Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Thái Nguyên: "Cú hích” giảm nghèo bền vững từ Chương trình 1719

Trang Diệp - 15:50, 11/09/2023

Với việc triển khai hiệu quả Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 (Chương trình MTQG 1719), vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có những đột phá ấn tượng trong phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH). Sự phát triển của vùng “lõi nghèo” đã góp phần quan trọng để Thái Nguyên tiến tới hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT – XH được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đoàn công tác của Ban dân tộc tỉnh Thái Nguyên do Trưởng Ban Dân tộc Phan Đức Cường làm trưởng đoàn làm việc tại huyện Võ Nhai để khảo sát kết quả thực hiện chính sách dân tộc, Chương trình 1719 ngày 30/5/2023.
Đoàn công tác của Ban dân tộc tỉnh Thái Nguyên do Trưởng Ban Dân tộc Phan Đức Cường làm trưởng đoàn làm việc tại huyện Võ Nhai để khảo sát kết quả thực hiện chính sách dân tộc, Chương trình 1719 ngày 30/5/2023.

Dấu ấn về giảm nghèo

Tỉnh Thái Nguyên là địa phương có nhiều đồng bào DTTS sinh sống, phần đông cư trú tại miền núi, vùng sâu vùng xa nên đời sống KT – XH gặp nhiều khó khăn. Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương về phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, những năm qua, tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn, góp phần từng bước ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Tiếp nối những thành tựu đã đạt được trong giai đoạn trước, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định: “Ðặc biệt quan tâm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo giữa các vùng dân cư trên địa bàn...”. 

Cùng với quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đồng bào vùng DTTS và miền núi của tỉnh đã chủ động, tích cực tham gia học tập, lao động sản xuất, nỗ lực vượt khó vươn lên. Nhờ đó, vùng “lõi” nghèo của tỉnh tiếp tục có những bước phát triển mới, đời sống của đồng bào vùng DTTS và miền núi của tỉnh tiếp tục được nâng lên, góp phần quan trọng thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT – XH của cả nhiệm kỳ.

Theo Báo cáo số 504 /BC-CTK ngày 6/5/2023 của Cục Thống kê tỉnh về một số kết quả nửa nhiệm kỳ đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhìn chung kinh tế của tỉnh trên đà phục hồi mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì cao hơn so với bình quân chung cả nước. Trong đó, giai đoạn 2021 – 2022, tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7,55%/năm; trong 6 tháng đầu năm 2023 GRDP ước tăng 5,17%...

Đặc biệt, với kết quả giảm nghèo, nhất là giảm nghèo ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là sự tiếp nối về thành tựu giảm nghèo ấn tượng của Thái Nguyên từ giai đoạn trước. Trước đó, giai đoạn 2016 - 2020, nhờ thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc, tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) trong vùng DTTS và miền núi của giảm từ 19,22% năm 2016 xuống còn 3,95% vào cuối năm 2020.

Đoàn công tác của Ban dân tộc tỉnh Thái Nguyên khảo sát tiến độ triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại huyện vùng cao Võ Nhai.
Đoàn công tác của Ban dân tộc tỉnh Thái Nguyên khảo sát tiến độ triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại huyện vùng cao Võ Nhai.

Đặc biệt, nguồn lực từ các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách đã góp phần ổn định đời sống, từng bước nâng cao thu nhập của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 của tỉnh là 4,587 triệu đồng/tháng, tính chung cả năm đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng 20,3% so với năm 2021 và tăng 20,5% so với năm 2020.

Theo ông Trần Quang, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên, với mức thu nhập và với mặt bằng giá cả hàng hóa, dịch vụ như hiện nay, bên cạnh các khoản chi phục vụ đời sống hàng ngày, nhiều hộ gia đình còn có tích luỹ, đầu tư mở rộng sản xuất, xây dựng nhà ở, mua sắm đồ dùng lâu bền, sử dụng điện, nước hợp vệ sinh và chi các khoản khác. Đặc biệt, kết quả giảm nghèo của tỉnh trong năm 2021, 2022 đều vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025) là 4,35%, giảm 1,75% so với năm 2021; trong khi mục tiêu Đảng bộ tỉnh đề ra trong giai đoạn 2021 – 2025 là giảm từ 1%/năm trở lên.

