Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Thái Nguyên: Lồng ghép các nguồn vốn để phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi

Vân Khánh - 08:20, 03/10/2022

Trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu phấn đấu đạt bằng hoặc cao hơn các mục tiêu của Trung ương đã đề ra tại Nghị quyết số 10/NQ-CP. Để đạt mục tiêu này, tỉnh sẽ lồng ghép các nguồn lực, thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn I (2021-2025)

Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2030 có 100% xã vùng DTTS và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới. (Ảnh minh họa)
Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2030 có 100% xã vùng DTTS và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới. (Ảnh minh họa)

Quyết tâm lớn

Sau gần 10 năm thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2013 - 2020, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cùng sự nỗ lực vươn lên của người dân, diện mạo vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Thái Nguyên đã thay đổi rõ nét. Hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 19/63 xã, 75/94 xóm thực hiện và hoàn thành mục tiêu Chương trình 135; 65/100 xã (bằng 65%) vùng đồng bào DTTS và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới, cao gấp 3 lần bình quân chung của vùng đồng bào DTTS và miền núi cả nước.

Tuy nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội (KT-XH) ở nhiều địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh hiện vẫn còn rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo là người DTTS chiếm hơn một nửa số hộ nghèo của tỉnh. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 được phê duyệt tại Quyết định số 4234/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 cho thấy, toàn tỉnh Thái Nguyên vẫn còn 7.295 hộ nghèo (chiếm 2,16%), trong đó hộ DTTS nghèo là 3.707 hộ.

Theo ông Lê Kim Phúc, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên, để phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 14/7/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

“Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Thái Nguyên trở thành tỉnh dẫn đầu khu vực trung du, miền núi phía Bắc; đến năm 2030 thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về thực hiện Nghị quyết số 88/2019/NQ-QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT – XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030”, ông Phúc cho biết.

Để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, ngày 2/12/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Chương trình hành động số 02/CTr-UBND, với 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Sau khi Chính phủ ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/1/2022 (gọi tắt là NQ 10), UBND tỉnh Thái Nguyên cũng xây dựng Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 15/6/2022 để thực hiện Chiến lược trên địa bàn tỉnh.

Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2025 duy trì tỷ lệ ít nhất 8% học sinh DTTS được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, hoàn thiện cơ sở vật chất các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú của tỉnh.
Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2025 duy trì tỷ lệ ít nhất 8% học sinh DTTS được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, hoàn thiện cơ sở vật chất các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú của tỉnh.

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch, các chương trình, chính sách, đề án về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch, định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch.

Mục tiêu cao

Cũng theo Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên, Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh đặt ra mục tiêu phấn đấu bằng hoặc cao hơn các mục tiêu trong Nghị quyết số 10/NQ-CP của Chính phủ. Chỉ tính mục tiêu đến năm 2025, trong lĩnh vực giáo dục, Thái Nguyên đặt mục tiêu huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi đi học đạt 100% (NQ 10 là 98%); học sinh đi học đúng tuổi ở cấp tiểu học đạt 99% trở lên (NQ 10 là 97%), cấp trung học cơ sở đạt 98% trở lên (NQ 10 là 95%), cấp trung học phổ thông đạt 80% trở lên (NQ 10 là 60%)…

“Với quyết tâm cao, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân của người DTTS trên địa bàn bằng 60% bình quân chung cả nước, giảm tỷ lệ hộ nghèo người DTTS giảm xuống dưới 8%, 100% xã vùng DTTS và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới… Còn NQ 10 đặt mục tiêu thu nhập bình quân bằng ½ bình quân chung cả nước, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%, 70% xã đạt chuẩn nông thôn mới”. Đây là quyết tâm chính trị rất cao của tỉnh trong giai đoạn tới”, ông Phúc cho biết.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, tỉnh Thái Nguyên đã và đang tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển KT- XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời lồng ghép với các nguồn lực khác để đầu tư những công trình, dự án ưu tiên, cấp bách ở vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh. Một trong những nhiệm vụ đang được Ban Dân tộc và các sở ngành, địa phương liên quan tích cực triển khai là rà soát, xác định địa bàn, đối tượng ưu tiên đầu tư, xây dựng cơ chế lồng ghép vốn các chương trình MTQG để đạt hiệu quả cao nhất.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực tế các công trình ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 tại tuyến đường Ba Họ, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương ngày 6/8/2022. (Ảnh: phuluong.gov.vn)
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực tế các công trình ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 tại tuyến đường Ba Họ, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương ngày 6/8/2022. (Ảnh: phuluong.gov.vn)

