Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Thành phố Điện Biên Phủ: Tập trung nguồn lực để giảm nghèo bền vững vùng đồng bào DTTS

Giang Thanh - 15:57, 29/11/2023

Mặc dù là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh Điện Biên, nhưng thành phố Điện Biên Phủ vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Đặc biệt là ở các xã vùng ngoài, chủ yếu là người DTTS với trình độ dân trí chưa đồng đều, đời sống kinh tế - xã hội còn khó khăn. Theo đó, thành phố đã và đang vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chiến lược của tỉnh để xác định hướng đi phù hợp, hiệu quả để trở thành đơn vị đi đâu trong công tác giảm nghèo của tỉnh.

Nhiều hộ dân tham gia sản xuất miến dong ở Nà Tấu giúp thoát nghèo bền vững.
Nhiều hộ dân tham gia sản xuất miến dong ở Nà Tấu giúp thoát nghèo bền vững. (Nguồn ảnh: BĐBP)

Ưu tiên cho công tác giảm nghèo bền vững

Điện Biên là một trong 5 tỉnh nghèo nhất cả nước, với tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2022 là 30,35%. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo DTTS chiếm tỷ lệ 99,09% trên tổng số hộ nghèo toàn tỉnh. Trong những năm qua, các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh luôn nỗ lực giảm nghèo, đạt được nhiều thành quả đáng kể. Trong đó, thành phố Điện Biên Phủ là đơn vị đi đầu của tỉnh.

Thành phố Điện Biên Phủ, với dân số gần 82 nghìn người, gồm 14 dân tộc, có 12 đơn vị hành chính gồm 7 phường, 5 xã. Mặc dù, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh Điện Biên, nhưng thành phố Điện Biên Phủ vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Đặc biệt, là ở các xã vùng ngoài, chủ yếu là người DTTS với trình độ dân trí chưa đồng đều, đời sống kinh tế - xã hội còn khó khăn.

Theo thống kê, đến hết quý III năm 2023, thành phố Điện Biên Phủ vẫn còn 107 hộ nghèo và 349 hộ cận nghèo, tập trung chủ yếu ở 4 xã vùng ngoài gồm Nà Tấu, Nà Nhạn, Mường Phăng, Pá Khoang. Ngoài ra, còn có rất nhiều hộ dù đã thoát nghèo nhưng chưa bền vững.

Xác định Chương trình giảm nghèo bền vững là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, trong thời gian qua, thành phố Điện Biên Phủ coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Thành phố đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chiến lược của tỉnh để xác định hướng đi phù hợp, hiệu quả.

Thành phố đã đẩy mạnh thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 theo những chiến lược cụ thể của tỉnh: Chiến lược giảm nghèo chuyển từ đầu tư giảm nghèo theo diện rộng sang đầu tư giảm nghèo theo chiều sâu; tập trung đầu tư vào con người, nâng cao năng lực phát triển của người dân; Chú trọng đào tạo kỹ năng nghề, tạo việc làm, sinh kế bền vững cho người dân, chuyển dịch lao động phù hợp với nhu cầu thị trường lao động.

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, hướng đến giải quyết vấn đề nghèo cho mọi người, ở mọi nơi, mọi lúc, mọi chiều thiếu hụt, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn nghèo.

Những năm qua, thành phố Điện Biên Phủ cũng đã nhận được nhiều hỗ trợ từ nguồn vốn trong tổng số nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2022 của toàn tỉnh là 624.078 triệu đồng, Thành phố đã giải ngân 381.804 triệu đồng; Tổng nguồn vốn năm 2023 thực hiện Chương trình của toàn tỉnh là 747.170 triệu đồng, trong đó giải ngân 259.586 triệu đồng.

Người dân làm nghề tre mây đan ở bản Nà Tấu 1, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ nhằm nâng cao thu nhập.
Người dân làm nghề tre mây đan ở bản Nà Tấu 1, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ nhằm nâng cao thu nhập.

