Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Phát triển các dân tộc rất ít người từ việc sửa đổi Nghị định số 57/2017/NĐ-CP: Ưu tiên các dân tộc có khó khăn đặc thù (Bài 1)

Sỹ Hào - 06:56, 18/11/2023

Sau hơn 5 năm thực hiện, các chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 đã khẳng định tính nhân văn, ưu việt và là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các DTTS rất ít người. Để phù hợp hơn với lĩnh vực công tác dân tộc trong tình hình mới, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14, trước mắt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg thì cần thiết phải có những điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP.

Nghị định số 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh (HS), sinh viên (SV) các DTTS rất ít người (NĐ57) nằm trong hệ thống chính sách giai đoạn 2016 - 2020. Vì vậy, hiện một số quy định tại Nghị định không còn phù hợp với thực tiễn công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay nên cần điều chỉnh để việc triển khai chính sách trúng đối tượng, đúng mục tiêu.

Từ tháng 7/2017 đến tháng 7/2022, đã có 104.219 lượt trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người được thụ hưởng chính sách hỗ trợ học tập theo NĐ57. (Trong ảnh: Học sinh lớp 1B là con em dân tộc Ơ Đu trong giờ tập đọc tại Trường Tiểu học Nga My, khối bản Văng Môn, Tương Dương, Nghệ An – Nguồn ảnh: TTXVN)
Từ tháng 7/2017 đến tháng 7/2022, đã có 104.219 lượt trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người được thụ hưởng chính sách hỗ trợ học tập theo NĐ57. (Trong ảnh: Học sinh lớp 1B là con em dân tộc Ơ Đu trong giờ tập đọc tại Trường Tiểu học Nga My, khối bản Văng Môn, Tương Dương, Nghệ An – Nguồn ảnh: TTXVN)

Hỗ trợ đúng đối tượng

Năm học 2020 - 2021, Lò Thị Linh Chi (sinh năm 2016) và Quảng Thị Khôn (sinh năm 2009), cùng dân tộc La Ha, là hai trong 3 HS (01 HS còn lại dân tộc Cống) trên địa bàn huyện Tuần Giáo (Điện Biên) được thụ hưởng chính sách hỗ trợ học tập từ NĐ57 theo Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo. Tại thời điểm mức lương cơ sở là 1,490 triệu đồng, với mức hỗ trợ học tập bằng 30% đối với trẻ đang học ở các cơ sở mầm non theo NĐ57, thì Lò Thị Linh Chi (Trường Mầm non thị trấn Tuần Giáo) được hỗ trợ 447 nghìn đồng/tháng; Quảng Thị Khôn (Trường THCS Tuần Giáo) được hỗ trợ 596 nghìn đồng/tháng.

Quyết định số 1864/QĐ-UBND của UBND huyện Tuần Giáo cũng ghi rõ, thời gian các em được hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 4, Khoản 2 - NĐ57. Chiếu theo điều khoản này thì Chi và Khôn được hỗ trợ 12 tháng học tập; tương ứng số tiền Chi được nhận là 5,364 triệu đồng/năm học, Khôn được nhận là 7,152 triệu đồng/năm học.

Tuy nhiên, chiếu theo quy định mới ban hành về lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc thì cả hai HS này sẽ không được thụ hưởng kinh phí hỗ trợ học tập theo NĐ57. Bởi ngày 14/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1227/QĐ-TTg (QĐ1227) phê duyệt danh sách 32 dân tộc còn gặp nhiều khó khăn và 14 dân tộc có khó khăn đặc thù sinh sống ổn định thành cộng đồng trên địa bàn các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

NĐ57 thể hiện tính ưu tiên trong hỗ trợ hỗ trợ học tập cho học sinh thuộc các DTTS rất ít người. (Nguồn ảnh: TTXVN)
NĐ57 hỗ trợ học tập cho học sinh thuộc các DTTS rất ít người. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Hiện nay dân tộc La Ha không còn nằm trong danh sách các dân tộc có dân số dưới 10 nghìn người. Với nguồn lực đầu tư phát triển mọi mặt của Nhà nước, số lượng cũng như chất lượng dân số của dân tộc La Ha đã tăng lên đáng kể. Tại thời điểm Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Tổng cục Thống kê tiến hành điều tra thu thập thông tin kinh tế - xã hội 53 DTTS (tháng 4/2019), dân số của dân tộc La Ha đã tăng lên thành 10.157 nhân khẩu.

