Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Thực hiện Chương trình MTQG 1719 ở Thạch Thành (Thanh Hóa): Tạo bước tiến mới phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS

Quỳnh Trâm - 08:21, 14/11/2023

Thạch Thành là huyện miền núi, nằm ở phía Tây của tỉnh Thanh Hoá. Việc triển khai hiệu quả các chương trình MTQG, đặc biệt hiện nay là Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS, miền núi, giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt Chương trình MTQG 1719), được kỳ vọng tạo bước tiến mới phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS, đặc biệt giúp đồng bào DTTS nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần.

Với hàng loạt dự án, tiểu dự án được triển khai đã góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của vùng núi huyện Thạch Thành
Với hàng loạt dự án, tiểu dự án được triển khai đã góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của vùng núi huyện Thạch Thành

Nắm bắt cơ hội

Tại huyện Thạch Thành, tổng vốn nguồn ngân sách Trung ương được UBND tỉnh giao để thực hiện Chương trình MTQG 1719 trong 02 năm (2022 và 2023), là 60 tỷ 672 triệu đồng. Đến nay, đã giải ngân 24 tỷ 125 triệu đồng, đạt 40% kế hoạch.

Với nguồn kinh phí trên, huyện Thạch Thành đã tập trung giải ngân triển khai đối với các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần chương trình đủ cơ sở, đảm bảo cơ chế, tính pháp lý.Tính đến tháng 9/2023, đã có hàng loạt công việc được triển khai và đạt kết quả bước đầu.

Điển hình như thực hiện dự án Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Đến nay, huyện Thạch Thành đã duyệt danh sách 50 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở từ nguồn vốn năm 2022.

Với nội dung Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán. Nguồn vốn năm 2022, các địa phương đã tổ chức giải ngân đạt 100% kế hoạch. Cụ thể, đã cấp thiết bị dẫn nước cho 34 hộ, cấp téc trữ nước 312 hộ; mức hỗ trợ 3.000.000đ/hộ.

Đối với Tiểu dự án 1, Dự án 3: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân. Vốn được UBND tỉnh phân bổ từ vốn sự nghiệp là 311 triệu đồng.

Huyện đã triển khai thực hiện tại xã Thành Yên. Theo đó, hỗ trợ tiền khoán- bảo vệ rừng 159,8 ha cho 34 hộ tại thôn Thành Trung, với mức hỗ trợ 250.000đ/ha. Nguồn vốn năm 2023, UBND huyện đã giao kế hoạch khối lượng công việc và kinh phí cho các đơn vị tổ chức thực hiện.

Đối với dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã ĐBKK, thôn ĐBKK. Nguồn vốn được phân bổ năm 2022, là 8.247 triệu đồng để triển khai thực hiện khởi công xây dựng mới 22 công trình và 1 dự án duy tu bảo dưỡng công trình đường GTNT tại các thôn ĐBKK. Đến nay, các công trình dự án đã triển khai thực hiện xong, với kết quả giải ngân là 7 tỷ 889 triệu đồng, đạt 96% kế hoạch.

Trong đó, điển hình như công trình: nhà văn hóa thôn Đầm Hương, xã Thành Minh; nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Đồng Phú, xã Thạch Tân; Xây dựng đường giao thông liên xã từ thôn Đồng Thành, xã Thành Yên đi thôn Đồng Luật, xã Thành Mỹ...

Chương trình 1719 là chương trình trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững ở khu vực miền núi
Chương trình MTQG 1719 là chương trình trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững ở khu vực miền núi

Năm 2023, huyện có 24 dự án khởi công mới, với nguồn vốn đầu tư được phân bổ 3 tỷ 948 triệu đồng, như: Đường giao thông thôn Mục Long, thôn Nghẹn, thôn Mặc Hèo, xã Thành Minh; Đường giao thông thôn Bông Bụt, xã Thành Công...

Đối với dự án Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường PTDT nội trú, trường PTDT bán trú, trường PT có học sinh ở bán trú và xoà mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS.

Tồng nguồn vốn đầu tư được phân bổ: 8 tỷ 204 triệu đồng. Một số dự án mà huyện đã triển khai gồm: Nâng cấp cải tạo Trường THCS nội trú huyện (Hạng mục: Xây mới nhà ăn, nhà bếp (2 tầng); nâng cấp sửa chữa phòng ăn thành phòng ở học sinh 4 phòng; sửa chữa phòng học bộ môn 4 phòng; xây mới khu vệ sinh, công trình phụ trợ; nhà kho chứa lương thực; nhà công vụ giáo viên). Đến nay, các công trình dự án đã triển khai thực hiện xong và giải ngân 5.743 triệu đồng, đạt 100% KH (đạt 70% tổng giá trị công trình).

