Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Nâng cao chất lượng dạy học tiếng DTTS: Chuẩn hóa tài liệu dạy học (Bài 1)

Sỹ Hào - 13:10, 20/11/2023

LTS: Việc đẩy mạnh dạy và học tiếng nói, chữ viết của các DTTS trong các cơ sở giáo dục đã góp phần giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị ngôn ngữ và văn hóa của các dân tộc. Để cụ thể hóa chủ trương này, Nhà nước đã có những hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản dưới luật quy định chi tiết việc dạy và học tiếng nói, chữ viết DTTS. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cho thấy, có rất nhiều những bất cập cần được tháo gỡ.

Việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của DTTS trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên được triển khai theo Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 (NĐ 82); tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện trong Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng DTTS trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 – 2030” theo Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 27/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông” ngày 14/8/2023. (Ảnh: quochoi.vn)
Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông” ngày 14/8/2023. (Ảnh: quochoi.vn)

Tài liệu giảng dạy chưa thống nhất

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, tiếng DTTS được quy định là môn học tự chọn. Trên cơ sở Chương trình tổng thể, chương trình 8 thứ tiếng DTTS (Khmer, Chăm, Ê Đê, Mnông, Mông, Thái, Gia Rai, Ba Na) đã được ban hành theo Thông tư 34/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Do chưa có bộ sách giáo khoa (SGK) tiếng DTTS dùng chung cho cả nước nên các cơ sở giáo dục thực hiện dạy tiếng DTTS đều sử dụng các tài liệu dạy học đã ban hành trước đó, được thực hiện theo NĐ 82. Cụ thể, theo quy định tại Khoản 1 – Điều 14 của NĐ 82 thì UBND cấp tỉnh quyết định bộ chữ và lựa chọn điều kiện tổ chức dạy học tiếng DTTS; đồng thời UBND cấp tỉnh “ra quyết định về việc dạy học tiếng DTTS trên địa bàn” (Khoản 3 – Điều 4).

Tại Thanh Hóa, năm 2014, UBND tỉnh đã chủ trì biên soạn và ban hành cuốn “Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng tiếng Thái”, được Bộ Nội vụ phê duyệt để làm tài liệu trong công tác dạy học tiếng DTTS trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Khi biên soạn tài liệu này, UBND tỉnh Thanh Hóa dùng bộ chữ Thái Tây Bắc làm chuẩn, từ chữ viết đến dấu thanh. Đây là bộ chữ được Mạng lưới bảo tồn tri thức bản địa dân tộc Thái Việt Nam chọn làm bộ chữ Thái Việt Nam (còn gọi là chữ Thái thống nhất).

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Minh Đạo, Hiệu trường Trường THPT Quan Sơn, tiếng Thái có sự phân hóa trong chữ viết, cơ bản chia thành 3 khu vực: Thái Tây Bắc, Thái Thanh Hóa và Thái Nghệ An. Trong đó, tiếng Thái Tây Bắc và tiếng Thái Thanh Hóa có sự trái ngược thanh điệu - tổ cao, tổ thấp, dẫn đến ngữ âm và ngữ nghĩa khác nhau. Khi giảng dạy chữ Thái, giáo viên của Trường THPT Quan Sơn nói riêng và các trường khác trên địa bàn tỉnh nói chung phải khắc phục bằng cách dùng bảng chữ cái của bộ chữ Thái Việt Nam, nhưng vận dụng trục thanh điệu của ngữ âm Thanh Hóa.

Dạy tiếng DTTS giúp học sinh hình thành những phẩm chất tốt đẹp, có tình yêu đối với tiếng mẹ đẻ, có ý thức về cội nguồn và bản sắc dân tộc, góp phần giữ gìn, phát triển các giá trị ngôn ngữ, văn hoá của cộng đồng DTTS. (Trong ảnh: Lớp học tiếng Sán Chay tại thôn Đồng Bây, xã An Lạc, huyện Sơn Động - Nguồn ảnh: bdt.bacgiang.gov.vn)
Dạy tiếng DTTS giúp học sinh hình thành những phẩm chất tốt đẹp, có tình yêu đối với tiếng mẹ đẻ, có ý thức về cội nguồn và bản sắc dân tộc, góp phần giữ gìn, phát triển các giá trị ngôn ngữ, văn hoá của cộng đồng DTTS. (Trong ảnh: Lớp học tiếng Sán Chay tại thôn Đồng Bây, xã An Lạc, huyện Sơn Động - Nguồn ảnh: bdt.bacgiang.gov.vn)

Còn tại Đăk Lăk, trước khi có NĐ 82, tỉnh này đã triển khai dạy tiếng Ê – Đê trong các trường tiểu học từ năm học 1995 – 1996; tài liệu giảng dạy là bộ sách “Tiếng Ê Đê thực nghiệm’’ do tỉnh biên soạn. Từ năm học 2014– 2015, toàn tỉnh áp dụng bộ sách giáo khoa tiếng Ê Đê bậc tiểu học mới (xuất bản năm 2013), được Bộ Giáo dục và Đào (GD&ĐT) tạo thông qua và trở thành bộ SGK cấp quốc gia.

