Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Kon Tum: Quan tâm phát triển đảng viên trong vùng đồng bào DTTS, vùng có đạo

Phạm Nguyên - 06:26, 06/12/2023

Trong những năm qua, tỉnh Kon Tum luôn quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), vùng có đạo. Qua đó, những đảng viên đã phát huy được vai trò trách nhiệm, là đầu tàu gương mẫu trong thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như phát triển kinh tế để Nhân dân noi theo.

Chú trọng công tác tạo nguồn

Tỉnh Kon Tum có dân số gần 580.000 người, trong đó đồng bào DTTS chiếm gần 55%. Những năm qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong vùng đồng bào DTTS luôn được Tỉnh ủy Kon Tum chú trọng. Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc quan tâm công tác phát triển đảng viên; trong đó, có đảng viên là người DTTS, vùng có đạo. Theo đó, Đảng ủy các cấp đã giao chỉ tiêu phát triển đảng viên hằng năm đối với các chi bộ thôn, làng; phân công đảng viên là cấp ủy viên có kinh nghiệm, có uy tín, am hiểu về phong tục, tập quán của đồng bào DTTS về sinh hoạt tại thôn, làng để xây dựng lực lượng nòng cốt. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đoàn thể ở cơ sở để vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, từ đó lựa chọn những quần chúng ưu tú, là con em đồng bào DTTS, người có đạo phấn đấu tốt giới thiệu vào đảng.

Ông A Phương (đứng phát biểu), Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đăk Glei về tham gia sinh hoạt cùng Chi bộ thôn Đăk Ôn, xã Đăk Long
Ông A Phương (đứng phát biểu), Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đăk Glei về tham gia sinh hoạt cùng Chi bộ thôn Đăk Ôn, xã Đăk Long

Ông A Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đăk Glei cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trên địa bàn; nhất là tại khu vực nông thôn, vùng đồng bào DTTS, vùng có đồng bào theo các tôn giáo. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; quán triệt sâu sắc Điều lệ Đảng đến cán bộ, đảng viên để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng và quyền lợi của đảng viên; tăng cường công tác giáo dục quần chúng, phân công nhiệm vụ cho đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng.

Với những giải pháp cụ thể, công tác phát triển đảng viên của tỉnh Kon Tum được thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất lượng. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được hơn 5.850 đảng viên; trong đó, số đảng viên người DTTS là hơn 2.000 đảng viên, đảng viên có tôn giáo hơn 320 đảng viên. Từ năm 2021 đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp 2.892 đảng viên, đạt 57,84% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra; trong đó, các xã vùng đồng bào DTTS đã kết nạp được 1.542 đảng viên (chiếm 53,32% so với tổng số đảng viên kết nạp từ đầu nhiệm kỳ đến nay). Đảng viên mới kết nạp là người DTTS đa số có trình độ học vấn trung học phổ thông, tỷ lệ đảng viên có trình độ chuyên môn trung cấp chiếm 10,92%, trình độ cao đẳng chiếm 10,81% và trình độ đại học chiếm 32,33%. Nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên hơn 31.370 đảng viên. Đã khắc phục được tình trạng thôn, làng, tổ dân phố không có tổ chức đảng, đến nay 756/756 thôn, làng, tổ dân phố có tổ chức đảng.

Nhờ làm tốt công tác phát triển đảng viên, hiện 100% thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum có tổ chức đảng
Nhờ làm tốt công tác phát triển đảng viên, hiện 100% thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum có tổ chức đảng

Chị Y Tới (dân tộc Gié Triêng), đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ thôn Măng Rao, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei cho biết: Sau một thời gian phấn đấu thì đến tháng 9/2021 tôi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là vinh dự lớn của tôi và gia đình. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện để xứng đáng với vai trò của một người đảng viên.

Đội ngũ đảng viên kết nạp mới ngày càng được nâng cao về số lượng và chất lượng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị ở địa phương.

Phát huy vai trò của đảng viên

Khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, các đảng viên là người DTTS, người có đạo đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với Nhân dân; luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, gần dân, sát dân, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương.

Đảng viên hướng dẫn hộ được phân công phụ trách cách chăm sóc cây cà phê
Đảng viên hướng dẫn hộ được phân công phụ trách cách chăm sóc cây cà phê

Sau một thời gian phấn đấu, năm 2013, anh A Gim (dân tộc Xơ Đăng) ở thôn Long Dôn, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Với vai trò là một người đảng viên và là người theo đạo Công giáo, A Gim luôn khắc ghi phương châm sống tốt đời đẹp đạo, kính chúa yêu nước, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của thôn và cả trong phát triển kinh tế gia đình. Giờ đây, gia đình anh đã trở thành hộ giàu nhờ nguồn thu nhập từ 2 ha cao su, 1 ha cà phê, 4 ha mì và chăn nuôi thêm gà, bò. Năm 2021, đảng viên A Gim được các đảng viên trong chi bộ và người dân tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm thôn trưởng thôn Long Dôn.

