Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Bình Thuận: Tháo gỡ khó khăn trong thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị

Đăng Diện - 06:58, 25/11/2023

Thực hiện Tiểu dự án 2 Dự án 3 Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc Chương trình MTTQ 1719, tỉnh Bình Thuận được giao 7.229 triệu đồng nguồn vốn năm 2022 - 2023 để triển khai Dự án. Từ năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định giao vốn cho Ban Dân tộc và các địa phương triển khai thực hiện.

Trung tâm Dịch vụ miền núi tỉnh Bình Thuận thu mua bắp lai cho các hộ đồng bào dân tộc xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam.
Trung tâm Dịch vụ miền núi tỉnh Bình Thuận thu mua bắp lai cho các hộ đồng bào dân tộc xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam.

Sớm ban hành định mức hỗ trợ

Với Tiểu dự án 2 Dự án 3 thuộc Chương trình MTTQ 1719, Ban Dân tộc được giao: 2.168 triệu đồng, UBND các huyện được giao: 5.061 triệu đồng. Đây là nguồn vốn khá lớn nhằm hỗ trợ đồng bào phát triển sản xuất. Tuy nhiên, trong năm 2022, toàn tỉnh chỉ có huyện Hàm Thuận Nam giải ngân được 157 triệu đồng thông qua dự án hỗ trợ bò nuôi cho các hộ nghèo. Còn lại các địa phương khác chưa triển khai thực hiện được.

Báo cáo tại cuộc họp giao ban định kỳ tháng 11 năm 2023 của Ban Chỉ đạo Chương trình MTTQ do UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức, lãnh đạo các địa phương đều cho biết, khó khăn nhất trong thực hiện chuỗi giá trị hiện nay là định mức hỗ trợ cho hộ dân khi tham gia chương trình chưa có nên các địa phương không có căn cứ để triển khai thực hiện.

Trong khi đó, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ xây dựng nghị quyết), thực hiện Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị của các Chương trình MTTQ sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

Ông Bố Thanh Tuyền, Trưởng phòng Dân tộc huyện Bắc Bình cho biết: “Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết, các địa phương mới có cơ sở triển khai. Tuy nhiên, kỳ họp cuối năm diễn ra vào tháng 12 thì địa phương không còn kịp thời gian để triển khai vì đã hết năm. Trong khi đó, để triển khai các dự án còn phải làm các thủ tục phê duyệt kế hoạch liên kết, đấu thầu theo quy định”.

Hộ gia đình anh Hoàng Văn Trọng ở xã Mỹ Thạnh được hỗ trợ bò giống từ Tiểu dự án 2 Dự án 3 thuộc Chương trình MTTQ 1719
Hộ gia đình anh Hoàng Văn Trọng ở xã Mỹ Thạnh được hỗ trợ bò giống từ Tiểu dự án 2 Dự án 3 thuộc Chương trình MTTQ 1719 (Ảnh QN)

Tiếp sức tạo chuỗi liên kết đối với cây trồng

Sản xuất nông nghiệp của vùng đồng bào các dân tộc tỉnh Bình Thuận hiện tập trung chủ yếu vào một số loại cây trồng chính như lúa nước, bắp lai, cao su, điều, chăn nuôi bò, dê.

Đối với nguồn vốn phân khai cho các huyện thực hiện chuỗi liên kết, các địa phương chủ yếu thực hiện hỗ trợ bò cái sinh sản cho các hộ đồng bào. Sản xuất bắp lai đang là cây trồng chủ lực của các hộ đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh thông qua thực hiện chính sách đặc thù của tỉnh “đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất cho vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030”. Hàng năm, có trên 1.500 hộ nhận đầu tư để sản xuất trên 2.000 ha bắp lai, 200 ha lúa nước; sản lượng bắp thương phẩm sản xuất ra trên 10.000 tấn. Trung tâm Dịch vụ miền núi (thuộc Ban Dân tộc) thực hiện ký kết hợp đồng, tổ chức tập huấn kỹ thuật, cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và thu mua sản phẩm.

Theo ông Nguyễn Minh Tân, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh: “Hình thức đầu tư ứng trước, thu mua sản phẩm của Trung tâm Dịch vụ miền núi trong thời gian qua thực chất là đã triển khai chuỗi liên kết giá trị với người dân. Do đó, đối với nguồn vốn được UBND tỉnh giao thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, Ban Dân tộc sẽ giao Trung tâm Dịch vụ miền núi triển khai trên 2 loại cây trồng là bắp lai và lúa nước”.