Tuy nhiên, theo bà H’Bê La Niê, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lợi (xã Cư Huê, huyện Ea Kar), tiếng Ê Đê có sự phân hóa theo vùng miền, dân tộc Ê Đê cũng chia làm nhiều nhóm. Còn tài liệu dạy học được biên soạn theo chuẩn ngôn ngữ nhóm dân tộc Ê Đê Kpă ở Buôn Ma Thuột, có khác biệt nhất định với tiếng nói của học sinh, phụ huynh người dân tộc tại chỗ ở Ea Kar.

Cần bộ sách giao khoa chuẩn

Trăn trở của những người trực tiếp giảng dạy tiếng DTTS tại cơ sở đã được Ủy ban Dân tộc (UBDT) ghi nhận trong Báo cáo số 1533/BC-UBDT ngày 11/11/2020 về kết quả rà soát chính sách, pháp luật liên quan đến vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trong báo cáo này, UBDT nhận định, việc giao quyền cho UBND cấp tỉnh quyết định bộ chữ tiếng DTTS và triển khai dạy học tiếng DTTS trên địa bàn tỉnh theo NĐ 82 đã gây ra những bất cập về việc thống nhất lựa chọn bộ chữ chuẩn.

“Quy định này dẫn đến trường hợp một DTTS sinh sống tại nhiều tỉnh khác nhau có thể sẽ có nhiều bộ chữ khác nhau. Đồng thời, việc giao quyền cho UBND cấp tỉnh có nghĩa là một tỉnh hoàn toàn có quyền có một chương trình, một bộ SGK triển khai theo bộ chữ tiếng DTTS riêng của địa phương đó. Trong khi Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm quản lý dạy học tiếng DTTS nói chung, do đó không thể đáp ứng việc xây dựng chương trình và SGK tiếng DTTS theo từng đơn vị tỉnh”, Báo cáo số 1533/BC-UBDT nhấn mạnh.

Tiếng Ê Đê có sự phân hóa theo vùng miền, dân tộc Ê Đê cũng chia làm nhiều nhóm. (Trong ảnh: Một tiết học tiếng Ê Đê tại Trường Tiểu học Hà Huy Tập, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông - Nguồn ảnh: vietnamnet.vn)
Tiếng Ê Đê có sự phân hóa theo vùng miền, dân tộc Ê Đê cũng chia làm nhiều nhóm. (Trong ảnh: Một tiết học tiếng Ê Đê tại Trường Tiểu học Hà Huy Tập, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông - Nguồn ảnh: vietnamnet.vn)

Trong Báo cáo số 1533/BC-UBDT, UBDT dẫn kiến nghị của Bộ GD&ĐT là phải sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quyết định bộ chữ tiếng DTTS và triển khai dạy học tiếng DTTS để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; nhất là phù hợp với chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước được quy định tại Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/3/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK dục phổ thông.

Trên thực tế, việc ban hành chương trình cũng như tài liệu dạy tiếng DTTS trong các cơ sở giáo dục của Bộ GD&ĐT rất chậm. Báo cáo của Đoàn giám sát về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông” tại Phiên họp thứ 25 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 14/8/2023 đã cho thấy rõ điều này.

Báo cáo chỉ rõ, Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được ban hành từ năm 2018, trong đó có chương trình 8 thứ tiếng DTTS. Nhưng đến năm 2020, chương trình môn học tiếng DTTS mới ban hành, dẫn tới chậm phát hành SGK tiếng DTTS, ảnh hưởng tới hoạt động dạy học. Đến cuối năm 2022, Bộ GD&ĐT mới phê duyệt SGK tiếng DTTS lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, trong khi lớp 1 triển khai Chương trình mới từ năm học 2020 - 2021; đến nay, học sinh đã kết thúc chương trình lớp 2, 3, 6, 7 và 10).

