Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tạo cơ hội nhiều hơn cho phụ nữ DTTS

Thanh Huyền - 12:46, 08/03/2020

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm đến phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS). Tuy nhiên, so với mặt bằng chung, phụ nữ DTTS vẫn ở vị trí yếu thế hơn trong gia đình và ngoài xã hội. Vì vậy, tạo cơ hội nhiều hơn cho phụ nữ DTTS được tham gia các hoạt động chính trị, xã hội sẽ là nội dung được ưu tiên trong việc xây dựng chính sách, chương trình, dự án trong thời gian tới. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển có cuộc phỏng vấn bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa (bên phải) tại Lễ trao tặng Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo DTTS trong Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại xã A Ngo, huyện Đắk Rông, Quảng Trị (2019).
Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa (bên phải) tại Lễ trao tặng Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo DTTS trong Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại xã A Ngo, huyện Đắk Rông, Quảng Trị (2019).

Thưa bà, để bảo đảm được sự công bằng cho phụ nữ DTTS, thời gian tới, các chính sách sẽ hướng tới những giải pháp gì, đặc biệt là vấn đề cải cách thể chế và tạo cơ hội nhiều hơn cho phụ nữ DTTS?

Theo tinh thần của Kết luận 65-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 88/2019/QH14, để bảo đảm được sự công bằng cho đồng bào DTTS và miền núi nói chung và phụ nữ DTTS nói riêng, các chính sách và vấn đề cải cách thể chế sẽ hướng tới các nhóm giải pháp lớn. Đồng thời, các chính sách phải được thực hiện đồng bộ để đầu tư, phát triển sản xuất, giảm nghèo nhanh, bền vững, cải thiện rõ rệt đời sống của phụ nữ và Nhân dân. Chú trọng lồng ghép các hoạt động nhằm thay đổi tập quán của người dân vùng DTTS, để phụ nữ tham gia một cách chủ động, được học tập, hòa nhập...

Có cơ chế để phụ nữ DTTS tiếp cận tốt hơn dịch vụ công, dịch vụ xã hội thiết yếu. Lồng ghép giới trong các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, đặc biệt là việc đề xuất đưa các chỉ tiêu về giới, các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, nhằm bảo đảm lồng ghép giới ở tất cả các giai đoạn của quá trình xây dựng các dự án…

Được biết, trong quá trình xây dựng Chương trình MTQG, vấn đề lồng ghép giới trong phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi đã được đề cập đến. Vậy, vấn đề đặt ra ở đây là gì, thưa bà?

Để lồng ghép giới có hiệu quả, vấn đề đặt ra là: Chương trình cần bám sát nguyên tắc lồng ghép giới theo quy định của pháp luật. Trong quá trình xây dựng các dự án thành phần cần có sự đánh giá tác động giới trên 3 lĩnh vực: Tác động thúc đẩy bình đẳng giới với các hoạt động đề xuất được thiết kế có sự tham gia của nam giới, của cán bộ và cộng đồng. Hai là tác động kinh tế, trong đó, xây dựng các mô hình nền tảng về phát triển kinh tế tại chỗ, phát huy nội lực địa phương, phù hợp với trình độ và khả năng của phụ nữ DTTS.

Các hoạt động của Dự án số 8 “Thực hiện bình đẳng giới, giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng DTTS và miền núi” thuộc Chương trình MTQG, do Hội LHPN Việt Nam chủ trì đang được thiết kế, xây dựng theo các nguyên tắc trên.

Trong bối cảnh thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp quốc với nguyên tắc “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Việt Nam sẽ có những nỗ lực gì để chấm dứt bất bình đẳng giới ở vùng DTTS, thưa bà?

Trước hết chúng ta cần tăng cường quản trị bảo đảm bình đẳng giới với sự đầu tư hiệu quả vào nguồn vốn con người; có cơ chế phân bổ vốn dựa trên kết quả và có sự theo dõi đánh giá, có các chỉ tiêu cụ thể làm thước đo các hành động bảo đảm bình đẳng giới trong chính sách, chương trình, dự án nhất là các Chương trình MTQG…

Muốn vậy, cần có lăng kính giới trong công tác điều phối giữa các chương trình ở các cấp khác nhau; tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong bộ máy quản lý địa phương trong thiết kế, triển khai các hoạt động. Tập trung đầu tư cho phụ nữ và trẻ em gái ở các nhóm DTTS phát triển chậm nhất. Ưu tiên tiếp cận chăm sóc sức khỏe; đầu tư phát triển thể chất. Cung cấp kỹ năng theo cách tiếp cận đa ngành. Đầu tư học nghề. Tạo hệ thống thông tin thị trường lao động. Đồng thời, tăng cơ hội kinh tế cho phụ nữ DTTS…

Năm 2020, đất nước có nhiều sự kiện chính trị trọng đại, nhất là Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bà mong muốn và kỳ vọng gì vào cơ cấu phụ nữ trong cấp ủy, khẳng định vị trí và sự lớn mạnh của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ DTTS nói riêng?

Thời gian qua, Hội LHPN Việt Nam đã tích cực, chủ động, có nhiều điểm mới, sáng tạo trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác cán bộ nữ nói chung, cán bộ nữ DTTS nói riêng, góp phần khẳng định vị trí và sự lớn mạnh của phụ nữ Việt Nam. Tỷ lệ nữ cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 cấp tỉnh đạt 13,3%, cấp huyện đạt 14,3%, cấp cơ sở 19,69%, đều tăng so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cả 3 cấp đều đạt trên 26%. Số lượng nữ ủy viên Bộ Chính trị: 3/18 người là nữ (trong đó có 1 nữ DTTS).

Về ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, có 20/196 ủy viên (cả dự khuyết và chính thức) là nữ, trong đó có 2/20 người là nữ DTTS đều là ủy viên chính thức. Trong Quốc hội khóa XIV có 131 đại biểu nữ/494 đại biểu (chiếm 27,01%); có 41 đại biểu nữ là người các DTTS (chiếm 32,30% tổng số đại biểu nữ)… Tuy nhiên, công tác cán bộ nữ, cán bộ người DTTS trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Tỷ lệ nữ cấp ủy viên chưa đạt chỉ tiêu 15% ở tất cả các cấp tại nhiều tỉnh vùng DTTS và miền núi.

Năm 2020, là năm diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hội LHPN Việt Nam tập trung công tác chuẩn bị nguồn nhân sự cán bộ nữ bảo đảm quy định: “Tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ”.

Trân trọng cảm ơn bà!

Tin cùng chuyên mục
Ưu tiên nguồn lực phát triển bền vững vùng đồng bào Khmer

Ưu tiên nguồn lực phát triển bền vững vùng đồng bào Khmer

Cùng với việc triển khai các chương trình hành động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Trà Vinh đang chuẩn bị tốt các điều kiện, trong đó ưu tiên nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế -xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021- 2030. Phóng viên báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh xung quanh một số nội dung triển khai Chương trình MTQG phát triển bền vững vùng đồng bào Khmer trên địa bàn.
Tin nổi bật trang chủ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ Nhất của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ Nhất của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Ngày 30/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì Phiên họp thứ Nhất của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Tham dự phiên họp có các thành viên của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; các điểm cầu tại các Bộ, ngành, địa phương và một số doanh nghiệp trên cả nước. Tại điểm cầu Ủy ban Dân tộc, có Bộ trưởng Chủ nhiệm Hầu A Lềnh; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông cùng lãnh đạo một số Vụ, đơn vị tham dự Phiên họp trực tuyến.
Mất cân đối cung - cầu đẩy giá bất động sản tăng cao

Mất cân đối cung - cầu đẩy giá bất động sản tăng cao

Bất động sản - PV - 20:56, 30/11/2021
Nguồn cung trên thị trường bất động sản đang bị sụt giảm mạnh, bởi dịch bệnh và các chính sách chưa được tháo gỡ triệt để.
Ưu tiên nguồn lực phát triển bền vững vùng đồng bào Khmer

Ưu tiên nguồn lực phát triển bền vững vùng đồng bào Khmer

Công tác Dân tộc - Hạnh Nguyên - 20:38, 30/11/2021
Cùng với việc triển khai các chương trình hành động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Trà Vinh đang chuẩn bị tốt các điều kiện, trong đó ưu tiên nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế -xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021- 2030. Phóng viên báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh xung quanh một số nội dung triển khai Chương trình MTQG phát triển bền vững vùng đồng bào Khmer trên địa bàn.
Chuyện an cư, lạc nghiệp ở khu TĐC hồ Krông Pắk Thượng: Tiếp tục gỡ khó để dân yên tâm bám đất (Bài 2)

Chuyện an cư, lạc nghiệp ở khu TĐC hồ Krông Pắk Thượng: Tiếp tục gỡ khó để dân yên tâm bám đất (Bài 2)

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 20:23, 30/11/2021
Cuộc sống mới ở khu tái định cư (TĐC) số 1 thuộc xã Cư Elang, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) hình thành, với niềm tin về một tương lai tốt đẹp đang hiện hữu, song vẫn còn nhiều cái khó không phải một sớm một chiều có thể giải quyết được. Tuy nhiên, từ những bài học về những tồn tại vướng mắc đã được nhìn nhận, thấy rõ ở nhiều khu TĐC trên địa bàn cả tỉnh, cả nước..., thì hiện tại cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nơi đây đang tiếp tục nỗ lực tìm giải pháp khắc phục để người dân yên tâm định canh, định cư.
Sorbs- Dân tộc thiểu số nỗ lực chứng minh sự tồn tại trong lòng nước Đức

