Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Thạch Thành (Thanh Hóa): Người có uy tín đóng góp tích cực vào sự phát triển của bản làng

Quỳnh Trâm - 12:00, 04/12/2023

Những năm qua, Người có uy tín ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã trở thành "điểm tựa" quan trọng cho đồng bào DTTS nơi thôn xóm, bản làng. Phát huy vai trò trách nhiệm, Người có uy tín luôn đi đầu và hướng dẫn, vận động Nhân dân triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, các lĩnh vực hoạt động ở cơ sở, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển quê hương.

"Cầu nối" giữa đồng bào DTTS với Đảng, chính quyền

Thạch Thành là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Thanh Hóa, diện tích tự nhiên khoảng gần 55.920 ha, dân số trên 157.260 người, trong đó dân tộc Mường chiếm 51%. Với đặc thù của địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa nên so với nhiều vùng đồng bào nông thôn khác, đời sống kinh tế-xã hội cũng như trình độ dân trí vùng đồng bào còn nhiều hạn chế...

Người có uy tín Thạch Thành chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tại Hội nghị biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa
Người có uy tín ở Thạch Thành chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tại Hội nghị biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa

Những năm gần đây, nhờ được thụ hưởng các chính sách dân tộc, các xã vùng cao của huyện Thạch Thành đã có những chuyển biến tích cực trong đời sống, kinh tế, văn hóa - xã hội, đời sống của đồng bào DTTS cũng đã có những thay đổi tích cực. Để triển khai hiệu quả các dự án, chính sách từ trung ương đến địa phương, không thể thiếu vai trò của những Người có uy tín.

Trong những năm qua, Người có uy tín trong cộng đồng DTTS trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò là cầu nối giữa đồng bào DTTS với các ban, ngành, đoàn thể, là cơ sở thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, là kênh thông tin quan trọng góp phần tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Đồng thời, tuyên truyền, vận động đồng bào nêu cao tinh thần cảnh giác chống lại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Bằng uy tín của mình, họ đã tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nông thôn mới, sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, vận động đồng bào dân tộc xóa bỏ tập tục mê tín dị đoan, không theo đạo trái quy định, đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Tiêu biểu như ông Nguyễn Văn Thủy, Người có uy tín thôn Xuân Thắng, xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành. Với vai trò là Người có uy tín trong cộng đồng dân cư; là Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ thôn, ông luôn trăn trở: “Làm sao để quê hương giàu mạnh, người dân được ấm no, hạnh phúc, góp sức đưa xã Thạch Cẩm thực sự là đầu tàu trong phát triển kinh tế, ổn định về an ninh, quốc phòng; các dân tộc anh em đoàn kết, phát triển ”. 

Ông Nguyễn Văn Thủy, Người có uy tín thôn Xuân Thắng được Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành tặng Giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS &MN huyện Thạch Thành giai đoạn 2021- 2023
Ông Nguyễn Văn Thủy, Người có uy tín thôn Xuân Thắng được Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành tặng Giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS &MN huyện Thạch Thành giai đoạn 2021- 2023

Không chỉ luôn nghiêm chỉnh chấp hành các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ông còn thường xuyên nghiên cứu, cập nhật thông tin, tình hình thời sự quốc tế và trong nước; nhất là các tình hình liên quan tác động đến địa phương để phát hiện, cảnh giác với âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. 

Ông bảo, không để chúng lợi dụng tuyên truyền, kích động chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, nếu có vụ việc phát sinh trong nội bộ Nhân dân, ông tham gia cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, giải quyết, đặc biệt là trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

Trong các cuộc họp của thôn, của Chi bộ, ông chú trọng phổ biến các thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định mới của pháp luật; vận động bà con Nhân dân nâng cao ý thức phòng chống tội phạm, giáo dục con em, người thân trong gia đình, dòng họ không phạm tội, chăm lo lao động sản xuất, làm giàu chính đáng, giữ gìn phong tục tập quán, bản sắc dân tộc, ủng hộ các hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.

Ngoài ra, ông còn vận động nhiều hộ gia đình tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống cây trồng có năng suất, thực hiện các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Trong xây dựng nông thôn mới, ông Thủy đã tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia đóng góp kinh phí, ngày công lao động để xây dựng cơ sở vật chất thiết yếu trên địa bàn thôn, đến nay bằng sự đóng góp của Nhân dân thôn đã xây dựng được 3km đường giao thông nông thôn, chỉnh trang sữa chữa nhà văn hóa khang trang, đảm bảo vệ sinh môi trường trong thôn.