Đảng viên A Gim chia sẻ: Trong thôn 90% người dân theo đạo Công giáo, tôi cũng là người có đạo, có đảng. Thì với trách nhiệm của một đảng viên, tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con sống tốt đời đẹp đạo. Trong việc phát triển kinh tế thì tôi cũng phải nêu gương để quần chúng noi theo, phải giữ được phẩm chất tốt đẹp của một người đảng viên.

Đảng viên A Gim, Bí thư Chi bộ kiêm thôn trưởng luôn gương mẫu trên các mặt công tác. Trong sinh hoạt, tuyên truyền, vận động A Gim rất nhanh nhẹn, lo cho nhiệm vụ chung của thôn; tuyên truyền và giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhờ vậy, thôn Long Dôn luôn ổn định về mọi mặt - ông A Né ở thôn Long Dôn, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi cho biết.

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, vùng đồng bào có đạo nên các tổ chức cơ sở Đảng đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở trong vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biêt, thông qua việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ, các đảng viên trong vùng đồng bào DTTS, vùng có đạo đã giúp Nhân dân từng bước thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, tăng gia sản xuất, mang lại thu nhập ổn định và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đảng viên A Nỉ, Thôn trưởng thôn Vi Glơng, xã Hiếu, huyện Kon Plông luôn đi đầu trong phát triển kinh tế
Đảng viên A Nỉ, Thôn trưởng thôn Vi Glơng, xã Hiếu, huyện Kon Plông luôn đi đầu trong phát triển kinh tế

Đảng viên A Nỉ (dân tộc Xơ Đăng), Thôn trưởng thôn Vi Glơng, xã Hiếu, huyện Kon Plông chia sẻ: Với vai trò là một đảng viên tôi phải gương mẫu trong mọi hoạt động, nhất là phải gương mẫu trong phát triển kinh tế gia đình. Có như vậy khi tuyên truyền, vận động bà con họ mới tin và làm theo. Ngoài ra, tôi cũng tuyên truyền, vận động bà con cùng chung tay chỉnh trang nhà cửa, đường liên thôn để cùng với chính quyền địa phương hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ông Hiêng Lăng Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi cho biết: Đảng viên là người DTTS, người có đạo đã góp phần nâng cao tiếng của Đảng ở trong vùng đồng bào DTTS và vùng có đạo, tạo uy tín trước Nhân dân. Đồng thời, bám sát được thôn, làng, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để góp phần giúp cho cấp ủy Đảng đề ra những chính sách hữu hiệu, tạo động lực cho bà con Nhân dân nâng cao đời sống và luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo Đảng.

Có thể thấy, những kết quả đạt được trong công tác phát triển đảng viên ở vùng đồng bào DTTS, vùng có đạo thời gian qua đã góp phần quan trọng xây dựng và củng cố tổ chức đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ Đảng ở khu dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng vững chắc. Đồng thời, ngày càng củng cố thêm niềm tin của đồng bào DTTS, các tôn giáo với Đảng và Nhà nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng tỉnh Kon Tum ngày một phát triển nhanh và bền vững.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Ủy ban Dân tộc với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS: Kịp thời động viên khích lệ, biểu dương, nhân rộng các điển hình (Bài 2)

Ủy ban Dân tộc với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS: Kịp thời động viên khích lệ, biểu dương, nhân rộng các điển hình (Bài 2)

Cùng với việc xây dựng và tham mưu cho Chính phủ, bộ ngành liên quan ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù dành cho con em vùng đồng bào DTTS và miền núi. Ủy ban Dân tộc- cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc của cả nước còn đặc biệt quan tâm phối hợp, khuyến khích việc tổ chức các hoạt động chăm lo, động viên khích lệ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là người DTTS
Tin nổi bật trang chủ
Tạo sự linh hoạt, chủ động từ cơ chế, chính sách đặc thù

Tạo sự linh hoạt, chủ động từ cơ chế, chính sách đặc thù

Vừa qua (ngày 18/1/2024), Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết được ban hành với 8 cơ chế, chính sách đặc thù được đánh giá sẽ tháo gỡ nhiều vướng mắc về cơ chế, tăng cường phân cấp, phân quyền tạo sự linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả các Chương trình.
Tin trong ngày - 27/2/2024

Tin trong ngày - 27/2/2024

Media - BDT - 20:00, 27/02/2024
Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 27/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết. "Sự hy sinh thầm lặng". Phục dựng hội đu tiên truyền thống Phú Gia. Giữ gìn làng nghề làm nón lá truyền thống Xuân Lộc. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi
Du khách ấn tượng với Lễ hội Lồng tồng của đồng bào Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên tại

