Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Thành phố Điện Biên Phủ: Tập trung nguồn lực để giảm nghèo bền vững vùng đồng bào DTTS

Giang Thanh - 15:57, 29/11/2023

Mặc dù là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh Điện Biên, nhưng thành phố Điện Biên Phủ vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Đặc biệt là ở các xã vùng ngoài, chủ yếu là người DTTS với trình độ dân trí chưa đồng đều, đời sống kinh tế - xã hội còn khó khăn. Theo đó, thành phố đã và đang vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chiến lược của tỉnh để xác định hướng đi phù hợp, hiệu quả để trở thành đơn vị đi đâu trong công tác giảm nghèo của tỉnh.

Nhiều hộ dân tham gia sản xuất miến dong ở Nà Tấu giúp thoát nghèo bền vững.
Nhiều hộ dân tham gia sản xuất miến dong ở Nà Tấu giúp thoát nghèo bền vững. (Nguồn ảnh: BĐBP)

Ưu tiên cho công tác giảm nghèo bền vững

Điện Biên là một trong 5 tỉnh nghèo nhất cả nước, với tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2022 là 30,35%. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo DTTS chiếm tỷ lệ 99,09% trên tổng số hộ nghèo toàn tỉnh. Trong những năm qua, các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh luôn nỗ lực giảm nghèo, đạt được nhiều thành quả đáng kể. Trong đó, thành phố Điện Biên Phủ là đơn vị đi đầu của tỉnh.

Thành phố Điện Biên Phủ, với dân số gần 82 nghìn người, gồm 14 dân tộc, có 12 đơn vị hành chính gồm 7 phường, 5 xã. Mặc dù, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh Điện Biên, nhưng thành phố Điện Biên Phủ vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Đặc biệt, là ở các xã vùng ngoài, chủ yếu là người DTTS với trình độ dân trí chưa đồng đều, đời sống kinh tế - xã hội còn khó khăn.

Theo thống kê, đến hết quý III năm 2023, thành phố Điện Biên Phủ vẫn còn 107 hộ nghèo và 349 hộ cận nghèo, tập trung chủ yếu ở 4 xã vùng ngoài gồm Nà Tấu, Nà Nhạn, Mường Phăng, Pá Khoang. Ngoài ra, còn có rất nhiều hộ dù đã thoát nghèo nhưng chưa bền vững.

Xác định Chương trình giảm nghèo bền vững là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, trong thời gian qua, thành phố Điện Biên Phủ coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Thành phố đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chiến lược của tỉnh để xác định hướng đi phù hợp, hiệu quả.

Thành phố đã đẩy mạnh thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 theo những chiến lược cụ thể của tỉnh: Chiến lược giảm nghèo chuyển từ đầu tư giảm nghèo theo diện rộng sang đầu tư giảm nghèo theo chiều sâu; tập trung đầu tư vào con người, nâng cao năng lực phát triển của người dân; Chú trọng đào tạo kỹ năng nghề, tạo việc làm, sinh kế bền vững cho người dân, chuyển dịch lao động phù hợp với nhu cầu thị trường lao động.

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, hướng đến giải quyết vấn đề nghèo cho mọi người, ở mọi nơi, mọi lúc, mọi chiều thiếu hụt, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn nghèo.

Những năm qua, thành phố Điện Biên Phủ cũng đã nhận được nhiều hỗ trợ từ nguồn vốn trong tổng số nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2022 của toàn tỉnh là 624.078 triệu đồng, Thành phố đã giải ngân 381.804 triệu đồng; Tổng nguồn vốn năm 2023 thực hiện Chương trình của toàn tỉnh là 747.170 triệu đồng, trong đó giải ngân 259.586 triệu đồng.

Người dân làm nghề tre mây đan ở bản Nà Tấu 1, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ nhằm nâng cao thu nhập.
Người dân làm nghề tre mây đan ở bản Nà Tấu 1, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ nhằm nâng cao thu nhập.

Theo đó, Thành phố cũng tập trung thúc đẩy các mô hình sản xuất kinh doanh xoá đói, giảm nghèo cho hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt là ở 4 xã nằm xa trung tâm thành phố. Cụ thể là mô hình trồng trọt, chăn nuôi: trồng dâu tây, dưa Mèo tại Mường Phăng; sản xuất miến dong, trồng mắc ca, cà phê, mận, chăn dê, sản xuất mây che đan ở Nà Tấu… 

Các xã Pá Khoang, Mường Phăng, Nà Tấu… của thành phố đều có tiềm năng về phát triển du lịch, làm dịch vụ du lịch cũng là một hướng đi được Thành phố chú trọng khuyến khích, hỗ trợ để giúp bà con nơi đây, có thêm điều kiện tạo sinh kế thoát nghèo bền vững.

Hay như mới đây, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển vừa phối hợp với Hội LHPN tỉnh Điện Biên tổ chức hoạt động Giao lưu kết nối giới thiệu mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ tại thành phố Điện Biên. Đây là hoạt động Giao lưu giới thiệu mô hình sinh kế hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người, nằm trong khuôn khổ triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" do Hội LHPN Việt Nam chủ trì.

