Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Chương trình 135 Nhìn lại một chặng đường

Ngọc Ánh - 07:30, 02/05/2021

Với những thành tựu to lớn đạt được sau hơn 20 năm triển khai thực hiện, Chương trình 135 (CT135) đã được cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức quốc tế và Nhân dân cả nước ghi nhận như một “thương hiệu xóa đói giảm nghèo”, góp phần làm thay đổi diện mạo địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn (ĐBKK).

Những bản làng vùng ĐBKK của tỉnh Lai Châu dần đổi mới một phần nhờ nguồn vốn hỗ trợ của CT135. (Ảnh TL)
Những bản làng vùng ĐBKK của tỉnh Lai Châu dần đổi mới một phần nhờ nguồn vốn hỗ trợ của CT135. (Ảnh TL)

Những dấu mốc đáng nhớ

Ngày 31/7/1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 135/QĐ-TTg về Phê duyệt Chương trình phát triển KT-XH các xã ĐBKK miền núi và vùng sâu, vùng xa (gọi tắt là Chương trình 135).

CT135 có mục tiêu tổng quát: “Nâng cao nhanh đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở các xã ĐBKK miền núi và vùng sâu, vùng xa; tạo điều kiện để đưa nông thôn các vùng này thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, chậm phát triển, hòa nhập vào sự phát triển chung của cả nước; góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng”.

CT135 giai đoạn I (1999 - 2005) được bắt đầu từ 1.000 xã nghèo nhất của nước ta và dần mở rộng ra 2.362 xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu với 5 nội dung trọng tâm: Xây dựng cơ sở hạ tầng; trung tâm cụm xã; đào tạo cán bộ; quy hoạch dân cư; phát triển sản xuất. Với tổng nguồn lực của Chính phủ đầu tư cho CT giai đoạn này là 6.795,7 tỷ đồng, sau 7 năm triển khai thực hiện, CT135 đã xây dựng được 20.026 công trình hạ tầng; hoàn thành, đưa vào sử dụng 300 trung tâm cụm xã; hoàn thành trên 50.000km đường các loại; 96% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã. Cả nước có 671 xã ĐBKK hoàn thành cơ bản mục tiêu CT đề ra.

Giai đoạn II (2006 - 2010), CT135 tiếp tục triển khai thực hiện trên địa bàn 1.946 xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu và 3.274 thôn, bản ĐBKK vùng DTTS, miền núi (thuộc xã vùng II) với 4 nhiệm vụ chính: Hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc; phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn ĐBKK; đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ sở, nâng cao trình độ quản lý hành chính và kinh tế, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng; hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật.

Theo báo cáo của Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội, đến hết năm 2009, CT135 giai đoạn II đã đạt được một số chỉ tiêu: 100% người dân có nhu cầu trợ giúp pháp lý được trợ giúp miễn phí; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 31,2%. CT đã hỗ trợ 14.000 tỷ đồng cho các địa phương; xây dựng 4.125 mô hình phát triển nông nghiệp, ngư nghiệp; xây dựng trên 12.000 dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ cơ sở. UBDT đã tập huấn cho 3.500 lượt cán bộ tham gia quản lý CT135 từ cấp tỉnh đến cấp huyện; thành lập 1.500 Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý cho các xã.

Trong giai đoạn III, CT135 được chia làm 2 giai đoạn, từ 2011 - 2015 và từ 2016 - 2020. Từ năm 2011 - 2015, CT135 tập trung vào 2 nhiệm vụ trọng tâm, là hỗ trợ cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn 2.331 xã và 2.932 thôn bản ĐBKK. Tính cả viện trợ của các tổ chức nước ngoài, tổng nguồn kinh phí bố trí cho giai đoạn này lên tới 16.721 tỷ đồng. Sau 5 năm triển khai thực hiện, 98% trung tâm xã và 70% thôn đã có điện lưới quốc gia. 58,94 xã có hệ thống thủy lợi nhỏ, đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống.

