Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Nhìn lại Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Quảng Nam: Tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực (Bài 3)

T.Nhân - H.Trường - 08:27, 27/05/2024

Để hoàn thành mục tiêu và duy trì các tiêu chí nông thôn mới (NTM) theo Bộ tiêu chí hiện nay, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các địa phương, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, không để rớt chuẩn các tiêu chí NTM; tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt được. Đồng thời, tập trung các nguồn lực từ các Chương trình MTQG ưu tiên đầu tư, xây dựng NTM ở vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Những mô hình kinh tế hiệu quả giúp cho làng quê ngày càng khởi sắc
Trồng cây ăn quả, là một trong những mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần để làng quê ngày càng khởi sắc

Tháo gỡ khó khăn đối với các tiêu chí nguy cơ “rớt chuẩn”

UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các địa phương tập trung thực hiện kế hoạch xây dựng NTM, đồng thời sẽ tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác duy trì các tiêu chí. Đồng thời, yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, đẩy mạnh việc bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, nhất là quy hoạch phát triển sản xuất phù hợp, phát huy hiệu quả cơ sở hạ tầng đã được đầu tư, xây dựng các khu sản xuất tập trung.

Để nâng cao chất lượng, sản lượng sản phẩm nông nghiệp, chủ trương của tỉnh áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp, xây dựng các vùng nguyên liệu nông nghiệp gắn với cấp mã vùng trồng, mã vạch sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến. Đẩy mạnh, nhân rộng các thôn NTM kiểu mẫu, phấn đấu 100% xã đạt chuẩn NTM có 100% thôn xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Tăng cường cải tạo cảnh quan môi trường, hình thành các giá trị văn hóa cộng đồng NTM…nâng cao đời sống mọi mặt của người dân.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đẩy mạnh huy động các nguồn lực khác để xây dựng NTM, nhất là huy động các nguồn lực từ vận động từ các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đăng ký hỗ trợ các địa phương thực hiện xây dựng NTM và sự tham gia đóng góp của cộng đồng dân cư, người dân trên tinh thần tự nguyện.

Ông Ngô TấnPhó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam

Ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam cho biết: UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đẩy mạnh huy động các nguồn lực khác để xây dựng NTM, nhất là huy động các nguồn lực từ vận động từ các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đăng ký hỗ trợ các địa phương, thực hiện xây dựng NTM và sự tham gia đóng góp của cộng đồng dân cư, người dân trên tinh thần tự nguyện.

Riêng đối với các tiêu chí nguy cơ “rớt chuẩn”, UBND tỉnh cũng đã có những hướng dẫn để địa phương triển khai. Như đối với tiêu chí về quy hoạch, HĐND tỉnh đã bố trí nguồn lực rà soát quy hoạch trong chương trình NTM theo Nghị quyết 21/2022/NQ-HDND, dự kiến tiêu chí này sẽ duy trì vào tháng 6/2024. 

Đối với tiêu chí 2 giao thông, các địa phương lồng ghép Đề án giao thông nông thôn, nguồn chương trình NTM và ngân sách địa phương để đầu tư. Đối với tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, các địa phương lồng ghép các chính sách cũng như kinh phí duy trì chuẩn để thực hiện.

Còn các tiêu chí tăng thêm của Bộ Tiêu chí mới về giảm nghèo đa chiều, thu nhập, lao động; UBND tỉnh đề nghị các địa phương lồng ghép hai chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi để thực hiện duy trì chuẩn. Các tiêu chí khác như y tế, văn hóa, địa phương cần tăng cường vận động người dân cài đặt sổ khám bệnh và tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn mình”.

“Nhìn chung, công tác chỉ đạo duy trì chuẩn được UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt và đã bố trí nguồn lực để đảm bảo duy trì chuẩn, các tiêu chí chưa duy trì chuẩn chủ yếu rơi vào các tiêu chí “mềm”, phấn đấu đến tháng 6/2024 sẽ đảm bảo 100% xã đạt chuẩn duy trì theo Bộ Tiêu chí mới”, ông Tấn cho biết thêm.

Các xã miền núi Quảng Nam đang tập trung xây dựng các mô hình kinh tế mới giúp người dân cải thiện thu nhập
Các xã miền núi Quảng Nam đang ưu tiên xây dựng các mô hình kinh tế mới giúp người dân cải thiện thu nhập

Đẩy mạnh xây dựng NTM ở miền núi

Tây Giang là một trong những huyện miền núi của Quảng Nam đang nỗ lực triển khai lồng ghép các nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tiêu chí NTM. Những năm qua, ngoài nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG 1719, UBND huyện đã lồng ghép các nguồn vốn khác để hỗ trợ cho người dân cải thiện kinh tế, giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, ngoài 3 xã đã chuẩn NTM là Anông, Atiêng và Lăng, địa phương đang phấn đấu đưa 2 xã là Axan và Bhalêê về đích NTM vào năm 2025.