Trước đó, kết quả điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2015, dân tộc La Ha có dân số dưới 10 ngìn người, được đưa vào danh sách 16 DTTS rất ít người của nước ta, được thụ hưởng chính sách từ NĐ57. Cùng với dân tộc La Ha còn có dân tộc La Hủ, trước đây cũng được thụ hưởng chính sách theo NĐ57, nhưng kể từ ngày 14/7/2021 không còn trong danh sách các DTTS có dân số dưới 10 nghìn người. Mặc dù QĐ1227 có hiệu lực đã hơn 2 năm nhưng NĐ57 vẫn chưa được điều chỉnh về danh sách các DTTS rất ít người (tại Điều 2), dẫn tới nhiều vướng mắc trong thực hiện chính sách.

Triển khai đúng mục tiêu

Chính sách hỗ trợ theo NĐ57 là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào DTTS nói chung, các DTTS rất ít người nói riêng. Chính sách góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện đối với trẻ em, HS, SV các DTTS có dân số dưới 10 ngìn người; qua đó duy trì kết quả phổ cập giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Để thực hiện mục tiêu này, NĐ57 quy định đối tượng thụ hưởng chính sách là trẻ em, HS, SV thuộc 16 DTTS có dân số dưới 10 nghìn người (nay còn 14 dân tộc theo QĐ1227). Nhưng cũng cần thấy rằng, trong 16 dân tộc rất ít người theo NĐ57, không phải dân tộc rất ít người nào cũng khó khăn về kinh tế, ngược lại có một số dân tộc có trình độ phát triển ngang hoặc cao hơn mức bình quân chung của 53 DTTS.

Đơn cử như dân tộc Ngái, tại thời điểm tháng 4/2019, dân số chỉ có 1.649 người nhưng đời sống đồng bào dân tộc Ngái tương đối phát triển. Chỉ tính riêng lĩnh vực lao động – việc làm, lao động người dân tộc Ngái đã qua đào tạo trình độ sơ cấp đạt tỷ lệ 5,0%, trung cấp là 4,7%, cao đẳng là 3,8%; đặc biệt tỷ lệ lao động có trình độ đại học trở lên của dân tộc Ngái đạt tỷ lệ 13,0%, cao hơn mức bình quân chung của 53 DTTS (3,0%). Hay như dân tộc Pu Péo, lao động có trình độ sơ cấp đạt 2,6%, trung cấp đạt 6,8%, cao đẳng đạt 4,6%, đại học trở lên đạt 16,6%...

NĐ57 góp phần duy trì kết quả phổ cập giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS và miền núi. (Ảnh minh họa)
NĐ57 góp phần duy trì kết quả phổ cập giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS và miền núi. (Ảnh minh họa)

Trong Báo cáo số 1533/BC-UBDT ngày 11/11/2020 về kết quả rà soát chính sách, pháp luật liên quan đến vùng đồng bào DTTS và miền núi, UBDT cũng đã ghi nhận vấn đề này. Về kết quả rà soát các quy định tại NĐ57, UBDT đánh giá: “Thực tế cho thấy, một số dân tộc rất ít người nhưng đã rất phát triển, chính sách này chỉ nên áp dụng cho người DTTS rất ít người ở những vùng khó khăn”.

Giai đoạn 2021 - 2025, nhiệm vụ trọng tâm của lĩnh vực công tác dân tộc là triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg; trong đó, Dự án 9 của Chương trình có nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển các dân tộc có dân số dưới 10 nghìn người. Một trong những nguyên tắc của Chương trình MTQG 1719 là đầu tư, hỗ trợ trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những địa bàn, dân tộc khó khăn nhất. Là chính sách song hành cùng Chương trình MTQG 1719, NĐ57 cũng thể hiện tính ưu tiên trong hỗ trợ hỗ trợ học tập cho HS, SV thuộc các DTTS rất ít người. Do đó, việc nghiên cứu, điều chỉnh một số quy định tại NĐ57 cần được thực hiện để triển khai chính sách đúng mục tiêu, trúng đối tượng.

