Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Đăk Glei (Kon Tum): Chung sức, đồng lòng triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719

Ngọc Chí - 14:25, 18/01/2024

Là địa phương có gần 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn, chính vì vậy, huyện Đăk Glei xác định triển khai kịp thời, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) sẽ làm thay đổi diện mạo các thôn, làng và cải thiện đời sống của đồng bào DTTS. Ngoài việc triển khai kịp thời chương trình, huyện còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.

Nguồn lực đầu tư từ Chương trình MTQG 1719 đã làm thay đổi đời sống đồng bào DTTS huyện Đăk Glei
Nguồn lực đầu tư từ Chương trình MTQG 1719 đã làm thay đổi đời sống đồng bào DTTS huyện Đăk Glei

Tạo sự đồng thuận trong Nhân dân

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG 1719, UBND huyện Đăk Glei đã thành lập Ban chỉ đạo và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; xây dựng kế hoạch cụ thể về triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719; rà soát, xác định nhu cầu đầu tư giai đoạn 2021- 2025 chi tiết đến các danh mục dự án theo lĩnh vực, như: Công trình hạ tầng thiết yếu cấp xã, huyện; hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; bố trí, sắp xếp dân cư… làm cơ sở chỉ đạo bố trí các nguồn lực thực hiện. Đồng thời, UBND huyện chỉ đạo các xã hoàn thành việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Ban Quản lý cấp xã thực hiện Chương trình MTQG 1719.

Bà Y Thanh (thứ 2 từ trái sang), Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei kiểm tra thực tế việc triển khai xây dựng các công trình từ nguồn vốn đầu tư của Chương trình MTQG 1719
Bà Y Thanh (thứ 2 từ trái sang), Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei kiểm tra thực tế việc triển khai xây dựng các công trình từ nguồn vốn đầu tư của Chương trình MTQG 1719

Ông A Nhập – Chủ tịch UBND xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei cho biết: Đối với xã đã thành lập Ban Quản lý cấp xã và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Khi xây dựng kế hoạch thi xã cũng lựa chọn như những công trình thiết yếu để đầu tư xây dựng trước; hỗ trợ sinh kế cho người dân thì trên tinh thần nhu cầu, nguyện vọng của người dân.

UBND huyện Đăk Glei cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch, phối hợp, lồng ghép thực hiện tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn huyện. Đặc biệt chú trọng lựa chọn phương pháp, hình thức tuyên truyền dễ tiếp cận, dễ hiểu, linh hoạt đối với đồng bào DTTS sống ở các xã vùng sâu, vùng sa, vùng đặc biệt khó khăn. Do đó, khi triển khai thực hiện các Tiểu dự án, Dự án thuộc Chương trình MTQG 1719 đã được người dân đồng thuận và tổ chức thực hiện có hiệu quả, đảm bảo kế hoạch đề ra.

Hỗ trợ giống cây đinh lăng cho các hộ đồng bào DTTS ở xã Đăk Man
Hỗ trợ giống cây đinh lăng cho các hộ đồng bào DTTS ở xã Đăk Man


Ông A Chang, Bí thư Chi bộ kiêm thôn trưởng thôn Vai Trang, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei cho biết: Khi triển khai thực hiện các Tiểu dự án, Dự án thuộc Chương trình MTQG 1719 thì xã đã về cùng với thôn tổ chức họp dân, lấy ý kiến người dân về các công trình đầu tư và nguyện vọng của các hộ nghèo về hỗ trợ cây, con giống. Qua công tác tuyên truyền, vận động thì nhận được sự đồng thuận của người dân, khi làm đường giao thông thì người dân tự nguyện hiến đất, ngày công.

Cùng với đó, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch về triển khai công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG 1719. Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện chương trình thường xuyên có sự giám sát từ cộng đồng người dân trong tổ chức thực hiện các dự án, với mục tiêu làm tốt phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

Thôn, làng đổi thay

Đi trên con đường bê tông mới làm dẫn vào khu sản xuất của thôn, ông A Thẹ (dân tộc Gié Triêng), Thôn trưởng thôn Đông Lốc, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei phấn khởi kể: Ngày trước chưa có con đường bê tông này thì bà con đi lại vận chuyển nông sản hết sức khó khăn, con đường nhỏ, độ dốc cao chỉ có thể vận chuyển bằng xe máy nhưng mưa thì sình lầy, trơn trược không đi được. Đầu năm 2023, khi xã về thông báo có chủ trương đầu tư làm đường bê tông từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 thì bà con phấn khởi lắm, các hộ đều tự nguyện hiến đất, ngày công để làm con đường này. Con đường đã hoàn thành giờ đây bà con vận chuyển nông sản rất thuận tiện.

