Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Đồng Nai: Tạo động lực cho Người có uy tín cống hiến vì sự phát triển của cộng đồng, xã hội

Minh Thu - 03:35, 15/11/2023

Toàn tỉnh Đồng Nai hiện có 206 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Bằng uy tín, kinh nghiệm của mình, Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Đồng Nai đã và đang phát huy tốt vai trò trên các lĩnh vực, trở thành “cầu nối” quan trọng gắn kết “Ý Đảng lòng dân” trong thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương. Xung quanh nội dung này, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Khang, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trò chuyện với Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trò chuyện với Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS.

Thưa ông, những năm gần đây, đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Đồng Nai đã có những chuyển biến đáng kể. Xin ông cho biết những kết quả cụ thể về đóng góp của Người có uy tín trong đồng bào DTTS đối với công cuộc phát triển kinh tế tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua?

Ông Nguyễn Văn Khang: Trong những năm qua, công tác vận động, phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS luôn được các cấp, các ngành trong tỉnh Đồng Nai đặc biệt quan tâm. Từ đó nâng cao trách nhiệm, vị thế của Người có uy tín trong các hoạt động và phong trào ở cơ sở. Từ sự quan tâm đó, Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã có những đóng góp thiết thực đối với công cuộc phát triển kinh tế tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, trong hoạt động tuyên truyền, vận động, Người có uy tín phối hợp với các Ban ấp trên địa bàn vận động người dân tổ chức vệ sinh, chỉnh trang ngõ xóm, giữ gìn an ninh, trật tự; tích cực vận động đồng bào tham gia đóng góp để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực đồng bào sinh sống. Nhiều nơi, với sự giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể, những Người có uy tín đã xây dựng và đưa vào sử dụng các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả và cây công nghiệp cho chất lượng và hiệu quả kinh tế cao.

Với những nỗ lực tuyên truyền, vận động của Người có uy tín, các hoạt động văn hóa, lễ hội của đồng bào DTTS tỉnh Đồng Nai đang được bảo tồn và phát huy giá trị.
Với những nỗ lực tuyên truyền, vận động của Người có uy tín, các hoạt động văn hóa, lễ hội của đồng bào DTTS tỉnh Đồng Nai đang được bảo tồn và phát huy giá trị.

Vai trò của Người có uy tín được thể hiện rõ trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thông qua phục dựng, tổ chức Lễ, Tết truyền thống, duy trì tiếng nói, chữ viết và tổ chức các lớp dạy cồng chiêng, đội ngũ âm, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao tại các nhà văn hóa dân tộc. Tham gia tuyên truyền, vận động bà con đồng bào dân tộc xây dưng nếp sống văn hóa mới; tuyên truyền loại bỏ những hủ tục, tập quán lạc hậu, vận động hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn.

Cùng với đó, Người có uy tín vận động đồng bào DTTS tham gia phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho các cơ quan chức năng đã góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Chung tay xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia các tổ hòa giải; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền cơ sở. Đồng thời, vận động bà con sống hòa thuận, đoàn kết; vận động con em tham gia các hội, đoàn thể ở cơ sở, xây dựng tổ chức Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Người Cao tuổi… ngày càng vững mạnh;

Ông đánh giá như thế nào về vai trò của đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Đồng Nai, nhất là công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS?

Ông Nguyễn Văn Khang: Có thể khẳng định, đa số các vị Người có uy tín là lực lượng nòng cốt, cầu nối quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với người dân, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật luôn có vị trí, vai trò quan trọng trong quản lý và điều chỉnh xã hội. Vì vậy, nhiệm vụ công tác tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ngăn chặn, hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương nói chung và vùng đồng bào DTTS nói riêng luôn được đề cao.

Với vai trò nòng cốt của mình, Người có uy tín luôn nắm bắt tâm tư của đồng bào DTTS, đưa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào một cách gần gũi, dễ hiểu, thuyết phục nhất. Đồng thời, chia sẻ, gửi gắm tâm tư, tình cảm, mong muốn của đồng bào DTTS đến với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

Ông Nguyễn Văn Khang trao tặng Giấy khen cho các gia đình tại Hội nghị biểu dương, khen thưởng gia đình DTTS tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2023 (Ảnh: Báo Đồng Nai).
Ông Nguyễn Văn Khang trao tặng Giấy khen cho các gia đình tại Hội nghị biểu dương, khen thưởng gia đình DTTS tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2023 (Ảnh: Báo Đồng Nai).

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò Người có uy tín trong việc triển khai các chương trình, chính sách dân tộc, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719), cơ quan công tác dân tộc địa phương sẽ tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Khang: Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đang thực hiện tốt việc cung cấp thông tin, thăm hỏi; biểu dương khen thưởng; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tham quan học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh cho Người có uy tín hằng năm. Tổ chức cấp phát Báo Dân tộc và Phát triển, Báo Đồng Nai đến 100% đối tượng là Người có uy tín đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho Người có uy tín chưa có thẻ, hỗ trợ Người có uy tín thực hiện nhiệm vụ với mức 800.000 đồng/người/tháng.