Trong tháng 8/2022, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành (gồm: Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp &PTNT; Công thương, Giao thông-Vận tải, Y tế) kiểm tra thực tế các công trình ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 sử dụng nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đoàn kiểm tra liên ngành đã có buổi làm việc với các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Lương, Định Hóa để lựa chọn các công trình cấp bách, ưu tiên với các địa bàn khó khăn hơn. Sau khi kiểm tra, Đoàn liên ngành đã thống nhất danh mục công trình ưu tiên đầu tư hỗ trợ giai đoạn 2021 – 2025 với tổng kinh phí là hơn 189, 1 tỷ đồng; trong đó năm 2022 là hơn 65,5 tỷ đồng trình UBND tỉnh quyết định giao kế hoạch cho các huyện để tổ chức triển khai thực hiện.

Phó trưởng Ban phụ trách Ban Dân tộc tỉnh, ông Lê Kim Phúc, khẳng định, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Ban Dân tộc để rà soát, thống nhất phân bổ vốn thực hiện Chương trình, dự kiến kế hoạch thực hiện chương trình giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi được giao vốn. Để nguồn vốn đạt hiệu quả, các địa phương cũng đang khẩn trương giao vốn thực hiện chương trình, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, ưu tiên bố trí vốn cho các nội dung có khả năng giải ngân nhanh, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Quảng Trị: Những kết quả bước đầu sau gần 3 năm thực hiện Chương trình MTQG 1719

Quảng Trị: Những kết quả bước đầu sau gần 3 năm thực hiện Chương trình MTQG 1719

Vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Trị có dân số khoảng 0,65 triệu người (2021) trong đó, DTTS chiếm 13,3% dân số toàn tỉnh. Do đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719) có ý nghĩa lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Để hiểu hơn về những kết quả bước đầu sau 3 năm thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với bà Hồ Thị Lệ Hà, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị.
Tin nổi bật trang chủ
Bài toán sắp xếp giáo viên ở Buôn Đôn vẫn chưa có lời giải

Bài toán sắp xếp giáo viên ở Buôn Đôn vẫn chưa có lời giải

Giáo dục - Lê Hường - 1 giờ trước
Những năm gần đây, tình trạng, thừa- thiếu giáo viên cục bộ, nhất là việc thừa giáo viên dạy Âm nhạc, thiếu giáo viên dạy Tiếng Anh..., vẫn tồn tại trong các trường học, khiến ngành Giáo dục huyện biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk gặp khó khăn trong xử lý, bố trí giáo viên đứng lớp để đảm bảo yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Thanh Hóa: Bắt tạm giam Hiệu trưởng và 2 kế toán Trường Cao đẳng Công nghiệp

Thanh Hóa: Bắt tạm giam Hiệu trưởng và 2 kế toán Trường Cao đẳng Công nghiệp

Pháp luật - Quỳnh Trâm - 2 giờ trước
Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Hùng (SN 1974, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa (có địa chỉ phường Đông Cương, TP Thanh Hóa); Nguyễn Giang Quân (SN 1969), kế toán trưởng; Lê Đình Đặng (SN 1989), kế toán viên nhà trường, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Đắk Lắk: Hơn 1.300 tác phẩm tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Buôn Ma Thuột - Hội nhập và Phát triển”

Đắk Lắk: Hơn 1.300 tác phẩm tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Buôn Ma Thuột - Hội nhập và Phát triển”

Sắc màu 54 - Lê Hường - 2 giờ trước
Ngày 27/9, Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Buôn Ma Thuột - Hội nhập và Phát triển” năm 2023 tổ chức Lễ trao giải và khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk hội nhập và phát triển”. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và nhiều tác giải tham gia cuộc thi.
Những loại trái cây nào tốt cho người bị ung thư