Từ năm 2016 - 2020, CT135 là dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, triển khai trên địa bàn 2.139 xã và 3.973 thôn bản khó khăn, với 3 nội dung: Hỗ trợ phát triển sản xuất; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở. Từ nguồn lực của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (trong đó có dự án thành phần CT135), đã có gần 20.000 tỷ đồng được phân bổ cho các địa phương được thụ hưởng triển khai phát triển KT-XH. Tính đến cuối năm 2020, cả nước có 95/292 xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng khó khăn, đạt tỷ lệ 32,5%. Có 1.298/3.973 thôn ĐBKK (32,67%), 125/2.193 xã ĐBKK (5,69%) hoàn thành mục tiêu CT135.

Khẳng định “thương hiệu” trong xóa đói giảm nghèo

Tại Hội thảo “CT135 - Dấu ấn 20 năm đồng hành với đồng bào DTTS và vùng KT-XH ĐBKK”, do Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12/2018, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông nhận định, suốt 20 năm triển khai thực hiện (1999 - 2018), CT135 đã nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ trong quản lý, chỉ đạo điều hành của các bộ, ngành; sự đón nhận, ủng hộ của các cấp địa phương và người dân; sự hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật của nhiều cơ quan Chính phủ và các tổ chức quốc tế.

Hơn 20 năm qua, CT135 đã đạt được nhiều thành tựu, tập trung một số nội dung như: Hệ thống cơ sở hạ tầng vùng DTTS và miền núi, vùng KT-XH ĐBKK được đầu tư với hàng ngàn công trình (đường giao thông liên thôn, xã, trường học, trạm y tế, công trình hỗ trợ tưới tiêu, nhà sinh hoạt cộng đồng); nhiều mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất và cách làm mới đã tạo cơ hội việc làm, cải thiện sinh kế cho đồng bào DTTS, giúp người dân vươn lên thoát nghèo...

Có thể nói, CT135 cũng như các chính sách dân tộc đã tạo ra bước phát triển vượt bậc vùng đồng bào DTTS, vùng ĐBKK. Đến nay, hầu hết các xã ĐBKK đã có đầy đủ các công trình hạ tầng: 100% xã có đường ô tô đến trung tâm; 99% trung tâm xã và 80% thôn có điện; 65% xã có hệ thống thủy lợi nhỏ đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống; 88% thôn có đường cho xe cơ giới và 42% thôn có đường giao thông đạt chuẩn; trên 50% xã có trạm y tế đạt chuẩn. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, nhất là hộ đồng bào DTTS giảm nhanh theo từng giai đoạn: 1999 - 2005 giảm 4,5%/năm; từ 2006 đến nay giảm khoảng 3,5%/năm…

Từ sự quan tâm và cộng đồng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, địa phương; sự ủng hộ của nhiều tổ chức quốc tế, CT135 đã trở thành “thương hiệu” của UBDT nói riêng và Việt Nam nói chung trong công cuộc xóa đói giảm nghèo; là điển hình cho sự quan tâm về mặt chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào DTTS sinh sống tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK; là căn cứ, cơ sở để xây dựng nhiều chương trình phát triển KT-XH và áp dụng chính sách an sinh đặc thù; là mô hình để các tổ chức quốc tế quan tâm đầu tư hỗ trợ, cũng như kinh nghiệm giảm nghèo trên bình diện quốc tế.

Tin cùng chuyên mục
Thay đổi nếp nghĩ, cách làm để về đích nông thôn mới

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm để về đích nông thôn mới

Sau 10 năm kể từ ngày thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa (Gia Lai) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM vào cuối năm 2020. Đặc biệt, người dân đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, đóng góp tích cực vào việc xây dựng NTM của địa phương
Tin nổi bật trang chủ
Nhìn lại công tác di dân khỏi vùng sạt lở ở Hà Giang: Cần có lời giải cho bài toán kinh phí (Bài 2)

Nhìn lại công tác di dân khỏi vùng sạt lở ở Hà Giang: Cần có lời giải cho bài toán kinh phí (Bài 2)

Dù đã đạt được một số kết quả bước đầu trong sắp xếp, ổn định dân cư nhưng hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang vẫn còn khoảng 10 ngàn hộ dân đang sống trong vùng có nguy cơ sạt lở, thiên tai. Nguồn lực đầu tư hạn chế, nhỏ lẻ, nhu cầu lớn, thiếu quỹ đất để sắp xếp dân cư… đang là những trở ngại lớn trong công tác sắp xếp, bố trí, quy hoạch dân cư ở Hà Giang.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang

Thời sự - PV - 2 giờ trước
Sáng 12/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn Đại biểu Dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang nhân dịp Đoàn về thăm Thủ đô Hà Nội, đến thăm Phủ Chủ tịch.
Tạm dừng việc xét xử ở những địa phương thực hiện giãn cách xã hội

Tạm dừng việc xét xử ở những địa phương thực hiện giãn cách xã hội

Tin tức - P. Ngọc (T/h) - 2 giờ trước
Tòa án nhân dân tối cao vừa có Công văn 125/TANDTC-VP về việc tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó quy định việc tạm dừng xét xử ở những địa phương thực hiện giãn cách xã hội.
Chủ động trong phòng, chống thiên tai - Nét đẹp của dân tộc Việt Nam: Phát huy truyền thống ( Bài 1)

Chủ động trong phòng, chống thiên tai - Nét đẹp của dân tộc Việt Nam: Phát huy truyền thống ( Bài 1)

Môi trường sống - Ông Lê Huy Ngọ - Nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT (CĐ) - 2 giờ trước
Giữ đê, phòng lụt, chống lụt, phòng bão, chống bão, phòng hạn, chống hạn,… là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, vì lợi ích của các cấp chính quyền và người dân. Phát huy kinh nghiệm đã được đúc kết từ lịch sử, phòng, chống thiên tai (PCTT) hiện này là công tác thường xuyên, phải được phát động thành phong trào thi đua để từng bước trở thành nếp sống văn hóa của người dân Việt Nam.
Các cơ sở lưu trú du lịch phải công bố mã QR an toàn phòng dịch Covid-19

Các cơ sở lưu trú du lịch phải công bố mã QR an toàn phòng dịch Covid-19

Tin tức - T.Hợp - 2 giờ trước
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành công văn số 1518/BVHTTDL-TCDL đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp đôn đốc thực hiện đánh giá an toàn Covid-19 của các cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Không để dịch bệnh lây lan trong các khu công nghiệp"

Thời sự - PV - 2 giờ trước
Dịch bệnh xảy ra ở tất cả các nơi đều nguy hiểm nhưng xung yếu nhất là bệnh viện, sau đó đến các nhà máy, đặc biệt các nhà máy trong khu công nghiệp. Các địa phương nỗ lực không để dịch bệnh lây lan trong khu công nghiệp.
Người có uy tín phát huy vai trò tiên phong

Người có uy tín phát huy vai trò tiên phong

Người có uy tín - Văn Hoa - 2 giờ trước
Toàn tỉnh Yên Bái có 871 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đây là đội ngũ gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương, đặc biệt trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), giúp đỡ người dân xóa đói giảm nghèo.
Vì sao đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chưa thể tập trung?

Vì sao đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chưa thể tập trung?

Thể thao - Giải trí - PV - 2 giờ trước
Do tác động của dịch Covid-19 cùng với khó khăn trong việc tìm huấn luyện viên (HLV) trưởng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chưa thể tập trung để chuẩn bị cho chiến dịch tại SEA Games 31.
Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng phương thức trực tuyến được thay đổi, bổ sung nguyện vọng

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng phương thức trực tuyến được thay đổi, bổ sung nguyện vọng

Giáo dục - Phương Ngọc (T/h) - 3 giờ trước
Theo mục 21 Phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2021, thí sinh có thể đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) theo 1 trong 2 phương thức là đăng ký nguyện vọng bằng phương thức xét tuyển trực tuyến hoặc đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng phiếu.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân bảo đảm an ninh, trật tự Ngày bầu cử

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân bảo đảm an ninh, trật tự Ngày bầu cử

Thời sự - PV - 3 giờ trước
Sáng 12/5, Bộ Công an tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân bảo đảm an ninh, trật tự Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Lào Cai: Khởi tố đối tượng sát hại em trai do mâu thuẫn phân chia đất

Lào Cai: Khởi tố đối tượng sát hại em trai do mâu thuẫn phân chia đất

Pháp luật - Trọng Bảo - 3 giờ trước
Ngày 11/5, Công an huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vàng Seo Vềnh, sinh năm 2001, trú tại thôn Bản Pấy, xã Hoàng Thu Phố về tội danh "Giết người".