Con đường mới giúp đồng bào DTTS ở thôn Đông Lốc, xã Đăk Man thuận tiện trong vận chuyển nông sản
Con đường mới giúp đồng bào DTTS ở thôn Đông Lốc, xã Đăk Man thuận tiện trong vận chuyển nông sản

Đăk Man là xã đặc biệt khó khăn của huyện Đăk Glei, triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719, trong năm 2022, 2023 xã được bố trí với tổng nguồn vốn hơn 6 tỷ đồng để triển khai thực hiện 5 Dự án. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội vùng nông thôn được cải thiện. Các dự án sinh kế được triển khai đã góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng tích cực, nhất là các loại cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, mở ra cơ hội phát triển kinh tế, cải thiện đời sống Nhân dân.

Ông Trần Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Đăk Man, huyện Đăk Glei cho biết: Khi triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 thì UBND xã phối hợp với UBMTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân trên địa bàn tham gia thực hiện các Dự án, Tiểu dự án. Qua đó, đã phát huy được vai trò chủ thể của người dân trong quá trình triển khai thực hiện. Hiện xã đã đầu tư hoàn thiện 02 công trình đường giao thông, sửa chữa 01 công trình thủy lợi và đã hỗ trợ con giống, cây giống để người dân phát triển kinh tế.

Thôn, làng đổi thay nhờ nguồn lực đầu tư từ Chương trình MTQG 1719
Thôn, làng đổi thay nhờ nguồn lực đầu tư từ Chương trình MTQG 1719

Qua 03 năm thực hiện Chương trình MTQG 1719 đã cải thiện đáng kể bộ mặt vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Đăk Glei, cụ thể: 80% đường từ thôn đến trung tâm xã được nhựa hóa, bê tông hóa; hơn 900 hộ dân được giải quyết nước sinh hoạt; 04 công trình nước sinh hoạt tập trung được đầu tư; 03 trường bán trú được tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học; 01 cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp được nâng cấp, tăng cường cơ sở vật chất; hơn 500 hộ dân được hỗ trợ phát triển sinh kế; 110 hộ được hỗ trợ sắp xếp bố trí sắp xếp ổn định dân cư ở vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn; 150 người được đào tạo nghề, tạo việc làm…

Anh A Thuật ở thôn Đông Lốc, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei cho biết: Ở đây khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với việc phát triển các loại cây dược liệu nên gia đình tôi đăng ký và được xã hỗ trợ 690 cây đinh lăng, gia đình trồng xen trong vườn cà phê. Gia đình cũng cố gắng chăm sóc cho tốt và sau này có thêm nguồn thu nhập.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND huyện và phối hợp tốt của các tổ chức chính trị - xã hội huyện; sự đồng thuận, nhất trí cao của Nhân dân nên việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 đã đạt những kết quả tích cực, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được tăng cường; các mô hình sản xuất có hiệu quả được triển khai nhân rộng góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Đặc biệt, thông qua công tác tuyên truyền, vận động người dân đã nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của Chương trình MTQG 1719 và vai trò chủ thể của mình, từ đó phát triển và trở thành phong trào tự nguyện hiến đất, đóng góp tài sản, ngày công để thực hiện các công trình. Đây là tiền để quan trọng để huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiểu quả Chương trình MTQG 1719 trong những năm tiếp theo - bà Y Thanh, Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei khẳng định. 

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Đăk Tô (Kon Tum): Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế vùng DTTS

Đăk Tô (Kon Tum): Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế vùng DTTS

Huyện Đăk Tô (Kon Tum) có trên 50% dân số là người dân tộc thiểu số (DTTS), với 17 thành phần dân tộc sinh sống. Những năm qua, huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước dành cho vùng đồng bào DTTS. Qua đó, từng bước rút ngắn khoảng cách giàu và nghèo giữa vùng đồng bào DTTS khó khăn với các vùng nông thôn khác và tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của huyện.
Tin nổi bật trang chủ
Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Thời sự - PV - 3 giờ trước
Trưa 20/6, Lễ đón chính thức Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành đón Nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón.
Kon Tum: Huyện Đăk Hà chỉ đạo xử lý vụ việc ngang nhiên san lấp đất ruộng?

Kon Tum: Huyện Đăk Hà chỉ đạo xử lý vụ việc ngang nhiên san lấp đất ruộng?

