Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Văn Quan (Lạng Sơn): Thực hiện hiệu quả chiến lược công tác dân tộc

Phạm Anh Tuấn - 10:16, 12/03/2021

Văn Quan là huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Lạng Sơn. Toàn huyện có tổng số 13.397 hộ, 54.272 nhân khẩu. Trong đó, tổng số hộ đồng bào DTTS là 13.208 hộ (dân tộc Tày, Nùng chiếm trên 97%).

Mô hình nuôi cá lồng hiệu quả của huyện Văn Quan
Mô hình nuôi cá lồng hiệu quả của huyện Văn Quan

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 29-CT/TU ngày 25/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, hằng năm, công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc được huyện quán triệt đến các ban, ngành, đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở và Nhân dân trên địa bàn huyện. Từ đó, các chủ trương, chính sách được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) ở địa phương, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Giai đoạn 2015 - 2020 nguồn vốn Chương trình 135, Chương trình 30a và lồng ghép vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư trên địa bàn được 150.927 triệu đồng với 284 công trình. Hằng năm, công tác duy tu, bảo dưỡng công trình đường giao thông nông thôn được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, phục vụ Nhân dân đi lại được dễ dàng. Mạng lưới điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân được quan tâm đầu tư. Đến nay, đã có trên 97,9% thôn bản được sử dụng điện lưới quốc gia. Mạng lưới điện cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 8,15%. Thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), huyện mở được 15 lớp tại huyện và các xã cho cán bộ xã, các thành viên Ban Phát triển thôn được trên 2.000 lượt người tham dự... Công tác lập quy hoạch được triển khai theo đúng kế hoạch, có 23/23 xã lập quy hoạch chung, trong đó chỉ có 3 xã điểm đã lập quy hoạch chi tiết. Đến hết năm 2019 trên địa bàn toàn huyện có 6 xã đã đạt chuẩn NTM.

Đến nay, toàn huyện đã củng cố, phát triển hệ thống giáo dục đào tạo hoàn chỉnh các cấp học, bậc học từ giáo dục mầm non đến THPT, phát triển hệ thống các trường PTDT bán trú. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn 100%, tỷ lệ giáo viên là người DTTS chiếm trên 95%, số còn lại đã công tác tại vùng DTTS ít nhất 3 năm cơ bản đáp ứng được yêu cầu về chất lượng.

Việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cùng với các chính sách hỗ trợ khác của Chính phủ và của tỉnh đã phần nào hỗ trợ học sinh vùng đặc biệt khó khăn, học sinh con hộ nghèo có điều kiện học tập tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của huyện, duy trì đạt phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học - xóa mù chữ và phổ cập giáo dục THCS.

Các nội dung xây dựng các thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao xã, thôn đã được quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển. Thực hiện phương châm xã hội hóa với sự hỗ trợ của Nhà nước cộng với đóng góp của Nhân dân và kêu gọi đầu tư từ các cá nhân, tổ chức đã góp phần mang lại những kết quả nhất định. Công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đã được các cấp, các ngành của huyện quan tâm triển khai thực hiện. Hiện nay, toàn huyện có 12 di tích đã được các cấp có thẩm quyền xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa.

Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 25/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tình hình đồng bào vùng DTTS trên địa bàn huyện ổn định. Đời sống, an sinh xã hội ổn định, tình hình quốc phòng - an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các dân tộc chung sống đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đề ra

Việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở vùng DTTS đã được cấp ủy đảng, chính quyền huyện quan tâm; tăng cường bố trí, biệt phái cán bộ trẻ có năng lực đi cơ sở làm lãnh đạo; hằng năm có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu công việc hiện nay.

Việc phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS được triển khai thực hiện tốt. Hằng năm Người có uy tín được tham gia tập huấn và tham quan học tập kinh nghiệm do tỉnh tổ chức...

Có thể thấy, trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 25/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tình hình đồng bào vùng DTTS trên địa bàn huyện ổn định. Đời sống, an sinh xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các dân tộc chung sống đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đề ra.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Chính chăm lo cho đồng bào DTTS tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chính chăm lo cho đồng bào DTTS tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Sau thời gian triển khai khẩn trương, nghiêm túc về việc lấy ý kiến Nhân dân vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), ngày 20/3, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đã ký ban hành Báo cáo số 648/BC-MTTW-BTT về Kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó đề cập nội dung các chính chăm lo cho đồng bào DTTS.
Tin nổi bật trang chủ
Chính chăm lo cho đồng bào DTTS tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chính chăm lo cho đồng bào DTTS tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chính sách dân tộc - Văn Hoa - 2 giờ trước
Sau thời gian triển khai khẩn trương, nghiêm túc về việc lấy ý kiến Nhân dân vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), ngày 20/3, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đã ký ban hành Báo cáo số 648/BC-MTTW-BTT về Kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó đề cập nội dung các chính chăm lo cho đồng bào DTTS.
Mở hướng tiến công giải phóng Huế - Đà Nẵng

