Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Thực hiện Chương trình MTQG 1719 ở Thạch Thành (Thanh Hóa): Tạo bước tiến mới phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS

Quỳnh Trâm - 08:21, 14/11/2023

Thạch Thành là huyện miền núi, nằm ở phía Tây của tỉnh Thanh Hoá. Việc triển khai hiệu quả các chương trình MTQG, đặc biệt hiện nay là Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS, miền núi, giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt Chương trình MTQG 1719), được kỳ vọng tạo bước tiến mới phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS, đặc biệt giúp đồng bào DTTS nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần.

Với hàng loạt dự án, tiểu dự án được triển khai đã góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của vùng núi huyện Thạch Thành
Với hàng loạt dự án, tiểu dự án được triển khai đã góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của vùng núi huyện Thạch Thành

Nắm bắt cơ hội

Tại huyện Thạch Thành, tổng vốn nguồn ngân sách Trung ương được UBND tỉnh giao để thực hiện Chương trình MTQG 1719 trong 02 năm (2022 và 2023), là 60 tỷ 672 triệu đồng. Đến nay, đã giải ngân 24 tỷ 125 triệu đồng, đạt 40% kế hoạch.

Với nguồn kinh phí trên, huyện Thạch Thành đã tập trung giải ngân triển khai đối với các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần chương trình đủ cơ sở, đảm bảo cơ chế, tính pháp lý.Tính đến tháng 9/2023, đã có hàng loạt công việc được triển khai và đạt kết quả bước đầu.

Điển hình như thực hiện dự án Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Đến nay, huyện Thạch Thành đã duyệt danh sách 50 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở từ nguồn vốn năm 2022.

Với nội dung Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán. Nguồn vốn năm 2022, các địa phương đã tổ chức giải ngân đạt 100% kế hoạch. Cụ thể, đã cấp thiết bị dẫn nước cho 34 hộ, cấp téc trữ nước 312 hộ; mức hỗ trợ 3.000.000đ/hộ.

Đối với Tiểu dự án 1, Dự án 3: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân. Vốn được UBND tỉnh phân bổ từ vốn sự nghiệp là 311 triệu đồng.

Huyện đã triển khai thực hiện tại xã Thành Yên. Theo đó, hỗ trợ tiền khoán- bảo vệ rừng 159,8 ha cho 34 hộ tại thôn Thành Trung, với mức hỗ trợ 250.000đ/ha. Nguồn vốn năm 2023, UBND huyện đã giao kế hoạch khối lượng công việc và kinh phí cho các đơn vị tổ chức thực hiện.

Đối với dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã ĐBKK, thôn ĐBKK. Nguồn vốn được phân bổ năm 2022, là 8.247 triệu đồng để triển khai thực hiện khởi công xây dựng mới 22 công trình và 1 dự án duy tu bảo dưỡng công trình đường GTNT tại các thôn ĐBKK. Đến nay, các công trình dự án đã triển khai thực hiện xong, với kết quả giải ngân là 7 tỷ 889 triệu đồng, đạt 96% kế hoạch.

Trong đó, điển hình như công trình: nhà văn hóa thôn Đầm Hương, xã Thành Minh; nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Đồng Phú, xã Thạch Tân; Xây dựng đường giao thông liên xã từ thôn Đồng Thành, xã Thành Yên đi thôn Đồng Luật, xã Thành Mỹ...

Chương trình 1719 là chương trình trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững ở khu vực miền núi
Chương trình MTQG 1719 là chương trình trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững ở khu vực miền núi

Năm 2023, huyện có 24 dự án khởi công mới, với nguồn vốn đầu tư được phân bổ 3 tỷ 948 triệu đồng, như: Đường giao thông thôn Mục Long, thôn Nghẹn, thôn Mặc Hèo, xã Thành Minh; Đường giao thông thôn Bông Bụt, xã Thành Công...

Đối với dự án Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường PTDT nội trú, trường PTDT bán trú, trường PT có học sinh ở bán trú và xoà mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS.