Trong danh sách 14 DTTS có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 – 2025 được phê duyệt theo QĐ1227, có 8 dân tộc có tỷ lệ nghèo trên 30%; cá biệt có 6 dân tộc có tỷ lệ nghèo trên 50% (gồm: Mảng 66,3%, Chứt 60,6%, Ơ Đu 56,7%, Cống 54,0%, Lô Lô 53,9%, Pà Thẻn 50,2%). Tỷ lệ bình quân chung về nhà ở thiếu kiên cố hoặc đơn sơ của 53 DTTS là 20,8% thì có nhiều DTTS dân số dưới 10.000 người có tỷ lệ cao gấp 2 đến 3 lần, như: Cống (51,2%), Pà Thẻn (47%),…

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Đi qua những bản làng của đồng bào dân tộc rất ít người ở Lai Châu: Nghèo đói dần lùi xa ( Bài 1)

Đi qua những bản làng của đồng bào dân tộc rất ít người ở Lai Châu: Nghèo đói dần lùi xa ( Bài 1)

Nằm ở vùng biên viễn Lai Châu là nơi sinh sống của một số dân tộc có số dân dưới 10.000 người như Cống, Mảng, Si La và Lự. Điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu khắc nghiệt, trình độ dân trí hạn chế, đã từng có một thời, đồng bào các dân tộc nơi đây sống trong cảnh đói nghèo, do cuộc sống chủ yếu phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên. Để giúp đồng bào thoát cảnh nghèo khó, nhiều chính sách của Đảng, nhà nước; trong đó có cả những chính sách đặc thù, đã được triển khai đầu tư, hỗ trợ đồng bào, Nhờ vậy, đời sống đồng bào nơi đây đã dần đổi thay một cách tích cực.
Tin nổi bật trang chủ
Hà Nội: Những dấu hiệu bất thường trong việc cấp hàng loạt Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Dương Nội?

Hà Nội: Những dấu hiệu bất thường trong việc cấp hàng loạt Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Dương Nội?

Pháp luật - Nhóm PVĐT - 2 giờ trước
Với diện tích xấp xỉ 200 ha đất, Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Dương Nội, là một trong những dự án đầu tư xây dựng trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, theo bạn đọc của Báo Dân tộc và Phát triển phản ánh và theo xác minh của phóng viên thì việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (GCN) tại Khu đô thị mới Dương Nội có nhiều dấu hiện bất thường, rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, để đảm bảo quyền lợi của hàng nghìn hộ dân đang sinh sống tại nơi này.
Bắc Kạn: Tăng cường truyền thông bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

Bắc Kạn: Tăng cường truyền thông bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

Bất bình đẳng giới vẫn đang gây trở ngại đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, tỉnh Bắc Kạn nói riêng. Để hạn chế tình trạng bất bình đẳng giới, trong những năm qua các cấp, các ngành của tỉnh Bắc Kạn đã tập trung tuyên truyền, vận động đến người dân, nhằm nâng cao ý thức, dần dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm để xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng.
Gieo chữ ở

Gieo chữ ở "đỉnh trời" Khuôn Vình

Sau hơn ba giờ đồng hồ vừa cuốc bộ, vừa leo trèo, vừa "bò" qua những triền đất lở trơn nhẫy bởi trời mưa, cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy xóm Khuôn Vình nằm tít trên “đỉnh trời” ở độ cao hơn 1400m so với mực nước biển. Xóm mấy chục nóc nhà, nằm rải rác trên mấy đỉnh núi xa mờ, mái thâm đen, vách liêu xiêu vì thời gian. Hai thầy cô giáo lên dạy chữ cho bọn trẻ con, khổ quá thành quen, điều trăn trở lớn nhất là làm thế nào để các học sinh dân tộc Mông, Dao, Giáy ở đây sẽ trưởng thành, ra khỏi thôn bản tiếp tục trau dồi kiến thức rồi quay lại giúp bản làng của mình đỡ khổ, đỡ nghèo.
Khởi sắc vùng đồng bào Khmer nơi Đất Mũi

