Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Vận dụng bài học “Dân là gốc”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong thực hiện Chương trình MTQG 1719

Đăng Diện - L.Minh - 11:24, 10/11/2023

Thời gian qua, việc vận dụng nội dung bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” và vấn đề phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các chính sách dân tộc, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Bình Thuận xem là nhiệm vụ, giải pháp có tác động to lớn đến kết quả thực hiện của các chính sách dân tộc nhất là chương trình MTQG 1719.

Ông Nguyễn Lam - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì buổi làm việc tại tỉnh Bình Thuận
Ông Nguyễn Lam - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì buổi làm việc tại tỉnh Bình Thuận

Đầu tháng 11/2023, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do ông Nguyễn Lam - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận để khảo sát, nghiên cứu việc vận dụng, cụ thể hóa bài học “ Dân là gốc”, “ Dân là trung tâm” và phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, nhất là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Minh Tân - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết “Trong thời gian qua, việc vận dụng nội dung Bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” và vấn đề phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các chính sách dân tộc, Chương trình MTQG 1719 được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh xem là nhiệm vụ, giải pháp có tác động to lớn đến kết quả thực hiện của các chính sách dân tộc nhất là chương trình MTQG 1719”.

Ông Nguyễn Minh Tân - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh báo cáo với Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương
Ông Nguyễn Minh Tân - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh báo cáo với Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương

Địa phương tiếp tục thực hiện Nghị định số 05/2011/NQ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc; tập trung phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động cao nhất mọi nguồn lực, mọi thành phần kinh tế để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS phát triển nhanh và bền vững hơn.

“Những kinh nghiệm của tỉnh Bình Thuận sẽ được tiếp thu, nghiên cứu để xây dựng đề tài trọng điểm quốc gia Bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” và vấn đề phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới”.

Ông Nguyễn LamPhó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Ban Dân tộc đã tham mưu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện các chính sách về dân sinh, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS của Trung ương và các chính sách đặc thù của địa phương, nhất là Chương trình MTQG 1719; tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các chính sách về an sinh xã hội vùng DTTS như: Chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên; chính sách về đầu tư ứng trước, trợ cước vận chuyển để hỗ trợ phát triển sản xuất; chính sách về tái canh cây cao su; Chương trình hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng vùng đồng bào DTTS.

Song song với việc đôn đốc, hướng dân các sở, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện chương trình, dự án thuộc Chương trình MTQG 1719; đồng thời, đã thông tin, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách đến Nhân dân; tạo sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt kết quả khá quan trọng trên các mặt, tạo tiền đề thúc đẩy vùng đồng bào DTTS phát triển nhanh và bền vững.

Việc triển khai các dự án, tiểu dự án của Chương trình MTQG 1719 được lấy ý kiến rộng rãi của đồng bào. Như Dự án xây dựng 2 nhà hỏa táng cho đồng bào DTTS tại các huyện Tuy Phong, Bắc Bình được Ban Dân tộc và UBND các huyện tổ chức tham vấn ý kiến của các vị chức sắc, Người có uy tín và cộng đồng Nhân dân tại địa phương, để tạo sự đồng thuận trước khi triển khai.

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận, các ban, ngành đoàn thể và Nhân dân trong tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc tại địa phương. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các nội dung có liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở nhất là phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh, tâm tư, nguyện vọng, bức xúc trong vùng đồng bào DTTS.

Cơ sở hạ tầng vùng đồng bào DTTS của tỉnh được quan tâm đầu tư. (Trong ảnh: Đường lên La Dạ, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận)
Cơ sở hạ tầng vùng đồng bào DTTS của tỉnh được quan tâm đầu tư. (Trong ảnh: Đường lên La Dạ, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận)

Nhờ vận dụng tốt bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” và vấn đề phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, việc triển khai Chương trình MTQG 1719 và các chính sách đặc thù của địa phương đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, nổi bật là: Tình hình sản xuất và đời sống vùng đồng bào DTTS ngày được nâng cao với các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao và ổn định, như: Cây cao su, keo lá tràm, điều, tiêu, nho, thanh long… và một số loại cây ăn quả được đồng bào chú trọng mở rộng diện tích, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật; đưa các cây, con giống mới có năng suất cao, chất lượng cao vào sản xuất trên diện rộng; nhất là cây bắp lai đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, diện tích gieo trồng luôn ổn định; diện tích lúa nước tăng đáng kể.