“Cú hích” từ Chương trình 1719

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đưa thu nhập bình quân của người DTTS tăng trên 2 lần so với năm 2020, đồng thời giảm tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn nghèo đa chiều) DTTS bình quân từ 2% /năm trên tổng số hộ DTTS toàn tỉnh. Tỉnh cũng đặt mục tiêu giảm 50% số xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; giảm 50% số thôn, xóm ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn;… Để hoàn thành mục tiêu này, một định hướng quan trọng của tỉnh là quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án thuộc Chương trình MTQG 1719.

Chương trình 1719 được triển khai hiệu quả đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn, miền núi của tỉnh. (Trong ảnh: Một góc xã La Bằng, huyện Đại Từ)
Chương trình 1719 được triển khai hiệu quả đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn, miền núi của tỉnh. (Trong ảnh: Một góc xã La Bằng, huyện Đại Từ)

Sau gần 03 năm triển khai, nguồn lực từ Chương trình MTQG 1719 đã góp phần làm thay đổi diện mạo các địa bàn khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đơn cử tại Võ Nhai - huyện khó khăn nhất của tỉnh Thái Nguyên, hiện 100% xã, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm xã; 15/15 xã, thị trấn có đường nhựa, bê tông đến trung tâm xã được cứng hóa; 151/153 xóm có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa (đạt 98,7%); trên 98% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia… Hay tại Đồng Hỷ - huyện có trên 50% dân số là đồng bào các DTTS, từ các chính sách của Trung ương và của tỉnh, hiện hệ thống hạ tầng cơ sở ở các bản, làng của huyện ngày càng khang trang, đáp ứng nhu cầu đời sống và phát triển kinh tế của người dân.

Theo ông Phan Đức Cường, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên, thời gian qua, các chương trình, chính sách dân tộc đã phát huy được hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch đúng mục đích, đối tượng. Đối với Chương trình MTQG 1719, từ khi triển khia đến nay, hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc đã kịp thời phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho UBND các cấp phân bổ nguồn kinh phí được giao, ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc đảm bảo hoàn thành kế hoạch.

Cùng với nguồn vốn của Chương trình MTQG 1719 từ ngân sách Trung ương, tỉnh Thái Nguyên đã ưu tiên bố trí ngân sách và huy động lồng ghép các nguồn lực để thực hiện chương trình; trong đó đặc biệt ưu tiên nguồn vốn cho hạ tầng phục vụ sản xuất, tăng các tiêu chí nông thôn mới, tránh dàn trải, lãng phí trong sử dụng vốn... Trong quá trình triển khai, tỉnh chú trọng ưu tiên các địa bàn “lõi nghèo”, vùng đặc biệt khó khăn nhất để tập trung đầu tư, tạo nền tảng để thúc đẩy giảm nghèo bền vững cho địa bàn này.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Quảng Nam: Nhận thức pháp luật của người dân vùng DTTS, miền núi không ngừng được nâng cao

Quảng Nam: Nhận thức pháp luật của người dân vùng DTTS, miền núi không ngừng được nâng cao

Thời gian qua, Quảng Nam tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người dân vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, góp phần làm thay đổi nhận thức của đồng bào vùng DTTS trên địa bàn. Đáng chú ý, việc thực hiện hiệu quả nội dung số 2 thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 10 của Chương trình MTQG 1719) giai đoạn 2021 - 2025 đã góp phần rất lớn trong việc đưa các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt và giữ chuẩn tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới.
Tin nổi bật trang chủ
Trà Vinh: Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS

Trà Vinh: Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS

Người có uy tín với cộng đồng - Nguyệt Anh - 1 giờ trước
Vừa qua, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND các huyện, thành phố tổ chức 10 Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS năm 2023. Tham dự có 1.600 đại biểu là cán bộ lãnh đạo tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở xã, ấp; Trưởng ban nhân dân ấp, khóm, Người có uy tín vùng đồng bào DTTS; doanh nghiệp, HTX, cán bộ làm công tác vận động trong vùng đồng bào DTTS.
Cụ thể hoá mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững tại Yên Bái