Ông Bùi Công Bằng, thôn Thành Minh, xã Thành phát biểu tại Hội nghị tôn vinh điển hình Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS huyện Thạch Thành
Ông Bùi Công Bằng, thôn Thành Minh, xã Thành phát biểu tại Hội nghị tôn vinh điển hình Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS huyện Thạch Thành

Hay như ông Bùi Công Bằng, với cương vị là Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Vân Lung, là Người có uy tín thôn Thành Minh, xã Thành Long. Ông luôn làm tốt công tác tuyên truyền vận động bà con giáo dân trong giáo xứ và đồng bào DTTS thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước. Như trong xây dựng NTM ông đã vận động Nhân dân thực hiện bê tông hoá 7,9 km đường liên thôn, 5,3 km đường nội đồng, đóng góp đối ứng xây dựng 2 trường học chuẩn quốc gia, với số tiền quyên góp ủng hộ xây dựng hơn 4,2 tỷ đồng, hiện xã Thành Long đã được công nhận xã NTM.

Ngoài ông Thủy, ông Bằng còn có nhiều tấm gương Người có uy tín trên địa bàn huyện đã có những nỗ lực hết mình, không ngừng nghỉ cho sự nghiệp xây dựng bản làng, quê hương.

Phát huy vai trò nòng cốt của Người có uy tín

Với những đóng góp của đội ngũ Người có uy tín, thời gian qua, tại các vùng DTTS huyện Thạch Thành, kinh tế- xã hội phát triển tích cực, an ninh trật tự ổn định, không phát sinh điểm nóng ảnh hưởng ANTT địa phương. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ổn định và từng bước được cải thiện; kết cấu hạ tầng được tăng cường; giá trị văn hóa dân tộc tiếp tục được bảo tồn và phát huy...

Công tác giảm nghèo bền vững được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả cao. Hiện nay, toàn huyện có 36.455 hộ với 157.266 khẩu, trong đó, tổng số hộ nghèo là 2.571 hộ, chiếm 7,05% (giảm 6,28% so với cuối năm 2021); tổng số hộ cận nghèo 1.920 hộ, chiếm 5,27% (giảm 2,59% so với cuối năm 2021), dự kiến đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,54%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 1,96%.

 Nhiều Người có uy tín tiêu biểu huyện Thạch Thành được biểu dương, tôn vinh
Nhiều Người có uy tín tiêu biểu huyện Thạch Thành được biểu dương, tôn vinh

Ông Nguyễn Đình Tam, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành đánh giá cao vai trò của Người có uy tín đối với sự ổn định, phát triển kinh tế- xã hội vùng DTTS của địa phương. Ông Tam chia sẻ, tại vùng đồng bào DTTS và miền núi kinh tế phát triển còn chậm, mặt bằng dân trí còn thấp và không đồng đều. Nhận thức pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật của người dân còn hạn chế, cũng gây ra những khó khăn nhất định cho công tác tuyên truyền, vận động của Người có uy tín. Bên cạnh đó, ngân sách của địa phương còn hạn hẹp, nên chi cho hoạt động Người có uy tín còn gặp nhiều khó khăn...

Theo ông Tam, trong giai đoạn tới, để thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG 1719, huyện sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò của Người có uy tín, xác định đây là lực lượng tiêu biểu, nòng cốt luôn được đồng bào DTTS nghe theo; tìm hiểu, gặp gỡ, vận động Người có uy tín để phát huy, tranh thủ tối đa khả năng, năng lực và uy tín của họ đóng góp cho địa phương. 

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Các công trình đầu tư làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS ở Đăk Tô

Các công trình đầu tư làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS ở Đăk Tô

Những công trình giao thông, trường học, nước sinh hoạt được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã và đang phát huy hiệu quả, giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Đăk Tô (Kon Tum) có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống.
Tin nổi bật trang chủ
Tạo sự linh hoạt, chủ động từ cơ chế, chính sách đặc thù

Tạo sự linh hoạt, chủ động từ cơ chế, chính sách đặc thù

Vừa qua (ngày 18/1/2024), Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết được ban hành với 8 cơ chế, chính sách đặc thù được đánh giá sẽ tháo gỡ nhiều vướng mắc về cơ chế, tăng cường phân cấp, phân quyền tạo sự linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả các Chương trình.
Tin trong ngày - 27/2/2024

Tin trong ngày - 27/2/2024

Media - BDT - 20:00, 27/02/2024
Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 27/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết. "Sự hy sinh thầm lặng". Phục dựng hội đu tiên truyền thống Phú Gia. Giữ gìn làng nghề làm nón lá truyền thống Xuân Lộc. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi
Du khách ấn tượng với Lễ hội Lồng tồng của đồng bào Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên tại

