Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Thái Nguyên: Lồng ghép các nguồn vốn để phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi

Vân Khánh - 08:20, 03/10/2022

Trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu phấn đấu đạt bằng hoặc cao hơn các mục tiêu của Trung ương đã đề ra tại Nghị quyết số 10/NQ-CP. Để đạt mục tiêu này, tỉnh sẽ lồng ghép các nguồn lực, thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn I (2021-2025)

Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2030 có 100% xã vùng DTTS và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới. (Ảnh minh họa)
Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2030 có 100% xã vùng DTTS và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới. (Ảnh minh họa)

Quyết tâm lớn

Sau gần 10 năm thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2013 - 2020, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cùng sự nỗ lực vươn lên của người dân, diện mạo vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Thái Nguyên đã thay đổi rõ nét. Hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 19/63 xã, 75/94 xóm thực hiện và hoàn thành mục tiêu Chương trình 135; 65/100 xã (bằng 65%) vùng đồng bào DTTS và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới, cao gấp 3 lần bình quân chung của vùng đồng bào DTTS và miền núi cả nước.

Tuy nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội (KT-XH) ở nhiều địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh hiện vẫn còn rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo là người DTTS chiếm hơn một nửa số hộ nghèo của tỉnh. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 được phê duyệt tại Quyết định số 4234/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 cho thấy, toàn tỉnh Thái Nguyên vẫn còn 7.295 hộ nghèo (chiếm 2,16%), trong đó hộ DTTS nghèo là 3.707 hộ.

Theo ông Lê Kim Phúc, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên, để phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 14/7/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

“Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Thái Nguyên trở thành tỉnh dẫn đầu khu vực trung du, miền núi phía Bắc; đến năm 2030 thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về thực hiện Nghị quyết số 88/2019/NQ-QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT – XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030”, ông Phúc cho biết.

Để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, ngày 2/12/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Chương trình hành động số 02/CTr-UBND, với 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Sau khi Chính phủ ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/1/2022 (gọi tắt là NQ 10), UBND tỉnh Thái Nguyên cũng xây dựng Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 15/6/2022 để thực hiện Chiến lược trên địa bàn tỉnh.

Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2025 duy trì tỷ lệ ít nhất 8% học sinh DTTS được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, hoàn thiện cơ sở vật chất các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú của tỉnh.
Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2025 duy trì tỷ lệ ít nhất 8% học sinh DTTS được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, hoàn thiện cơ sở vật chất các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú của tỉnh.

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch, các chương trình, chính sách, đề án về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch, định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch.

Mục tiêu cao

Cũng theo Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên, Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh đặt ra mục tiêu phấn đấu bằng hoặc cao hơn các mục tiêu trong Nghị quyết số 10/NQ-CP của Chính phủ. Chỉ tính mục tiêu đến năm 2025, trong lĩnh vực giáo dục, Thái Nguyên đặt mục tiêu huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi đi học đạt 100% (NQ 10 là 98%); học sinh đi học đúng tuổi ở cấp tiểu học đạt 99% trở lên (NQ 10 là 97%), cấp trung học cơ sở đạt 98% trở lên (NQ 10 là 95%), cấp trung học phổ thông đạt 80% trở lên (NQ 10 là 60%)…

“Với quyết tâm cao, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân của người DTTS trên địa bàn bằng 60% bình quân chung cả nước, giảm tỷ lệ hộ nghèo người DTTS giảm xuống dưới 8%, 100% xã vùng DTTS và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới… Còn NQ 10 đặt mục tiêu thu nhập bình quân bằng ½ bình quân chung cả nước, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%, 70% xã đạt chuẩn nông thôn mới”. Đây là quyết tâm chính trị rất cao của tỉnh trong giai đoạn tới”, ông Phúc cho biết.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, tỉnh Thái Nguyên đã và đang tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển KT- XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời lồng ghép với các nguồn lực khác để đầu tư những công trình, dự án ưu tiên, cấp bách ở vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh. Một trong những nhiệm vụ đang được Ban Dân tộc và các sở ngành, địa phương liên quan tích cực triển khai là rà soát, xác định địa bàn, đối tượng ưu tiên đầu tư, xây dựng cơ chế lồng ghép vốn các chương trình MTQG để đạt hiệu quả cao nhất.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực tế các công trình ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 tại tuyến đường Ba Họ, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương ngày 6/8/2022. (Ảnh: phuluong.gov.vn)
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực tế các công trình ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 tại tuyến đường Ba Họ, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương ngày 6/8/2022. (Ảnh: phuluong.gov.vn)

