Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Giảm nghèo hiệu quả ở Mường Ảng

PV - 16:45, 21/09/2020

Mường Ảng (Điện Biên) là huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo của Chính phủ.

Người dân xã Búng Lao chăm sóc cây mía.
Người dân xã Búng Lao chăm sóc cây mía.

Dân số trung bình của huyện năm 2020 là trên 49.000 người; trong đó dân số nông thôn chiếm 88,89%. Những năm qua, việc thực hiện các chương trình, chính sách về giảm nghèo bền vững luôn được quan tâm đầu tư, thực hiện và thực sự phát huy hiệu quả, giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống.

Những năm qua, xã Búng Lao đã được thụ hưởng nhiều chương trình, chính sách về xóa đói giảm nghèo như: Nghị quyết 30a; Quyết định số 135/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa; xây dựng nông thôn mới và các chương trình giảm nghèo khác...

Chủ yếu là các dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; tín dụng ưu đã cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; giải quyết việc làm và dạy nghề; hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên, trồng rừng sản xuất, khoanh nuôi tái sinh…

Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn ở Búng Lao có nhiều thay đổi. Toàn xã đã có đường bê tông kiên cố đến từng thôn bản. Từ nguồn hỗ trợ con giống, cây giống, nhiều hộ dân đã thoát nghèo, vươn lên phát triển kinh tế thành mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhiều hộ dân đã chuyển đổi diện tích trồng cây kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.
Nhiều hộ dân đã chuyển đổi diện tích trồng cây kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.

Ông Lò Văn Thức - Phó Chủ tịch UBND xã Búng Lao cho biết, các chương trình về giảm nghèo bền vững được triển khai trên địa bàn xã thời gian qua đã phát huy hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 5 - 7%/năm. Hiện tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 16%. Trong quá trình thực hiện, chính quyền xã đều lấy ý kiến của người dân, lắng nghe nguyện vọng của người dân về nhu cầu hỗ trợ để có phương án thiết thực, mang lại hiệu quả cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, xã Búng Lao đã được bố trí nguồn vốn gần 5 tỷ đồng để thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững. Các dự án, tiểu dự án đã được triển khai đúng tiến độ. Chính quyền xã đã bố trí kinh phí kịp thời từ ngân sách Trung ương; đồng thời, huy động được sự tham gia đóng góp, hưởng ứng của bà con để thực hiện giảm nghèo bền vững.

Hiện xã Búng Lao đã được công nhận cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới nhưng tiêu chí hộ nghèo vẫn còn cao. Bởi vậy, thời gian tới, xã sẽ thực hiện lồng ghép nhiều chương trình dự án nhằm mục tiêu xóa đói giảm nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã xuống dưới 12% - ông Thức chia sẻ.

Đối với xã Ẳng Nưa, các chương trình giảm nghèo cũng đã thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn của xã, góp phần rất lớn trong việc xóa đói giảm nghèo. Năm 2011, Ẳng Nưa cũng là một xã khó khăn trong huyện với tỷ lệ hộ nghèo trên 60%. Từ việc thụ hưởng các chương trình giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 8%. Ẳng Nưa cũng là xã đầu tiên cán đích nông thôn mới trong toàn huyện Mường Ảng vào năm 2017.

Người dân Mường Ảng chăm sóc vườn cây cà phê.
Người dân Mường Ảng chăm sóc vườn cây cà phê.

Bà Lò Thị Minh - Phó Chủ tịch UBND xã Ẳng Nưa cho biết, giai đoạn 2014 - 2019, nhiều hộ dân trên địa bàn được hỗ trợ trâu, bò, máy móc và cây trồng để xóa đói giảm nghèo. Xã luôn thực hiện hỗ trợ theo nguyện vọng của bà con; đồng thời, cử cán bộ có chuyên môn hướng dẫn người dân cách chăm sóc cây trồng, vật nuôi đúng phương pháp để phát huy hiệu quả tối đa nguồn hỗ trợ, giúp xóa đói giảm nghèo.

Giai đoạn 2009 - 2020, tổng nguồn vốn đã thực hiện của các chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện Mường Ảng hơn 3.300 tỷ đồng; trong đó, giai đoạn 2009 - 2015 hơn 2.000 tỷ đồng; giai đoạn 2016 - 2020 gần 1.300 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chương trình 30a thực hiện trong giai đoạn 2009 - 2020 hơn 2.300 tỷ đồng, chủ yếu triển khai các chính sách như: hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập; chính sách giáo dục, dạy nghề, nâng cao dân trí; chính sách tăng cường, thu hút cán bộ, tri thức trẻ; đầu tư cơ sở hạ tầng và các chương trình, chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo khác.

