Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Phát triển nguồn nhân lực ở vùng DTTS và miền núi: Nhân tố quyết định trong công tác giảm nghèo

Thúy Hồng - 16:01, 03/12/2021

Triển khai thực hiện Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ, nguồn nhân lực các DTTS đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, nhìn từ thực tế, vẫn còn nhiều hạn chế, đội ngũ lao động DTTS chủ yếu tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp, tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật còn thấp, số lượng, cơ cấu và chất lượng đội ngũ cán bộ DTTS chưa theo kịp sự phát triển và yêu cầu thực tiễn…

Phát triển nguồn nhân lực là một trong những giải pháp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi. (Ảnh minh họa)
Phát triển nguồn nhân lực là một trong những giải pháp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi. (Ảnh minh họa)

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực

Theo ông Đinh Trung Dũng, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Sơn La, xác định phát triển nguồn nhân lực là nhân tố đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành công trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương, tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 37-KH-UBND ngày 3/3/2017 về triển khai thực hiện Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh và phát triển nguồn nhân lực các DTTS giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Sơn La đã triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng nguồn nhân lực với thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức theo quy hoạch. Đặc biệt rà soát đề xuất cử tuyển cho con em DTTS rất ít người.

Nhờ đó, giai đoạn 2016 - 2020 số lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La được hỗ trợ học nghề là trên 42.100 người, trong đó có gần 2.420 cán bộ, công chức xã được đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tỷ lệ người DTTS được đào tạo là 87%, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 95%.

Tại Bắc Kạn, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương bám sát các nội dung của Nghị quyết số 52/NQ-CP và Quyết định số 530/QĐ-UBND của UBND tỉnh để xây dựng các dự án, đề án, chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện theo hướng tập trung ưu tiên phát triển nguồn nhân lực các DTTS trên địa bàn. Đề ra các chỉ tiêu chủ yếu về nâng cao thể lực, phát triển trí lực, nâng cao kiến thức xã hội, kỹ năng sống, kỹ năng lao động, thông tin thị trường và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Kế hoạch đề ra.

Sau 5 năm triển khai thực hiện, riêng chỉ tiêu tỷ lệ học sinh DTTS đi học đúng độ tuổi bậc THCS đạt 95,16%, vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết 52/NQ-CP đề ra (93%). Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người DTTS từng bước chuyển biến tích cực. Tỷ lệ lao động qua đào tạo được nâng cao, toàn tỉnh có 13.975 lao động là con em DTTS được đào tạo nghề; tạo việc làm mới cho hơn 22.000 lao động DTTS.

Có thể nhận thấy, để phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS và miền núi, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách đầu tư. Các chính sách được triển khai đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS và miền núi. Đơn cử như chính sách cử tuyển, tính đến hết năm 2020, đã có 51/53 DTTS có sinh viên cử tuyển, với số lượng 8.681 học sinh; trong đó có 36% học sinh cử tuyển được bố trí việc làm. Đào tạo bồi dưỡng cho 34.253 học sinh hệ dự bị đại học dân tộc, góp phần tạo nguồn sinh viên DTTS cho các địa phương có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; hỗ trợ đào tạo trên 1,1 triệu người, chiếm 14% trên tổng số gần 8 triệu người DTTS trong độ tuổi lao động…

“Khát” nhân lực chất lượng cao

Những năm qua, mặc dù Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ban hành nhiều chính sách liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng DTTS. Cụ thể, hiện có 12 chính sách, gồm 8 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 4 Nghị định của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực giáo dục của đồng bào DTTS.

Tuy nhiên, hiện nay, nguồn nhân lực chất lượng cao ở vùng DTTS vẫn còn nhiều hạn chế. Có rất nhiều dân tộc có tỷ lệ người có trình độ đại học rất thấp, như: Ba Na 0,3%; Xinh Mun, La Hủ, Xtiêng 0,4%; Mảng 0,5%; Chơ Ro 0,9%... Cứ 100 người DTTS từ 15 tuổi trở lên chỉ có 9 người có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Thực trạng này cho thấy, vùng DTTS và miền núi đang thực sự “khát” nhân lực chất lượng cao. Đây là rào cản rất lớn trong phát triển KT-XH của các địa phương.

