Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Vùng DTTS, miền núi tỉnh Khánh Hòa trước cơ hội phát triển mới

Thành Nhân - 07:26, 31/10/2022

Những năm qua, tỉnh Khánh Hòa đã dồn nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Nhờ đó, diện mạo của vùng này đã có nhiều thay đổi rõ nét. Tuy nhiên, giữa miền núi và miền xuôi của tỉnh vẫn còn khoảng cách khá lớn. Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đang tích cực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Chương trình sẽ tiếp thêm động lực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đưa miền núi dần tiến kịp với miền xuôi.

 Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy giúp các huyện miền núi Khánh Hòa phát triển (trong ảnh, một khu tái định cư của đồng bào DTTS xã Yang Ly, huyện Khánh Vĩnh)
Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy giúp các huyện miền núi Khánh Hòa phát triển (trong ảnh, một khu tái định cư của đồng bào DTTS xã Yang Ly, huyện Khánh Vĩnh)

Tập trung nguồn lực đầu tư cho miền núi

Có thể nói, mục tiêu phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi là tâm huyết, là mong muốn của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa các thời kỳ. Chính vì vậy, từ năm 2011, Khánh Hòa là địa phương tiên phong đưa Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi trở thành một trong những chương trình KT-XH trọng điểm của tỉnh. Qua hơn 10 năm, tỉnh đã dành nguồn lực để đầu tư phát triển KT-XH khu vực này.

Theo ông Võ Nam Thắng, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh, để tập trung phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, Nghị quyết số 09 ngày 11/1/2021 của Tỉnh ủy về Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 xác định: Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh sẽ ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước tăng ít nhất 1,5 lần so với giai đoạn 2016 - 2020 để đầu tư thực hiện chương trình; đồng thời lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu khác đang thực hiện để đầu tư có hiệu quả cho các địa phương miền núi.

Cũng theo ông Thắng, ngoài việc tập trung triển khai Nghị quyết số 09, tỉnh Khánh Hòa cũng đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Theo đó, giai đoạn I của chương trình (từ năm 2021 đến 2025), dự kiến tổng nhu cầu vốn để thực hiện chương trình là hơn 1.166 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hơn 698,6 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 200,3 tỷ đồng, vốn tín dụng chính sách gần 241,4 tỷ đồng và vốn khác hơn 25,7 tỷ đồng. Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng đã phê duyệt nguồn vốn để thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh giai đoạn I, trên 468 tỷ đồng.

Tỉnh Khánh Hòa đặt ra mục tiêu phấn đấu mức thu nhập bình quân của người DTTS tăng hơn 2 lần so với năm 2020 (hơn 28 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS mỗi năm giảm 4-5%; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; 70% số trường học có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia; 35% số xã vùng đồng bào DTTS và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới; giảm 50% số xã, thôn đặc biệt khó khăn… Bên cạnh đó, có 70% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người DTTS và đặc thù miền núi; đào tạo, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS bảo đảm phù hợp với tỷ lệ dân số ở từng địa phương…

Tuy được tỉnh quan tâm đầu tư nhưng đời sống của đồng bào DTST vẫn còn khó khăn do tập quán sản xuất lạc hậu (trong ảnh, người dân xã Yang Ly, huyện Khánh Vĩnh trồng lúa rẫy, dựa vào nước trời)
Tuy được tỉnh quan tâm đầu tư nhưng đời sống của đồng bào DTST vẫn còn khó khăn do tập quán sản xuất lạc hậu (trong ảnh, người dân xã Yang Ly, huyện Khánh Vĩnh trồng lúa rẫy, dựa vào nước trời)

Đầu tư có trọng điểm

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi; đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững. Vì thế, tỉnh Khánh Hòa đề ra các giải pháp cụ thể là: Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, bền vững, không dàn trải, tập trung cho các xã, thôn khó khăn nhất; giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ đầu tư có điều kiện, kết hợp với vay ưu đãi; ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đăng ký thoát khỏi thôn, xã đặc biệt khó khăn; phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị có nhiều hộ đồng bào DTTS tham gia; phát triển kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, trọng tâm là 9 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025...