Du khách ấn tượng với Lễ hội Lồng tồng của đồng bào Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên tại "Ngôi nhà chung"

Sắc màu 54 - Thúy Hồng - 19:08, 27/02/2024
Vừa qua, tại "Ngôi nhà chung" - Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã tái hiện Lễ hội Lồng tồng của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên.
Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở Quỳ Châu

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở Quỳ Châu

Sắc màu 54 - Nguyễn Thanh - 19:04, 27/02/2024
Quỳ Châu là huyện miền núi vùng cao của tỉnh Nghệ An, với 80% là đồng bào DTTS, trong đó chủ yếu là dân tộc Thái. Người Thái ở Quỳ Châu hiện nay còn lưu giữ được nhiều giá trị bản sắc văn hóa truyền thống. Đó là những cơ sở quan trọng để huyện đẩy mạnh phát triển du lịch từ các giá trị văn hóa. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng được đặt ra tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.
Các công trình đầu tư làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS ở Đăk Tô

Các công trình đầu tư làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS ở Đăk Tô

Công tác Dân tộc - Ngọc Chí - 19:00, 27/02/2024
Những công trình giao thông, trường học, nước sinh hoạt được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã và đang phát huy hiệu quả, giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Đăk Tô (Kon Tum) có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống.
Hoa ban nở rộ tô điểm vẻ đẹp phố phường Hà Nội

Hoa ban nở rộ tô điểm vẻ đẹp phố phường Hà Nội

Sắc màu 54 - Tào Đạt - Quang Anh - 18:49, 27/02/2024
Mỗi dịp xuân về (thường bắt đầu từ tháng 2 kéo dài đến hết tháng 3), dọc các tuyến đường Hoàng Diệu, Bắc Sơn, Thanh Niên, Yên Phụ (Hà Nội) lại được nhuộm tím bởi hàng hoa ban đang nở rộ mang hương sắc của núi rừng Tây Bắc.
Tin trong ngày - 26/2/2024

Tin trong ngày - 26/2/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 26/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa được triển khai trong chương trình “Tháng Ba biên giới” 2024. Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa. Tình yêu với y học dân tộc của nữ bác sĩ trẻ. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Gia Lai: Nguy cơ cháy rừng rất cao ở nhiều địa phương

Gia Lai: Nguy cơ cháy rừng rất cao ở nhiều địa phương

Trang địa phương - Ngọc Thu - 18:45, 27/02/2024
Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng đang bước vào cao điểm mùa khô, nắng nóng kéo dài tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Vì vậy, các địa phương, đơn vị, chủ rừng đã nắm bắt tình hình, tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

"Sống lại" làng gốm cổ Thanh Hà 500 năm tuổi

Nghề nghiệp - Việc làm - T.Nhân-H.Trường - 18:42, 27/02/2024
Cách phố cổ Hội An chừng 2km về hướng Tây, làng gốm Thanh Hà (phường Thanh Hà, TP.Hội An, Quảng Nam) nép mình bên dòng sông Thu Bồn thơ mộng. Hơn 500 năm tồn tại và phát triển, có lúc sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, làng gốm này cũng tưởng chừng rơi vào vào quên lãng. Tuy nhiên, với lòng yêu nghề, sự quyết tâm của các nghệ nhân đã làm “sống lại” làng nghề truyền thống ở xứ Quảng này. Đặc biệt, làng gốm Thanh Hà hiện nay đã trở thành địa danh nổi tiếng thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.
Văn xuôi lấn át thơ tại Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023

Văn xuôi lấn át thơ tại Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023

Tin tức - Thanh Thuận - 18:39, 27/02/2024
Ngày 27/2, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải thưởng hàng năm Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023, giải thưởng Tác giả trẻ 2023 và Tổng kết đợt 1 cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi.
Ninh Bình: Cảnh giác với chiêu trò mạo danh lãnh đạo Sở TT&TT và Công an tỉnh gọi điện lừa đảo

Ninh Bình: Cảnh giác với chiêu trò mạo danh lãnh đạo Sở TT&TT và Công an tỉnh gọi điện lừa đảo

Tin tức - Thiên An - 18:15, 27/02/2024
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện một số đối tượng sử dụng số điện thoại lạ và mạo danh lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Công an tỉnh Ninh Bình gọi điện lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.
Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc họp phiên thứ nhất

Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc họp phiên thứ nhất

Công tác Dân tộc - Hoàng Quý - 18:06, 27/02/2024
Ngày 27/2, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc đã tổ chức phiên họp Hội đồng lần thứ nhất. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì phiên họp.