Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
Nhận diện thủ đoạn lợi dụng quyền của người dân tộc thiểu số để chống phá chế độ

Nhận diện thủ đoạn lợi dụng quyền của người dân tộc thiểu số để chống phá chế độ

Chống diễn biến hòa bình - PV - 05:05, 20/09/2019
Thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam, trong những năm qua, quyền của người dân tộc thiểu số (DTTS) luôn là một trong những vấn đề chiến lược được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng nhằm gây mất ổn định, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta, đưa Việt Nam đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.
Xuyên tạc thành tựu của Cách mạng Tháng Tám là có tội với dân tộc

Xuyên tạc thành tựu của Cách mạng Tháng Tám là có tội với dân tộc

Chống diễn biến hòa bình - PV - 04:55, 20/09/2019
Cách đây 74 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Hào khí, tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám đã hun đúc tinh thần quật khởi của dân tộc trong hơn 7 thập kỷ qua, đưa dân tộc Việt Nam vượt qua bao khó khăn thách thức, giành được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Giá trị của Cách mạng Tháng Tám là không thể phủ nhận

Giá trị của Cách mạng Tháng Tám là không thể phủ nhận

Chống diễn biến hòa bình - PV - 04:50, 20/09/2019
QĐND – Một trong những chiến công chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, đó là cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Yên Sơn (Tuyên Quang): Ngăn chặn tà đạo xâm nhập vùng DTTS

Yên Sơn (Tuyên Quang): Ngăn chặn tà đạo xâm nhập vùng DTTS

Chống diễn biến hòa bình - PV - 14:58, 10/09/2019
Là một huyện có địa bàn rộng, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, thời gian qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang rất phức tạp. Đặc biệt là các hoạt động “núp bóng” tôn giáo của tổ chức Dương Văn Mình (Tổ chức DVM).