Tồng nguồn vốn đầu tư được phân bổ: 8 tỷ 204 triệu đồng. Một số dự án mà huyện đã triển khai gồm: Nâng cấp cải tạo Trường THCS nội trú huyện (Hạng mục: Xây mới nhà ăn, nhà bếp (2 tầng); nâng cấp sửa chữa phòng ăn thành phòng ở học sinh 4 phòng; sửa chữa phòng học bộ môn 4 phòng; xây mới khu vệ sinh, công trình phụ trợ; nhà kho chứa lương thực; nhà công vụ giáo viên). Đến nay, các công trình dự án đã triển khai thực hiện xong và giải ngân 5.743 triệu đồng, đạt 100% KH (đạt 70% tổng giá trị công trình).

Đối với Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS và miền núi. UBND huyện Thạch Thành đã giải ngân 4.089 triệu đồng, đạt 27,3% kế hoạch

Với hàng loạt dự án, tiểu dự án được triển khai, hoàn thành đưa vào sử dụng đã góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của vùng núi huyện Thạch Thành.

Kỳ vọng tạo nên những bước ngoặt quan trọng

Ông Vũ Văn Đạt, Bí thư Huyện ủy Thạch Thành khẳng định, Chương trình MTQG 1719 là chương trình trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững ở khu vực miền núi, đây là cơ hội và sẽ là đòn bẩy cho sự nhảy vọt của huyện.

Đến nay, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh vùng đồng bào DTTS và miền núi tiếp tục chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ổn định và từng bước được cải thiện; kết cấu hạ tầng được tăng cường; lĩnh vực giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ; giá trị văn hóa dân tộc tiếp tục được quan tâm bảo tồn và phát huy; hệ thống chính trị được xây dựng củng cố và ngày càng phát triển.

Kinh tế tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (GO), bình quân ước đạt 7,12%/năm, xếp thứ 13 toàn tỉnh; giá trị sản xuất đến năm 2023 (giá so sánh) ước đạt 7.003 tỷ đồng, tăng 22,9% so với năm 2020. Công tác giảm nghèo bền vững được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả cao.

Đảng bộ và chính quyền các cấp huyện Thạch Thành sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình 1719
Đảng bộ và chính quyền các cấp huyện Thạch Thành sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình MTQG 1719

Hiện nay, toàn huyện có 36.455 hộ với 157.266 khẩu, trong đó, tổng số hộ nghèo là 2.571 hộ, chiếm 7,05%; tổng số hộ cận nghèo 1.920 hộ, chiếm 5,27%, dự kiến đến cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,54%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 1,96%.

Theo ông Vũ Văn Đạt, Bí thư Huyện ủy Thạch Thành, Chương trình MTQG 1719 được kỳ vọng tạo bước tiến mới phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS, đặc biệt giúp đồng bào DTTS nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần. Do đó, Đảng bộ và chính quyền các cấp huyện Thạch Thành sẽ quyết tâm tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần. 

"Huyện cũng sẽ, chú trọng lồng ghép các nguồn lực để nâng cao chất lượng công trình; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tránh chồng chéo dự án; hoặc dự án chưa phù hợp, không hiệu quả; kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình, dự án ở cơ sở...", Bí thư huyện ủy Vũ Văn Đạt nhấn mạnh.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Lấp đầy “khoảng trống” chính sách (Bài 2)

Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Lấp đầy “khoảng trống” chính sách (Bài 2)

Một trong những yêu cầu khi xây dựng Đề án Tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi là phải giải quyết triệt để những tồn tại, hạn chế trong thực chính sách dân tộc của giai đoạn trước, nhất là xóa “khoảng trống” chính sách do tư duy nhiệm kỳ. Đây cũng là tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.
Tin nổi bật trang chủ
Thành phố Lạng Sơn: Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín trong cộng đồng

Thành phố Lạng Sơn: Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín trong cộng đồng