Người dân Mường Ảng tích cực lao động sản xuất.
Người dân Mường Ảng tích cực lao động sản xuất.

Đối với chương trình 135, tổng nguồn vốn đã thực hiện hơn 60 tỷ đồng nhằm thực hiện các dự án về cơ sở hạ tầng, hỗ trợ con giống, máy móc, công cụ sản xuất phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp và thực hiện các mô hình giảm nghèo. Huyện đã thực hiện nhiều chương trình giảm nghèo như: xây dựng nông thôn mới; truyền thông và giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực và giám sát; hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và các chương trình, chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo khác…

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 (theo chuẩn nghèo đơn chiều giai đoạn 2011 - 2015) là 68,43%, đến cuối năm 2015 giảm xuống còn 36,53% (bình quân giảm 6,41%/năm, đạt 160,3%); giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chuẩn đa chiều) năm 2015 là 54,91% đến cuối năm 2019 giảm xuống còn 30,85% (bình quân giảm 6%/năm, đạt 150% mục tiêu của Chương trình 30a). Thu nhập bình quân đầu người trong huyện năm 2020 đạt 32,29 triệu đồng/người/năm.

Người dân Ẳng Nưa chăm sóc vườn cây ăn quả.
Người dân Ẳng Nưa chăm sóc vườn cây ăn quả.

Theo ông Nguyễn Hữu Hiệp - Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện còn dưới 30% năm 2020. Các chính sách, cơ chế hỗ trợ giảm cơ bản giải quyết được những vấn đề cấp bách nhất của huyện nghèo như: điện, đường, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt, nhà ở; hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm; hỗ trợ trực tiếp các nhu cầu thiết yếu cho người nghèo, người dân tộc thiểu số...

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015 giảm nhanh, song chưa bền vững; một số chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo đầu tư còn dàn trải, chồng chéo, trùng lặp chế độ, đối tượng trên cùng một địa bàn, việc hỗ trợ còn mang tính bình quân, mức hỗ trợ thấp, hiệu quả chưa cao; việc lồng ghép nguồn lực, hoạt động giữa các chương trình khác với chương trình, dự án giảm nghèo còn nhiều bất cập, nhất là trong đầu tư cho thôn, bản đặc biệt khó khăn về cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo.

Mặt khác, các công trình được đầu tư từ năm 2015 trở về trước đã xuống cấp, nhưng nguồn kinh phí bố trí cho công tác duy tu, bảo dưỡng hàng năm thấp, cơ bản không đáp ứng nhu cầu.

Bộ mặt nông thôn ở nhiều xã trong huyện đã có nhiều thay đổi do được hưởng lợi từ các chương trình giảm nghèo
Bộ mặt nông thôn ở nhiều xã trong huyện đã có nhiều thay đổi do được hưởng lợi từ các chương trình giảm nghèo

Giai đoạn 2021 - 2025, huyện Mường Ảng sẽ tập trung vào 2 chương trình mục tiêu quốc gia chính là giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; tăng nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo đáp ứng nhu cầu giảm nghèo bền vững của các địa phương, đặc biệt là nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, duy tu, bảo dưỡng công trình; thường xuyên bám sát cơ sở để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân, tìm ra các nguyên nhân dẫn đến đói nghèo để đề ra giải pháp khắc phục, tổ chức thực hiện hiệu quả. Bên cạnh đó, việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm phải thực hiện quyết liệt, đúng quy trình, đúng đối tượng.

Tin cùng chuyên mục
Đổi thay ở Vĩnh Châu

Đổi thay ở Vĩnh Châu

Vĩnh Châu là thị xã vùng biển tỉnh Sóc Trăng, có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống (chiếm trên 53%). Nhiều năm qua, Vĩnh Châu đã nỗ lực thực hiện nhiều chương trình, dự án, chính sách lồng ghép làm chuyển biến và thay đổi sâu sắc diện mạo ở các phum sóc, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Khmer.
Tin nổi bật trang chủ
Công điện của Thủ tướng: Khẩn trương ứng phó bão số 9

Công điện của Thủ tướng: Khẩn trương ứng phó bão số 9

Tin tức - PV - 18:17, 27/10/2020
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Công điện 1490/CĐ-TTg yêu cầu khẩn trương ứng phó bão số 9.
Sẽ có 22 tập thể và 17 cá nhân được tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam

Sẽ có 22 tập thể và 17 cá nhân được tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam

Tin tức - Văn Phong - 17:52, 27/10/2020
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, những năm qua, đặc biệt là giai đoạn 2015-2020, công tác xây dựng và phát triển các phong trào thi đua, công tác khen thưởng của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam có bước chuyển biến tích cực, đưa phong trào thi đua yêu nước của người làm báo Việt Nam lên tầm cao mới.
Thanh Hóa đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Thanh Hóa đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Tin tức - Quỳnh Trâm - 14:45, 27/10/2020
Chiều 26/10, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Sầm Sơn (Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá) và khởi công Dự án quảng trường biển và tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn. Đây là một trong những sự kiện trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Quảng Trị: Khẩn trương di dời hàng chục nghìn người dân để tránh ngập lụt, bão số 9

Quảng Trị: Khẩn trương di dời hàng chục nghìn người dân để tránh ngập lụt, bão số 9

Tin tức - PV - 14:37, 27/10/2020
Ngày 27/10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị đã ban hành kế hoạch khẩn trương di dời dân tránh bão số 9.
Khát vọng của chàng trai bỏ phố về quê làm vườn

Khát vọng của chàng trai bỏ phố về quê làm vườn

Nghề nghiệp - Việc làm - Hoàng Quý - 10:56, 27/10/2020
Anh Nguyễn Văn Giang, thôn Yên Quang, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) sinh năm 1993, tốt nghiệp Trường Trung cấp Y Hà Giang. Từng có những cơ hội thuận lợi như đi học nâng cao ở Đài Loan, làm việc ở thành phố… nhưng anh Giang lại quyết định về quê làm bạn với ruộng vườn.
HƯỚNG DẪN phòng chống bão, lũ khẩn cấp

HƯỚNG DẪN phòng chống bão, lũ khẩn cấp

Tin tức - PV - 10:49, 27/10/2020
Nội dung hướng dẫn người dân phòng tránh thiên tai, bão, lũ lụt khẩn cấp và sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai, do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cung cấp.
Từ bỏ quá khứ để trở thành “thủ lĩnh”

Từ bỏ quá khứ để trở thành “thủ lĩnh”

Gương sáng giữa cộng đồng - T.Nhân-X.Hướng - 10:42, 27/10/2020
Bị Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Bác Ái (Ninh Thuận) tuyên phạt 4 năm tù giam, là cái giá mà Katơr Kinh, dân tộc Raglay ở thôn Hành Rạc 1, xã Phước Bình phải trả cho tội “Hủy hoại rừng” vào năm 2011. Tưởng chừng cú vấp ngã này sẽ đánh gục chàng trai Raglay. Thế nhưng, với quyết tâm thay đổi bản thân, anh đã được trả tự do trước thời hạn 2 năm. Trở về, Katơr Kinh năng nổ làm nhiều việc tốt và có nhiều đóng góp cho địa phương nên được Nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn.
Các anh về yên vui làng bản

Các anh về yên vui làng bản

Pháp luật - Phương Lê - 10:38, 27/10/2020
Thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã của Bộ Công an (Đề án). Đến nay, Công an huyện Vân Canh (Bình Định) là một trong những địa phương đã hoàn thành xong Đề án. Sau gần 1 năm thực hiện Đề án, công tác an ninh trật tự (ANTT) đã chuyển biến rất rõ nét, làng bản được yên vui, người dân đồng tình ủng hộ.
Yên Bái: Tín hiệu tích cực từ Đề án sắp xếp trường lớp

Yên Bái: Tín hiệu tích cực từ Đề án sắp xếp trường lớp

Giáo dục - Hoàng Quý - 10:30, 27/10/2020
Thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giảm điểm lẻ, tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả quản lý, giảm chi ngân sách, qua đó đã nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Lai Châu: Triển khai gói kích cầu lần 2 để hỗ trợ du lịch

Lai Châu: Triển khai gói kích cầu lần 2 để hỗ trợ du lịch

Sắc màu 54 - Nghĩa Hiệp - 10:23, 27/10/2020
Du lịch cả nước nói chung và tỉnh Lai Châu nói riêng đều bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. Để đưa du lịch hoạt động quay trở lại, tỉnh Lai Châu đã ban hành gói kích cầu du lịch lần 2, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp làm du lịch.