Đặc biệt, trong năm 2023, qua rà soát, trên địa bàn thành phố hiện có trên 100 hộ có nhu làm nhà mới. Từ đó, Thành phố đã triển khai làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, góp phần giúp bà con an cư, yên tâm lao động sản xuất thoát nghèo. Đây là nội dung nằm trong chương trình thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Từ việc đa dạng hoá sinh kế đã giúp cho hàng trăm hộ dân phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng. Đến cuối năm 2023, thành phố Điện Biên Phủ có khoảng 265 hộ dân, vượt qua ranh giới đói nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của Thành phố liên tục giảm xuống qua các năm. Nếu năm 2020, tỉ lệ nghèo là 3,8% với 764 hộ nghèo, thì đến năm 2021, tỉ lệ nghèo đa chiều là 3,52% với tổng số 739 hộ nghèo và cận nghèo, trong đó hộ nghèo là 375 hộ (chiếm 1,79%).

Năm 2022, tỉ lệ nghèo đa chiều đã giảm xuống còn 2,17% với tổng số 456 hộ nghèo và cận nghèo, trong đó hộ nghèo giảm xuống gần 2/3 chỉ còn 107 hộ (chiếm 0,51%), vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, và là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất trong toàn tỉnh Điện Biên. 

Với nhiều giải pháp và nguồn lực đầu tư, hỗ trợ từ các chương trình MTQG đời sống, diện mạo xã Nà Tấu đang có nhiều thay đổi
Với nhiều giải pháp và nguồn lực đầu tư, hỗ trợ từ các chương trình MTQG đời sống, diện mạo xã Nà Tấu đang có nhiều thay đổi

Thực hiện hiệu quả nguồn lực Chương trình MTQG 1719

Ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ cho biết: Thành phố Điện Biên Phủ là nơi có 14 thành phần dân tộc anh em cùng sinh sống, hiện nay còn 4 xã vùng ngoài là Nà Tấu, Nà Nhạn, Mường Phăng, Pá Khoang là những xã có vị trí cách trung tâm thành phố trên 20km, chủ yếu là đồng bào các DTTS sinh sống, trình độ dân trí thấp, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.

Do đó, thành phố Điện Biên Phủ đang tích cực phát huy hiệu quả nguồn lực của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719) để thúc đẩy công tác xoá đói giảm nghèo, nâng cao cuộc sống của đồng bào DTTS. 

Với tổng số kế hoạch vốn để thực hiện Chương trình năm 2022 và 2023 là 63 tỷ 603 triệu đồng, bao gồm cả vốn đối ứng ngân sách thành phố gần 1 tỷ đồng. Tính đến 30/9/2023, thành phố đã giải ngân được 32 tỷ 452 triệu đồng, đạt 51,02% kế hoạch vốn giao. 

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo, nhất là chú trọng nguồn lực đầu tư của Chương trình MTQG 1719, phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ, nguồn vốn ưu đãi, áp dụng các mô hình kinh tế phù hợp cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp từ thành phố đến các cơ sở trong việc triển khai thực hiện... đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào các DTTS trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ có nhiều chuyển biến tích cực.

Những năm gần đây, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Nhiều cá nhân, hộ gia đình đã trở thành những điển hình tiêu biểu, bởi sự nỗ lực vươn lên thoát nghèo thành công bằng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. 

Năm 2023, dự kiến thu nhập bình quân đầu người 35 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS toàn Thành phố giảm còn 0,6%; tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông đạt 100%;Tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hoá đạt 100%; Tỷ lệ trường, lớp học được xây dựng kiên cố đạt 98,11%; Tỷ lệ trạm y tế được xây dựng kiên cố đạt 100%; Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp đạt 100%; Tỷ lệ đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%; Tỷ lệ đồng bào DTTS tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%; Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên đọc thông viết thạo tiếng phổ thông đạt 99%...

Thành quả của công tác xoá đói, giảm nghèo này, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố nói riêng, tỉnh Điện Biên nói chung. Đặc biệt, đây cũng là thành tích của Thành phố hướng tới chào mừng Kỷ niệm 70 Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc TP. Điện Biên Phủ - nơi trái tim của tỉnh Điện Biên.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Phát hiện nơi người Sa huỳnh cổ làm muối

Phát hiện nơi người Sa huỳnh cổ làm muối

Trong quá trình tìm kiếm các di tích khảo cổ của nền văn hóa Sa Huỳnh ở phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện ra trảng muối nơi người Sa Huỳnh cổ làm muối, có niên đại khoảng 2.000 năm.
Sắc mới trên vùng tái định cư ở Thanh Chương

