Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
Những mô hình sinh kế hiệu quả thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa

Những mô hình sinh kế hiệu quả thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa

Si Ma Cai là huyện khó khăn nhất của tỉnh Lào Cai. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp tạo sinh kế giúp người dân cải thiện thu nhập, từng bước xóa đói giảm nghèo vươn lên khá giàu. Địa phương xác định, mục tiêu lâu dài trong chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế là tạo động lực để nông dân khởi nghiệp, thực hiện các mô hình, từ đó thay đổi cách thức, tư duy sản xuất.
Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 – 2025

Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 – 2025

Chính sách dân tộc - PV - 11:36, 13/11/2020
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ – TTg ngày 12/11/2020 về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 – 2025
Thực hiện Quyết định 2086/QĐ-TTg ở Hà Giang: Nâng cao chất lượng sống cho đồng bào DTTS rất ít người

Thực hiện Quyết định 2086/QĐ-TTg ở Hà Giang: Nâng cao chất lượng sống cho đồng bào DTTS rất ít người

Chính sách dân tộc - Minh Thu - 10:15, 13/11/2020
Quyết định 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) các DTTS rất ít người giai đoạn 2016 - 2025 được tỉnh Hà Giang quan tâm, triển khai thực hiện hiệu quả. Theo đó, các dân tộc Lô Lô, Pu Péo, Bố Y, Pà Thẻn, Phù Lá… được thụ hưởng các nguồn vốn hỗ trợ, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.
ASEAN-Trung Quốc đề ra định hướng quan trọng trong quan hệ đối tác

ASEAN-Trung Quốc đề ra định hướng quan trọng trong quan hệ đối tác

Chính sách dân tộc - PV - 18:02, 12/11/2020
"Chúng ta cũng sẽ cùng nhau đề ra định hướng quan trọng trong quan hệ đối tác ASEAN-Trung Quốc trong năm 2021 tạo mốc kỷ niệm 30 năm hợp tác và phát triển".
Hỗ trợ phát triển KT-XH các DTTS rất ít người ở Lào Cai: Điều chỉnh để nâng cao hiệu quả chính sách ( Bài cuối )

Hỗ trợ phát triển KT-XH các DTTS rất ít người ở Lào Cai: Điều chỉnh để nâng cao hiệu quả chính sách ( Bài cuối )

Chính sách dân tộc - Trọng Bảo - 11:01, 11/11/2020
Trong các số báo trước chúng tôi đã phản ánh hiệu quả việc triển khai Đề án 2086 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; trong đó nổi bật là tạo sinh kế nâng cao thu nhập; khôi phục, bảo tồn bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho hai dân tộc Phù Lá, Bố Y. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai tại cơ sở, Đề án cũng còn những khó khăn, bất cập về định mức hỗ trợ, cơ chế chính sách... đòi hỏi cần có sự điều chỉnh, cân đối để phát huy hiệu quả.
Hỗ trợ phát triển KT-XH các DTTS rất ít người ở Lào Cai: Bảo tồn văn hóa truyền thống (Bài 2)

Hỗ trợ phát triển KT-XH các DTTS rất ít người ở Lào Cai: Bảo tồn văn hóa truyền thống (Bài 2)

Chính sách dân tộc - Trọng Bảo - 10:31, 06/11/2020
Qua khảo sát thực tế, bên cạnh những khó khăn về kinh tế thì, đồng bào hai dân tộc Phù Lá, Bố Y ở Lào Cai không còn giữ được tiếng nói, trang phục truyền thống, nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp, lễ hội bản sắc dân tộc đang dần mai một… Do đó, bên cạnh việc hỗ trợ phát triển kinh tế, tạo sinh kế nâng cao thu nhập, thì việc triển khai chính sách đầu tư, hỗ trợ cho đồng bào khôi phục, bảo tồn bản sắc văn hóa cũng đang được chú trọng.
Hỗ trợ phát triển KT-XH các DTTS rất ít người ở Lào Cai: Cơ hội để đồng bào vươn lên (Bài 1)

Hỗ trợ phát triển KT-XH các DTTS rất ít người ở Lào Cai: Cơ hội để đồng bào vươn lên (Bài 1)

Chính sách dân tộc - Trọng Bảo - 06:55, 04/11/2020
Thực hiện Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) các DTTS rất ít người giai đoạn 2016 - 2025 (Đề án) theo Quyết định số 2086 của Thủ tướng Chính phủ, tại Lào Cai có hai dân tộc là Phù Lá và Bố Y được thụ hưởng chính sách này. Theo đó, từ cuối năm 2018 việc triển khai Đề án, đã góp phần giải quyết được cơ bản những vấn đề khó khăn trong đồng bào; nhất là việc tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, bảo tồn văn hóa của hai dân tộc, giảm dần sự chênh lệch về khoảng cách phát triển với các dân tộc khác trên địa bàn.
Đổi thay ở Càng Long

Đổi thay ở Càng Long

Chính sách dân tộc - Phương Nghi - 13:32, 03/11/2020
Huyện Càng Long (Trà Vinh) có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, có 10 ấp đặc biệt khó khăn ở 3 xã Huyền Hội, Bình Phú và Phương Thạnh. Những năm qua, thực hiện Chương trình 135, bộ mặt nông thôn vùng DTTS Càng Long có nhiều thay đổi, chuyển biến rõ rệt. Đời sống người dân từng bước nâng lên.
Nỗ lực giảm nghèo: Nhìn từ tỉnh miền núi Lào Cai

Nỗ lực giảm nghèo: Nhìn từ tỉnh miền núi Lào Cai

Chính sách dân tộc - Trọng Bảo - 15:37, 30/10/2020
Năm 2015, Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Đề án số 09-ĐA/TU về Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 với các mục tiêu: Cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người DTTS thuộc huyện nghèo, xã, thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK); góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư.
Lời giải nào cho bài toán tái canh cà phê ở Tây Nguyên - Tháo nút thắt vốn đầu tư (Bài 2)

Lời giải nào cho bài toán tái canh cà phê ở Tây Nguyên - Tháo nút thắt vốn đầu tư (Bài 2)

Chính sách dân tộc - Lê Hường - 10:23, 30/10/2020
Tái canh cà phê là việc làm cấp bách để nâng cao giá trị cà phê Việt, góp phần đưa Tây Nguyên phát triển, từ đó tạo “cú hích” giảm nghèo cho đồng bào DTTS trên địa bàn. Tuy nhiên, việc nông dân khó tiếp cận các nguồn vốn chính sách để tái canh cây cà phê đang là bài toán khó, cần phải có sự thay đổi, điều chỉnh bài bản về quy định, điều kiện, thì mới có thể giải quyết được...
Diện tích rừng trồng tăng, rừng tự nhiên giảm: “Thay lâu đài bằng căn nhà lá”

Diện tích rừng trồng tăng, rừng tự nhiên giảm: “Thay lâu đài bằng căn nhà lá”

Chính sách dân tộc - Sỹ Hào - 16:12, 28/10/2020
Những năm gần đây, diện tích rừng trồng tăng, nhưng diện tích rừng tự nhiên lại liên tục giảm là một thực trạng rất đáng quan ngại. Đã có người ví việc phát triển rừng trồng đi liền với giảm diện tích rừng tự nhiên giống như “thay lâu đài bằng căn nhà lá”.
Đổi thay ở Vĩnh Châu

Đổi thay ở Vĩnh Châu

Chính sách dân tộc - Phương Nghi - 09:57, 26/10/2020
Vĩnh Châu là thị xã vùng biển tỉnh Sóc Trăng, có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống (chiếm trên 53%). Nhiều năm qua, Vĩnh Châu đã nỗ lực thực hiện nhiều chương trình, dự án, chính sách lồng ghép làm chuyển biến và thay đổi sâu sắc diện mạo ở các phum sóc, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Khmer.
Đồng bào Cống ở Điện Biên: “Luồng gió” mới (Bài 1)

Đồng bào Cống ở Điện Biên: “Luồng gió” mới (Bài 1)

Chính sách dân tộc - H. Minh - T. Hồng - 10:18, 14/10/2020
Năm 2012, UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc Cống tỉnh Điện Biên giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án). Sau gần 7 năm triển khai thực hiện, cuộc sống của đồng bào Cống ở 3 huyện: Nậm Pồ, Mường Nhé và Điện Biên đang có những thay đổi rõ rệt. Tuy nhiên, để đời sống của bà con phát triển bền vững, vẫn cần rất nhiều sự đầu tư, quan tâm của Đảng, Nhà nước .
Đồng bào Si La trên hành trình phát triển: Còn đó những khó khăn ( Bài 2 )

Đồng bào Si La trên hành trình phát triển: Còn đó những khó khăn ( Bài 2 )

