Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: tiếng DTTS

Nhiều bất cập trong dạy và học tiếng DTTS

Nhiều bất cập trong dạy và học tiếng DTTS

Giáo dục - Hồng Phúc - 10:19, 15/08/2020
Tiếng nói và chữ viết của các DTTS ở Việt Nam vừa là vốn quý của cộng đồng mỗi dân tộc, vừa là tài sản văn hóa chung của cả nước. Đây là phương tiện để đồng bào giữ gìn và phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của mình. Tuy nhiên, việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của DTTS trong các cơ sở giáo dục phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên đã bộc lộ nhiều điểm bất cập.
Dạy học song ngữ: Tạo hứng thú cho học sinh đến trường

Dạy học song ngữ: Tạo hứng thú cho học sinh đến trường

Giáo dục - Vũ Lợi - 10:54, 15/06/2020
Triển khai phương pháp dạy học song ngữ (tiếng Việt - tiếng DTTS) ở Trường Tiểu học Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) đã tạo hứng thú cho các em đến trường, hăng say học tập.
Tổ công tác tổ chức bồi dưỡng tiếng DTTS họp phiên thứ nhất

Tổ công tác tổ chức bồi dưỡng tiếng DTTS họp phiên thứ nhất

Thời sự - Cao Cường - 22:51, 15/10/2019
Ngày 15/10/2019, tại trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức phiên họp Tổ công tác tổ chức bồi dưỡng tiếng DTTS để triển khai Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. PGS. TS. Trần Trung, Quyền Giám đốc HVDT - Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì phiên họp. Tham dự có các thành viên Tổ công tác và một số viên chức của HVDT.
Nâng cao chất lượng dạy tiếng dân tộc thiểu số ở Gia Lai

Nâng cao chất lượng dạy tiếng dân tộc thiểu số ở Gia Lai

Giáo dục - PV - 10:05, 28/04/2021
Là một tỉnh có đến gần 50% số dân là đồng bào Gia Rai và Ba Na, hơn 10 năm qua, ngành giáo dục và đào tạo (GD và ÐT) tỉnh Gia Lai luôn quan tâm việc dạy và học tiếng Gia Rai và Ba Na trong trường tiểu học với mục tiêu nâng cao dân trí, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị ngôn ngữ, bản sắc văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên. Nhờ đó chất lượng giáo dục tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh đã có những bước tiến rõ rệt.