Để tiếp tục phát huy vai trò Người có uy tín trong việc triển khai các chương trình, chính sách dân tộc, nhất là Chương trình MTQG 1719, Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Tạo mọi điều kiện để Người có uy tín có nguồn kinh phí hoạt động theo cơ chế đặc thù phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương. Tiếp tục tăng cường, phát huy vai trò Người có uy tín bằng việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn liên quan đến Chương trình MTQG 1719. Tạo điều kiện để Người có uy tín tham gia vào các Tổ giám sát cộng đồng tại cơ sở để có điều kiện phát huy tốt trách nhiệm của mình tại địa phương.

Tỉnh Đồng Nai thường xuyên quan tâm, biểu dương, tôn vinh Người có uy tín, nhân sỹ, trí thức, người DTTS tiêu biểu.
Tỉnh Đồng Nai thường xuyên quan tâm, biểu dương, tôn vinh Người có uy tín, nhân sỹ, trí thức, người DTTS tiêu biểu.

Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác biểu dương khen thưởng đối với Người có uy tín gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, có việc tham gia vào công tác tuyên truyền, Tổ giám sát cộng đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của Người có uy tín hằng năm để khích lệ động viên kịp thời đối với Người có uy tín. Thực hiện rà soát, thay thế, bổ sung kịp thời đối với những Người có uy tín không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ đó, tạo sự công bằng, tạo động lực cho Người có uy tín tâm huyết và cống hiến trong công tác.

Trân trọng cảm ơn ông!Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Thành phố Lạng Sơn: Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín trong cộng đồng

Thành phố Lạng Sơn: Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín trong cộng đồng

Người có uy tín với cộng đồng - Nguyệt Anh - 5 giờ trước
UBND thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) vừa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của Người có uy tín trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2023.
TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) : Sửa chữa nhà ở cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) : Sửa chữa nhà ở cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Người có uy tín với cộng đồng - Nguyệt Anh - 6 giờ trước
Mới đây, phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả tổ chức bàn giao công trình sửa chữa nhà ở cho ông Bàn Sinh Vượng, ở tổ 6, khu 10 - Bến Ván, là Người có uy tín trong đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn.
Mở hướng thoát nghèo từ cây quế

Mở hướng thoát nghèo từ cây quế

Nhờ phát huy thế mạnh từ cây quế mà tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn chỉ còn 20,6% (năm 2022), giảm hơn 12% so với năm 2020. Nhiều hộ gia đình có thu nhập khá từ 50 - 100 triệu đồng/năm, chủ yếu là từ bán quế.
Sóc Trăng: Chuyển biến tích cực từ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế cho đồng bào vùng DTTS

Sóc Trăng: Chuyển biến tích cực từ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế cho đồng bào vùng DTTS

Xã hội - Như Tâm - CTV - 6 giờ trước
Là tỉnh có hơn 35% đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Khmer chiếm hơn 30% dân số của tỉnh, thời gian qua, Sóc Trăng đã tập trung đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án... hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh.
Phát huy vai trò các tổ truyền thông trong công tác phòng, chống tảo hôn ở Lào Cai

Phát huy vai trò các tổ truyền thông trong công tác phòng, chống tảo hôn ở Lào Cai

Thời gian qua, với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã giảm rõ rệt. Có được kết quả này, bên cạnh việc triển khai các chính sách của Nhà nước về phòng, chống tảo hôn, thì vai trò của các tổ truyền thông cộng đồng là rất quan trọng.
Bản tin Dân tộc – Tôn giáo - 5/12/2023

Bản tin Dân tộc – Tôn giáo - 5/12/2023

Bản tin Dân tộc - Tôn giáo của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 5/12, có những thông tin đáng chú ý sau: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng tiếp thân mật Đoàn nữ tu Dòng Thánh Phao-lô thành Charters. Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Điện Biên - Tây Bắc tại TP. Hồ Chí Minh. Sống tốt đời đẹp đạo để góp phần xây dựng quê hương đất nước. Cùng các tin tức thời sự khác.
HTX Đông Hải nâng cao thu nhập cho diêm dân

HTX Đông Hải nâng cao thu nhập cho diêm dân

Kinh tế - Phương Nghi - 6 giờ trước
Với mô hình sản xuất muối sạch chất lượng cao, HTX sản xuất & dịch vụ chế biến muối công nghệ cao Đông Hải (HTX) xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) đã giúp các thành viên và diêm dân yên tâm sản xuất muối, nâng cao thu nhập.
Chư Păh (Gia Lai): Rộn ràng Phiên chợ giao lưu, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS

Chư Păh (Gia Lai): Rộn ràng Phiên chợ giao lưu, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS

Trong 2 ngày (5 - 6/12/2023), tại làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh, Gia Lai) diễn ra Phiên chợ giao lưu, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023.
Phát triển bền vững du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc: Diện mạo mới trên các bản làng (Bài 3)

Phát triển bền vững du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc: Diện mạo mới trên các bản làng (Bài 3)

Phát triển du lịch cộng đồng ở vùng đồng bào DTTS các tỉnh vùng Tây Bắc không chỉ đánh thức sức sống tiềm tàng của nhiều tài nguyên du lịch, mà còn tạo sinh kế bền vững cho người dân nơi đây. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi khu vực Tây Bắc bền vững.
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Khoa học - Công nghệ - Hoàng Quý - 6 giờ trước
Sáng 6/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.
Lào Cai: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Lào Cai: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Tin tức - Trọng Bảo - 6 giờ trước
Ngày 6/12, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.