Cụ thể hoá mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững tại Yên Bái

Hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 12,92%, ước năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,76%. Để đạt được kết quả trên, tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp trong công tác giảm nghèo; trong đó có việc thực hiện hiệu quả Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025. Qua đó, tạo động lực cho người người dân ở Yên Bái thoát nghèo nhanh và bền vững.
Ngày hội Văn hóa, Thể thao dân tộc Sán Dìu huyện Tiên Yên năm 2023

Ngày hội Văn hóa, Thể thao dân tộc Sán Dìu huyện Tiên Yên năm 2023

Tại xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đã diễn ra Lễ hội Đền Đức ông Hoàng Cần - Ngày hội Văn hóa, Thể thao dân tộc Sán Dìu huyện Tiên Yên năm 2023. Chương trình thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, hưởng ứng.
Lạng Sơn: Phê duyệt Dự án Khu dân cư mới Bắc Hữu Lũng hơn 200 tỷ

Lạng Sơn: Phê duyệt Dự án Khu dân cư mới Bắc Hữu Lũng hơn 200 tỷ

Tin tức - Thiên An - 1 giờ trước
UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư mới Bắc Hữu Lũng thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Tổng vốn dự án là 214,98 tỷ đồng.
Tính giáo dục và nhân văn trong lễ cấp sắc của dân tộc Nùng

Tính giáo dục và nhân văn trong lễ cấp sắc của dân tộc Nùng

Dân tộc Nùng thuộc nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó giai đoạn 2021-2025, theo danh sách phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại QĐ số 1227/QĐ0TTg, được thụ hưởng nhiều nội dung tại Tiểu dự án 1, Dự án 9, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025. Thông qua việc thực hiện các nội dung được đầu tư, đã tạo cơ hội để đồng bào Nùng giữ gìn và phát huy nhiều nét đẹp, bản sắc văn hóa trong đời sống hằng ngày.
Tin trong ngày - 29/11/2023

Tin trong ngày - 29/11/2023

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 29/11, có những thông tin đáng chú ý sau: Bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào DTTS. Trao cơ hội để cộng đồng DTTS "tiến về phía trước". Người tiên phong hiến đất làm đường ở Đồng Xê. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho lãnh đạo thôn, Người có uy tín vùng đồng bào DTTS

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho lãnh đạo thôn, Người có uy tín vùng đồng bào DTTS

Người có uy tín với cộng đồng - Nguyệt Anh - 2 giờ trước
Vừa qua, UBND huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc, tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4 là bí thư chi bộ, trưởng thôn, Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện năm 2023. Tham dự có 270 học viên của 12 xã thuộc diện được thụ hưởng Chương trình MTQG 1719.
Thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái): Bồi dưỡng kiến thức các chương trình MTQG cho Người có uy tín

Thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái): Bồi dưỡng kiến thức các chương trình MTQG cho Người có uy tín

Người có uy tín với cộng đồng - Nguyệt Anh - 2 giờ trước
Sáng 27/11, UBND thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 89 Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn năm 2023.
Người có uy tín Chau Che - “Kiến trúc sư” của nhiều công trình thiện nguyện

Người có uy tín Chau Che - “Kiến trúc sư” của nhiều công trình thiện nguyện

Người có uy tín với cộng đồng - Chiến Khu - 2 giờ trước
Ông Chau Che ở khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang là Người có uy tín được đồng bào Khmer suy tôn là “Kiến trúc sư” của nhiều công trình thiện nguyện. Ông còn là thành viên tích cực tham gia cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Ninh Thuận: Nâng cao vị thế, bình đẳng giới cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Ninh Thuận: Nâng cao vị thế, bình đẳng giới cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Chính sách về bình đẳng giới, bảo vệ quyền và nâng cao vị thế cho phụ nữ DTTS đóng vai trò quan trọng trong chủ trương của Đảng và Nhà nước. Trong đó Chương trình MTQG 1719 đã có riêng một dự án thành phần về công tác này. Việc quan tâm và hỗ trợ tích cực cho bình đẳng giới sẽ nâng cao vị thế của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ DTTS.
Người có uy tín nỗ lực xây dựng quê hương

Người có uy tín nỗ lực xây dựng quê hương

Người có uy tín với cộng đồng - Minh Thu - 2 giờ trước
Không chỉ là hạt nhân đoàn kết, những năm qua Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Sơn La còn có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển vùng đồng bào DTTS của tỉnh, được các cấp chính quyền và Nhân dân ghi nhận, trân trọng.