Nguyên nhân của những hạn chế, chủ yếu là do nhận thức của người DTTS về giáo dục chưa cao, các trường nghề chưa bắt kịp xu hướng thị trường lao động. Chính sách hỗ trợ cho học sinh dự bị đại học còn nhiều bất cập. Chưa có chương trình đạo tạo đặc thù, phù hợp với đặc điểm văn hóa, trình độ của người DTTS. Các chương trình đào tạo chưa xuất phát từ nhu cầu của chính người học…

Đơn cử như trong Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội được giao nhiệm vụ xây dựng chính sách dạy nghề chuyên biệt và giải quyết việc làm cho con em người DTTS (thuộc nhóm đề án “Giáo dục đào tạo, dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực). Nhưng Bộ này, lại đề nghị không thực hiện mà tích hợp vào chính sách dạy nghề gắn với việc làm chung của ngành. Do đó công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động người DTTS chưa “trúng”, do khâu hoạch định chính sách chưa phù hợp.

Bên cạnh đó, do việc phân bổ nguồn vốn còn hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện chính sách. Theo ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, nguyên nhân do ngân sách hạn hẹp, phụ thuộc chủ yếu ngân sách Trung ương, tỉnh chưa xây dựng được chính sách riêng cho phát triển nguồn nhân lực các DTTS, nên việc triển khai thực hiện hiệu quả chưa cao. 

Từ thực tế phát triển nguồn nhân lực còn cho thấy, ở nhiều địa phương cũng chưa xây dựng được mối liên hệ gắn kết giữa các cơ sở dạy nghề và các doanh nghiệp trong đào tạo, giải quyết việc làm và giải quyết sản phẩm đầu ra. Chính sách sử dụng và quản lý sinh viên là con em đồng bào DTTS được đào tạo chuyên môn theo hệ cử tuyển chưa được bố trí việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp…

Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc này, Dự án “Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS và miền núi” (Dự án 5 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030) đã đề ra giải pháp, với những mục tiêu cụ thể. Dự án này được kỳ vọng sẽ khắc phục được những điểm yếu căn bản trong giai đoạn trước.

Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả Dự án, các bộ ngành được giao trách nhiệm, cần có giải pháp căn cơ để phát triển được nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu về lao động cho quá trình phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi trong tình hình mới, góp phần xóa đói giảm nghèo, kéo dần khoảng cách giữa các địa phương trên cả nước.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Tin nổi bật trang chủ
Hà Giang: Tích cực tuyên truyền về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Hà Giang: Tích cực tuyên truyền về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Kinh tế - Vân Khánh - 16 phút trước
Những năm qua, Hà Giang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho người dân về chính sách chi trả DVMTR cũng như trong công tác bảo vệ phát triển rừng. Qua đó đã tác động tích cực đến nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân về chính sách chi trả DVMTR cũng như trong công tác bảo vệ phát triển rừng (BVPTR)
8 kỳ thủ sẽ tham gia tranh tài tại Giải cờ tướng Bát Kiệt - Hương trà Thái Nguyên

8 kỳ thủ sẽ tham gia tranh tài tại Giải cờ tướng Bát Kiệt - Hương trà Thái Nguyên

Thể thao - Tào Đạt - 18:40, 22/04/2024
Ngày 22/4, tại Hà Nội, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Giải cờ tướng Bát Kiệt - Hương trà Thái Nguyên lần thứ Nhất, năm 2024.
BIC chi trả hơn 1,5 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng vay vốn tại Trà Vinh

BIC chi trả hơn 1,5 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng vay vốn tại Trà Vinh

Xã hội - Khánh Sơn - 18:11, 22/04/2024
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh (BIDV Trà Vinh) vừa tổ chức gặp gỡ và trao số tiền hơn 1,5 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm người vay vốn (BIC Bình An) cho thân nhân khách hàng không may qua đời do tai nạn.
Thông tin chính thức vụ việc cô giáo đánh học sinh lớp 1