Đến nay, 100% xã vùng đồng bào DTTS đã có đường ô tô được nhựa hóa thông suốt đến trung tâm xã; có 95% số hộ đồng bào DTTS có phương tiện nghe nhìn. Có 100% xã được phủ sóng truyền hình, phát thanh; 98% hộ sử dụng điện lưới quốc gia; 88,3% hộ được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh.

Bản sắc văn hóa của các DTTS được giữ gìn, phát huy
Bản sắc văn hóa của các DTTS được giữ gìn, phát huy

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở vùng đồng bào DTTS; các hoạt động văn hóa - thể thao, lễ hội truyền thống các dân tộc được duy trì, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào DTTS được bảo đảm, không xảy ra khiếu nại, tố cáo vượt cấp, đồng bào yên tâm sản xuất và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục vận dụng bài học “Dân là gốc’’, “Dân là trung tâm”, trong thời gian tới, theo ông Nguyễn Minh Tân - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận, việc xây dựng và triển khai chính sách dân tộc phải xuất phát từ mục tiêu phục vụ nhu cầu, lợi ích của đồng bào và thực tiễn tại cơ sở, phải đặt lợi ích của đồng bào DTTS là ưu tiên hàng đầu. Huy động các nguồn lực để phát triển toàn diện dân sinh, kinh tế - xã hội gắn với phát huy tiềm lực, lợi thế của từng địa phương. Khơi dậy ý thức vươn lên, đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, không trông chờ ỷ lại. Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc.


Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Quảng Ngãi: Phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 năm 2024

Quảng Ngãi: Phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 năm 2024

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa gửi Tờ trình số 194/TTr-UBND đến HĐND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.
Tin nổi bật trang chủ
Phát huy hiệu quả nguồn vốn ODA ở Hòa Bình: Tận dụng nguồn lực thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719 (Bài 2)

Phát huy hiệu quả nguồn vốn ODA ở Hòa Bình: Tận dụng nguồn lực thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719 (Bài 2)

Công tác Dân tộc - Văn Hoa - 56 giây trước
Trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719), bên cạnh việc thực hiện hiệu quả nguồn ngân sách Nhà nước, tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực thực hiện hiệu quả nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ailen, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của đồng bào DTTS, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, góp phần đạt được mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Di sản Then của người Tày, Nùng, Thái - Tự hào để giữ gìn và trao truyền: Chương trình MTQG 1719 góp phần nâng tầm di sản Then (Bài cuối)

Di sản Then của người Tày, Nùng, Thái - Tự hào để giữ gìn và trao truyền: Chương trình MTQG 1719 góp phần nâng tầm di sản Then (Bài cuối)

Thời gian qua, các địa phương đang tích cực triển khai thực hiện Dự án 6 về Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719). Nhờ đó, nhiều giá trị văn hóa các dân tộc đã được bảo tồn, phát huy và nâng tầm, trong đó có di sản Then của người Tày, Nùng, Thái. Ghi nhận từ Lạng Sơn
Hà Nội: Những dấu hiệu bất thường trong việc cấp hàng loạt Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Dương Nội?

Hà Nội: Những dấu hiệu bất thường trong việc cấp hàng loạt Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Dương Nội?

Pháp luật - Nhóm PVĐT - 2 giờ trước
Với diện tích xấp xỉ 200 ha đất, Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Dương Nội, là một trong những dự án đầu tư xây dựng trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, theo bạn đọc của Báo Dân tộc và Phát triển phản ánh và theo xác minh của phóng viên thì việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (GCN) tại Khu đô thị mới Dương Nội có nhiều dấu hiện bất thường, rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, để đảm bảo quyền lợi của hàng nghìn hộ dân đang sinh sống tại nơi này.
Bắc Kạn: Tăng cường truyền thông bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

Bắc Kạn: Tăng cường truyền thông bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