Pháp luật - Ngọc Chí - 4 giờ trước
Sau loạt bài phản ánh của Báo Dân tộc và Phát triển về tình trạng gom mua đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và ngang nhiên san đồi, lấp ruộng tại khu vực giáp ranh giữa xã Đăk Pxi và xã Đăk Long, huyện Đăk Hà (Kon Tum), Huyện ủy Đăk Hà đã có văn bản chỉ đạo và UBND huyện Đăk Hà đang xác lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính; đồng thời, yêu cầu UBND xã Đăk Pxi, UBND xã Đăk Long tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ, xử lý trách nhiệm đối với tập thể và các cá nhân có liên quan.

"Ngày hội Gia đình Việt Nam" tôn vinh giá trị truyền thống gia đình

Xã hội - Minh Nhật - 4 giờ trước
Từ ngày 25 đến 29/6, Ngày hội Gia đình Việt Nam 28/6 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh thành phố Hải Phòng với sự tham gia của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Sơn La, Thanh Hóa, Bình Định, Đắk Lắk, An Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu.
Đăk Tô (Kon Tum): Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế vùng DTTS

Đăk Tô (Kon Tum): Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế vùng DTTS

Công tác Dân tộc - Ngọc Chí - 4 giờ trước
Huyện Đăk Tô (Kon Tum) có trên 50% dân số là người dân tộc thiểu số (DTTS), với 17 thành phần dân tộc sinh sống. Những năm qua, huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước dành cho vùng đồng bào DTTS. Qua đó, từng bước rút ngắn khoảng cách giàu và nghèo giữa vùng đồng bào DTTS khó khăn với các vùng nông thôn khác và tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của huyện.
Vinamilk – Đại diện duy nhất từ ngành sữa Việt Nam trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á

Vinamilk – Đại diện duy nhất từ ngành sữa Việt Nam trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á

Kinh tế - PV - 5 giờ trước
Vinamilk nằm trong nhóm 150 doanh nghiệp đầu tiên của danh sách Fortune 500 Southeast Asia 2024 do Tạp chí Fortune (Mỹ) công bố lần đầu tiên, cũng là doanh nghiệp sữa duy nhất của Việt Nam trong bảng xếp hạng này.
Tin trong ngày - 18/6/2024

Tin trong ngày - 18/6/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 18/6, có những thông tin đáng chú ý sau: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Phát hiện sinh vật lạ trong hang động sâu ở Phong Nha - Kẻ Bàng. Có một thảo nguyên xanh giữa lòng Mèo Vạc. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Nhà trình tường - Nét văn hóa đặc sắc của người Hà Nhì

Nhà trình tường - Nét văn hóa đặc sắc của người Hà Nhì

Media - Trọng Bảo - 5 giờ trước
Đến với vùng cao Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, du khách không chỉ được hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, hay thưởng thức các món ẩm thực truyền thống dân tộc, mà còn được chiêm ngưỡng những ngôi nhà trình tường độc đáo của người Hà Nhì.
Tin trong ngày - 19/6/2024

Tin trong ngày - 19/6/2024

Media - BDT - 8 giờ trước
Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 19/6, có những thông tin đáng chú ý sau: Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đắk Lắk: Tình trạng phá, lấn chiếm đất rừng vẫn diễn biến phức tạp. Đại úy Công an người dân tộc Mông tận tụy phục vụ Nhân dân. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Nuôi sinh sản thành công 10 cá thể cầy vằn quý hiếm

Nuôi sinh sản thành công 10 cá thể cầy vằn quý hiếm

Khoa học - Công nghệ - Minh Nhật - 8 giờ trước
Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật (SVW) vừa phối hợp với Vườn quốc gia Cúc Phương cho sinh sản thành công 10 cá thể cầy vằn con. Đây là dự án nằm trong Chương trình Bảo tồn thú ăn thịt nhỏ và tê tê (CPCP) và là thành công lớn nhất từ trước đến nay trong việc sinh sản bảo tồn loài cầy vằn, đồng thời là một tiền đề quan trọng, đem lại hy vọng tái phục hồi quần thể cầy vằn ngoài tự nhiên…
Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035

Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035

Thời sự - Hoàng Quý - 8 giờ trước
Sáng 19/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.
Đăk Glei (Kon Tum): Phấn đấu đến cuối năm 2029 có 7 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới

Đăk Glei (Kon Tum): Phấn đấu đến cuối năm 2029 có 7 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới

Công tác Dân tộc - Ngọc Chí - 8 giờ trước
Sáng 19/6, huyện Đăk Glei (Kon Tum) tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV. Với chủ đề “Các dân tộc huyện Đăk Glei đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”, Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư và đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2029 toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm. Dự Đại hội có lãnh đạo tỉnh, huyện và 150 đại biểu đại diện 45.000 người DTTS trên địa bàn huyện.