Thông tin chính thức vụ việc cô giáo đánh học sinh lớp 1

Xã hội - Minh Nhật - 18:09, 22/04/2024
Ngày 22/4, ông Nguyễn Anh Thủy, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) đã thông tin chính thức về vụ việc giáo viên bị tố đánh bé gái lớp 1 tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở La Pán Tẩn.
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Thi đua đánh tỉa quân địch tại mặt trận

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Thi đua đánh tỉa quân địch tại mặt trận

Sự kiện - Bình luận - PV - 14:45, 22/04/2024
Tròn 70 năm trước, ngày 22/4/1954, Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có Thư động viên đẩy mạnh cuộc thi đua đánh tỉa quân địch tại mặt trận Điện Biên Phủ.
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 16): Biến tướng trào lưu chữa lành

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 16): Biến tướng trào lưu chữa lành

Xuất phát từ những tổn thương về mặt tâm lý, áp lực trong cuộc sống, học tập, gia đình... mong muốn tìm một “điểm tựa”, nhiều người đã chọn các biện pháp để “chữa lành”. Hiểu đơn giản, đây là thuật ngữ chỉ các biện pháp giúp phục hồi về mặt cảm xúc, cải thiện về tâm hồn lẫn thể chất theo hướng tích cực hơn dựa vào các phương pháp khác nhau. Khái niệm này đã có từ lâu trong ghi chép của các tôn giáo, trong thời gian gần đây, đang phổ biến do sự ưa chuộng của giới trẻ. Tuy nhiên, nhiều người đã lợi dụng việc chữa lành này để trục lợi, khiến nạn nhân tiền mất tật mang. Chương trình Vấn đề - Sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển hôm nay sẽ bàn về Biến tướng trào lưu chữa lành.
Bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Tin tức - T.Hợp - 14:15, 22/04/2024
Ngày 22/4, Bộ Y tế có văn bản gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Y tế các bộ, ngành về việc bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2024.
Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên VNeID

Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên VNeID

Tin tức - T.Hợp - 13:15, 22/04/2024
Từ ngày 22/4/2024, Hà Nội bắt đầu thí điểm cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Ngành Điện lực miền Bắc: Làm việc xuyên đêm khắc phục sự cố do mưa lớn và lốc xoáy

Ngành Điện lực miền Bắc: Làm việc xuyên đêm khắc phục sự cố do mưa lớn và lốc xoáy

Tin tức - PV - 07:58, 22/04/2024
Những ngày qua, các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Giang... xuất hiện những cơn mưa dông, lốc, mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và tài sản của Nhân dân. Trước tình hình trên, các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền bắc đã bám sát địa phương, nỗ lực khắc phục sự cố, đảm bảo cung cấp điện phục vụ Nhân dân
Quảng Ngãi: Bảo tồn ngôn ngữ các DTTS bằng cơ sở dữ liệu điện tử

Quảng Ngãi: Bảo tồn ngôn ngữ các DTTS bằng cơ sở dữ liệu điện tử

Công tác Dân tộc - T.Nhân-H.Trường - 06:13, 22/04/2024
Có thể nói, ngôn ngữ là “hồn cốt” của mỗi dân tộc. Hầu hết các dân tộc đều có ngôn ngữ riêng, nhiều dân tộc có chữ viết riêng. Tuy nhiên, một vấn đề đáng lo ngại là ngôn ngữ của DTTS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang có nguy cơ bị mai một. Vì vậy, việc bảo tồn, gìn giữ ngôn ngữ các DTTS là vấn đề cấp thiết.
Tây Nguyên oằn mình trong nắng hạn

Tây Nguyên oằn mình trong nắng hạn

Thời sự - Minh Thu - 06:07, 22/04/2024
Tháng 4, các tỉnh Tây Nguyên đang vào giai đoạn cao điểm mùa khô, dự báo hạn hán năm nay khốc liệt hơn mọi năm. Mực nước và lưu lượng trên các sông suối giảm dần và thấp hơn trung bình nhiều năm. Hàng ngàn ha cây trồng héo rũ vì thiếu nước.