“Việc biên SGK khoa tiếng DTTS không thực hiện được theo phương thức xã hội hóa. Dù có chỉ đạo của Chính phủ về việc triển khai nhiệm vụ biên soạn SGK tiếng DTTS bằng ngân sách nhà nước từ năm 2020 nhưng hiện nay vẫn chưa có bộ sách này. Đối với nhiệm vụ này, Bộ GD&ĐT đã chậm trễ trong cả hai khâu là ban hành Chương trình môn học và biên soạn SGK”, báo cáo của Đoàn giám sát nhấn mạnh.

Tiếng Thái có sự phân hóa trong chữ viết, cơ bản chia thành 3 khu vực: Thái Tây Bắc, Thái Thanh Hóa và Thái Nghệ An. (Trong ảnh: Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” - Thanh niên với văn hoá dân tộc Thái” tại huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An năm 2023 – Nguồn ảnh: doanthanhnien.vn)
Tiếng Thái có sự phân hóa trong chữ viết, cơ bản chia thành 3 khu vực: Thái Tây Bắc, Thái Thanh Hóa và Thái Nghệ An. (Trong ảnh: Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” - Thanh niên với văn hoá dân tộc Thái” tại huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An năm 2023 – Nguồn ảnh: doanthanhnien.vn)

Từ sự chậm trễ trên, Đoàn giám sát đề nghị Bộ GD&ĐT khẩn trương hoàn thành việc biên soạn SGK tiếng DTTS, bảo đảm quyền lợi của học sinh DTTS. Đây cũng là nội dung được đề cập trong Quyết định số 404/QĐ-TTg, ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Trong Quyết định số 404/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GD&ĐT biên soạn, thử nghiệm một bộ SGK, trong đó có SGK song ngữ (tiếng Việt - tiếng một số dân tộc ít người) đối với một số môn học ở cấp tiểu học.

Mặc dù những bất cập đã được chỉ ra nhưng trong Thông tư số 32/2021/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện một số điều NĐ 82 ngày 15/7/2010 của Chính phủ, Bộ GD&ĐT vẫn quy định, Bộ sẽ xem xét các điều kiện về dạy học tiếng DTTS theo đề nghị của UBND cấp tỉnh; trường hợp được Bộ GD&ĐT chấp thuận, UBND cấp tỉnh ban hành quyết định về việc dạy học tiếng DTTS trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Tiếp cận tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong công tác dân tộc: Chăm lo đời sống tinh thần cho đồng bào DTTS (Bài cuối)

Tiếp cận tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong công tác dân tộc: Chăm lo đời sống tinh thần cho đồng bào DTTS (Bài cuối)

Trong điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, nhiều bản sắc văn hóa đang nguy cơ mai một, các thế lực thù địch không ngừng lôi kéo, kích động,… rất dễ dẫn tới những “khoảng trống” tinh thần trong một bộ phận người dân ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Do đó, việc giúp đồng bào ổn định đời sống tinh thần là vấn đề cần quan tâm khi tiếp cận tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong lĩnh vực công tác dân tộc.
Tin nổi bật trang chủ
Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: “Cú hích” từ Chương trình MTQG 1719 (Bài 5)

Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: “Cú hích” từ Chương trình MTQG 1719 (Bài 5)

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg sau thời gian thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực. Quan trọng nhất, việc triển khai Chương trình đã góp phần đổi mới tư duy thực hiện chính sách cũng như cách tiếp cận chính sách đầu tư, hỗ trợ của đồng đồng bào các DTTS.
Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết số 88/2019/QH14 (Bài cuối)

Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết số 88/2019/QH14 (Bài cuối)

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định, đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triến, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Nghị quyết số 88/2019/QH14 cũng đặt những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho vùng đồng bào DTTS và miền núi đến năm 2030. Do đó, việc thể chế hóa các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 sẽ góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Hà Nội: Nhiều sự kiện hấp dẫn tại Ngày hội Du lịch Non nước Cao Bằng 2023

Hà Nội: Nhiều sự kiện hấp dẫn tại Ngày hội Du lịch Non nước Cao Bằng 2023

Media - Tuấn Ninh - 7 giờ trước
Ngày hội “Non nước Cao Bằng-Xứ sở thần tiên” năm 2023 chính thức được tổ chức tại Hà Nội. Ngày hội có nhiều hoạt động hấp dẫn như trình diễn các BST thời trang, trình diễn Lễ cấp sắc người Sán Chỉ, biểu diễn nghệ thuật dân gian, trưng bày sản phẩm du lịch, văn hóa, ẩm thực...
Quảng Nam: Công nhận 6 nghề truyền thống năm 2023