Trong tổng số nguồn vốn nói trên, việc đầu tư dựa trên nguyên tắc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho các xã, thôn khó khăn nhất; giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo DTTS khó khăn nhất; phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân, phát huy tinh thần nỗ lực vươn lên của đồng bào DTTS. Bên cạnh đó, Khánh Hòa sẽ chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình ở các cấp, ngành; phòng, chống các biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện.

Theo đó, các khoản đầu tư được tập trung sử dụng giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch; chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS, phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em…

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: Để đạt được những mục tiêu quan trọng này, trong thời gian tới, tỉnh sẽ xây dựng, bổ sung các chính sách phù hợp, bố trí đủ vốn tín dụng ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh ở vùng đồng bào DTTS và miền núi; giảm dần các chính sách mang tính hỗ trợ gây tâm lý trông chờ, ỷ lại, chưa khuyến khích người dân tự vươn lên thoát nghèo; chuyển sang đầu tư phát triển, tăng cho vay tín dụng ưu đãi, hỗ trợ có điều kiện, đầu tư cơ sở hạ tầng cho cộng đồng để phát triển kinh tế hộ.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Gỡ vướng mắc trong thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 9 thuộc Chương trình MTQG 1719

Gỡ vướng mắc trong thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 9 thuộc Chương trình MTQG 1719

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã triển khai hơn 2 năm, nhiều dự án đã và đang được triển khai và có những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, cũng có những dự án, tiểu dự án còn gặp khó khăn, bất cập, chưa triển khai được, điển hình như Tiểu dự án 1, Dự án 9 về phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù. Để tháo gỡ vướng mắc, Ủy ban Dân tộc đã rà soát, lấy ý kiến của các bộ ngành, địa phương nhằm tháo gỡ những bất cập, giúp đồng bào nhanh chóng được thụ hưởng chính sách.
Tin nổi bật trang chủ
Các nữ đại biểu Quốc hội phải là tấm gương sáng, truyền cảm hứng cho phụ nữ cả nước

Các nữ đại biểu Quốc hội phải là tấm gương sáng, truyền cảm hứng cho phụ nữ cả nước

Từ những năm tháng đầu tiên, tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, qua từng nhiệm kỳ Quốc hội, các nữ đại biểu Quốc hội luôn tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ, tài năng, tâm huyết của mình, xứng đáng là những phụ nữ ưu tú, đại biểu của Nhân dân. Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt thân mật các nữ đại biểu Quốc hội khóa XV, chiều 5/6, tại trụ sở Trung ương Đảng, nhân kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Nhóm nữ nghị sĩ Quốc hội Việt Nam (15/5/2008 - 15/5/2023), nay là Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam.
Để kinh tế Cao Bằng “cất cánh”

Để kinh tế Cao Bằng “cất cánh”

Chính sách dân tộc - Thùy Như - 45 phút trước
Với nhiều tiềm năng, thế mạnh sẵn có, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực, chủ động, sáng tạo, triển khai quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đưa kinh tế địa phương “cất cánh”
Đội văn nghệ thôn bản - Đánh thức vai trò của những chủ nhân văn hóa: Chính sách mới, kỳ vọng mới (Bài 2)

Đội văn nghệ thôn bản - Đánh thức vai trò của những chủ nhân văn hóa: Chính sách mới, kỳ vọng mới (Bài 2)

Sắc màu 54 - Văn Hoa - 2 giờ trước
Bằng tình yêu và trách nhiệm với văn hóa dân tộc, các đội văn nghệ thôn, bản chính là những "viên gạch" góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân... Tuy vậy, để duy trì, lan tỏa hơn nữa cho các hoạt động này, việc xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ cho các đội văn nghệ thôn bản, đặc biệt là ở vùng đồng bào DTTS và miền núi khó khăn là rất quan trọng...
BAC A BANK - Chăm lo đời sống người lao động tốt góp phần tăng trưởng kinh doanh bền vững

