Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Gò Quao (Kiên Giang): Tiếp tục ưu tiên nguồn lực triển khai thực hiện chính sách dân tộc

Như Tâm - 05:46, 30/05/2024

Đây là một trong những nội dung trong phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, năm 2024 khi dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện Gò Quao lần thứ IV, năm 2024, được tổ chức vào ngày 29/5.

Ngoài 150 đại biểu chính thức, còn có hơn 100 đại biểu tham dự Đại hội điểm tại huyện Gò Quao để học tập rút kinh nghiệm khi tổ chức Đại hội tại đơn vị mình
Ngoài 150 đại biểu chính thức, còn có hơn 100 đại biểu tham dự Đại hội điểm tại huyện Gò Quao để học tập rút kinh nghiệm khi tổ chức Đại hội tại đơn vị mình

Cùng tham dự Đại hội các ông Danh Phúc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội; ông Tô Thành Phương, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Thành phố; Cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng là người dân tộc Khmer; Hoà thượng Danh Đổng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang và Hoà thượng Lý Long Công Danh là Người có uy tín của huyện...

Đặc biệt, dự Đại hội còn có 150 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 43.000 đồng bào các DTTS đang sinh sống trên địa bàn huyện về dự Đại hội.

Các cháu học sinh Trường Dân tộc Nội trú huyện Gò Quao tặng hoa cho Đoàn Chủ tịch
Các cháu học sinh Trường Dân tộc Nội trú huyện Gò Quao tặng hoa cho Đoàn Chủ tịch

Theo báo cáo chính trị, Gò Quao là huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer, có 10 xã, 01 thị trấn với 99 ấp, khu phố, trong đó có 6 xã vùng DTTS và miền núi (Định An, Định Hòa, Thủy Liễu, Thới Quản, Vĩnh Hòa Hưng Nam và Vĩnh Phước B); dân số 34.238 hộ với 137.737 khẩu, DTTS chiếm tỷ lệ 33,57%. 

Hiện nay tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện là 692 hộ, tỷ lệ 2,01%; hộ cận nghèo là 852 hộ, tỷ lệ 2,48% (trong đó 345 hộ nghèo là đồng bào DTTS, 360 hộ cận nghèo là đồng bào DTTS).

Trong giai đoạn 2019-2024, huyện Gò Quao đã thực hiện tốt các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS trên địa bàn huyện. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đã hỗ trợ xây mới 131 căn nhà, 184 hộ chuyển đổi nghề, cấp 127 bồn nước cho hộ nghèo là người DTTS. Sửa chữa 06 nhà văn hóa ấp và tổ chức các giải thi đấu thể thao, hỗ trợ tham gia các hội thi nhân dịp Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang và Tết cổ truyền Chôl - Chnăm - Thmây của đồng bào dân tộc Khmer. Mở 12 lớp nghề cho 187 người lao động trong vùng DTTS.

Trong 5 năm qua đã có trên 523 lượt con em đồng bào DTTS được tham gia các lớp dạy nghề nông thôn; hơn 3.597 người được tư vấn, giới thiệu và tìm việc làm tại các nhà máy, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh. Có 2.087 hộ đồng bào DTTS đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp. 

Ông Nguyễn Lưu Trung , Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, năm 2024 phát biểu chỉ đạo Đại hội
Ông Nguyễn Lưu Trung , Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, năm 2024 phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, năm 2024 cho biết: Huyện Gò Quao là địa bàn có đông đồng bào DTTS, với 05 dân tộc anh em cùng sinh sống đan xen. Trải qua các giai đoạn lịch sử, đồng bào các DTTS huyện Gò Quao đã cùng đồng bào DTTS của cả tỉnh luôn nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết thống nhất, sát cánh cùng nhau trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm, giành độc lập cho dân tộc và xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước. Nhiều người con ưu tú của đồng bào các DTTS của huyện Gò Quao đã chiến đấu hi sinh anh dũng, trở thành những tấm gương sáng của dân tộc. 

"Đại hội đại biểu các DTTS lần này có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng. Đây là sự tôn vinh xứng đáng và kịp thời cho thành tích đóng góp của những tập thể và cá nhân đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thay mặt Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh, tôi nhiệt liệt hoan nghênh những thành tích to lớn rất đáng tự hào; trân trọng ghi nhận và biểu dương sự phấn đấu bền bỉ, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức của Đảng bộ, chính quyền và quân dân các dân tộc huyện Gò Quao trong các thời kỳ cách mạng, xây dựng, đổi mới, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển của đất nước”, ông Trung nhấn mạnh.

Ông Trần Thanh Việt, Bí thư Huyện ủy Gò Quao (Kiên Giang) tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Thị Hẹn và Tạ Thị Ky là người DTTS
Ông Trần Thanh Việt, Bí thư Huyện ủy Gò Quao (Kiên Giang) tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Thị Hẹn và Tạ Thị Ky là người DTTS

Ông Nguyễn Lưu Trung cũng lưu ý những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đối với cán bộ, đảng viên, đó là: cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và các Chương trình MTQG; trên cơ sở đó củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc trên nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. 

