Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Ngân hàng Chính sách xã hội: Các chương trình tín dụng chính sách được tổ chức thực hiện hiệu quả

Trung - Trang - Hương - 16:44, 03/04/2023

Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng tại buổi làm việc với Tổ công tác của Đoàn giám sát của Quốc hội, do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành làm Tổ trưởng.

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Tổ công tác.
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Tổ công tác

Nội dung buổi làm việc nhằm đánh giá về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG): Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Dương Quyết Thắng cho biết: Cùng với các chính sách tổng thể thực hiện 3 chương trình MTQG, chính sách tín dụng ưu đãi do Ngân hàng CSXH thực hiện là một cấu phần quan trọng trong các Chương trình MTQG. Trong 2 năm qua, Ngân hàng CSXH tiếp tục tập trung nguồn lực đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Các chương trình tín dụng chính sách được tổ chức thực hiện hiệu quả, trong đó tập trung ưu tiên đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi , vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, huyện đảo, xã đảo, vùng bãi ngang ven biển và đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ đồng bào DTTS.

Đến ngày 31/12/2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt 297.000 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương là 30.602 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10,3%. Kết quả việc tiếp nhận nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương là điểm nổi bật trong việc thực hiện chủ trương tập trung huy động nguồn lực để triển khai tín dụng CSXH. Đặc biệt, kể từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, các địa phương đã chú trọng, quan tâm cân đối, bố trí ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành phát biểu tại buổi làm việc

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng CSXH đến hết năm 2022 đạt 283.000 tỷ đồng với hơn 6,5 triệu khách hàng còn dư nợ. Trong đó, dư nợ cho vay tại vùng DTTS và miền núi đạt 101.000 tỷ đồng, chiếm 36%/tổng dư nợ, với trên 2 triệu khách hàng còn dư nợ; dư nợ đối với khách hàng là hộ DTTS là 70.000 tỷ đồng, với trên 1,4 triệu khách hàng còn du nợ, chiếm 25%/tổng dư nợ; dư nợ bình quân 49 triệu đồng/hộ DTTS.

Dư nợ cho vay tại khu vực nông thôn góp phần thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt 255.000 tỷ đồng, chiếm gần 90% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo góp phần thực hiện Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững đạt 123.000 tỷ đồng, chiếm 43% tổng dư nợ, với hơn 2,9 triệu hộ đang còn dư nợ. Đặc biệt, dư nợ cho vay tại các huyện nghèo đạt gần 31.000 tỷ đồng, chiếm 11% tổng dư nợ với hơn 593.000 hộ đang còn dư nợ.

Tổng doanh số cho vay trong 2 năm 2021 - 2022 đạt 184.316 tỷ đồng với trên 4,4 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; qua đó góp phần giúp gần 160.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo việc làm cho trên 1,5 triệu lao động, trên 107.000 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, giúp mua gần 86.000 máy tính, thiết bị học tập trực tuyến; xây dựng trên 2,8 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; trên 20.000 căn nhà ở cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; gần 2.000 người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 được vay vốn để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất cho hơn 1,2 triệu lượt người lao động…

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn do nhiều nguyên nhân, như: Nguồn lực để thực hiện tín dụng CSXH tuy đã được quan tâm bổ sung hằng năm nhưng còn hạn chế so với nhu cầu thực tế của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhất là tại chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm do một bộ phận không nhỏ người lao động gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhu cầu vay vốn chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm năm 2022 và 2023 trên toàn quốc rất lớn; một số chương trình tín dụng có mức vay chưa phù hợp với nhu cầu đầu tư và diễn biến giá cả thị trường như: Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh và thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn…

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc

Để phát huy hiệu quả tín dụng CSXH, góp phần thực hiện thành công các Chương trình MTQG trong thời gian tới, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng kiến nghị Quốc hội nâng hạn mức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, tạo điều kiện cho Ngân hàng CSXH huy động nguồn vốn có kỳ hạn dài, ổn định, đáp ứng nhu cầu đầu tư tín dụng, bảo đảm khả năng thanh khoản. Các bộ chủ quản chương trình tín dụng kịp thời tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh nâng mức cho vay, kéo dài thời hạn cho vay và bổ sung một số đối tượng thụ hưởng tín dụng CSXH phù hợp với thực tiễn.

Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH, trong đó hằng năm cân đối ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH nhằm bổ sung nguồn cho vay góp phần thực hiện các Chương trình MTQG.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành - Tổ trưởng Tổ công tác ghi nhận và đánh giá các chương trình tín dụng CSXH được tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tại vùng nghèo, vùng đồng bào DTTS và miền núi; thu hẹp khoảng cách giữa các vùng trong cả nước và góp phần thực hiện hiệu quả các Chương trình MTQG. Chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã thực sự đi vào cuộc sống, là một “trụ cột” quan trọng, một “điểm sáng” trong các chính sách giảm nghèo.

Đối với những kiến nghị của Ngân hàng CSXH, Tổ công tác sẽ báo cáo Đoàn giám sát Quốc hội để đôn đốc các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, kịp thời tháo gỡ trong thời gian tới.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng CSXH đến hết năm 2022 đạt 283.000 tỷ đồng với hơn 6,5 triệu khách hàng còn dư nợ. Trong đó, dư nợ cho vay tại vùng DTTS và miền núi đạt 101.000 tỷ đồng, chiếm 36%/tổng dư nợ, với trên 2 triệu khách hàng còn dư nợ; dư nợ đối với khách hàng là hộ DTTS là 70.000 tỷ đồng, với trên 1,4 triệu khách hàng còn dư nợ, chiếm 25%/tổng dư nợ; dư nợ bình quân 49 triệu đồng/hộ DTTS.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Tháng 10 – tháng tiêu dùng số năm 2023 hướng tới lợi ích của người dân

Tháng 10 – tháng tiêu dùng số năm 2023 hướng tới lợi ích của người dân

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số (CĐS) quốc gia 10/10 và hướng tới lợi ích của người dân, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) triển khai chương trình “Tháng 10-Tháng tiêu dùng số” với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”, diễn ra từ ngày 01/10 - 31/10/2023, cao điểm trong 10 ngày từ ngày 01/10 đến hết ngày 10/10/2023.
Tin nổi bật trang chủ
Thay đổi nếp nghĩ, cách làm để đồng bào DTTS ở Kon Tum vươn lên thoát nghèo bền vững: Chủ trương hợp lòng dân (Bài 1)

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm để đồng bào DTTS ở Kon Tum vươn lên thoát nghèo bền vững: Chủ trương hợp lòng dân (Bài 1)

Tỉnh Kon Tum có 43 dân tộc anh em cùng sinh sống. Đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm hơn 54% dân số toàn tỉnh, sinh sống chủ yếu ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới. Mặc dù Nhà nước đã có nhiều chương trình, dự án chính sách đầu tư hỗ trợ, tạo động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bào DTTS, nhưng với xuất phát điểm thấp, điều kiện tự nhiên, hạ tầng kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn; đặc biệt đồng bào DTTS vẫn còn duy trì phương thức sản xuất và những phong tục lạc hậu, dẫn đến kinh tế - xã hội chậm phát triển, cần có những cách làm, giải pháp phù hợp, hiệu quả hơn...
“Cánh hoa bay” - Đêm nhạc gây quỹ khuyến học cho các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

“Cánh hoa bay” - Đêm nhạc gây quỹ khuyến học cho các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Nhịp cầu nhân ái - Thanh Nguyên - 23:09, 04/10/2023
Vào hồi 20 giờ ngày 10/10, tại Nhà văn hóa Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (418 La Thành Đống Đa, Hà Nội) sẽ diễn ra đêm nhạc “Cánh hoa bay” nhằm gây quỹ khuyến học cho các học sinh, sinh viên là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội).
Khánh Hòa: Tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc cho nhóm đối tượng 4

Khánh Hòa: Tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc cho nhóm đối tượng 4

Công tác Dân tộc - T.Nhân - 23:05, 04/10/2023
Ngày 4/10, Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Khai giảng lớp bối dưỡng kiến thức về công tác dân tộc cho 99 học viên là cán bộ, công chức huyện Cam Lâm (nhóm đối tượng 4 được hưởng lương).
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh ra chỉ đạo sau vụ ngộ độc hàng loạt trong tiệc Trung thu

