Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Bắc Giang: Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển vùng DTTS và miền núi

Vân Khánh - 10:59, 21/03/2023

Giai đoạn 2011 - 2021, trên địa bàn tỉnh triển khai 63 chính sách của Trung ương và tỉnh, với tổng nguồn lực gần 10.000 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển KT-XH, cơ sở hạ tầng, giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực... và bảo đảm an sinh xã hội vùng DTTS và miền núi.

Mô hình phát triển kinh tế tại huyện Lạng Giang (Bắc Giang)
Mô hình phát triển kinh tế tại huyện Lạng Giang (Bắc Giang)

Bắc Giang là tỉnh miền núi có 9 huyện, 1 thành phố, trong đó có 6 huyện miền núi và 1 huyện vùng cao. Theo kết quả phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025; toàn tỉnh có 73 xã và 20 thôn, bản thuộc vùng DTTS và miền núi, trong đó có: 36 xã khu vực I, 9 xã khu vực II, 28 xã khu vực III với 244 thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Dân số toàn tỉnh Bắc Giang là 1.803.950 người. Trong đó, số người DTTS là 257.258 người, chiếm 14,26% tổng dân số cả tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 45 thành phần DTTS, trong đó, 6 thành phần DTTS chủ yếu chiếm số đông: Dân tộc Nùng 95.806 người, Tày 59.008 người, Sán Dìu 33.846 người, Hoa 20.225 người, Sán Chay (Sán Chí và Cao Lan) 30.283 người, Dao 12.379 người với số dân là 251.457 ng­ư­ời, chiếm 97,78% tổng số người DTTS và chiếm 13,94% dân số toàn tỉnh; 39 thành phần DTTS khác chiếm 2,22% với số dân rất ít, chủ yếu tăng cơ học, sinh sống không tập trung thành thôn, bản riêng.

Đồng bào các DTTS sinh sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp; mỗi dân tộc có một bản sắc, tập tục, sắc thái văn hóa truyền thống riêng, cư trú đan xen giữa đồng bào miền xuôi với đồng bào miền núi, giữa đồng bào dân tộc Kinh với đồng bào các DTTS tạo thành một cộng đồng đoàn kết, thống nhất, đan xen, hòa quyện.

Trong giai đoạn 2011 - 2021 vừa qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thông qua các chương trình, dự án, chính sách được triển khai đồng bộ, hiệu quả, diện mạo nông thôn vùng DTTS và miền núi của tỉnh đã có những thay đổi căn bản. Kinh tế vùng DTTS hằng năm tăng trưởng khá (3 - 4% năm), nhiều xã đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành vùng cây ăn quả, vùng chăn nuôi sản xuất hàng hóa tập trung; kết cấu hạ tầng vùng DTTS và miền núi được quan tâm đầu tư xây dựng; sự nghiệp y tế, giáo dục được nâng lên, văn hóa truyền thống của các DTTS được bảo tồn và phát huy; tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng DTTS ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng DTTS và miền núi được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần theo từng năm.

Không chỉ có giao thông liên thôn, xã, nhiều tuyến giao thông nội đồng cũng đã được cứng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất
Không chỉ có giao thông liên thôn, xã, nhiều tuyến giao thông nội đồng cũng đã được cứng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất

Theo Ban Dân tộc tỉnh, giai đoạn 2011 - 2021, trên địa bàn tỉnh triển khai 63 chính sách của Trung ương và tỉnh, với tổng nguồn lực gần 10.000 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển KT-XH, cơ sở hạ tầng, giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực... và bảo đảm an sinh xã hội vùng DTTS và miền núi.