Theo đó, Thành phố cũng tập trung thúc đẩy các mô hình sản xuất kinh doanh xoá đói, giảm nghèo cho hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt là ở 4 xã nằm xa trung tâm thành phố. Cụ thể là mô hình trồng trọt, chăn nuôi: trồng dâu tây, dưa Mèo tại Mường Phăng; sản xuất miến dong, trồng mắc ca, cà phê, mận, chăn dê, sản xuất mây che đan ở Nà Tấu… 

Các xã Pá Khoang, Mường Phăng, Nà Tấu… của thành phố đều có tiềm năng về phát triển du lịch, làm dịch vụ du lịch cũng là một hướng đi được Thành phố chú trọng khuyến khích, hỗ trợ để giúp bà con nơi đây, có thêm điều kiện tạo sinh kế thoát nghèo bền vững.

Hay như mới đây, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển vừa phối hợp với Hội LHPN tỉnh Điện Biên tổ chức hoạt động Giao lưu kết nối giới thiệu mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ tại thành phố Điện Biên. Đây là hoạt động Giao lưu giới thiệu mô hình sinh kế hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người, nằm trong khuôn khổ triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" do Hội LHPN Việt Nam chủ trì.

Đặc biệt, trong năm 2023, qua rà soát, trên địa bàn thành phố hiện có trên 100 hộ có nhu làm nhà mới. Từ đó, Thành phố đã triển khai làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, góp phần giúp bà con an cư, yên tâm lao động sản xuất thoát nghèo. Đây là nội dung nằm trong chương trình thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Từ việc đa dạng hoá sinh kế đã giúp cho hàng trăm hộ dân phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng. Đến cuối năm 2023, thành phố Điện Biên Phủ có khoảng 265 hộ dân, vượt qua ranh giới đói nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của Thành phố liên tục giảm xuống qua các năm. Nếu năm 2020, tỉ lệ nghèo là 3,8% với 764 hộ nghèo, thì đến năm 2021, tỉ lệ nghèo đa chiều là 3,52% với tổng số 739 hộ nghèo và cận nghèo, trong đó hộ nghèo là 375 hộ (chiếm 1,79%).

Năm 2022, tỉ lệ nghèo đa chiều đã giảm xuống còn 2,17% với tổng số 456 hộ nghèo và cận nghèo, trong đó hộ nghèo giảm xuống gần 2/3 chỉ còn 107 hộ (chiếm 0,51%), vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, và là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất trong toàn tỉnh Điện Biên. 

Với nhiều giải pháp và nguồn lực đầu tư, hỗ trợ từ các chương trình MTQG đời sống, diện mạo xã Nà Tấu đang có nhiều thay đổi
Với nhiều giải pháp và nguồn lực đầu tư, hỗ trợ từ các chương trình MTQG đời sống, diện mạo xã Nà Tấu đang có nhiều thay đổi

Thực hiện hiệu quả nguồn lực Chương trình MTQG 1719

Ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ cho biết: Thành phố Điện Biên Phủ là nơi có 14 thành phần dân tộc anh em cùng sinh sống, hiện nay còn 4 xã vùng ngoài là Nà Tấu, Nà Nhạn, Mường Phăng, Pá Khoang là những xã có vị trí cách trung tâm thành phố trên 20km, chủ yếu là đồng bào các DTTS sinh sống, trình độ dân trí thấp, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.

Do đó, thành phố Điện Biên Phủ đang tích cực phát huy hiệu quả nguồn lực của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719) để thúc đẩy công tác xoá đói giảm nghèo, nâng cao cuộc sống của đồng bào DTTS. 

Với tổng số kế hoạch vốn để thực hiện Chương trình năm 2022 và 2023 là 63 tỷ 603 triệu đồng, bao gồm cả vốn đối ứng ngân sách thành phố gần 1 tỷ đồng. Tính đến 30/9/2023, thành phố đã giải ngân được 32 tỷ 452 triệu đồng, đạt 51,02% kế hoạch vốn giao. 

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo, nhất là chú trọng nguồn lực đầu tư của Chương trình MTQG 1719, phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ, nguồn vốn ưu đãi, áp dụng các mô hình kinh tế phù hợp cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp từ thành phố đến các cơ sở trong việc triển khai thực hiện... đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào các DTTS trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ có nhiều chuyển biến tích cực.

Những năm gần đây, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Nhiều cá nhân, hộ gia đình đã trở thành những điển hình tiêu biểu, bởi sự nỗ lực vươn lên thoát nghèo thành công bằng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. 

Năm 2023, dự kiến thu nhập bình quân đầu người 35 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS toàn Thành phố giảm còn 0,6%; tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông đạt 100%;Tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hoá đạt 100%; Tỷ lệ trường, lớp học được xây dựng kiên cố đạt 98,11%; Tỷ lệ trạm y tế được xây dựng kiên cố đạt 100%; Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp đạt 100%; Tỷ lệ đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%; Tỷ lệ đồng bào DTTS tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%; Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên đọc thông viết thạo tiếng phổ thông đạt 99%...

Thành quả của công tác xoá đói, giảm nghèo này, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố nói riêng, tỉnh Điện Biên nói chung. Đặc biệt, đây cũng là thành tích của Thành phố hướng tới chào mừng Kỷ niệm 70 Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc TP. Điện Biên Phủ - nơi trái tim của tỉnh Điện Biên.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Độc đáo Ngày hội lúa rươi hữu cơ

Độc đáo Ngày hội lúa rươi hữu cơ

Là năm thứ 3 liên tiếp, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) tổ chức Ngày hội Nông nghiệp độc đáo này. Ngày hội được tổ chức tại vùng sản xuất lúa rươi hữu cơ thôn An Định, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ sáng ngày 12/6, với chủ đề "Ngày hội lúa rươi hữu cơ năm 2024".
Tin nổi bật trang chủ
Đánh thức tiềm năng du lịch đêm ở vùng DTTS và miền núi: Cần một cách làm chuyên nghiệp (Bài cuối)

Đánh thức tiềm năng du lịch đêm ở vùng DTTS và miền núi: Cần một cách làm chuyên nghiệp (Bài cuối)

Du lịch đêm được kì vọng đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, khai thác tiềm năng hoạt động du lịch, dịch vụ, quảng bá văn hóa và nền ẩm thực đặc trưng, thu hút du khách đến với vùng DTTS và miền núi. Song để làm được điều này, ngoài việc tạo ra được sản phẩm đặc sắc, cũng cần hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy việc khai thác tiềm năng du lịch đêm.
Đánh thức tiềm năng du lịch đêm ở vùng DTTS và miền núi: Tránh tình trạng “coppy” các mô hình (Bài 2)

Đánh thức tiềm năng du lịch đêm ở vùng DTTS và miền núi: Tránh tình trạng “coppy” các mô hình (Bài 2)

Sắc màu 54 - Thúy Hồng - 7 giờ trước
Mặc dù thời gian qua, mô hình “kinh tế đêm” được các địa phương quan tâm phát triển và đã có bước khởi sắc, song kinh tế du lịch đêm vẫn phát triển chưa xứng tiềm năng. Sản phẩm du lịch đêm còn tương đối đơn điệu, mờ nhạt, na ná nhau. Công tác quy hoạch không gian riêng cho du lịch chưa thực sự được đầu tư bài bản, nên vẫn chưa phát huy hết tiềm năng thế mạnh của các địa phương.
Những Người có uy tín làm giàu không chỉ cho mình

Những Người có uy tín làm giàu không chỉ cho mình

Người có uy tín - Văn Hoa - 7 giờ trước
Trong vùng đồng bào DTTS, Người có uy tín có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, họ là những tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế tại địa phương. Nhờ đó đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho bản thân, gia đình, là điểm tựa giúp đồng bào DTTS giảm nghèo bền vững.
Độc đáo Ngày hội lúa rươi hữu cơ

Độc đáo Ngày hội lúa rươi hữu cơ

Kinh tế - Minh Nhật - 7 giờ trước
Là năm thứ 3 liên tiếp, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) tổ chức Ngày hội Nông nghiệp độc đáo này. Ngày hội được tổ chức tại vùng sản xuất lúa rươi hữu cơ thôn An Định, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ sáng ngày 12/6, với chủ đề "Ngày hội lúa rươi hữu cơ năm 2024".
Mùa dâu da rừng

Mùa dâu da rừng

Du lịch - Thùy Giang - 8 giờ trước
Khi những cơn mưa nắng bất chợt dường như làm cho những trái dâu da rừng chín nhanh hơn. Mới ngày nào, những chùm quả còn xanh non mà chỉ vài ngày mưa không đi rừng, đã thấy chuyển sang trắng hồng như má sơn nữ son trẻ...
2 người tử vong do viêm màng não mô cầu, Bắc Kạn lên phương án đối phó

2 người tử vong do viêm màng não mô cầu, Bắc Kạn lên phương án đối phó

Sức khỏe - Minh Nhật - 8 giờ trước
Sở Y tế Bắc Kạn đã tiến hành họp khẩn bàn giải pháp chống bệnh viêm màng não mô cầu.
Tin trong ngày - 12/6/2024

Tin trong ngày - 12/6/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 12/6, có những thông tin đáng chú ý sau: Chung tay hành động vì cam kết của chúng ta: Chấm dứt lao động trẻ em . Bảo tồn nghề thủ công truyền thống đồng bào Khmer ở Trà Vinh. Nữ hộ sinh 18 năm tận tâm gắn bó với công tác y tế vùng cao. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Bình Phước mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy

Bình Phước mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy

Tin tức - Minh Thu - 8 giờ trước
Ngày 13/6, Cục Hải quan, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng phối hợp UBND huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2024.
Việt Nam là 1 trong 10 điểm đến hàng đầu tại Đông Á

Việt Nam là 1 trong 10 điểm đến hàng đầu tại Đông Á

Tin tức - T.H - 8 giờ trước
Việt Nam vừa được tạp chí du lịch The Travel (Canada) đề xuất là một trong 10 điểm đến hàng đầu nhất định phải ghé thăm ở khu vực Đông Á.
Gia Lai: Công nhận 35 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2024

Gia Lai: Công nhận 35 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2024

Tin tức - Ngọc Thu - 8 giờ trước
UBND tỉnh Gia Lai vừa công nhận 35 sản phẩm/bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2024 thuộc nhóm sản phẩm chế biến nông - lâm - thủy sản, thực phẩm và nhóm sản phẩm khác.
7 kiến trúc độc đáo ở Đà Lạt

7 kiến trúc độc đáo ở Đà Lạt

Du lịch - Hà Hữu Nết - 8 giờ trước
Đà Lạt đang lưu giữ, bảo tồn hơn 2.000 ngôi biệt thự cổ - như một Bảo tàng Kiến trúc Quốc gia. Mỗi biệt thự, một kiểu dáng, không bao giờ tìm thấy hai biệt thự giống hệt nhau. Chúng, như những bông hoa cách điệu, ẩn hiện trong rừng thông xanh. Ngắm nhìn kiến trúc Đà Lạt mọi thời khắc đều đẹp và hấp dẫn.
Cỏ may - Vị thuốc hay đến từ thiên nhiên

Cỏ may - Vị thuốc hay đến từ thiên nhiên

Vườn thuốc quanh ta - Như Ý - 8 giờ trước
Cỏ may còn có tên gọi khác là cây bông cỏ, châm thảo, thảo tử hoa, thúy hồ điệp, Nhả khoác (Tày), Hất dạ (K’ho)… có vị đắng và tính mát. Cỏ may không chỉ là loại thực vật mọc hoang mà còn là dược liệu thường được sử dụng để điều trị bệnh trong Đông y. Đặc biệt, vị thuốc có khả năng giải nhiệt, lợi tiểu rất hiệu quả. Sau đây là một số tác dụng chữa bệnh bất ngờ từ cây cỏ may mời bà con tham khảo.