Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Thái Nguyên: Phát huy vai trò của Mặt trận trong thực hiện Chương trình MTQG 1719

Cam Phúc - 14:22, 07/09/2023

Triển khai Chương trình MTQG 1719, cùng với nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, tỉnh Thái Nguyên đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong tuyên truyền, vận động và giám sát, phản biện xã hội. Nhờ đó, các chương trình, dự án được triển khai bảo đảm đúng tiến độ, địa bàn và đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Chương trình MTQG 1719.

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ huyện Võ Nhai giám sát việc triển khai Chương trình 1719 tại xã Sảng Mộc ngày 17/8/2023.
Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ huyện Võ Nhai giám sát việc triển khai Chương trình 1719 tại xã Sảng Mộc ngày 17/8/2023.

Tăng cường tuyên truyền để người dân đồng thuận

Võ Nhai là huyện miền núi khó khăn nhất của tỉnh Thái Nguyên. Giai đoạn 2021 – 2023, toàn huyện có 9 xã khu vực III theo Quyết định số 861/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ và 59 thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Giai đoạn 2021 – 2025, Võ Nhai là một trong những địa phương trọng điểm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Địa bàn triển khai rộng, đối tượng thụ hưởng nhiều, nguồn vốn thực hiện lớn nên trong quá trình thực hiện Chương trình 1719, công tác giám sát được các cấp ngành, địa phương của huyện Võ Nhai đặc biệt chú trọng. Trong đó, để tuyên truyền, vận động người dân hiểu và chủ động tham gia thực hiện, huyện đã tích cực phát huy vai trò của Mặt trận các cấp, từ đó nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Chương trình MTQG 1719. 

Theo ông Hoàng Văn Chấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Võ Nhai, thời gian qua, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã tập trung đổi mới phương thức, nội dung vận động, tuyên truyền để Nhân dân hiểu và hưởng ứng thực hiện hiệu quả Chương trình 1719. Trong đó, MTTQ các cấp đã thực hiện tuyên truyền miệng trong đồng bào DTTS thông qua các buổi sinh hoạt xóm, bản, giúp đồng bào nhận thức rõ ý nghĩa của Chương trình; sử dụng Facebook, Zalo, trang thông tin điện tử của MTTQ và địa phương để tuyên truyền sâu rộng đến bà con; phát huy hệ thống loa truyền thanh tại các xóm, bản để kịp thời đưa nội dung thông tin về triển khai Chương trình đến đồng bào; nêu cao vai trò của Người có uy tín, trưởng bản trong tuyên truyền, vận động bà con đồng thuận thực hiện Chương trình… Thông qua công tác vận động, tuyên truyền, các chương trình, dự án được triển khai thực hiện hiệu quả.

Đơn cử, trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, MTTQ các cấp huyện Võ Nhai đã đẩy mạnh tuyên truyền, giúp Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện các dự án, công trình; từ đó, đồng bào tích cực hưởng ứng, đồng thuận cao trong việc hiến đất, đóng góp ngày công. Như ở xã Phú Thượng, năm 2022, từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719, xã được đầu tư tuyến đường đi qua 3 xóm: Suối Cạn, Nà Kháo, Cao Lầm. Khi khi có chủ trương triển khai dự án làm đường, MTTQ cùng các đoàn thể của xã đã tăng cường tuyên truyền, vận động bà con hiến đất làm đường. Kết quả đã có 12 hộ của xóm hiến đất với tổng diện tích trên 3.000m2, góp phần quan trọng để đơn vị thi công hoàn thành tuyến đường, đưa vào sử dụng đầu tháng 8/2023.

Tuyến đường liên xóm ở xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai hoàn thành thi công giai đoạn I.
Tuyến đường liên xóm ở xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai hoàn thành thi công giai đoạn I.

Phát huy vai trò giám sát

Cũng như huyện Võ Nhai, trong quá trình triển khai Chương trình MTQG 1719, để người dân đồng thuận, tích cực tham gia, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động. Nhiều nội dung thiết thực đã được lồng ghép tuyên truyền trong thực hiện Chương trình MTQG 1719, như: tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; đoàn kết, nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo ông Đàm Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên, với chức năng nhiệm vụ của mình, thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Thái Nguyên đã làm tốt công tác tuyên truyền về Chương trình MTQG 1719 để Nhân dân được biết, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân khi triển khai các dự án trên địa bàn. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cũng đã phát huy vai trò giám sát để nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Chương trình MTQG 1719.