Tiếp tục ưu tiên nguồn lực triển khai thực hiện chính sách dân tộc, đầu tư phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt những nơi khó khăn, vùng căn cứ cách mạng. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, nhất là các địa bàn còn khó khăn. Tập trung giải quyết tốt về nhu cầu đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy tiềm năng và lợi thế của từng xã, thị trấn, phát triển đa dạng các mô hình kinh tế hộ gia đình theo hướng chuyển dịch cơ cấu sản xuất gắn với chế biến với tiêu thụ sản phẩm, phát triển hàng hóa dịch vụ xuất khẩu, du lịch; có hỗ trợ phù hợp với quy định cho các nhà đầu tư vào vùng DTTS để giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ có thu nhập ổn định; hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế. 

Tiếp tục quan tâm bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa tốt đẹp, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, phát huy ngôn ngữ chữ viết của các dân tộc thiểu số; xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới; quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực DTTS; đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ DTTS. Đồng thời, phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS trong công tác tuyên truyền, vận động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào các DTTS.

Các đại biểu được bầu chọn tham dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội
Các đại biểu được bầu chọn tham dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

Đại hội đã xem xét và đề cử 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu tham dự Đại hội cấp tỉnh. Đồng thời, đại diện Đoàn Chủ tịch đã thông qua Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu huyện Gò Quao lần thứ IV năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể phấn đấu đạt được trong giai đoạn 2024 - 2029.

Tại Đại hội, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; Ban Dân tộc tỉnh đã trao Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho 2 tập thể và 4 cá nhân.

Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS huyện Gò Quao lần thứ IV năm 2024 đã trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 3 tập thể và 15 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt "Lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu các DTTS" huyện Gò Quao lần thứ IV năm 2024.

Sau phần bế mạc Đại hội, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, năm 2024 đã tổ chức buổi họp rút kinh nghiệm, để kịp thời chỉ đạo các đơn vị tiếp theo tổ chức Đại hội tại địa bàn biên giới, biển đảo. 

Một số hình ảnh tại Đại hội: 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho các tập thể và cá nhân
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho các tập thể và cá nhân
Ông Danh Phúc, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân
Ông Danh Phúc, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân
Lãnh đạo UBND huyện Gò Quao trao Giấy khen của UBND huyện cho các tập thể
Lãnh đạo UBND huyện Gò Quao trao Giấy khen của UBND huyện cho các tập thể
Ông Nguyễn Lưu Trung , Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, năm 2024 chụp ảnh lưu niệm cùng các vị trong Thường trực Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang và các Đại biểu cấp cơ sở là người DTTS
Ông Nguyễn Lưu Trung , Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, năm 2024 chụp ảnh lưu niệm cùng các vị trong Thường trực Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang và các Đại biểu cấp cơ sở là người DTTS
Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Những miền đất “đất khó” ở Quảng trị chuyển mình: Đầu tư cho sự học vùng DTTS và miền núi (Bài 2)

Những miền đất “đất khó” ở Quảng trị chuyển mình: Đầu tư cho sự học vùng DTTS và miền núi (Bài 2)

Những năm gần đây, vùng đồng bào DTTS, miền núi ở Quảng Trị đã có thêm nhiều ngôi trường khang trang mọc lên thay cho “trường tạm, lớp mượn”, cùng với những ngôi nhà công vụ kiên cố. Sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, đã giúp cho giáo viên an tâm công tác, con em đồng bào DTTS thêm yêu trường lớp, yêu thầy cô. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho những vùng khó.
Tin nổi bật trang chủ
“Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng”

“Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng”

Bạn đọc - PV - 3 giờ trước
Trước đây, một số người DTTS nhẹ dạ, cả tin đã nghe theo lời lừa phỉnh, xúi giục của bọn phản động FULRO lưu vong, tham gia sinh hoạt cái gọi là “Tin lành Degar”. Được cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai, hệ thống chính trị cơ sở khuyên giải, thức tỉnh, những người lầm lỡ đã nhận thức được việc làm sai trái, xóa bỏ mặc cảm, tự ti, quay trở về sinh hoạt tôn giáo chính thống; ổn định cuộc sống.
Hội thi Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc tại Quảng Ngãi

Hội thi Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc tại Quảng Ngãi

Sắc màu 54 - Nguyệt Anh - 3 giờ trước
Hội thi Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức nhằm quảng bá, tôn vinh giá trị văn hóa các DTTS, khơi dậy khát vọng, lòng tự hào về bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc.
Nghệ An: Ngày nắng nóng, người dân đi cấy lúa ban đêm