Đối với Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS và miền núi. UBND huyện Thạch Thành đã giải ngân 4.089 triệu đồng, đạt 27,3% kế hoạch

Với hàng loạt dự án, tiểu dự án được triển khai, hoàn thành đưa vào sử dụng đã góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của vùng núi huyện Thạch Thành.

Kỳ vọng tạo nên những bước ngoặt quan trọng

Ông Vũ Văn Đạt, Bí thư Huyện ủy Thạch Thành khẳng định, Chương trình MTQG 1719 là chương trình trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững ở khu vực miền núi, đây là cơ hội và sẽ là đòn bẩy cho sự nhảy vọt của huyện.

Đến nay, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh vùng đồng bào DTTS và miền núi tiếp tục chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ổn định và từng bước được cải thiện; kết cấu hạ tầng được tăng cường; lĩnh vực giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ; giá trị văn hóa dân tộc tiếp tục được quan tâm bảo tồn và phát huy; hệ thống chính trị được xây dựng củng cố và ngày càng phát triển.

Kinh tế tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (GO), bình quân ước đạt 7,12%/năm, xếp thứ 13 toàn tỉnh; giá trị sản xuất đến năm 2023 (giá so sánh) ước đạt 7.003 tỷ đồng, tăng 22,9% so với năm 2020. Công tác giảm nghèo bền vững được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả cao.

Đảng bộ và chính quyền các cấp huyện Thạch Thành sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình 1719
Đảng bộ và chính quyền các cấp huyện Thạch Thành sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình MTQG 1719

Hiện nay, toàn huyện có 36.455 hộ với 157.266 khẩu, trong đó, tổng số hộ nghèo là 2.571 hộ, chiếm 7,05%; tổng số hộ cận nghèo 1.920 hộ, chiếm 5,27%, dự kiến đến cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,54%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 1,96%.

Theo ông Vũ Văn Đạt, Bí thư Huyện ủy Thạch Thành, Chương trình MTQG 1719 được kỳ vọng tạo bước tiến mới phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS, đặc biệt giúp đồng bào DTTS nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần. Do đó, Đảng bộ và chính quyền các cấp huyện Thạch Thành sẽ quyết tâm tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần. 

"Huyện cũng sẽ, chú trọng lồng ghép các nguồn lực để nâng cao chất lượng công trình; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tránh chồng chéo dự án; hoặc dự án chưa phù hợp, không hiệu quả; kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình, dự án ở cơ sở...", Bí thư huyện ủy Vũ Văn Đạt nhấn mạnh.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Các công trình đầu tư làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS ở Đăk Tô

Các công trình đầu tư làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS ở Đăk Tô

Những công trình giao thông, trường học, nước sinh hoạt được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã và đang phát huy hiệu quả, giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Đăk Tô (Kon Tum) có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống.
Tin nổi bật trang chủ
Tạo sự linh hoạt, chủ động từ cơ chế, chính sách đặc thù

Tạo sự linh hoạt, chủ động từ cơ chế, chính sách đặc thù

Vừa qua (ngày 18/1/2024), Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết được ban hành với 8 cơ chế, chính sách đặc thù được đánh giá sẽ tháo gỡ nhiều vướng mắc về cơ chế, tăng cường phân cấp, phân quyền tạo sự linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả các Chương trình.
Hang Táu - “Làng nguyên thủy” trên cao nguyên Mộc Châu

Hang Táu - “Làng nguyên thủy” trên cao nguyên Mộc Châu

Du lịch - Minh Nhật - 1 giờ trước
Không điện, không sóng điện thoại, không internet...Hang Táu, Mộc Châu, tỉnh Sơn La được những người yêu thích du lịch gọi là “làng nguyên thủy”. Ngôi làng đậm vẻ hoang sơ, mộc mạc bình yên giữa núi rừng Tây Bắc.
Người Mông ở Lai Châu vui hội Gầu Tào