BAC A BANK - Chăm lo đời sống người lao động tốt góp phần tăng trưởng kinh doanh bền vững

Tin tức - PV - 2 giờ trước
Triết lý kinh doanh của Ngân hàng Bắc Á (BAC A BANK) là luôn hướng tới mục tiêu vì hạnh phúc đích thực của con người, trong đó lực lượng cán bộ, nhân viên, người lao động là một bộ phận quan trọng, luôn được hưởng những chính sách phúc lợi toàn diện, thiết thực. Để làm được điều đó, Công đoàn cơ sở BAC A BANK đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chăm lo đời sống người lao động, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh doanh.
Đổi mới tư duy, giúp mô hình hợp tác xã thích ứng với nền kinh tế thị trường

Đổi mới tư duy, giúp mô hình hợp tác xã thích ứng với nền kinh tế thị trường

Chính sách dân tộc - Vân Khánh - 2 giờ trước
Để các HTX có thể ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh cũng như quản lý hiệu quả thì vấn đề cốt lõi vẫn là thay đổi về tư duy, nhất là của người đứng đầu. Điều này giúp thúc đẩy các HTX phát triển theo hướng bền vững, thích ứng với xu hướng phát triển của thị trường.
Bắc Ninh tổ chức đối thoại với hơn 300 doanh nghiệp FDI

Bắc Ninh tổ chức đối thoại với hơn 300 doanh nghiệp FDI

Tin tức - Khánh Hải - 2 giờ trước
Vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với hơn 300 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Sáng 3/6, tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã chủ trì cuộc họp lần thứ 3 Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.
Hậu Giang: Vietnam Space Week truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về không gian vũ trụ

Hậu Giang: Vietnam Space Week truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về không gian vũ trụ

Tin tức - Như Tâm - 3 giờ trước
Ngày 5/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang, UBND tỉnh Hậu Giang phối hợp với Hội Tin học TP Hồ Chí Minh (HCA) tổ chức Tuần lễ không gian Việt Nam 2023 (Vietnam Space Week) với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu đến từ các Bộ, ngành Trung ương; các tổ chức hiệp hội, các sở, ngành liên quan, giáo viên, sinh viên, học sinh các trường cao đẳng, đại học, giáo dục nghề nghiệp, phổ thông các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Đặc biệt, sự kiện chào đón cựu phi hành gia Michael Baker và Josef Schmid của NASA
Tà Puồng tỏa sáng giữa đại ngàn

Tà Puồng tỏa sáng giữa đại ngàn

Du lịch - PV - 8 giờ trước
Quần thể danh thắng Tà Puồng thuộc xã Hướng Việt, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Dưới mầu xanh của rừng nguyên sinh đông dãy Trường Sơn, thác Tà Puồng hiện ra ngoạn mục như một bảo tàng thiên nhiên về “nước” và “đá”, đưa du khách lãng du vào thế giới tự nhiên hấp dẫn với xúc cảm hiếm có...
Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc gặp mặt thân mật Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc gặp mặt thân mật Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV

Thời sự - BDT - 20:45, 05/06/2023
Chiều 5/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV. Báo Điện tử Dân tộc và Phát triển xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc gặp mặt này.
Thông cáo báo chí số 12, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 12, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Tin tức - PV - 20:30, 05/06/2023
Thứ hai, ngày 5/6/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 12 của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Điện Biên ghi nhận ca bệnh than thứ 14 không rõ nguồn lây

Điện Biên ghi nhận ca bệnh than thứ 14 không rõ nguồn lây

Sức khỏe - PV - 20:25, 05/06/2023
Ngoài 13 bệnh nhân được phát hiện mắc bệnh than tại 3 ổ dịch thuộc 2 xã: Mường Báng, Xá Nhè, huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) thì mới đây, địa phương này tiếp tục ghi nhận thêm 1 bệnh nhân là cháu bé mới 2 tuổi cũng mắc bệnh, nâng tổng số người mắc bệnh than tại Điện Biên lên 14 bệnh nhân.