Mở hướng tiến công giải phóng Huế - Đà Nẵng

Sự kiện - Bình luận - PV - 2 giờ trước
Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (từ ngày 21 - 29/3/1975) là 1 trong 3 chiến dịch lớn của quân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, tạo ra sự nhảy vọt về cục diện chiến tranh có lợi cho ta, đẩy nhanh tới chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Yên Bái: Huyện Văn Yên sẽ tổ chức Lễ hội ẩm thực “Đặc sắc vùng đất Quế” năm 2023

Yên Bái: Huyện Văn Yên sẽ tổ chức Lễ hội ẩm thực “Đặc sắc vùng đất Quế” năm 2023

Ẩm thực - Văn Hoa - 2 giờ trước
Nhằm bảo tồn và quảng bá các món ăn đặc sắc của các dân tộc, ngày 26/3 tới đây, huyện Văn Yên (Yên Bái) sẽ tổ chức Lễ hội ẩm thực “Đặc sắc vùng đất Quế” và Ngày hội chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Văn Yên năm 2023.
Quảng Nam: Đề xuất hơn 28 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin

Quảng Nam: Đề xuất hơn 28 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin

Xã hội - PV - 3 giờ trước
Ngày 21/3, tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh (khóa X) sẽ xem xét ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin (Tiểu dự án 1 - Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Bắc Giang: Kiên quyết xử lý xe quá tải trọng lưu thông trên đê

Bắc Giang: Kiên quyết xử lý xe quá tải trọng lưu thông trên đê

Pháp luật - Thiên An - 3 giờ trước
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đê điều, xử lý xe quá tải trọng và tình trạng khai thác cát, sỏi ảnh hưởng đến hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh.
"Lương thực cho em" - Mô hình hiệu quả cần được nhân rộng

"Lương thực cho em" - Mô hình hiệu quả cần được nhân rộng

Sau khi Quyết định 861 có hiệu lực, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai gặp không ít khó khăn do nguồn hỗ trợ của Nhà nước không còn. “Cái khó ló cái khôn”, nhiều cách làm hay, sáng tạo của các trường học đã kịp thời tháo gỡ nút thắt. Một trong những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế đó là mô hình "Lương thực cho em" được Trường Tiểu học và THCS Bản Xèo duy trì 2 năm nay. Mô hình đã giúp cho hoạt động bán trú cũng như các hoạt động giáo dục khác của nhà trường ổn định trong thời gian vừa qua.
Triển lãm ảnh “Các Di sản Thế giới của Việt Nam và Lào”

Triển lãm ảnh “Các Di sản Thế giới của Việt Nam và Lào”

Sắc màu 54 - Anh Trúc - 3 giờ trước
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm ảnh “Các Di sản Thế giới của Việt Nam và Lào” tại Lào từ ngày 20 - 30/4/2023.
Viện Nghiên cứu Hán Nôm thất lạc hơn 100 sách quý

Viện Nghiên cứu Hán Nôm thất lạc hơn 100 sách quý

Pháp luật - Anh Trúc - 3 giờ trước
Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Đặng Xuân Thanh xác nhận đã cử người xác minh thông tin thất lạc hơn 100 cuốn sách tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm.
Sơn La: Phê duyệt danh sách 2.066 Người có uy tín trong đồng bào DTTS

Sơn La: Phê duyệt danh sách 2.066 Người có uy tín trong đồng bào DTTS

Người có uy tín - Minh Thu - 3 giờ trước
Theo Quyết định số 2575/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La về phê duyệt danh sách Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2023 - 2027, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phê duyệt danh sách 2.066 Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2027.
Lào Cai: Hơn 200 hộ dân sẽ được bố trí, sắp xếp ra khỏi vùng thiên tai

Lào Cai: Hơn 200 hộ dân sẽ được bố trí, sắp xếp ra khỏi vùng thiên tai

Tin tức - Trọng Bảo - 3 giờ trước
Tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 20/3/2023 về việc bố trí, sắp xếp ổn định dân cư nông thôn năm 2023 theo Quyết định 590/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Đồng Tháp: Sẽ tổ chức Lễ hội Xoài quy mô cấp tỉnh trong năm 2023

Đồng Tháp: Sẽ tổ chức Lễ hội Xoài quy mô cấp tỉnh trong năm 2023

Sản phẩm - Thị trường - M.Triết - 3 giờ trước
Chiều 20/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Phước Thiện đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và UBND Tp. Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh về tổ chức Lễ hội này.