Du khách ấn tượng với Lễ hội Lồng tồng của đồng bào Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên tại "Ngôi nhà chung"

Sắc màu 54 - Thúy Hồng - 19:08, 27/02/2024
Vừa qua, tại "Ngôi nhà chung" - Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã tái hiện Lễ hội Lồng tồng của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên.
Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở Quỳ Châu

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở Quỳ Châu

Sắc màu 54 - Nguyễn Thanh - 19:04, 27/02/2024
Quỳ Châu là huyện miền núi vùng cao của tỉnh Nghệ An, với 80% là đồng bào DTTS, trong đó chủ yếu là dân tộc Thái. Người Thái ở Quỳ Châu hiện nay còn lưu giữ được nhiều giá trị bản sắc văn hóa truyền thống. Đó là những cơ sở quan trọng để huyện đẩy mạnh phát triển du lịch từ các giá trị văn hóa. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng được đặt ra tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.
Các công trình đầu tư làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS ở Đăk Tô

Các công trình đầu tư làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS ở Đăk Tô

Công tác Dân tộc - Ngọc Chí - 19:00, 27/02/2024
Những công trình giao thông, trường học, nước sinh hoạt được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã và đang phát huy hiệu quả, giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Đăk Tô (Kon Tum) có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống.
Hoa ban nở rộ tô điểm vẻ đẹp phố phường Hà Nội

Hoa ban nở rộ tô điểm vẻ đẹp phố phường Hà Nội

Sắc màu 54 - Tào Đạt - Quang Anh - 18:49, 27/02/2024
Mỗi dịp xuân về (thường bắt đầu từ tháng 2 kéo dài đến hết tháng 3), dọc các tuyến đường Hoàng Diệu, Bắc Sơn, Thanh Niên, Yên Phụ (Hà Nội) lại được nhuộm tím bởi hàng hoa ban đang nở rộ mang hương sắc của núi rừng Tây Bắc.
Tin trong ngày - 26/2/2024

Tin trong ngày - 26/2/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 26/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa được triển khai trong chương trình “Tháng Ba biên giới” 2024. Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa. Tình yêu với y học dân tộc của nữ bác sĩ trẻ. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Gia Lai: Nguy cơ cháy rừng rất cao ở nhiều địa phương

Gia Lai: Nguy cơ cháy rừng rất cao ở nhiều địa phương

Trang địa phương - Ngọc Thu - 18:45, 27/02/2024
Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng đang bước vào cao điểm mùa khô, nắng nóng kéo dài tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Vì vậy, các địa phương, đơn vị, chủ rừng đã nắm bắt tình hình, tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

"Sống lại" làng gốm cổ Thanh Hà 500 năm tuổi

Nghề nghiệp - Việc làm - T.Nhân-H.Trường - 18:42, 27/02/2024
Cách phố cổ Hội An chừng 2km về hướng Tây, làng gốm Thanh Hà (phường Thanh Hà, TP.Hội An, Quảng Nam) nép mình bên dòng sông Thu Bồn thơ mộng. Hơn 500 năm tồn tại và phát triển, có lúc sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, làng gốm này cũng tưởng chừng rơi vào vào quên lãng. Tuy nhiên, với lòng yêu nghề, sự quyết tâm của các nghệ nhân đã làm “sống lại” làng nghề truyền thống ở xứ Quảng này. Đặc biệt, làng gốm Thanh Hà hiện nay đã trở thành địa danh nổi tiếng thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.
Văn xuôi lấn át thơ tại Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023

Văn xuôi lấn át thơ tại Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023

Tin tức - Thanh Thuận - 18:39, 27/02/2024
Ngày 27/2, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải thưởng hàng năm Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023, giải thưởng Tác giả trẻ 2023 và Tổng kết đợt 1 cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi.
Ninh Bình: Cảnh giác với chiêu trò mạo danh lãnh đạo Sở TT&TT và Công an tỉnh gọi điện lừa đảo

Ninh Bình: Cảnh giác với chiêu trò mạo danh lãnh đạo Sở TT&TT và Công an tỉnh gọi điện lừa đảo

Tin tức - Thiên An - 18:15, 27/02/2024
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện một số đối tượng sử dụng số điện thoại lạ và mạo danh lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Công an tỉnh Ninh Bình gọi điện lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.
Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc họp phiên thứ nhất

Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc họp phiên thứ nhất

Công tác Dân tộc - Hoàng Quý - 18:06, 27/02/2024
Ngày 27/2, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc đã tổ chức phiên họp Hội đồng lần thứ nhất. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì phiên họp.