Trong tháng 8/2022, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành (gồm: Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp &PTNT; Công thương, Giao thông-Vận tải, Y tế) kiểm tra thực tế các công trình ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 sử dụng nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đoàn kiểm tra liên ngành đã có buổi làm việc với các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Lương, Định Hóa để lựa chọn các công trình cấp bách, ưu tiên với các địa bàn khó khăn hơn. Sau khi kiểm tra, Đoàn liên ngành đã thống nhất danh mục công trình ưu tiên đầu tư hỗ trợ giai đoạn 2021 – 2025 với tổng kinh phí là hơn 189, 1 tỷ đồng; trong đó năm 2022 là hơn 65,5 tỷ đồng trình UBND tỉnh quyết định giao kế hoạch cho các huyện để tổ chức triển khai thực hiện.

Phó trưởng Ban phụ trách Ban Dân tộc tỉnh, ông Lê Kim Phúc, khẳng định, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Ban Dân tộc để rà soát, thống nhất phân bổ vốn thực hiện Chương trình, dự kiến kế hoạch thực hiện chương trình giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi được giao vốn. Để nguồn vốn đạt hiệu quả, các địa phương cũng đang khẩn trương giao vốn thực hiện chương trình, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, ưu tiên bố trí vốn cho các nội dung có khả năng giải ngân nhanh, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Những “ngôi nhà 28” ở vùng cao xứ Huế

Những “ngôi nhà 28” ở vùng cao xứ Huế

Những hộ gia đình được vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế hay những căn nhà được xây dựng từ nguồn hỗ trợ vốn vay ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP đã mở ra cơ hội mới giúp đồng bào DTTS ở các huyện miền núi A Lưới, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) có cơ hội an cư, thoát nghèo.
Tin nổi bật trang chủ
Lễ hội Lồng tồng trên cao nguyên Cư M'gar

Lễ hội Lồng tồng trên cao nguyên Cư M'gar

Cư M’gar là tên gọi của một ngọn núi lửa đã tắt hàng triệu năm ở huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. Người trong vùng còn quen gọi bằng cái tên rất đẹp-Núi Hoa. Đây là vùng đất có nhiều dân tộc cùng sinh sống với không gian văn hóa, lễ hội phong phú, đa dạng và độc đáo của các dân tộc thiểu số, trong đó, có Lễ hội Lồng tồng mang đặc trưng riêng của người Tày, Nùng ở miền núi phía Bắc đã định cư ổn định ở xã Cư M’gar.
Lễ hội Xuân hồng 2023: Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc

Lễ hội Xuân hồng 2023: Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc

Tin tức - PV - 11 phút trước
Lễ hội Xuân hồng 2023 - sự kiện hiến máu nhân đạo lớn nhất diễn ra tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, UBND thị trấn Trâu Quỳ và 5 điểm hiến máu cố định khác. Lễ hội khai mạc vào 6/2/2023, dự kiến tiếp cận tối thiểu 30.000 người, thu hút khoảng 10.000 người tới tham gia hiến máu và tiếp nhận 8.000 đơn vị máu.
Xử phạt Công ty CP Xi măng Công Thanh tự ý lấn hơn 6 ha bờ biển

Xử phạt Công ty CP Xi măng Công Thanh tự ý lấn hơn 6 ha bờ biển

Pháp luật - Quỳnh Trâm - 21 phút trước
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 380/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Xi măng Công Thanh, có trụ sở chính tại thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gia Lai khai mạc Ngày Thơ Việt Nam năm 2023

Gia Lai khai mạc Ngày Thơ Việt Nam năm 2023

Tin địa phương - Ngọc Thu - 34 phút trước
Tối 5/2, nhân Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XXI, Nguyên tiêu Quý Mão 2023, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai đã tổ chức khai mạc Ngày Thơ Việt Nam với chủ đề “Nhịp điệu mới”. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần Nhân dân, tạo không khí vui tươi trong mùa Xuân mới.
Bản Sắt hôm nay...

