Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: cán bộ người DTTS

Cần có chính sách đủ mạnh để giảm nghèo bền vững

Cần có chính sách đủ mạnh để giảm nghèo bền vững

Thời sự - Như Tâm - 09:42, 11/10/2020
Để thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ người DTTS. Trong nhiệm kỳ qua, cũng như nhiệm kỳ sắp tới, Sóc Trăng đã quy hoạch, lựa chọn xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS tại chỗ, đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc trong thời kỳ mới.
Phát triển đội ngũ cán bộ người DTTS: Nhìn từ Nghệ An

Phát triển đội ngũ cán bộ người DTTS: Nhìn từ Nghệ An

Công tác Dân tộc - Minh Thu - 21:51, 21/07/2020
Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển đội ngũ cán bộ công chức, viên chức người DTTS trong thời kỳ mới đã được tỉnh Nghệ An triển khai từ năm 2016. Tuy nhiên, sau 4 năm, việc thực hiện Quyết định này đang còn nhiều hạn chế; thậm chí chưa được nhiều địa phương quan tâm.
Chú trọng cán bộ người DTTS tham gia cấp ủy

Chú trọng cán bộ người DTTS tham gia cấp ủy

Dân tộc - Miền núi - Thanh Huyền - 10:03, 29/06/2020
Những ngày này, Đại hội Đảng bộ các cấp đang diễn ra trong không khí tưng bừng, náo nức trên khắp các vùng miền của đất nước. Tại các địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi, nhiều cán bộ người DTTS đã trúng cử, tham gia cấp ủy. Điều đó cho thấy sự quan tâm đến công tác cán bộ người DTTS của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện để cán bộ người DTTS vươn lên, khẳng định và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
Phát triển đội ngũ cán bộ người DTTS: Góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi

Phát triển đội ngũ cán bộ người DTTS: Góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi

Công tác Dân tộc - Thúy Hồng - 20:17, 27/04/2020
Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ người DTTS cả về số lượng và chất lượng. Việc phát triển đào tạo đội ngũ cán bộ người DTTS không chỉ bảo đảm tỷ lệ đội ngũ cán bộ người DTTS tham gia vào cơ quan Nhà nước, mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ( KT-XH) vùng DTTS và miền núi.