Thực tế cho thấy, sau khi các địa phương triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719, xác định đây là chương trình mới, nhiều nội dung và có yêu cầu lồng ghép vốn với các chương trình, dự án khác để tăng hiệu quả, nên MTTQ các cấp tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường công tác giám sát. Báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh cho thấy, giai đoạn 2018 - 2022, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã chủ trì, tổ chức giám sát 1.289 chuyên đề bằng hình thức thành lập đoàn giám sát, trong đó Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện 16 chuyên đề, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chủ trì giám sát 35 chuyên đề. Các Ban Thanh tra Nhân dân của các xã, phường, thị trấn tổ chức 2.470 cuộc giám sát; các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng của các xã, phường, thị trấn đã tổ chức 3.632 cuộc giám sát.

Tính riêng trong năm 2022, Ủy ban MTTQ tỉnh đã thực hiện 03 chuyên đề, trong đó có 01 chuyên đề giám sát Chương trình MTQG 1719. Ngoài ra, các Ban Thanh tra Nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã phối hợp tổ chức 307 cuộc giám sát, các Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tổ chức 696 cuộc giám sát. Nội dung giám sát cộng đồng tại các địa phương triển khai Chương trình MTQG 1719 tập trung chủ yếu về thi công các công trình xây dựng cơ bản.

Ông Đàm Quang Tuyến cho biết thêm, Chương trình MTQG 1719 là cơ hội để các địa phương vùng “lõi nghèo” của tỉnh phát triển. Nắm bắt cơ hội này, MTTQ các cấp của tỉnh đã, đang và sẽ đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời phát huy vai trò giám sát để nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Trong công tác giám sát, nhất là với giám sát đầu tư cộng đồng, MTTQ tỉnh Thái Nguyên chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia giám sát, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp về công tác dân tộc, tôn giáo vùng giáp ranh hai tỉnh Bình Định - Phú Yên giai đoạn 2021 - 2025

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp về công tác dân tộc, tôn giáo vùng giáp ranh hai tỉnh Bình Định - Phú Yên giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 23/2 vừa qua, tại Tp. Quy Nhơn, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định và Phú Yên đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2021 - 2023) thực hiện Chương trình phối hợp về công tác dân tộc, tôn giáo vùng giáp ranh hai tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.
Tận tâm với cuộc sống của người dân nghèo

Tận tâm với cuộc sống của người dân nghèo

Sự kiện - Bình luận - PV - 10 giờ trước
Ngày 2/3/2023, tại Nhà Quốc hội, trong phát biểu nhậm chức Chủ tịch nước, đồng chí Võ Văn Thưởng đã xin mượn câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu để nói thay lòng mình về cam kết với Quốc hội, đồng bào, chiến sĩ, cử tri cả nước trong chặng đường sắp tới: Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi/Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu/Tôi sống với cuộc đời chiến đấu/Của triệu người yêu dấu gian lao...
Lễ hội truyền thống “Tế Khai sắc - Rước khai Xuân” năm Giáp Thìn 2024 tại đền Voi Phục

Lễ hội truyền thống “Tế Khai sắc - Rước khai Xuân” năm Giáp Thìn 2024 tại đền Voi Phục

Tin tức - Minh Nhật - 11 giờ trước
Ngày 23/2 vừa qua, tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục, quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức Lễ hội truyền thống “Tế Khai sắc - Rước khai Xuân” năm Giáp Thìn 2024, khai ấn Lý triều Đại Vương “Trấn Tây Thượng Đẳng”.
Bắc Trà My (Quảng Nam): Phấn đấu giảm hơn 7% hộ nghèo trong năm 2024