Ông Xim Miên, Chủ tịch UBND xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc phấn khởi nói: “Trong những năm qua, thông qua chính sách đầu tư ứng trước của Nhà nước đã giúp các hộ đồng bào có vật tư để sản xuất. Tuy nhiên, nhiều hộ nghèo vẫn còn khó khăn nên với việc hỗ trợ của Nhà nước thông qua thực hiện chuỗi giá trị của chương trình MTQG sẽ giúp các hộ đồng bào tăng thu nhập”.

Cánh đồng lúa của đồng bào xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong
Cánh đồng lúa của đồng bào xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong

Còn ông Nguyễn Văn Chi, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ miền núi tỉnh Bình Thuận cho biết: “Hàng năm, Trung tâm thực hiện liên kết với hộ đồng bào sản xuất bắp lai, lúa nước. Sau khi trừ chi phí đầu tư ban đầu, các hộ đồng bào có thu nhập trên 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn vốn của tỉnh giao cho Trung tâm còn hạn chế nên địa bàn thực hiện chưa rộng. Với nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình MTQG 1719, Trung tâm sẽ mở rộng địa bàn thực hiện, ưu tiên cho các đia bàn xã, thôn đặc biệt khó khăn, hộ nghèo và cận nghèo. Để thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, đề nghị các ngành chức năng sớm giao vốn và phê duyệt kế hoạch liên kết ngay từ đầu năm”.

Theo quy định tại Nghị định 38/2023/NĐ- CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ “Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hoặc ủy quyền cho Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc phê duyệt dự án, kế hoạch liên kết thuộc phạm vi cấp tỉnh”, để tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện, theo ông Nguyễn Minh Tân: “Chúng tôi sẽ tham mưu cho UBND tỉnh ủy quyền cho Ban Dân tộc phê duyệt kế hoạch liên kết, nguồn vốn giao cho Ban Dân tộc để thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất”.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, địa phương, hy vọng năm 2024, việc triển khai, hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị sẽ đạt kết quả, góp phần giúp đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa trên địa bàn vùng đồng bào DTTS.


Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Quảng Ngãi: Bảo tồn ngôn ngữ các DTTS bằng cơ sở dữ liệu điện tử

Quảng Ngãi: Bảo tồn ngôn ngữ các DTTS bằng cơ sở dữ liệu điện tử

Có thể nói, ngôn ngữ là “hồn cốt” của mỗi dân tộc. Hầu hết các dân tộc đều có ngôn ngữ riêng, nhiều dân tộc có chữ viết riêng. Tuy nhiên, một vấn đề đáng lo ngại là ngôn ngữ của DTTS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang có nguy cơ bị mai một. Vì vậy, việc bảo tồn, gìn giữ ngôn ngữ các DTTS là vấn đề cấp thiết.
Tin nổi bật trang chủ
Quảng Ngãi: Bảo tồn ngôn ngữ các DTTS bằng cơ sở dữ liệu điện tử

Quảng Ngãi: Bảo tồn ngôn ngữ các DTTS bằng cơ sở dữ liệu điện tử

Công tác Dân tộc - T.Nhân-H.Trường - 5 giờ trước
Có thể nói, ngôn ngữ là “hồn cốt” của mỗi dân tộc. Hầu hết các dân tộc đều có ngôn ngữ riêng, nhiều dân tộc có chữ viết riêng. Tuy nhiên, một vấn đề đáng lo ngại là ngôn ngữ của DTTS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang có nguy cơ bị mai một. Vì vậy, việc bảo tồn, gìn giữ ngôn ngữ các DTTS là vấn đề cấp thiết.
Đắk Lắk: Khám, chữa bệnh và tư vấn miễn phí cho 40 trẻ bại não

Đắk Lắk: Khám, chữa bệnh và tư vấn miễn phí cho 40 trẻ bại não

Sức khỏe - Lê Hường - 5 giờ trước
Ngày 19/4, Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam tổ chức chương trình nhân đạo “Khám, chữa bệnh và tư vấn chăm sóc răng miệng cho trẻ bại não năm 2024”.
Hậu Giang: Hưởng ứng, tôn vinh “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”

Hậu Giang: Hưởng ứng, tôn vinh “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”

Tin tức - Như Tâm - 5 giờ trước
Tối 19/4, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Ban Dân tộc phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Liên hoan Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hậu Giang năm 2024 và Hưởng ứng “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”.
Sôi nổi Hội thao chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc

Sôi nổi Hội thao chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc

Công tác Dân tộc - T.Nhân-N.Triều - 6 giờ trước
Ngày 20/4, tại sân vận động Tp.Quy Nhơn (Bình Định), sau khi diễn ra Lễ khai mạc Hội thao chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống các cơ quan công tác dân tộc lần thứ XI năm 2024, các vận động viên của 15 Ban Dân tộc các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đã bước vào các cuộc tranh tài, thi đấu thể thao sôi nổi.
Nhiều hoạt động hấp dẫn trong Ngày hội Văn hóa - Du lịch tỉnh Sóc Trăng tại Hà Nội

Nhiều hoạt động hấp dẫn trong Ngày hội Văn hóa - Du lịch tỉnh Sóc Trăng tại Hà Nội

Sắc màu 54 - Thúy Hồng - 6 giờ trước
Trong khuôn khổ các hoạt động chuỗi sự kiện Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam, sáng 20/4/2024, ngày hội Văn hóa - Du lịch lần thứ I của Sóc Trăng được tổ chức tại Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam. Đây là dịp để giao lưu văn hóa Nghệ thuật dân ca, dân vũ, ẩm thực, quảng bá du lịch…các vùng miền.
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 16): Biến tướng trào lưu chữa lành

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 16): Biến tướng trào lưu chữa lành

Xuất phát từ những tổn thương về mặt tâm lý, áp lực trong cuộc sống, học tập, gia đình... mong muốn tìm một “điểm tựa”, nhiều người đã chọn các biện pháp để “chữa lành”. Hiểu đơn giản, đây là thuật ngữ chỉ các biện pháp giúp phục hồi về mặt cảm xúc, cải thiện về tâm hồn lẫn thể chất theo hướng tích cực hơn dựa vào các phương pháp khác nhau. Khái niệm này đã có từ lâu trong ghi chép của các tôn giáo, trong thời gian gần đây, đang phổ biến do sự ưa chuộng của giới trẻ. Tuy nhiên, nhiều người đã lợi dụng việc chữa lành này để trục lợi, khiến nạn nhân tiền mất tật mang. Chương trình Vấn đề - Sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển hôm nay sẽ bàn về Biến tướng trào lưu chữa lành.
Giông lốc tại các tỉnh miền núi phía Bắc gây thiệt hại về nhà ở và hoa màu

Giông lốc tại các tỉnh miền núi phía Bắc gây thiệt hại về nhà ở và hoa màu

Trang địa phương - T.Hợp - 6 giờ trước
Trận mưa to kèm theo giông lốc đêm 19/4 rạng sáng 20/4 tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Tuyên Quang đã gây thiệt hại về nhà ở và hoa màu của nhân dân.
Phú Yên: Tổ chức 12 Hội nghị tập huấn tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Phú Yên: Tổ chức 12 Hội nghị tập huấn tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Công tác Dân tộc - T.Nhân - 6 giờ trước
Nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (TH&HNCHT) trong vùng đồng bào DTTS và miền núi, thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên đã có nhiều hoạt động phối hợp với UBND các xã vùng đồng bào DTTS và miền núi đặc biệt khó khăn trên địa bàn 3 huyện Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân của tỉnh, bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực.
U23 châu Á: Chiến thắng Malaysia, U23 Việt Nam mở rộng cửa vào vòng trong

U23 châu Á: Chiến thắng Malaysia, U23 Việt Nam mở rộng cửa vào vòng trong

Thể thao - Hoàng Quý - 6 giờ trước
Trong lượt trận thứ 2 bảng D vòng chung kết U23 châu Á, U23 Việt Nam đã có chiến thắng dễ dàng trước U23 Malaysia với tỷ số 2-0. Đội tuyển U23 Việt Nam có được 6 điểm sau 2 lượt trận, ghi được 5 bàn và để thủng lưới 1 bàn.
Bế mạc và trao giải Hội thao kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc

Bế mạc và trao giải Hội thao kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc

Công tác Dân tộc - T.Nhân-H.Trường - 6 giờ trước
Sau một ngày tham gia tranh tài sôi nổi, tối 20/4, tại Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã diễn ra Lễ bế mạc và trao giải cho các đoàn tham gia Hội thao kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2024). Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh tham dự Lễ bế mạc Hội thao và trao giải cho các đoàn vận động viên.
Hà Giang: Mưa lớn khiến nhà bị sập, bé gái 5 tuổi tử vong

Hà Giang: Mưa lớn khiến nhà bị sập, bé gái 5 tuổi tử vong

Tin tức - Vũ Mừng - 6 giờ trước
Một bé gái 5 tuổi tại Hà Giang đã tử vong sau vụ sập nhà do mưa to và gió lớn.