Khởi sắc vùng đồng bào Khmer nơi Đất Mũi

Sau 3 năm thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS, miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn 1: 2021-2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cà Mau đã có những thay đổi đáng kể. Đời sống tinh thần, vật chất của bà con dân tộc Khmer nơi đây dần được cải thiện và nâng cao rõ rệt.
Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG 1719 đang phát huy hiệu quả ở Đăk Lăk

Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG 1719 đang phát huy hiệu quả ở Đăk Lăk

Dự án 6 về Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719) có thể nói là một giải pháp hữu hiệu để ngành văn hóa và các địa phương tiếp tục thực hiện công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, độc đáo của đồng bào DTTS trong giai đoạn mới một cách hiệu quả. Tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời triển khai các nội dung của Dự án và đạt những kết quả tích cực bước đầu. Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển có cuộc phỏng vấn Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lại Đức Đại xoay quanh vấn đề này.
Bản tin Dân tộc - Tôn giáo - 7/12/2023

Bản tin Dân tộc - Tôn giáo - 7/12/2023

Bản tin Dân tộc - Tôn giáo của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 7/12, có những thông tin đáng chú ý sau: Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng Giáng sinh năm 2023 tại giáo phận Bắc Ninh và Lạng Sơn. Bắt đối tượng tự xưng "Đại đức Thích Tâm Phúc" về tội lừa đảo và làm giả giấy tờ. Dịch giả của sách lễ bằng tiếng Cơ Ho. Cùng các tin tức thời sự khác.
Yên Sơn (Tuyên Quang): Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông để giảm nghèo về thông tin

Yên Sơn (Tuyên Quang): Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông để giảm nghèo về thông tin

Công tác Dân tộc - Mai Hương - Việt Hà - 3 giờ trước
Huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) xác định việc phổ cập dịch vụ Internet, mạng di động, tăng cường chuyển đổi số, sẽ là giải pháp tích cực trong việc giảm nghèo về thông tin, giảm nghèo đa chiều. Từ đó khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Kiên Giang: Nhiều giải pháp hỗ trợ thanh niên DTTS học nghề và kết nối việc làm

Kiên Giang: Nhiều giải pháp hỗ trợ thanh niên DTTS học nghề và kết nối việc làm

Trong những năm gần đây, chính sách đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động vùng đồng bào DTTS được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện ngày càng hiệu quả. Đây là một trong những giải pháp bền vững trong công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới và cũng là một trong những nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025.
Giữ hồn quê ở vùng đất mới

Giữ hồn quê ở vùng đất mới

Những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, theo phong trào làm kinh tế mới, nhiều hộ đồng bào Tày, Nùng rời vùng núi Tây Bắc di dời đến các địa phương trong cả nước để xây dựng cuộc sống mới, trong đó có xã Ea Ly, huyện Sông Hinh (Phú Yên).
MobiFone đẩy mạnh hợp tác xây dựng trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây

MobiFone đẩy mạnh hợp tác xây dựng trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây

Sản phẩm - Thị trường - Xuân Hải - 3 giờ trước
Trước làn sóng hàng loạt doanh nghiệp trong và ngoài nước đang đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu (Data Center) tại Việt Nam, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone cũng đang có sự đầu tư mạnh mẽ vào thị trường này, hướng tới phát triển trung tâm dữ liệu, đường truyền dẫn quốc tế và kinh doanh các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ điện toán đám mây.
Bắc Kạn: Nâng cao kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho lực lượng công an

Bắc Kạn: Nâng cao kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho lực lượng công an

Sức khỏe - Công Minh - 3 giờ trước
Tiếp nối các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tác hại (PCTH) của thuốc lá, mới đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn và Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức về PCTH của thuốc lá cho cán bộ công an trên địa bàn năm 2023.