Người có uy tín với cộng đồng - Nguyệt Anh - 18:00, 06/12/2023
UBND thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) vừa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của Người có uy tín trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2023.
TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) : Sửa chữa nhà ở cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) : Sửa chữa nhà ở cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Người có uy tín với cộng đồng - Nguyệt Anh - 17:58, 06/12/2023
Mới đây, phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả tổ chức bàn giao công trình sửa chữa nhà ở cho ông Bàn Sinh Vượng, ở tổ 6, khu 10 - Bến Ván, là Người có uy tín trong đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn.
Mở hướng thoát nghèo từ cây quế

Mở hướng thoát nghèo từ cây quế

Nhờ phát huy thế mạnh từ cây quế mà tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn chỉ còn 20,6% (năm 2022), giảm hơn 12% so với năm 2020. Nhiều hộ gia đình có thu nhập khá từ 50 - 100 triệu đồng/năm, chủ yếu là từ bán quế.
Sóc Trăng: Chuyển biến tích cực từ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế cho đồng bào vùng DTTS

Sóc Trăng: Chuyển biến tích cực từ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế cho đồng bào vùng DTTS

Xã hội - Như Tâm - CTV - 17:51, 06/12/2023
Là tỉnh có hơn 35% đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Khmer chiếm hơn 30% dân số của tỉnh, thời gian qua, Sóc Trăng đã tập trung đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án... hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh.
Phát huy vai trò các tổ truyền thông trong công tác phòng, chống tảo hôn ở Lào Cai

Phát huy vai trò các tổ truyền thông trong công tác phòng, chống tảo hôn ở Lào Cai

Thời gian qua, với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã giảm rõ rệt. Có được kết quả này, bên cạnh việc triển khai các chính sách của Nhà nước về phòng, chống tảo hôn, thì vai trò của các tổ truyền thông cộng đồng là rất quan trọng.
Bản tin Dân tộc – Tôn giáo - 5/12/2023

Bản tin Dân tộc – Tôn giáo - 5/12/2023

Bản tin Dân tộc - Tôn giáo của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 5/12, có những thông tin đáng chú ý sau: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng tiếp thân mật Đoàn nữ tu Dòng Thánh Phao-lô thành Charters. Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Điện Biên - Tây Bắc tại TP. Hồ Chí Minh. Sống tốt đời đẹp đạo để góp phần xây dựng quê hương đất nước. Cùng các tin tức thời sự khác.
HTX Đông Hải nâng cao thu nhập cho diêm dân

HTX Đông Hải nâng cao thu nhập cho diêm dân

Kinh tế - Phương Nghi - 17:40, 06/12/2023
Với mô hình sản xuất muối sạch chất lượng cao, HTX sản xuất & dịch vụ chế biến muối công nghệ cao Đông Hải (HTX) xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) đã giúp các thành viên và diêm dân yên tâm sản xuất muối, nâng cao thu nhập.
Chư Păh (Gia Lai): Rộn ràng Phiên chợ giao lưu, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS

Chư Păh (Gia Lai): Rộn ràng Phiên chợ giao lưu, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS

Trong 2 ngày (5 - 6/12/2023), tại làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh, Gia Lai) diễn ra Phiên chợ giao lưu, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023.
Phát triển bền vững du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc: Diện mạo mới trên các bản làng (Bài 3)

Phát triển bền vững du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc: Diện mạo mới trên các bản làng (Bài 3)

Phát triển du lịch cộng đồng ở vùng đồng bào DTTS các tỉnh vùng Tây Bắc không chỉ đánh thức sức sống tiềm tàng của nhiều tài nguyên du lịch, mà còn tạo sinh kế bền vững cho người dân nơi đây. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi khu vực Tây Bắc bền vững.
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Khoa học - Công nghệ - Hoàng Quý - 17:33, 06/12/2023
Sáng 6/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.
Lào Cai: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Lào Cai: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Tin tức - Trọng Bảo - 17:28, 06/12/2023
Ngày 6/12, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.