Bất bình đẳng giới vẫn đang gây trở ngại đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, tỉnh Bắc Kạn nói riêng. Để hạn chế tình trạng bất bình đẳng giới, trong những năm qua các cấp, các ngành của tỉnh Bắc Kạn đã tập trung tuyên truyền, vận động đến người dân, nhằm nâng cao ý thức, dần dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm để xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng.
Gieo chữ ở

Gieo chữ ở "đỉnh trời" Khuôn Vình

Sau hơn ba giờ đồng hồ vừa cuốc bộ, vừa leo trèo, vừa "bò" qua những triền đất lở trơn nhẫy bởi trời mưa, cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy xóm Khuôn Vình nằm tít trên “đỉnh trời” ở độ cao hơn 1400m so với mực nước biển. Xóm mấy chục nóc nhà, nằm rải rác trên mấy đỉnh núi xa mờ, mái thâm đen, vách liêu xiêu vì thời gian. Hai thầy cô giáo lên dạy chữ cho bọn trẻ con, khổ quá thành quen, điều trăn trở lớn nhất là làm thế nào để các học sinh dân tộc Mông, Dao, Giáy ở đây sẽ trưởng thành, ra khỏi thôn bản tiếp tục trau dồi kiến thức rồi quay lại giúp bản làng của mình đỡ khổ, đỡ nghèo.
Bản tin Dân tộc - Tôn giáo - 7/12/2023

Bản tin Dân tộc - Tôn giáo - 7/12/2023

Bản tin Dân tộc - Tôn giáo của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 7/12, có những thông tin đáng chú ý sau: Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng Giáng sinh năm 2023 tại giáo phận Bắc Ninh và Lạng Sơn. Bắt đối tượng tự xưng "Đại đức Thích Tâm Phúc" về tội lừa đảo và làm giả giấy tờ. Dịch giả của sách lễ bằng tiếng Cơ Ho. Cùng các tin tức thời sự khác.
Khởi sắc vùng đồng bào Khmer nơi Đất Mũi

Khởi sắc vùng đồng bào Khmer nơi Đất Mũi

Sau 3 năm thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS, miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn 1: 2021-2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cà Mau đã có những thay đổi đáng kể. Đời sống tinh thần, vật chất của bà con dân tộc Khmer nơi đây dần được cải thiện và nâng cao rõ rệt.
Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG 1719 đang phát huy hiệu quả ở Đăk Lăk

Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG 1719 đang phát huy hiệu quả ở Đăk Lăk

Dự án 6 về Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719) có thể nói là một giải pháp hữu hiệu để ngành văn hóa và các địa phương tiếp tục thực hiện công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, độc đáo của đồng bào DTTS trong giai đoạn mới một cách hiệu quả. Tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời triển khai các nội dung của Dự án và đạt những kết quả tích cực bước đầu. Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển có cuộc phỏng vấn Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lại Đức Đại xoay quanh vấn đề này.
Yên Sơn (Tuyên Quang): Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông để giảm nghèo về thông tin

Yên Sơn (Tuyên Quang): Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông để giảm nghèo về thông tin

Công tác Dân tộc - Mai Hương - Việt Hà - 3 giờ trước
Huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) xác định việc phổ cập dịch vụ Internet, mạng di động, tăng cường chuyển đổi số, sẽ là giải pháp tích cực trong việc giảm nghèo về thông tin, giảm nghèo đa chiều. Từ đó khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Kiên Giang: Nhiều giải pháp hỗ trợ thanh niên DTTS học nghề và kết nối việc làm

Kiên Giang: Nhiều giải pháp hỗ trợ thanh niên DTTS học nghề và kết nối việc làm

Trong những năm gần đây, chính sách đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động vùng đồng bào DTTS được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện ngày càng hiệu quả. Đây là một trong những giải pháp bền vững trong công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới và cũng là một trong những nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025.
Giữ hồn quê ở vùng đất mới

Giữ hồn quê ở vùng đất mới

Những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, theo phong trào làm kinh tế mới, nhiều hộ đồng bào Tày, Nùng rời vùng núi Tây Bắc di dời đến các địa phương trong cả nước để xây dựng cuộc sống mới, trong đó có xã Ea Ly, huyện Sông Hinh (Phú Yên).