Quảng Nam: Công nhận 6 nghề truyền thống năm 2023

Kinh tế - T.Nhân-H.Trường - 7 giờ trước
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định về việc công nhận và cấp Bằng công nhận nghề truyền thống năm 2023.
Xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu tại Bình Định

Xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu tại Bình Định

Xã hội - T.Nhân - 7 giờ trước
Chiều 9/12, Chương trình tọa đàm xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu đã diễn ra tại TP. Quy Nhơn (Bình Định). Sự kiện này do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Lai Châu tổ chức, với mong muốn giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Lai Châu tới du khách và Nhân dân tỉnh Bình Định và các tỉnh Nam Trung bộ.
Quảng Nam: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ quản lý các trường phổ thông vùng đồng bào DTTS và miền núi

Quảng Nam: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ quản lý các trường phổ thông vùng đồng bào DTTS và miền núi

Tin tức - T.Nhân-H.Trường - 7 giờ trước
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức hai Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ quản lý các trường phổ thông vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh (đợt 2).
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Thưa quý vị, bạo lực gia đình trong cả nước, đặc biệt là ở vùng đồng bào DTTS là câu chuyện chưa bao giờ cũ. Vấn nạn này đang đẩy một bộ phận phụ nữ DTTS ngày càng trở nên bị tách biệt, tụt hậu trong bối cảnh xã hội phát triển như hiện nay. Chương trình Vấn đề sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển hôm nay sẽ bàn về: Xóa bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS - -Còn nhiều gian nan!
Giải bóng đá toàn quốc 1983 tranh Cúp Gỗ Tài Anh vì cộng đồng 2023 hướng đến vùng đồng bào DTTS và miền núi

Giải bóng đá toàn quốc 1983 tranh Cúp Gỗ Tài Anh vì cộng đồng 2023 hướng đến vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thể thao - Giải trí - Hoàng Quý - 7 giờ trước
Giải bóng đá toàn quốc 1983 tranh Cúp Gỗ Tài Anh vì cộng đồng 2023 (PIG Cup 5) quy tụ 14 đội FC 1983 trên toàn quốc, được chia thành 4 bảng thi đấu, tham gia tranh tài tại Sân bóng Ven Đê 3 số 360a Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.
Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con DTTS vùng cao Hà Giang

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con DTTS vùng cao Hà Giang

Sức khỏe - Hà Linh - 7 giờ trước
Sáng 9/12, Câu lạc bộ (CLB) tình nguyện Bluose trắng và CLB mô tô thể thao (Hà Nội) tổ chức khám, tư vấn sức khoẻ, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà bà con DTTS xã Khâu Vai (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang).
Kon Tum: Hội thi Người thủ lĩnh tài năng năm 2023

Kon Tum: Hội thi Người thủ lĩnh tài năng năm 2023

Tin tức - Ngọc Chí - 7 giờ trước
Ngày 9/12, Hội LHPN tỉnh Kon Tum tổ chức Hội thi "Người thủ lĩnh tài năng" năm 2023, với mong muốn tạo điều kiện, cơ hội để các Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động truyền thông tại cơ sở; đồng thời, qua đó tạo cơ hội cho các em cùng nhau chia sẻ các ý kiến, mong muốn và các sáng kiến của mình để nhà trường, gia đình, cộng đồng, các cấp, các ngành có trách nhiệm tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh cho chính các em.
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Media - BDT - 17:00, 09/12/2023
Thưa quý vị, bạo lực gia đình trong cả nước, đặc biệt là ở vùng đồng bào DTTS là câu chuyện chưa bao giờ cũ. Vấn nạn này đang đẩy một bộ phận phụ nữ DTTS ngày càng trở nên bị tách biệt, tụt hậu trong bối cảnh xã hội phát triển như hiện nay. Chương trình Vấn đề sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển hôm nay sẽ bàn về: Xóa bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS - -Còn nhiều gian nan!
Tiếp cận tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong công tác dân tộc: Chăm lo đời sống tinh thần cho đồng bào DTTS (Bài cuối)

Tiếp cận tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong công tác dân tộc: Chăm lo đời sống tinh thần cho đồng bào DTTS (Bài cuối)

Trong điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, nhiều bản sắc văn hóa đang nguy cơ mai một, các thế lực thù địch không ngừng lôi kéo, kích động,… rất dễ dẫn tới những “khoảng trống” tinh thần trong một bộ phận người dân ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Do đó, việc giúp đồng bào ổn định đời sống tinh thần là vấn đề cần quan tâm khi tiếp cận tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong lĩnh vực công tác dân tộc.