Chính sách dân tộc - H.Minh - T.Hồng - 10:35, 09/10/2020
Ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa do đặc thù địa lý, thổ nhưỡng, thiên tai khắc nghiệt nên nhiều công trình cơ sở hạ tầng đang xuống cấp; việc tiếp thu khoa học - kỹ thuật (KHKT) áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi của nhiều hộ dân tộc Si La vẫn còn hạn chế, khiến cho con đường thoát nghèo, phát triển bền vững của đồng bào vẫn còn nhiều gian nan…
Đồng bào Si La trên hành trình phát triển: Bản nghèo khởi sắc (Bài 1)

Đồng bào Si La trên hành trình phát triển: Bản nghèo khởi sắc (Bài 1)

Chính sách dân tộc - H. Minh - Th. Hồng - 10:42, 07/10/2020
Trong những năm qua, từ sự đầu tư hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là việc triển khai dự án Hỗ trợ phát triển dân tộc Si La bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé (Điện Biên) giai đoạn 2005 - 2010 và 2016 - 2025, đời sống của người Si La ở bản Nậm Sin đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Tuy nhiên, để giúp người dân có sinh kế ổn định, thoát nghèo và phát triển bền vững còn nhiều việc phải giải quyết.
Hành trình thoát nghèo ở xã miền núi

Hành trình thoát nghèo ở xã miền núi

Chính sách dân tộc - Phương Lê - 10:19, 05/10/2020
Xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) là xã miền núi đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Toàn xã có 867 hộ dân, với hơn 4.000 nhân khẩu, trong đó 2/3 dân số là người Ê Đê. Trước đây, người dân chủ yếu phát rừng làm rẫy, đời sống gặp nhiều khó khăn. Do vậy, công tác giảm nghèo luôn là ưu tiên hàng đầu của địa phương.
Nữ Bí thư Đảng ủy xã đầu tiên người Bru Vân Kiều

Nữ Bí thư Đảng ủy xã đầu tiên người Bru Vân Kiều

Chính sách dân tộc - Quỳnh Trâm - 11:04, 02/10/2020
Chị Hồ Thị Thoi, người Khùa (nhóm địa phương của dân tộc Bru Vân Kiều) ở xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) từng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết các DTTS năm 2019 và là người phụ nữ đầu tiên giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.
Chính sách dân tộc: Điểm tựa để người dân thoát nghèo

Chính sách dân tộc: Điểm tựa để người dân thoát nghèo

Chính sách dân tộc - Thúy Hồng - 16:54, 25/09/2020
Từ các Chương trình, chính sách như Nghị quyết 30a, Chương trình 135, Quyết định 102; Quyết định 1672... đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã được hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ vốn, khoa học - kỹ thuật (KH-KT), học nghề và phát triển nghề để vươn lên phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống.
Gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng - Nhìn từ vùng DTTS và miền núi: Ý nghĩa lớn - Vướng mắc cũng không nhỏ (Bài 1)

Gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng - Nhìn từ vùng DTTS và miền núi: Ý nghĩa lớn - Vướng mắc cũng không nhỏ (Bài 1)

Chính sách dân tộc - Hoàng Quý - 11:31, 23/09/2020
Nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thông qua gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng, với khoảng 20 triệu người thụ hưởng. Chính sách hỗ trợ lần này của Chính phủ là chưa từng có tiền lệ, thể hiện tính nhân văn, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người dân trong giai đoạn khó khăn. Gói hỗ trợ nhận được sự quan tâm, kỳ vọng và ủng hộ của người dân cả nước, nhất là đồng bào vùng DTTS và miền núi.
Phú Yên đầu tư đường giao thông cho xã vùng cao cuối cùng

Phú Yên đầu tư đường giao thông cho xã vùng cao cuối cùng

Chính sách dân tộc - PV - 09:40, 21/09/2020
Sau hàng chục năm phải vật lộn với con đường đất trơn trượt vào mùa mưa, bụi mù mịt vào mùa nắng đến nay người dân xã đặc biệt khó khăn Cà Lúi, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) đã được đi trên con đường bên tông mới phẳng lì.
Hiệu quả phát triển nguồn nhân lực DTTS ở Quảng Ngãi

Hiệu quả phát triển nguồn nhân lực DTTS ở Quảng Ngãi

Chính sách dân tộc - Thành Nhân - 10:56, 18/09/2020
Xác định cán bộ người DTTS là một trong những nhân tố giữ vai trò nòng cốt ở cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), giảm nghèo bền vững ở khu vực miền núi... trong những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã có cơ chế, chính sách ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và sử dụng đội ngũ cán bộ là người DTTS. Qua thực tế cho thấy, đội ngũ cán bộ này đã khẳng định được phẩm chất, năng lực chuyên môn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.