Nghệ An: Ngày nắng nóng, người dân đi cấy lúa ban đêm

Xã hội - Minh Nhật - 3 giờ trước
Do nắng nóng kéo dài, để vừa kịp thời gian vụ mùa, vừa đảm bảo cho sức khỏe, bà con nông dân vùng cao Nghệ An đã chọn phương pháp cấy lúa vào ban đêm để tránh nắng.
Lạng Sơn: Dịch tả lợn châu Phi lan rộng, 35 xã công bố dịch

Lạng Sơn: Dịch tả lợn châu Phi lan rộng, 35 xã công bố dịch

Xã hội - Minh Thu - 3 giờ trước
Từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn biến rất phức tạp, dịch bệnh đã bùng phát và lan rộng tại tất cả 10 huyện và Tp. Lạng Sơn. Chính quyền 35 xã tại các huyện Lộc Bình, Văn Quan, Bình Gia đã công bố dịch và triển khai thực hiện các biện pháp bao vây, dập dịch.
Những lưu ý khi cài đặt xác thực khuôn mặt trên App ngân hàng

Những lưu ý khi cài đặt xác thực khuôn mặt trên App ngân hàng

Tin tức - Minh Nhật (t/h) - 3 giờ trước
Ngày 1/7 là thời điểm bắt buộc phải xác thực sinh trắc nếu muốn chuyển tiền lớn hơn 10 triệu đồng. Vậy, khi cài đặt xác thực khuôn mặt trên App ngân hàng cần lưu ý những gì?
Tin trong ngày - 24/6/2024

Tin trong ngày - 24/6/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 24/6, có những thông tin đáng chú ý sau: Công bố Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cháy nhà ở Lâm Đồng, 3 cháu nhỏ trong một gia đình tử vong. Nữ trưởng thôn người Dao Nhiệt huyết, trách nhiệm. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đảng bộ Agribank nâng cao vai trò lãnh đạo góp phần phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn, nông dân

Đảng bộ Agribank nâng cao vai trò lãnh đạo góp phần phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn, nông dân

Kinh tế - Nguyễn Hoa - 3 giờ trước
Thực hiện nhiệm vụ chính trị với vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn, Đảng bộ Agribank đã có nhiều nỗ lực để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tăng trưởng tín dụng. Theo đó, với phương châm “lấy khách hàng làm trung tâm” hơn 36 năm đồng hành phát triển cùng “Tam nông” và 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Agribank đã hiện thực hóa mục tiêu phát triển nền nông nghiệp Việt Nam văn minh, hiện đại, lấy nông nghiệp làm gốc và là điểm tựa cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Chuyện đồng bào Bru Vân Kiều giao mặt bằng làm đường cao tốc

Chuyện đồng bào Bru Vân Kiều giao mặt bằng làm đường cao tốc

Phóng sự - Phạm Tiến - 3 giờ trước
Trong văn hóa truyền thống của người Bru Vân Kiều, “Rừng ma” là đất cấm, bất khả xâm phạm. Ấy vậy mà khi có dự án đường cao tốc đi qua, người Bru Vân Kiều ở xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã vượt qua “lời nguyền” để di dời “Rừng ma” vì lợi ích chung của quốc gia
Những miền đất “đất khó” ở Quảng trị chuyển mình: Đầu tư cho sự học vùng DTTS và miền núi (Bài 2)

Những miền đất “đất khó” ở Quảng trị chuyển mình: Đầu tư cho sự học vùng DTTS và miền núi (Bài 2)

Công tác Dân tộc - Phạm Tiến - 3 giờ trước
Những năm gần đây, vùng đồng bào DTTS, miền núi ở Quảng Trị đã có thêm nhiều ngôi trường khang trang mọc lên thay cho “trường tạm, lớp mượn”, cùng với những ngôi nhà công vụ kiên cố. Sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, đã giúp cho giáo viên an tâm công tác, con em đồng bào DTTS thêm yêu trường lớp, yêu thầy cô. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho những vùng khó.
Khởi sắc ở vùng biên A Lưới

Khởi sắc ở vùng biên A Lưới

Phóng sự - Phạm Tiến - 3 giờ trước
Với phương châm “3 bám, 4 cùng, 6 xóa”, Đoàn kinh tế - Quốc phòng 92, Quân khu 4 đang đồng hành cùng đồng bào xây dựng vùng biên A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng khởi sắc. Đời sống, kinh tế đồng bào không ngừng cải thiện, phát triển, thế trận lòng dân ngày một bền chặt.
Hội LHPN Việt Nam: Tuyên truyền kiến thức về sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em

Hội LHPN Việt Nam: Tuyên truyền kiến thức về sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em

Trang địa phương - Thu Hiên-Thúy Hồng - 21:05, 24/06/2024
Trong khuôn khổ Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong 2 ngày 23 - 24/6, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức chuỗi sự kiện truyền thông vận động phụ nữ sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em tại huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự sự kiện có khoảng 300 hội viên, phụ nữ, cộng tác viên dân số, cô đỡ thôn bản các xã có tỷ lệ sinh con tại nhà cao.