Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: Si La

Đồng bào Si La trên hành trình phát triển: Bản nghèo khởi sắc (Bài 1)

Đồng bào Si La trên hành trình phát triển: Bản nghèo khởi sắc (Bài 1)

Chính sách dân tộc - H. Minh - Th. Hồng - 10:42, 07/10/2020
Trong những năm qua, từ sự đầu tư hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là việc triển khai dự án Hỗ trợ phát triển dân tộc Si La bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé (Điện Biên) giai đoạn 2005 - 2010 và 2016 - 2025, đời sống của người Si La ở bản Nậm Sin đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Tuy nhiên, để giúp người dân có sinh kế ổn định, thoát nghèo và phát triển bền vững còn nhiều việc phải giải quyết.
Đồng bào Si La trên hành trình phát triển: Còn đó những khó khăn ( Bài 2 )

Đồng bào Si La trên hành trình phát triển: Còn đó những khó khăn ( Bài 2 )

Chính sách dân tộc - H.Minh - T.Hồng - 10:35, 09/10/2020
Ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa do đặc thù địa lý, thổ nhưỡng, thiên tai khắc nghiệt nên nhiều công trình cơ sở hạ tầng đang xuống cấp; việc tiếp thu khoa học - kỹ thuật (KHKT) áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi của nhiều hộ dân tộc Si La vẫn còn hạn chế, khiến cho con đường thoát nghèo, phát triển bền vững của đồng bào vẫn còn nhiều gian nan…
Lễ cúng bản của người Si La

Lễ cúng bản của người Si La

Sắc màu 54 - PV - 14:51, 24/01/2018
Đồng bào Si La tỉnh Lai Châu có nghi lễ cúng bản được tổ chức thường niên 7 năm một lần.
Thấy gì từ mục tiêu phát triển dân số các dân tộc rất ít người Bài 2: Nhiều rào cản trong gia tăng dân số

Thấy gì từ mục tiêu phát triển dân số các dân tộc rất ít người Bài 2: Nhiều rào cản trong gia tăng dân số

Chính sách dân tộc - PV - 11:25, 01/06/2018
Ở số báo 1417, ra ngày 30/5, Báo Dân tộc và Phát triển đã phản ánh thực trạng đáng quan ngại về chất lượng dân số của đồng bào các dân tộc rất ít người.
Bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc rất ít người: Chạy đua cùng thời gian

Bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc rất ít người: Chạy đua cùng thời gian

Sắc màu 54 - PV - 13:58, 23/05/2018
Bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc rất ít người đang mai một hoặc bị biến dạng nghiêm trọng, dễ nhận thấy nhất là những giá trị văn hóa vật thể. Đó là cấu trúc làng bản, là nhà ở, là những công trình văn hóa gắn liền với đời sống của đồng bào….
Thấy gì từ mục tiêu phát triển dân số các dân tộc rất ít người

Thấy gì từ mục tiêu phát triển dân số các dân tộc rất ít người

Chính sách dân tộc - PV - 11:21, 30/05/2018
So với mặt bằng chung thì tuổi thọ, tầm vóc thể trạng của đồng bào các dân tộc rất ít người rất thấp. Không những vậy, với nhiều hủ tục trong hôn nhân, sinh đẻ,… đang tạo ra nguy cơ làm suy kiệt nòi giống ở cộng đồng các dân tộc rất ít người.