Những loại trái cây nào tốt cho người bị ung thư

Vườn thuốc quanh ta - Như Ý - 2 giờ trước
Trong quá trình điều trị ung thư, việc chăm sóc sức khỏe thông qua chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng giúp hỗ trợ nâng cao hiệu quả điều trị bệnh. Trong đó, trái cây là thực phẩm giàu dinh dưỡng đem lại nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, trong giai đoạn điều trị ung thư, hệ miễn dịch của bạn đã bị suy yếu nên việc lựa chọn và tiêu thụ trái cây cần phải tiến hành thật thận trọng để hỗ trợ tiến trình điều trị mà không làm tăng nguy cơ xảy ra biến chứng. Dưới đây là những loại trái cây bệnh nhân ung thư nên lựa chọn trong quá trình điều trị bệnh.
Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Trang địa phương - Như Tâm - 2 giờ trước
Ngày 27/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Trà Vinh diễn ra Đại hội đại biểu Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước (SSYN) tỉnh Trà Vinh lần thứ VIII, nhiệm kì 2023 – 2028, với sự tham dự của 320 đại biểu chính thức.
Tin trong ngày - 25/9/2023

Tin trong ngày - 25/9/2023

Bản tin hôm nay, ngày 25/9, có những thông tin đáng chú ý sau: Đoàn công tác của Quốc hội hỗ trợ hơn 6 tỷ đồng an sinh xã hội tại Yên Bái. Nông dân Hơ Moong chăm sóc sầu riêng bằng điện thoại di động. Gì Thàng - Điểm sáng an ninh trật tự. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tiếp nhà đầu tư trong lĩnh vực hàng không quốc tế

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tiếp nhà đầu tư trong lĩnh vực hàng không quốc tế

Tin tức - Mỹ Dung - 2 giờ trước
Ngày 27/9, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn HAECO Richard Sell, cùng đoàn công tác đang đến nghiên cứu cơ hội đầu tư vào tỉnh.
Thanh Hóa: Mưa lớn khiến nhiều điểm sạt lở, chia cắt

Thanh Hóa: Mưa lớn khiến nhiều điểm sạt lở, chia cắt

Tin tức - Quỳnh Trâm - 2 giờ trước
Do mưa lớn trên diện rộng trong nhiều ngày qua, lũ trên các sông ở Thanh Hóa đang dâng cao, xuất hiện các điểm sạt lở, một số địa phương bị chia cắt cục bộ. Cơ quan chức năng đã có Công điện khẩn chỉ đạo triển khai các phương án sơ tán dân sinh sống sinh sống ở vùng bãi sông, tuần tra canh gác đê và hộ đê...
Luận điệu “bẻ lái”, xuyên tạc về đường lối đối ngoại của Việt Nam

Luận điệu “bẻ lái”, xuyên tạc về đường lối đối ngoại của Việt Nam

Chống diễn biến hòa bình - PV - 2 giờ trước
Sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 - 11/9 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được báo chí trong nước và quốc tế phản ánh đậm nét. Lợi dụng sự kiện này, các thế lực thù địch, phản động tung ra những luận điệu đả phá, xuyên tạc mối quan hệ hợp tác, ngoại giao giữa hai nước.
Hoa hậu Du lịch Việt Nam: “Lan tỏa yêu thương” đến trẻ em DTTS vùng cao Tây Bắc

Hoa hậu Du lịch Việt Nam: “Lan tỏa yêu thương” đến trẻ em DTTS vùng cao Tây Bắc

Tin tức - Vàng Ni - Tào Đạt - 2 giờ trước
Với mong muốn lan tỏa yêu thương đến trẻ em nghèo vùng cao, Ban Tổ chức (BTC) Hoa hậu Du lịch Việt Nam đã có chuyến thiện nguyện mang tên “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tới thăm và trao quà cho những em học sinh DTTS tại xã Liên Minh, thị xã Sa Pa (Lào Cai) nhân dịp Tết Trung thu đang cận kề, đồng thời chia sẻ khó khăn đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai do trận lũ quét 12/9 vừa qua….
Đắk Lắk: Nữ sinh tử vong trong giờ học Giáo dục thể chất

Đắk Lắk: Nữ sinh tử vong trong giờ học Giáo dục thể chất

Pháp luật - Lê Hường - 5 giờ trước
Sáng 27/9, Trường THCS Tân Lợi đã có báo cáo gửi UBND và Công an phường Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về trường hợp học sinh tử vong trong giờ học Giáo dục thể chất.