Bắc Trà My (Quảng Nam): Phấn đấu giảm hơn 7% hộ nghèo trong năm 2024

Kinh tế - T.Nhân - H.Trường - 11 giờ trước
Huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) vừa giao chỉ tiêu giảm nghèo cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn phấn đấu giảm 7,88% và 2,14% hộ cận nghèo trong năm 2024.
Cao Lộc (Lạng Sơn): Lễ hội Chùa Bắc Nga đón nhận Quyết định công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Cao Lộc (Lạng Sơn): Lễ hội Chùa Bắc Nga đón nhận Quyết định công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Trang địa phương - Mỹ Dung - 11 giờ trước
Vừa qua, UBND huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Chùa Bắc Nga và công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Lễ hội truyền thống Chùa Bắc Nga, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Hơn 100 đô vật tranh tài tại Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống Hà Nội

Hơn 100 đô vật tranh tài tại Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống Hà Nội

Tin tức - Thanh Nguyên - 11 giờ trước
Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống mừng Xuân Giáp Thìn, thành phố Hà Nội vừa khai mạc tại sới vật Ngô Sài, huyện Quốc Oai (Hà Nội). Giải do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với UBND huyện Quốc Oai tổ chức.
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 8): Nỗi lo mai một lễ hội truyền thống của đồng bào DTTS

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 8): Nỗi lo mai một lễ hội truyền thống của đồng bào DTTS

Lễ hội của đồng bào DTTS là một nét văn hóa truyền thống, giá trị tinh thần được tích đọng, gìn giữ bao đời, tạo nên bản sắc của cộng đồng dân tộc đó. Nhưng theo thời gian, do nhiều nguyên nhân, có không ít lễ hội đang bị mai một, biến mất, hoặc bị hiện đại hóa, không còn giữ được những giá trị vốn có. Chương trình Vấn đề - Sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển hôm nay sẽ bàn về “Nỗi lo mai một lễ hội truyền thống của đồng bào DTTS”.
Kon Tum: Tháng Thanh niên năm 2024 với nhiều hoạt động hướng về vùng DTTS

Kon Tum: Tháng Thanh niên năm 2024 với nhiều hoạt động hướng về vùng DTTS

Tin tức - Ngọc Chí - 12 giờ trước
Sáng ngày 24/2 vừa qua, Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2024, với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.
Lần đầu tiên tổ chức lễ hội Mở cửa biển ở huyện đảo Cô Tô

Lần đầu tiên tổ chức lễ hội Mở cửa biển ở huyện đảo Cô Tô

Trang địa phương - Mỹ Dung - 12 giờ trước
Sáng 24/2 (tức 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn) vừa qua, huyện Cô Tô (Quảng Ninh) tổ chức Lễ hội Mở cửa biển tại xã Thanh Lân. Đây là lần đầu tiên lễ hội diễn ra tại vùng đảo tiền tiêu Đông Bắc, mở đầu cho 1 mùa khai thác thủy sản thắng lợi với tôm cá đầy khoang.
Khánh Hoà: Rộn ràng Lễ hội cúng Bến nước của người Ê Đê ở Buôn Đung

Khánh Hoà: Rộn ràng Lễ hội cúng Bến nước của người Ê Đê ở Buôn Đung

Sắc màu 54 - T.Nhân-H.Trường - 12 giờ trước
Ngày 24/2 vừa qua, đồng bào Ê Đê tại Buôn Đung, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hoà) đã tổ chức Lễ hội cúng Bến nước trong niềm hân hoan, phấn khởi của những ngày đầu năm mới.
Quảng Ngãi: Công nhận Lễ hội đua thuyền Tịnh Long là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Quảng Ngãi: Công nhận Lễ hội đua thuyền Tịnh Long là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Sắc màu 54 - T.Nhân-H.Trường - 12 giờ trước
Lễ hội đua thuyền ở xã Tịnh Long, Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi là nét văn hóa độc đáo của người dân vùng sông nước sống dọc hai bên sông Trà Khúc, đã tồn tại hàng trăm năm nay và mang ý nghĩa văn hóa tín ngưỡng sâu sắc.
Quảng Nam: Phân bổ gần 129 tỉ đồng từ nguồn Trung ương thưởng vượt thu

Quảng Nam: Phân bổ gần 129 tỉ đồng từ nguồn Trung ương thưởng vượt thu

Công tác Dân tộc - T.Nhân-H.Trường - 12 giờ trước
UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định cấp 128,8 tỷ đồng từ nguồn Trung ương thưởng vượt thu để các địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.