Các chính sách đã có tác động mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa sâu, rộng, chuyển biến tích cực đến đời sống của đồng bào DTTS. Tại xã Cẩm Đàn (Sơn Động), từ các mô hình, chính sách hỗ trợ, đồng bào DTTS đã tìm được hướng phát triển kinh tế mang lại thu nhập cao, ổn định. Điển hình, từ 2 ha trồng bơ theo dự án trồng thử của Bộ Khoa học và Công nghệ (năm 2019), đến nay toàn xã đã trồng được gần 10 ha. Theo tính toán, bơ sẽ cho hoạch từ năm thứ 3 trở đi và ổn định từ năm thứ 6. Với giá bán bình quân 20.000 đồng/kg, người trồng bơ sẽ thu về khoảng 400 triệu đồng/ha/năm.

Hay như mới đây, từ mô hình hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, gia đình ông Nguyễn Văn Long, dân tộc Tày, thôn Rộc Nẩy (xã Cẩm Đàn) tiên phong chuyển 1 ha bạch đàn sang trồng 500 cây mắc ca.

“Khi có thông tin về dự án, tôi không ngần ngại nhận tham gia bởi hy vọng sẽ khởi đầu cho phong trào làm giàu từ cây mắc ca trên địa bàn huyện. Sau 2 năm trồng, một số cây đã ra hoa, đậu quả cho thấy cây trồng này hoàn toàn phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu nơi đây”, ông Nguyễn Văn Long nói.

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH năm vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2012 - 2025; Ban Dân tộc tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn cho các địa phương. Tính đến ngày 31/12/2022, toàn bộ 10 Dự án đều được triển khai, trong đó có một số dự án đã hoàn thành kế hoạch năm, như: Tiểu dự án 2, 4 thuộc Dự án 5; Dự án 6; Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 9 và Tiểu dự án 1, 3 thuộc Dự án 10.

Khối lượng thực hiện cả 10 Dự án ước đạt 80 tỷ đồng, giải ngân hơn 24 tỷ đồng. Đến nay, nhiều công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Cùng với đó, công tác bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào DTTS được quan tâm triển khai, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn từ 31% năm 2021 xuống còn 27% vào cuối năm 2022.

Để thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc cũng như các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi trong năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh chủ động tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh sớm giao kế hoạch vốn, để chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng công trình theo đúng thời gian. Quan tâm kêu gọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH vùng đồng bào DTTS; thực hiện lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án trên địa bàn để nâng cao hiệu quả đầu tư, chống lãng phí thất thoát.

UBND các huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã tập trung cao cho công tác rà soát đối tượng, nội dung, kinh phí, phê duyệt điều chỉnh danh mục kế hoạch đầu tư công của Chương trình mục tiêu; hoàn thiện phê duyệt các dự án khởi công mới năm 2023, danh mục dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị...

Tăng cường phân cấp, trao quyền cho UBND xã, thôn, bản, quyền tự chủ trong việc thực hiện các dự án, mô hình phát triển kinh tế; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tổ chức học tập trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về cách làm hay, mô hình hiệu quả...

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Thọ Xuân (Thanh Hóa): Phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển

Thọ Xuân (Thanh Hóa): Phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển

Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề ''Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững - Góp phần xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030".
Tin nổi bật trang chủ
Tràng Định (Lạng Sơn): Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024

Tràng Định (Lạng Sơn): Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024

Công tác Dân tộc - PV - 20:12, 21/06/2024
Trong hai ngày 20 - 21/6, UBND huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV, năm 2024. Tham dự Đại hội có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo Ban Dân tộc Lạng Sơn, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện huyện Tràng Định, cùng 146 đại biểu đại diện cho đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện.
Krông Pắc (Đắk Lắk): Giai đoạn 2024 - 2029 phấn đấu mỗi năm giải quyết việc làm cho 2.500 lao động

Krông Pắc (Đắk Lắk): Giai đoạn 2024 - 2029 phấn đấu mỗi năm giải quyết việc làm cho 2.500 lao động

Thời sự - Lê Hường - 20:10, 21/06/2024
Ngày 21/6, UBND huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024. Đại hội có sự tham dự của 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 35 thành phần dân tộc trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Kính, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.
Tin trong ngày - 21/6/2024