Sắc mới trên vùng tái định cư ở Thanh Chương

Xã hội - Nguyễn Thanh - 5 giờ trước
Nhường đất cho công trình thủy điện Bản Vẽ, hàng ngàn hộ đồng bào Thái, Khơ Mú đã di dời từ huyện Tương Dương về định cư ở vùng đất mới Thanh Chương (Nghệ An). 18 năm trên vùng đất mới, dẫu vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên nhìn vào kết quả thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu DTTS lần thứ III của huyện cho thấy, giai đoạn 2019-2024, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 5%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2024 tăng gần gấp đôi so với năm 2019...
Người có uy tín Trần Văn Hoàn: Vận động vì lợi ích chung thì ai cũng đồng thuận

Người có uy tín Trần Văn Hoàn: Vận động vì lợi ích chung thì ai cũng đồng thuận

Người có uy tín - Văn Hoa - 5 giờ trước
Thôn Ba Luồn, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm gần 56%. Mặc dù thuộc địa bàn còn nhiều khó khăn, nhưng với nhiều cách làm hay, vận động khéo của Người có uy tín Trần Văn Hoàn nên bản ngày càng có nhiều đổi mới.
Sửa đổi, bổ sung mức hưởng trợ cấp đối với Người có công

Sửa đổi, bổ sung mức hưởng trợ cấp đối với Người có công

Tin tức - T.H - 22:43, 13/07/2024
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi người có công với cách mạng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP.
BIDV - Chung tay nâng cao vai trò của phụ nữ trong chuyển đổi xanh

BIDV - Chung tay nâng cao vai trò của phụ nữ trong chuyển đổi xanh

Kinh tế - Sơn Khánh - 22:42, 13/07/2024
Vừa qua, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) long trọng tổ chức hội thảo với chủ đề “Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ và doanh nghiệp do nữ làm chủ trong quá trình chuyển đổi xanh” được tổ chức tại Hà Nội. Đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tham gia hội thảo và chia sẻ nhiều kinh nghiệm, giải pháp thiết thực.
Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Thời sự - PV - 16:30, 13/07/2024
Tại cuộc hội đàm diễn ra sáng 13/7, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Campuchia Hun Manet thống nhất cao về những định hướng lớn, nổi bật là tiếp tục duy trì và củng cố tin cậy chính trị; hợp tác chặt chẽ để gìn giữ và phát huy đoàn kết hai nước.
Tin trong ngày - 12/7/2024

Tin trong ngày - 12/7/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 12/7, có những thông tin đáng chú ý sau: Ngày 12/7, cảnh báo mưa lớn cục bộ gây lũ quét, sạt lở ở nhiều khu vực. Phẫu thuật cứu sống bệnh nhân người DTTS trong tình trạng nguy kịch. Hút khách bằng nhạc điệu dân gian Chăm bên tháp cổ nghìn tuổi. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Hiệu quả tín dụng chính sách xã hội ở Tây Ninh

Hiệu quả tín dụng chính sách xã hội ở Tây Ninh

Kinh tế - Hoàng Bửu - Đông Dư - 16:24, 13/07/2024
Những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng trong thực hiện công cuộc giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội ở tỉnh Tây Ninh. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp hơn 18.700 lượt hộ dân vượt qua ngưỡng nghèo, gần 19.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập và hơn 67.000 lao động có việc làm
Thủ tướng: Quyết tâm hoàn thành khoảng 1.200 km cao tốc cho ĐBSCL

Thủ tướng: Quyết tâm hoàn thành khoảng 1.200 km cao tốc cho ĐBSCL

Thời sự - PV - 15:13, 13/07/2024
Kiểm tra công trường tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quyết tâm trong nhiệm kỳ này hoàn thành khoảng 600 km cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và nhiệm kỳ sau tiếp tục hoàn thành khoảng 600 km, để ĐBSCL có khoảng 1.200 km cao tốc theo quy hoạch và cơ bản giải quyết vấn đề giao thông cho vùng.
Vụ sạt lở vùi lấp xe khách ở Hà Giang: Thêm nạn nhân tử vong, nguy cơ sạt lở vẫn hiện hữu

Vụ sạt lở vùi lấp xe khách ở Hà Giang: Thêm nạn nhân tử vong, nguy cơ sạt lở vẫn hiện hữu

Tin tức - Vũ Mừng - 15:06, 13/07/2024
Tới 15h ngày 13/7, đã ghi nhận 11 người tử vong trong vụ sạt lở thương tâm tại thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Tại hiện trường xuất hiện nhiều vết nứt mới, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở, gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ.
Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary

Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary

Thời sự - PV - 14:55, 13/07/2024
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, sáng 13/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary.
Vụ sạt lở vùi lấp xe khách ở Hà Giang: Nỗ lực tìm kiếm người bị nạn nhanh nhất có thể

Vụ sạt lở vùi lấp xe khách ở Hà Giang: Nỗ lực tìm kiếm người bị nạn nhanh nhất có thể

Thời sự - Vũ Mừng - Hoàng Tuyến - 11:12, 13/07/2024
Tại hiện trường vụ sạt lở vùi lấp xe khách thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Hà Giang cùng các lực lượng cứu hộ khác đang chạy đua từng giờ, từng phút để tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân.