Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Thanh Hóa: Đến năm 2030 sẽ không còn huyện nghèo

Quỳnh Trâm - 15:05, 21/11/2022

Thanh Hóa là 1 trong 8 tỉnh được Chính phủ chọn để thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP về Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020 và Chương trình giảm nghèo Bền vững giai đoạn 2012 - 2015. Những năm qua, công tác giảm nghèo luôn được Đảng bộ, chính quyền các cấp ở tỉnh Thanh Hóa đặc biệt quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Với phương châm "Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau". công tác giảm nghèo tại địa phương đã có nhiều chuyển biến rõ rệt.

Các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, chính sách dân tộc ở Quan Hóa được thực hiện kịp thời
Các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, chính sách dân tộc ở Quan Hóa được thực hiện kịp thời

Những minh chứng rõ nét

Ngày 4/11/2013, Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Nghị quyết 09 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện đến năm 2020". Nghị quyết đã tạo sự đồng thuận, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức và Nhân dân trong việc thực hiện công tác giảm nghèo.

Quan Hóa là huyện nghèo 30a của tỉnh Thanh Hóa. Xác định mục tiêu của Nghị quyết 09, huyện đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng trên địa bàn căn cứ tình hình thực tế, ban hành Nghị quyết chuyên đề về giảm nghèo. Đồng thời, ban hành một số chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, như: Đề án về chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới; Đề án phát triển chăn nuôi; phát triển vùng nguyên liệu; thâm canh rừng luồng; phát triển du lịch sinh thái…

Bà Phạm Thị Tuyết - Chủ tịch UBND xã Phú Xuân cho biết: Thực hiện các chương trình kế hoạch thực hiện Nghị quyết 09, xã đã xác định, một trong những nội dung về xây dựng nông thôn mới là tập trung giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. 

"Trên địa bàn xã, chúng tôi cũng đang tập trung xây dựng các mô hình là chăn nuôi lợn, chăn nuôi dê, vỗ béo trâu bò và mô hình trồng lúa tẻ nương ở các bản. Đó là các mô hình hiện nay đang được duy trì rất tốt ở các bản trên địa bàn xã", bà Phạm Thị Tuyết, Chủ tịch xã chia sẻ

Thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình giảm nghèo đã góp phần đưa huyện Như Xuân thoát khỏi huyện nghèo
Thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình giảm nghèo đã góp phần đưa huyện Như Xuân thoát khỏi huyện nghèo

Từ chủ trương và những giải pháp, cũng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, trong thời gian qua, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của huyện Quan Hóa giảm từ 35,46% đầu năm 2016 xuống còn 4,84% năm 2021; bình quân giảm 5,1%/năm. Đời sống Nhân dân dần được cải thiện; thu nhập bình quân đầu người từ gần 15 triệu đồng năm 2015, tăng lên gần 24 triệu đồng năm 2021. Các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, chính sách dân tộc được thực hiện kịp thời, đầy đủ, có hiệu quả, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Như Xuân là huyện đi đầu của tỉnh trong thực hiện Nghị quyết 09 về giảm nghèo nhanh và bền vững. Để công tác giảm nghèo lan tỏa, đi vào chiều sâu và giảm nghèo bền vững,  Ban Xóa đói, giảm nghèo các cấp đã phân công thành viên phụ trách ở từng thôn, làng, trực tiếp điều hành, chỉ đạo sản xuất, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của từng hộ, để vận động Nhân dân trồng rừng theo các dự án, nhận khoán trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng; đồng thời tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật lâm nghiệp cho dân. Bên cạnh đó, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, cán bộ, đảng viên đã đi trước, làm trước trong việc chuyển đổi cơ cấu giống, mùa vụ; áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, coi đây là những khâu đột phá để phát triển kinh tế.

Trong 5 năm (từ 2016 - 2020), huyện Như Xuân đã được đầu tư hàng chục tỷ đồng để triển khai các chính sách dân tộc thông qua Chương trình 135 và các chương trình, dự án khác. Huyện đã đầu tư xây dựng đường giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa thôn, trường học, trạm y tế…; hỗ trợ người dân xây dựng hàng chục mô hình chăn nuôi, trồng trọt, nhiều mô hình được nhân ra diện rộng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống, xóa đói, giảm nghèo bền vững. 

Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, năm 2021 chỉ còn dưới 2% (giảm 35,33% so với năm 2015), bình quân hằng năm giảm 7,07%. Tính đến thời điểm này, Như Xuân là địa phương duy nhất của khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa thoát khỏi danh sách huyện nghèo theo Chương trình 30a của Chính phủ.

Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2030 sẽ không còn huyện nghèo và xã đặc biệt khó khăn
Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2030 sẽ không còn huyện nghèo và xã đặc biệt khó khăn

Đến năm 2030 không còn hộ nghèo

Theo thông tin từ Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa, những năm qua, kinh tế vùng đồng bào DTTS và miền núi có bước phát triển đáng kể, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 8,8% (năm 2020 đạt 8,5%); quy mô kinh tế của các huyện miền núi năm 2020 (theo giá hiện hành) đạt 36.896 tỷ đồng, chiếm 15,6% GRDP toàn tỉnh.

Đến năm 2021, tỷ lệ xã có đường giao thông đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông hóa đạt 100%; tỷ lệ thôn, bản có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa đạt 92%; tỷ lệ hộ dân được dùng điện lưới đạt 99,8%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 91%; tỷ lệ trạm y tế xã được xây dựng kiên cố đạt 81,1%; tỷ lệ phòng học kiên cố trên địa bàn các huyện miền núi đạt 80,4%; tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường đạt 99,47%; tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 88,6%; tỷ lệ trạm y tế xã có bác sĩ đạt 90,3%, tỷ lệ thôn, bản có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn đạt 55%... tốc độ giảm nghèo ở các huyện miền núi luôn cao hơn 1,7 lần bình quân chung toàn tỉnh, trong đó 6 huyện nghèo cao gấp 2,1 lần bình quân chung toàn tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 3,66%/năm (theo tiêu chí nghèo đa chiều).

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác giảm nghèo trên toàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đến hết năm 2021, các mục tiêu giảm nghèo của Thanh Hóa về cơ bản đã hoàn thành, tỷ lệ giảm nghèo chung cả tỉnh, tỷ lệ giảm nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, tỷ lệ giảm nghèo ở các hộ là đồng bào DTTS đều đạt mục tiêu đề ra.

Giai đoạn 2021 - 2025, Thanh Hóa sẽ thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, với mục tiêu phấn đấu giảm nghèo bền vững, bao trùm, hạn chế tái nghèo. Đồng thời từng bước cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người nghèo, đặc biệt là ở địa bàn huyện nghèo, xã nghèo, khu vực nông thôn, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản. Đặc biệt, khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn đều được hưởng các chính sách, chế độ và dự án ưu tiên với nhiều giải pháp sát thực, mang lại hiệu quả cao, giúp người dân chủ động vươn lên thoát nghèo. Hiện, Thanh Hóa đặt mục tiêu sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,5%/năm trở lên, phấn đấu đến năm 2030 sẽ không còn huyện nghèo và xã đặc biệt khó khăn. 

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Hậu Giang: Gắn phát triển du lịch cộng đồng với chuyển đổi số

Hậu Giang: Gắn phát triển du lịch cộng đồng với chuyển đổi số

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo sinh kế cho người nông dân, tỉnh Hậu Giang đang dần hình thành hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng, đặc trưng và kiến tạo vành đai xanh ven đô trên hành trình xây dựng nông thôn mới, phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS. Đặc biệt, với sự phát triển của chuyển đổi số đang gắn kết các nhà vườn làm du lịch phát triển du lịch cộng đồng hiệu quả hơn.
Tin nổi bật trang chủ
Dân tộc Pà Thẻn

Dân tộc Pà Thẻn

Media - Hồng Phúc - Việt Hùng - 4 phút trước
Pà Thẻn thuộc nhóm DTTS rất ít người cư trú chủ yếu tại các huyện Bắc Quang, Quang Bình, tỉnh Hà Giang; và các huyện Chiêm Hóa, Yên Sơn, Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Theo số liệu Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019, dân số người Pà Thẻn là 8.248 người.
Rau càng cua với sức khỏe con người

Rau càng cua với sức khỏe con người

Media - Hoàng Quý - 23 phút trước
Rau càng cua là loại rau chứa nhiều dinh dưỡng với 92% nước cùng 8% là các vitamin, khoáng chất như beta caroten, sắt, kali, magiê, vitamin C,… Không chỉ là một loại rau có nhiều giá trị về dinh dưỡng, rau càng cua còn đóng vai trò như một vị thuốc dùng để điều trị nhiều bệnh và bảo vệ sức khỏe con người như chống viêm, giảm lượng cholesterol, chống oxy hóa,... Sau đây là một số công dụng của rau càng cua với sức khỏe con người mời các bạn tham khảo.
Thông cáo báo chí số 11, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 11, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Tin tức - PV - 24 phút trước
Thứ sáu, ngày 2/6/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 11 của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội với các phiên họp toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Tin trong ngày - 2/6/2023

Tin trong ngày - 2/6/2023

Media - BDT - 20:00, 02/06/2023
Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, chúc mừng các chức sắc, tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; 12 di sản được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Độc đáo ẩm thực của người Gia Rai

Độc đáo ẩm thực của người Gia Rai

Media - Ngọc Thu - 19:41, 02/06/2023
Từ nguyên liệu sẵn có cùng cách chế biến đơn giản, các món ăn lá mì, cơm lam, gà nướng… không chỉ là món ăn dân dã trong bữa cơm hằng ngày của người Gia Rai mà còn là văn hóa ẩm thực đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên nắng gió.
Dân tộc Pà Thẻn

Dân tộc Pà Thẻn

Pà Thẻn thuộc nhóm DTTS rất ít người cư trú chủ yếu tại các huyện Bắc Quang, Quang Bình, tỉnh Hà Giang; và các huyện Chiêm Hóa, Yên Sơn, Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Theo số liệu Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019, dân số người Pà Thẻn là 8.248 người.
Đắk Lắk: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với chiêu trò mới

Đắk Lắk: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với chiêu trò mới

Pháp luật - Hoàng Thùy - 17:20, 02/06/2023
Ngày 2/6, Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ, bắt giữ một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với chiêu trò rất mới, rất tinh vi, lần đầu tiên xuất hiện tại tỉnh Đắk Lắk.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Một ngày liên tiếp triệt phá 2 vụ tàng trữ ma túy

Bà Rịa - Vũng Tàu: Một ngày liên tiếp triệt phá 2 vụ tàng trữ ma túy

Pháp luật - Lê Vũ - Quang Anh - 16:20, 02/06/2023
Ngày 2/6, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (Bộ đội Biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết: Chỉ trong 1 ngày (1/6) đơn vị đã liên tiếp triệt phá 2 vụ, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 18 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng 7,6 gram và 3 điện thoại di động.
Đắk Lắk: Mở lớp truyền dạy kỹ năng đánh chiêng Arap của người Gia Rai

Đắk Lắk: Mở lớp truyền dạy kỹ năng đánh chiêng Arap của người Gia Rai

Tìm trong di sản - Lê Hường - 16:15, 02/06/2023
Ngày 2/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Khai mạc lớp truyền dạy kỹ năng đánh chiêng Arap và dân vũ của dân tộc Gia Rai cho 25 học viên tại xã Ea Sol, huyện Ea H’leo. Đây là chương trình thuộc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”, do Trung tâm Hợp tác Quốc tế tỉnh Jeollabuk (JBCIA, Hàn Quốc) tài trợ.
Bộ sưu tập

Bộ sưu tập "Sen trong đời sống văn hóa Việt" xác lập kỷ lục châu Á

Sắc màu 54 - Hồng Phúc - 15:08, 02/06/2023
Nhà sưu tập Nguyễn Thị Thanh Tâm - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Di sản áo dài Việt Nam vừa được ghi nhận kỷ lục người phụ nữ sở hữu bộ sưu tập chủ đề “Sen trong đời sống văn hóa Việt”.
Dạy nhạc ngũ âm cho những người khiếm thị

Dạy nhạc ngũ âm cho những người khiếm thị

Sắc màu 54 - Phương Nghi - 14:39, 02/06/2023
Từ xưa tới nay, những nhạc công chơi nhạc ngũ âm thường là những nghệ nhân điệu nghệ, đa tài. Thế nhưng tại TP. Sóc Trăng có những đội nhạc công chơi nhạc ngũ âm đều là những người khiếm thị. Họ đã góp phần bảo tồn và phát triển loại hình âm nhạc truyền thống đặc sắc của người Khmer.