Tin trong ngày - 21/6/2024

Media - BDT - 20:00, 21/06/2024
Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 21/6, có những thông tin đáng chú ý sau: Lập đoàn giám sát về bảo vệ môi trường. Hồi hương cổ vật tượng đồng Champa bị bán trái phép ở nước ngoài. Người nông dân giỏi làm kinh tế, nhiệt huyết với phong trào địa phương. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Chư Pưh (Gia Lai): Đổi thay vùng đồng bào DTTS nhờ các chương trình, chính sách dân tộc

Chư Pưh (Gia Lai): Đổi thay vùng đồng bào DTTS nhờ các chương trình, chính sách dân tộc

Tin tức - Ngọc Thu - 19:55, 21/06/2024
Ngày 21/6, UBND huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV năm 2024. Tham dự có lãnh đạo tỉnh, huyện và 150 đại biểu đại diện cho gần 48.000 đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.
Thọ Xuân (Thanh Hóa): Phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển

Thọ Xuân (Thanh Hóa): Phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển

Công tác Dân tộc - Quỳnh Trâm - 19:50, 21/06/2024
Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề ''Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững - Góp phần xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030".
Tin trong ngày - 21/6/2024

Tin trong ngày - 21/6/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 21/6, có những thông tin đáng chú ý sau: Lập đoàn giám sát về bảo vệ môi trường. Hồi hương cổ vật tượng đồng Champa bị bán trái phép ở nước ngoài. Người nông dân giỏi làm kinh tế, nhiệt huyết với phong trào địa phương. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Phú Thiện (Gia Lai): Hội thi tìm hiểu kiến thức về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Phú Thiện (Gia Lai): Hội thi tìm hiểu kiến thức về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Xã hội - Ngọc Thu - 19:36, 21/06/2024
Chiều 21/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Thiện (Gia Lai) đã tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và biểu dương “Gia đình hội viên phụ nữ tiêu biểu” nhân kỷ niệm 23 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2024).
Sơn La: Xuất khẩu 5 tấn thanh long ruột đỏ sang thị trường Italia

Sơn La: Xuất khẩu 5 tấn thanh long ruột đỏ sang thị trường Italia

Sản phẩm - Thị trường - Lò Thái - Thanh Nguyên - 19:34, 21/06/2024
Ngày 21/6, tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ xuất hành - xuất khẩu 5 tấn thanh long ruột đỏ sang thị trường Italia.
Công ty Xi măng Long Sơn khẳng định vị thế trên bản đồ xuất khẩu xi măng thế giới

Công ty Xi măng Long Sơn khẳng định vị thế trên bản đồ xuất khẩu xi măng thế giới

Sản phẩm - Thị trường - PV - 19:30, 21/06/2024
Công ty Xi măng Long Sơn (phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là đơn vị cung cấp ra thị trường lượng xi măng lớn không chỉ trong nước, mà cả thị trường quốc tế. Trong quá trình xây dựng, đơn vị đã lựa chọn dây chuyền thiết bị, công nghệ của các hãng nổi tiếng của các nước trên thế giới, như: Cộng hòa Liên bang Đức, Nhật Bản, Thụy Sĩ...
Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP

Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP

Chính sách dân tộc - Thúy Hồng - 19:25, 21/06/2024
Ngày 21/6, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo xin ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành; các vị nguyên là Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đại diện các Ban Dân tộc, các vụ đơn vị của Ủy ban Dân tộc...
MobiFone eContract đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển đổi số

MobiFone eContract đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển đổi số

Khoa học - Công nghệ - Khánh Sơn - 19:02, 21/06/2024
Cùng với hệ sinh thái chuyển đổi số đa dạng, hợp đồng điện tử eContract của MobiFone đang góp phần tạo nên sức mạnh cho doanh nghiệp, tổ chức trong thời đại 4.0. Hiện, Tổng công ty cũng đang triển khai nhiều gói cước linh hoạt để giúp cho người dân, khách hàng dễ dàng tiếp cận và tận dụng tối đa lợi thế của các công cụ chuyển đổi số trong thời gian tới.