Sorbs- Dân tộc thiểu số nỗ lực chứng minh sự tồn tại trong lòng nước Đức

Nhìn ra thế giới - Duy Ly (theo bbctravel) - 20:10, 30/11/2021
Người Sorbs là một dân tộc thiểu số (dân số khoảng 60.000 người) đã sống ở nước Đức khoảng 1.500 năm.
Hiệu quả từ mô hình trồng mận Tả Van kết hợp nuôi lợn đen của Thào Seo Xà

Hiệu quả từ mô hình trồng mận Tả Van kết hợp nuôi lợn đen của Thào Seo Xà

Kinh tế - Vàng Tráng - Thào Loan - 19:53, 30/11/2021
Nhờ sáng tạo trong trồng trọt, chăn nuôi anh Thào Seo Xà, thôn Hoàng Trù Váng, xã Lùng Cải, huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã cải tạo đất đồi bạc màu, hoang hóa để trồng cây mận Tả Van, kết hợp nuôi lợn đen bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Qua đó mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế của thanh niên vùng cao.
Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 28/11/2021

Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 28/11/2021

Chương trình điểm tin, đọc báo ngày 28/11 sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn những tin tức nổi bật trong tuần qua, trọng tâm là Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng; hoạt động triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 -2030. Phần đọc báo sẽ giới thiệu bài viết “Hoa trên lèn đá” của tác giả Phạm Việt Thắng và bài “Cây lanh trong đời sống của người Mông” của tác giả Sùng Mai.
Cô giáo Liêng Hót Rô Tơ với những

Cô giáo Liêng Hót Rô Tơ với những "chuyến đò" chở trách nhiệm, tình thương

Giáo dục - Tĩnh Xuyên - 19:42, 30/11/2021
Khi chúng tôi có mặt tại huyện nghèo Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Âu Văn Nghị tự hào nói: “Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được phát động rộng rãi trong ngành Giáo dục của huyện và có những kết quả tốt. Trong đó, cô giáo Liêng Hót Rô Tơ (dân tộc Cơ Ho) dạy học tại một vùng còn nhiều khó khăn trở thành tấm gương sáng là rất đáng quý và trân trọng….”
Chuyện giữ đất của người Hà Nhì ở Lao Chải

Chuyện giữ đất của người Hà Nhì ở Lao Chải

Xã hội - Trọng Bảo - 19:03, 30/11/2021
Từ một nơi chỉ có hơn chục hộ dân sinh sống trong điều kiện cơ sở hạ tầng, điều kiện sống vô cùng khó khăn và thiếu thốn, nhưng sau một chặng đường phát triển, nay thôn Lao Chải, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát (Lào Cai) đã có trên 100 hộ là người Hà Nhì sinh sống. Ở đó, bà con rất đoàn kết, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ấm no, giữ đất, giữ làng, bảo tồn nét đặc sắc văn hóa dân tộc mình.
Dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022

Dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022

Photo - Yến Nhi - 18:58, 30/11/2021
Quốc hội vừa ban hành các Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2022
Những ngôi làng bằng đá tại vùng núi Thụy Sĩ

Những ngôi làng bằng đá tại vùng núi Thụy Sĩ

Nhìn ra thế giới - Nguyệt Anh (T/h) - 18:03, 30/11/2021
Tại Ticino - một bang nói tiếng Ý ở miền Nam Thụy Sĩ có những ngôi làng bằng đá nằm cheo leo trên sườn núi. Nơi đây, kiến trúc, ẩm thực và văn hóa có mối liên hệ chặt chẽ với nước Ý láng giềng.
Thu về bạc tỷ nhờ tháo gỡ khó khăn cho các hộ nuôi cá hồi

Thu về bạc tỷ nhờ tháo gỡ khó khăn cho các hộ nuôi cá hồi

Doanh nhân dân tộc - Phạm Quỳnh - 17:50, 30/11/2021
Đứng trước khó khăn tiêu thụ cá hồi mùa dịch Covid-19, chị Phạm Thị Mai, giám đốc HTX Thức Mai , thôn Can Hồ Mông, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã lựa chọn hướng phát triển nuôi cá hồi theo mô hình khép kín, đầu tư máy móc phục vụ chế biến sâu để nâng cao giá trị sản phẩm, thu về hàng tỷ đồng.