Người Mông ở Lai Châu vui hội Gầu Tào

Sắc màu 54 - Hà Minh Hưng - 1 giờ trước
Gầu Tào, trong tiếng Mông có nghĩa là hội chơi đồi hay hội chơi núi mùa xuân. Mục đích của Lễ hội Gầu Tào là để cúng thần núi, thần rừng, cảm ơn thần thánh, trời đất che chở, phù hộ cho con người. Đồng thời, biểu đạt khát vọng ấm no hạnh phúc và cầu nguyện cho năm mới mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, con người khỏe mạnh, thể hiện tấm lòng của con cháu nhớ về cội nguồn. Đồng thời đây cũng là dịp để đồng bào Mông gặp gỡ, giao lưu và vui chơi sau những ngày lao động vất vả.
Kiên Giang: Phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng khu vực biên giới ổn định về chính trị, kinh tế - xã hội phát triển nhanh, vững mạnh

Kiên Giang: Phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng khu vực biên giới ổn định về chính trị, kinh tế - xã hội phát triển nhanh, vững mạnh

Trang địa phương - Như Tâm - 2 giờ trước
Chiều 27/2, tại Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và gặp mặt, biểu dương cán bộ, Nhân dân tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2019 - 2024.
Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông - Mùa hoa Lê Bảo Lạc 2024 sẽ diễn ra trong tháng 3

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông - Mùa hoa Lê Bảo Lạc 2024 sẽ diễn ra trong tháng 3

Du lịch - Thúy Hồng - 2 giờ trước
Nhằm bảo tồn, gìn giữ và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, huyện Bảo Lạc sẽ tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông trong 2 ngày 9 - 10/3/2024, tại trung tâm xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.
Tin trong ngày - 27/2/2024

Tin trong ngày - 27/2/2024

Media - BDT - 20:00, 27/02/2024
Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 27/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết. "Sự hy sinh thầm lặng". Phục dựng hội đu tiên truyền thống Phú Gia. Giữ gìn làng nghề làm nón lá truyền thống Xuân Lộc. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi
Tin trong ngày - 26/2/2024

Tin trong ngày - 26/2/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 26/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa được triển khai trong chương trình “Tháng Ba biên giới” 2024. Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa. Tình yêu với y học dân tộc của nữ bác sĩ trẻ. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Du khách ấn tượng với Lễ hội Lồng tồng của đồng bào Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên tại

Du khách ấn tượng với Lễ hội Lồng tồng của đồng bào Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên tại "Ngôi nhà chung"

Sắc màu 54 - Thúy Hồng - 19:08, 27/02/2024
Vừa qua, tại "Ngôi nhà chung" - Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã tái hiện Lễ hội Lồng tồng của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên.
Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở Quỳ Châu

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở Quỳ Châu

Sắc màu 54 - Nguyễn Thanh - 19:04, 27/02/2024
Quỳ Châu là huyện miền núi vùng cao của tỉnh Nghệ An, với 80% là đồng bào DTTS, trong đó chủ yếu là dân tộc Thái. Người Thái ở Quỳ Châu hiện nay còn lưu giữ được nhiều giá trị bản sắc văn hóa truyền thống. Đó là những cơ sở quan trọng để huyện đẩy mạnh phát triển du lịch từ các giá trị văn hóa. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng được đặt ra tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.
Các công trình đầu tư làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS ở Đăk Tô

Các công trình đầu tư làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS ở Đăk Tô

Công tác Dân tộc - Ngọc Chí - 19:00, 27/02/2024
Những công trình giao thông, trường học, nước sinh hoạt được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã và đang phát huy hiệu quả, giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Đăk Tô (Kon Tum) có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống.
Hoa ban nở rộ tô điểm vẻ đẹp phố phường Hà Nội

Hoa ban nở rộ tô điểm vẻ đẹp phố phường Hà Nội

Sắc màu 54 - Tào Đạt - Quang Anh - 18:49, 27/02/2024
Mỗi dịp xuân về (thường bắt đầu từ tháng 2 kéo dài đến hết tháng 3), dọc các tuyến đường Hoàng Diệu, Bắc Sơn, Thanh Niên, Yên Phụ (Hà Nội) lại được nhuộm tím bởi hàng hoa ban đang nở rộ mang hương sắc của núi rừng Tây Bắc.
Gia Lai: Nguy cơ cháy rừng rất cao ở nhiều địa phương

Gia Lai: Nguy cơ cháy rừng rất cao ở nhiều địa phương

Trang địa phương - Ngọc Thu - 18:45, 27/02/2024
Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng đang bước vào cao điểm mùa khô, nắng nóng kéo dài tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Vì vậy, các địa phương, đơn vị, chủ rừng đã nắm bắt tình hình, tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.