 12 chính sách, gồm 8 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 4 Nghị định của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực giáo dục của đồng bào DTTS.

Tuy nhiên, hiện nay, nguồn nhân lực chất lượng cao ở vùng DTTS vẫn còn nhiều hạn chế. Có rất nhiều dân tộc có tỷ lệ người có trình độ đại học rất thấp, như: Ba Na 0,3%; Xinh Mun, La Hủ, Xtiêng 0,4%; Mảng 0,5%; Chơ Ro 0,9%... Cứ 100 người DTTS từ 15 tuổi trở lên chỉ có 9 người có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Thực trạng này cho thấy, vùng DTTS và miền núi đang thực sự “khát” nhân lực chất lượng cao. Đây là rào cản rất lớn trong phát triển KT-XH của các địa phương.

Nguyên nhân của những hạn chế, chủ yếu là do nhận thức của người DTTS về giáo dục chưa cao, các trường nghề chưa bắt kịp xu hướng thị trường lao động. Chính sách hỗ trợ cho học sinh dự bị đại học còn nhiều bất cập. Chưa có chương trình đạo tạo đặc thù, phù hợp với đặc điểm văn hóa, trình độ của người DTTS. Các chương trình đào tạo chưa xuất phát từ nhu cầu của chính người học…

Đơn cử như trong Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội được giao nhiệm vụ xây dựng chính sách dạy nghề chuyên biệt và giải quyết việc làm cho con em người DTTS (thuộc nhóm đề án “Giáo dục đào tạo, dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực). Nhưng Bộ này, lại đề nghị không thực hiện mà tích hợp vào chính sách dạy nghề gắn với việc làm chung của ngành. Do đó công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động người DTTS chưa “trúng”, do khâu hoạch định chính sách chưa phù hợp.

Bên cạnh đó, do việc phân bổ nguồn vốn còn hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện chính sách. Theo ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, nguyên nhân do ngân sách hạn hẹp, phụ thuộc chủ yếu ngân sách Trung ương, tỉnh chưa xây dựng được chính sách riêng cho phát triển nguồn nhân lực các DTTS, nên việc triển khai thực hiện hiệu quả chưa cao. 

Từ thực tế phát triển nguồn nhân lực còn cho thấy, ở nhiều địa phương cũng chưa xây dựng được mối liên hệ gắn kết giữa các cơ sở dạy nghề và các doanh nghiệp trong đào tạo, giải quyết việc làm và giải quyết sản phẩm đầu ra. Chính sách sử dụng và quản lý sinh viên là con em đồng bào DTTS được đào tạo chuyên môn theo hệ cử tuyển chưa được bố trí việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp…

Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc này, Dự án “Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS và miền núi” (Dự án 5 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030) đã đề ra giải pháp, với những mục tiêu cụ thể. Dự án này được kỳ vọng sẽ khắc phục được những điểm yếu căn bản trong giai đoạn trước.

Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả Dự án, các bộ ngành được giao trách nhiệm, cần có giải pháp căn cơ để phát triển được nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu về lao động cho quá trình phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi trong tình hình mới, góp phần xóa đói giảm nghèo, kéo dần khoảng cách giữa các địa phương trên cả nước.

Tin nổi bật trang chủ
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Chiều 26/6, tại Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Công ty Mirelite Mirsa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Công ty Mirelite Mirsa

Thời sự - PV - 22 phút trước
Sáng ngày 26/6/2022, theo giờ địa phương, nhân chuyến thăm chính thức Hungary theo lời mời của Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Istvan Jakab, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm và làm việc với Lãnh đạo thành phố Albertirsa, thăm Công ty Mirelite Mirsa, chuyên chế biến nông sản đông lạnh.
Mưa lũ làm sập trôi 1 nhà, hỏng 3 công trình thủy lợi ở huyện Văn Chấn

Mưa lũ làm sập trôi 1 nhà, hỏng 3 công trình thủy lợi ở huyện Văn Chấn

Tin địa phương - NA - 23 phút trước
Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, mưa lũ xảy ra đêm ngày 25/6 rạng sáng 26/6 đã gây thiệt hại về tài sản và sản xuất nông nghiệp cho nhân dân trên địa bàn huyện Văn Chấn.
Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Istvan Jakab