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh ra chỉ đạo sau vụ ngộ độc hàng loạt trong tiệc Trung thu

Tin tức - Lê Vũ - 23:02, 04/10/2023
Ngày 4/10, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp ngăn chặn kịp thời các trường hợp ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, sau vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra ở tiệc Trung thu tại chung cư Palm Heights (TP. Thủ Đức) khiến dư luận quan tâm trong những ngày qua.
Hội Sách Hà Nội 2023 có quy mô gần 250 gian hàng

Hội Sách Hà Nội 2023 có quy mô gần 250 gian hàng

Xã hội - Trương Vui - 22:56, 04/10/2023
Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Hội Sách Hà Nội lần thứ VIII, năm 2023, sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 6 - 8/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm với chủ đề “Thắp lửa tri thức - Kiến tạo tương lai”.
Bạc Liêu có Trưởng Ban Dân tộc Tôn giáo mới

Bạc Liêu có Trưởng Ban Dân tộc Tôn giáo mới

Dân tộc- Tôn giáo - Lê Vũ - 22:55, 04/10/2023
UBND tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định 1809 ngày 27/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, ông Tô Thành Phương - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; thời hạn bổ nhiệm 5 năm.
Lần đầu tiên, gần 100 nhà báo cùng chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù

Lần đầu tiên, gần 100 nhà báo cùng chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù

Tà Chì Nhù là ngọn núi cao thứ 7 tại Việt Nam, với độ cao 2.979m, là "nóc nhà" của Yên Bái và là một trong những điểm săn mây đẹp nhất tại miền Bắc. Đây cũng là một trong những đỉnh núi khó leo nhất tại Việt Nam.
Bình Phước: Mưa lũ gây sập cầu, cống, chia cắt giao thông, ảnh hưởng hàng nghìn hộ dân

Bình Phước: Mưa lũ gây sập cầu, cống, chia cắt giao thông, ảnh hưởng hàng nghìn hộ dân

Tin tức - Lê Vũ - 22:53, 04/10/2023
Mưa lớn liên tục kéo dài khiến nhiều xã của huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước ngập sâu, cầu, cống bị sập, giao thông chia cắt, hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng.
Tin trong ngày - 4/10/2023

Tin trong ngày - 4/10/2023

Media - BDT - 20:00, 04/10/2023
Bản tin hôm nay, 04/10 có những thông tin đáng chú ý sau: Sắp diễn ra Tuần Văn hóa - Du lịch Tây Bắc và TP.HCM tại Luông Pha Băng. Sáng kiến của UAE giúp cung cấp nước ngọt bền vững cho người dân miền núi Quảng Nam. Độc đáo làng nghề dệt thổ cẩm gắn với du lịch của người Thái. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Hành tinh nhỏ nhất hệ Mặt Trời đang dần co lại

Hành tinh nhỏ nhất hệ Mặt Trời đang dần co lại

Khoa học - Công nghệ - PV - 15:45, 04/10/2023
Các nhà khoa học cho biết Sao Thủy, hành tinh nhỏ nhất trong hệ Mặt Trời và gần Mặt Trời nhất, đang dần co lại.
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ ba của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ ba của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Tin tức - BĐT - 15:25, 04/10/2023
Ngày 4/10, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước vào ngày làm việc thứ ba.
Học sinh Việt Nam giành 2 huy chương vàng tại Olympic Hóa học ứng dụng quốc tế

Học sinh Việt Nam giành 2 huy chương vàng tại Olympic Hóa học ứng dụng quốc tế

Giáo dục - T.Hợp - 15:10, 04/10/2023
Kỳ thi Olympic Hóa học ứng dụng quốc tế năm 2023 vừa được tổ chức tại Indonesia, vượt qua các đội tuyển học sinh đến từ các nước trên thế giới, với sự thông minh, sáng tạo và tư duy phản biện sắc bén, cũng như niềm đam mê mãnh liệt với khoa học, đội tuyển học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành 2 huy chương Vàng và 1 huy chương Bạc.