Bản Sắt hôm nay...

Phóng sự - PV - 1 giờ trước
Đã qua rồi những năm tháng lo sợ mỗi mùa mưa lũ, bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình hôm nay đã mang một diện mạo mới. Bức tranh ấy không chỉ là những mái nhà tái định cư vừa được xây dựng, không chỉ là các công trình dân sinh, đường giao thông được làm mới; mà hơn hết, bà con người Vân Kiều trên đại ngàn Trường Sơn cũng đã nỗ lực, chung tay kiến thiết lại cuộc sống để bản Sắt hôm nay ngày một thêm ấm no.
Đặc sắc lễ cúng năm mới của đồng bào Ba Na

Đặc sắc lễ cúng năm mới của đồng bào Ba Na

Sắc màu 54 - Ngọc Thu - 1 giờ trước
Với mong ước năm mới đến mọi việc được thuận lợi, cuộc sống sung túc, thóc lúa đầy kho, đồng bào Ba Na ở làng Kte Kchăng (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đã làm lễ cúng năm mới trong không khí rộn ràng, phấn khởi.
Tp. Pleiku (Gia Lai) sẵn sàng cho công tác giao - nhận quân năm 2023

Tp. Pleiku (Gia Lai) sẵn sàng cho công tác giao - nhận quân năm 2023

Những ngày này, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự của Tp. Pleiku (Gia Lai) đang chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn tất các khâu trong quy trình tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ. Đồng thời tổ chức gặp gỡ động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng lên đường nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao với chất lượng thanh niên cao hơn năm trước.
Thanh niên Gia Lai sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Thanh niên Gia Lai sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Xã hội - Ngọc Thu - Huy Bắc - 1 giờ trước
Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân năm 2023 đang được tỉnh Gia Lai tích cực triển khai nhanh chóng, chu đáo. Hơn 1 tuần nữa, 2.650 công dân ưu tú của tỉnh Gia Lai đang háo hức phấn khởi chờ đón ngày hội tòng quân.
Nhiều thanh niên DTTS viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

Nhiều thanh niên DTTS viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

Thời sự - Trọng Bảo - 1 giờ trước
Theo kế hoạch, ngày 10/2 các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Theo đánh giá, chất lượng tuyển quân năm nay được nâng lên rõ rệt về trình độ văn hóa cũng như chính trị. Đặc biệt, mùa tuyển quân năm 2023 có nhiều thanh niên là con em đồng bào DTTS viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.
Việt Nam đạt nhiều giải thưởng Du lịch ASEAN năm 2023

Việt Nam đạt nhiều giải thưởng Du lịch ASEAN năm 2023

Du lịch - Uyển Nhi - 3 giờ trước
Ngày 5/2, kết thúc Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2023 tại thành phố Yogyakarta, Indonesia. Ban tổ chức ATF 2023 đã trao các Giải thưởng Du lịch ASEAN năm 2023. Việt Nam có 14 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch vinh dự được nhận Giải thưởng này.
Quảng Ninh: Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thể thao và Lễ hội Đình Đầm Hà 2023

Quảng Ninh: Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thể thao và Lễ hội Đình Đầm Hà 2023

Tìm trong di sản - Mỹ Dung - 22:38, 05/02/2023
Ngày 5/2, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) Tổ chức khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thể thao các dân tộc và Lễ hội đình Đầm Hà năm 2023. Lễ hội thu hút đông đảo người dân và khách du lịch tham gia hưởng ứng.
Lên Tây Nguyên vui Chợ tình

Lên Tây Nguyên vui Chợ tình

Trang địa phương - Lê Hường - CTV - 22:12, 05/02/2023
Hàng năm, vào dịp rằm tháng Giêng, xã Ea Tam, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk lại tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian Việt Bắc. Đây là hoạt động mang đậm bản sắc không gian văn hóa Việt Bắc mà đồng bào các dân tộc phía Bắc lưu giữ, phát huy trên mảnh đất Tây Nguyên.