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Istvan Jakab

Thời sự - PV - 1 giờ trước
Ngày 26/6/2022, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm thành phố Albertirsa. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Istvan Jakab
Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 26/6/2022

Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 26/6/2022

Media - BDT - 1 giờ trước
Chương trình điểm tin, đọc báo tuần này thông tin về chuyến công tác tại Lai Châu của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh; các hoạt động của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và một số thông tin nổi bật khác ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Phần đọc báo sẽ giới thiệu bài viết “Vùng đất để rèn nghề” của tác giả Hồng Minh nhân dịp Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam .
Gia Lai: Tổ chức Chương trình tình nguyện

Gia Lai: Tổ chức Chương trình tình nguyện "Hành quân xanh" 2022

Xã hội - Ngọc Thu - 3 giờ trước
Ngày 26/6, Phòng An ninh Nội địa, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ khối An ninh Công an tỉnh Gia Lai và Đoàn thanh niên Công an huyện Đak Đoa (Gia Lai) phối hợp Hội từ thiện Hành trình chia sẻ hạnh phúc đã tổ chức Chương trình tình nguyện "Hành quân xanh" năm 2022 tại xã Ia Pết và Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Đây là 2 địa phương có tỷ lệ dân số là người đồng bào DTTS cao, hoàn cảnh khó khăn.
Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 26/6/2022

Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 26/6/2022

Chương trình điểm tin, đọc báo tuần này thông tin về chuyến công tác tại Lai Châu của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh; các hoạt động của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và một số thông tin nổi bật khác ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Phần đọc báo sẽ giới thiệu bài viết “Vùng đất để rèn nghề” của tác giả Hồng Minh nhân dịp Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam .
Huế không chỉ có di sản

Huế không chỉ có di sản

Du lịch - Nguyệt Anh - 5 giờ trước
Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng của Tuần lễ Festival Huế 2022, từ 20 - 26/6, Sở Du lịch phối hợp Công ty Hexa Media tổ chức hành trình quảng bá điểm đến - Media trip “Visit Hue”. Một số hình ảnh tham quan, trải nghiệm Huế của đoàn Media trip.
Lạng Sơn: Sôi nổi Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Cao Lộc năm 2022

Lạng Sơn: Sôi nổi Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Cao Lộc năm 2022

Sắc màu 54 - Thiên An - Mỹ Dung - 6 giờ trước
Trong 2 ngày 24 và 25/6, tại Tp. Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc phối hợp với UBND Tp. Lạng Sơn tổ chức chương trình Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Cao Lộc năm 2022.
Trải nghiệm Buôn Đôn

Trải nghiệm Buôn Đôn

Media - Kim Anh - 8 giờ trước
Buôn Đôn hay còn gọi là Bản Đôn nằm cách trung tâm Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khoảng 40km về phía Tây Bắc. Sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, cùng nhiều điều thú vị trong văn hóa, tín ngưỡng, ẩm thực... từ lâu Buôn Đôn đã trở thành một trong những điểm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước ghé thăm vui chơi và khám phá.
Sắp có tuyến xe buýt nối Việt Nam - Lào - Thái Lan

Sắp có tuyến xe buýt nối Việt Nam - Lào - Thái Lan

Tin tức - BĐT - 9 giờ trước
Chính phủ Thái Lan đang xúc tiến để mở tuyến xe buýt liên biên giới R12 kết nối với Lào và Việt Nam.
Thủ tướng khảo sát một số nhà máy, dự án công nghệ cao tại Đà Nẵng

Thủ tướng khảo sát một số nhà máy, dự án công nghệ cao tại Đà Nẵng

Thời sự - PV - 9 giờ trước
Sáng ngày 26/6, trong chương trình công tác tại Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã tới thăm, khảo sát một số nhà máy, dự án lớn trong các lĩnh vực công nghệ cao trên địa bàn Đà Nẵng.