Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Nghệ An: Biểu dương 120 Người có uy tín trong đồng bào DTTS

Sông Lam - 05:28, 26/11/2023

Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Biểu dương Người có uy tín lần thứ IV và gặp mặt lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh là người DTTS đã nghỉ hưu lần thứ 10, năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị (Ảnh nghean.gov.vn)

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lưu Xuân Thủy, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc. Về phía tỉnh Nghệ An có ông Bùi Đình Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện và 120 Người có uy tín trong đồng bào DTTS, lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh là người DTTS đã nghỉ hưu.

Trong thời gian qua, nhờ sự quan tâm chỉ đạo về chuyên môn của Ủy ban Dân tộc, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An, vùng đồng bào DTTS và miền núi đã có bước phát triển đáng kể: Kết cấu hạ tầng được tăng cường; hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Đồng bào các dân tộc đoàn kết, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất vươn lên làm giàu chính đáng, đời sống vật chất và tinh thần từng bước được nâng lên…

Giai đoạn 2021 - 2023, tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS, qua đó đã phát huy được vai trò, vị trí đội ngũ Người có uy tín. Người có uy tín đã phát huy được bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm; có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương. Đặc biệt, Người có uy tín đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền của địa phương với đồng bào các dân tộc. Bằng sự nhiệt tình, uy tín của bản thân đối với cộng đồng, Người có uy tín đã có những đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương; là tấm gương sáng, đi đầu, hướng dẫn, cùng với đồng bào dân tộc đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ rừng…

Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số Lưu Xuân Thủy phát biểu tại Hội nghị
Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số Lưu Xuân Thủy phát biểu tại Hội nghị (nghean.gov.vn)

Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã nắm chắc tình hình dư luận xã hội, đời sống, sản xuất, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc và phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng có liên quan; tham gia ngăn ngừa, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương. Đặc biệt, đã tích cực tuyên truyền và phân tích cho đồng bào hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng thế trận toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; đấu tranh xóa bỏ các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, góp phần ổn định tình hình trật tự an ninh trên địa bàn của tỉnh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS và miền núi...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lưu Xuân Thủy, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc và đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận tinh thần tiên phong, gương mẫu và những đóng góp của đội Ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS và lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo chủ chốt cấp huyện là người DTTS đã nghỉ hưu tại các địa phương. Hội nghị là dịp để các đại biểu giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng đồng bào DTTS.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: nghean.gov.vn)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: nghean.gov.vn)

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long yêu cầu các cấp ủy Đảng, Chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2020-2025. Chú trọng phát triển kinh tế gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương về phòng chống dịch bệnh; đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tập trung chỉ đạo, triển khai kịp thời các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 theo quy định, nhất là Chương trình MTQG 1719 và thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội tại vùng đồng bào DTTS và miền núi. Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ là người DTTS. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 8 Người có uy tín trong đồng bào DTTS.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 8 Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của Người có uy tín, lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, cấp tỉnh là người DTTS đã nghỉ hưu và lực lượng nòng cốt ở các thôn, bản vùng đồng bào DTTS và miền núi trong công tác tuyên truyền vận động, đoàn kết đồng bào các dân tộc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phòng chống di dịch cư tự do và các hoạt động tôn giáo trái pháp luật; phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, góp phần ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, lừa gạt, lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc...

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 8 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vi Mỹ Sơn tặng Giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh cho 112 Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vi Mỹ Sơn tặng Giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh cho 112 Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vi Mỹ Sơn tặng Giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh cho 112 Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngày 27/12, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh năm 2023. Dự hội nghị có: Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) Lưu Xuân Thủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh, UBND 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã giáp ranh có xã, thôn, bản miền núi cùng 150 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho trên 701.000 người DTTS toàn tỉnh.
Tin nổi bật trang chủ
Quảng Yên (Quảng Ninh): Đã tìm thấy 2 trong 4 nạn nhân vụ lật thuyền

Quảng Yên (Quảng Ninh): Đã tìm thấy 2 trong 4 nạn nhân vụ lật thuyền

Trang địa phương - Mỹ Dung - 1 giờ trước
Chiều 25/4, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy 2 trong 4 nạn nhân trong vụ tai nạn chìm thuyền trên sông Chanh, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh).
Gia đình 7 đời làm nghề chạm bạc trên cao nguyên đá

Gia đình 7 đời làm nghề chạm bạc trên cao nguyên đá

Sắc màu 54 - Vũ Mừng - Sơn Tùng - 12 giờ trước
Trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), thôn Lao Xa, xã Sủng Là là cái nôi của nghề chạm bạc truyền thống của người Mông. Đã từ rất lâu, không chỉ riêng người Mông, mà bất cứ ai muốn mua được một món đồ trang sức bằng bạc ưng ý, đều lên đường đến Lao Xa…
Thanh Hóa: Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và gương khởi nghiệp trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và gương khởi nghiệp trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Công tác Dân tộc - Quỳnh Trâm - 12 giờ trước
Tỉnh đoàn Thanh Hóa vừa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công trong vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024, tại Tp. Sầm Sơn. Tham dự Hội nghị có 300 cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Yên Bái

Khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Yên Bái

Tin tức - Trọng Bảo - 12 giờ trước
Thông tin từ UBND tỉnh Yên Bái cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng - nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.
Khép lại chuỗi hoạt động đặc sắc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Nghệ An

Khép lại chuỗi hoạt động đặc sắc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Nghệ An

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 12 giờ trước
Tối 23/4, tại Quảng trường Hậu phương hướng về tiền tuyến huyện Tân Kỳ đã diễn ra Lễ bế mạc các hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn tỉnh Nghệ An.
Loại trái cây trồng khắp Việt Nam "chống được ung thư ruột"

Loại trái cây trồng khắp Việt Nam "chống được ung thư ruột"

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ung thư ruột - còn gọi là ung thư đại trực tràng - là loại ung thư phổ biến thứ ba trên toàn thế giới, chiếm khoảng 10% tổng số ca ung thư. Bên cạnh đó, nó là nguyên nhân gây tử vong do ung thư xếp hàng thứ hai. Mới đây, một nghiên cứu quốc tế công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports đã chỉ ra tác dụng bất ngờ của quả xoài đối với bệnh ung thư ruột
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trang địa phương - Như Tâm - 12 giờ trước
Với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, sáng 24/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP. Cần Thơ long trọng khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đại biểu phía Trung ương có ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm - Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon - Phó Chính ủy, Bộ Tư lệnh Quân Khu 9.
Làng du lịch lớn nhất Hà Giang chuẩn bị cho phiên chợ trăm tuổi

Làng du lịch lớn nhất Hà Giang chuẩn bị cho phiên chợ trăm tuổi

Sắc màu 54 - Vũ Mừng - Minh Đức - 12 giờ trước
Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2024 đang cận kề. Cùng với sự chuẩn bị của Ban Tổ chức, những ngày qua, Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cũng đang tập trung chuẩn bị các điều kiện để đón du khách đến tham dự sự kiện quan trọng này.
Hỗ trợ điều trị ngộ độc thực phẩm bằng rau củ trong vườn nhà

Hỗ trợ điều trị ngộ độc thực phẩm bằng rau củ trong vườn nhà

Sống khỏe - Như Ý - 13 giờ trước
Ngộ độc thực phẩm là một loại bệnh hay gặp trong mùa hè, bạn có thể nhiễm bệnh do ăn uống phải thực phẩm bị nhiễm độc, nhiễm khuẩn hoặc biến chất, chứa chất phụ gia hay chất bảo quản quá liều lượng, bị ôi thiu... Vậy phải làm thế nào để thải độc cho cơ thể khi chẳng may nạp chất độc vào người? Bạn hãy tham khảo cách trị ngộ độc thực phẩm bằng rau củ trong vườn nhà sau đây nhé.
Kon Rẫy (Kon Tum): Đường ĐH22 chậm tiến độ, người dân lo lắng

Kon Rẫy (Kon Tum): Đường ĐH22 chậm tiến độ, người dân lo lắng

Pháp luật - Ngọc Chí - 13 giờ trước
Đường ĐH22, nối từ thị trấn Đăk Rờ Ve đến xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy (Kon Tum) được khởi công từ tháng 9/2022 trong niềm vui mừng, phấn khởi của Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở xã Đăk Pne. Thế nhưng, với sự chậm trễ của nhà thầu thi công, đến nay đường ĐH22 vẫn chưa hoàn thành dù đã hết thời hạn hợp đồng. Điều này làm cho người dân lo lắng khi mùa mưa sắp đến.
Viết từ nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc: Quyết liệt đấu tranh đẩy lùi “tà đạo” (Bài 2)

Viết từ nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc: Quyết liệt đấu tranh đẩy lùi “tà đạo” (Bài 2)

Phóng sự - Thúy Hồng-Thanh Thuận - 13 giờ trước
Với đặc thù là vùng đất biên giới, địa hình phức tạp, trình độ dân trí còn hạn chế... nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ các thế lực thù địch thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, các hoạt động tà đạo, tệ nạn xâm nhập. Do vậy, việc kiên quyết đấu tranh với tội phạm, các hoạt động sinh hoạt đạo trái pháp luật...luôn được hệ thống chính trị, nòng cốt là lực lượng công an chú trọng ngăn chặn bằng nhiều giải pháp. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đã nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS hiểu rõ cái xấu, không theo đạo lạ, chung tay giữ gìn bản làng bình yên.