Ông Nguyễn Văn Lượm, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, cho biết: Năm 2024, huyện Tây Giang đã phân bổ và giao chủ đầu tư 9 công trình khởi công mới; thanh toán khối lượng cho 15 công trình chuyển tiếp với tổng vốn đầu tư bố trí 10,6 tỷ đồng, trong đó vốn cần giải ngân 15,8 tỷ đồng, đến thời điểm này giải ngân đạt 13,09%.

“Để duy trì chuẩn đối với 3 xã đã về đích NTM và hai xã đang phấn đấu, huyện đề nghị tỉnh hỗ trợ thêm về nguồn lực, ưu tiên sử dụng nguồn tăng thu, vượt thu, tiết kiệm chi hỗ trợ cho huyện thực hiện ở xã không còn dưới 15 tiêu chí, thôn NTM kiểu mẫu, tuyến đường cây xanh bóng mát…”, ông Lượm chia sẻ thêm.

Xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước vừa về đích NTM và đăng ký NTM nâng cao vào năm 2025. Vốn là địa phương có nhiều khó khăn, để đạt được những tiêu chí trong xây dựng NTM, một mặt địa phương sử dụng hiệu quả các nguồn vốn được phân bổ, mặt khác Tiên Lãnh đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân để chung tay thực hiện các mục tiêu chung.

Ông Bùi Sang, Chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh cho hay: Nhờ tuyên truyền theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”, nhiều hộ đã tự nguyện hiến đất, hiến cây trồng, đóng góp tiền của, công sức làm đường, xây dựng các công trình dân sinh, phát triển kinh tế… Xã đặt mục tiêu giữ vững và nâng chuẩn các tiêu chí đã đạt và phấn đấu xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2025.

Tương tự xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức cũng đang rất nỗ lực để xây dựng NTM. Hiện xã đã hoàn thành 7/19 tiêu chí, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, sẽ đạt được thêm 2 tiêu chí mới trong Bộ Tiêu chí NTM. 

Theo ông Đinh Văn Lượng, cán bộ địa chính xã Phước Trà, địa phương với đa phần là người đồng bào DTTS, đời sống còn nhiều khó khăn nên việc thực hiện các tiêu chí NTM cũng rất khó. Xã đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 sẽ hoàn thành các tiêu chí NTM. 

“Để thực hiện mục tiêu, trong thời gian qua, xã đã ưu tiên sử dụng lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ người dân, trong đó đã có hai đợt hỗ trợ bò và heo giống để người dân tăng gia sản xuất. Địa phương cũng sử dụng các nguồn kinh phí để sửa sang các công trình nhà văn hóa, đường giao thông, công trình nước sạch….”, ông Lượng thông tin.

Trao đổi thêm thông tin với phóng viên về mục tiêu xây dựng NTM ở miền núi Quảng Nam, ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam cho hay: Việc xây dựng NTM ở các xã miền núi, vùng cao đang được tỉnh và các cấp hết sức quan tâm. Những năm qua, ngoài nguồn lực từ các chương trình MTQG, Quảng Nam cũng đã có nhiều chính sách với nhiều nguồn hỗ trợ để các xã miền núi, vùng cao từng bước xây dựng các tiêu chí NTM. HIện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng đã cam kết, phấn đấu đến giữa năm 2025 sẽ cơ bản đảm bảo các tiêu chí theo Bộ tiêu chuẩn giai đoạn 2022-2025.

“Với mục tiêu, đến cuối năm 2025, Quảng Nam có ít nhất 154/193 đạt chuẩn NTM (80%), Quảng Nam sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét, đạt mục tiêu theo từng nhóm xã, huyện, thôn. Trong đó, chú trọng các xã, huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2024; tập trung chỉ đạo, duy trì nâng chuẩn các xã, huyện đã đạt chuẩn NTM theo Bộ Tiêu chí mới giai đoạn 2022-2025. Tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng NTM kiểu mẫu, đây được xem như giải pháp trọng tâm đưa xây dựng NTM đi vào chiều sâu”, ông Ngô Tấn cho biết.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Agribank đồng hành tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cung ứng vốn nền kinh tế

Agribank đồng hành tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cung ứng vốn nền kinh tế

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Agribank đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng khả năng tiếp cận vốn của nền kinh tế bằng các cơ chế về lãi suất, phí, tín dụng ưu đãi... Trên cơ sở đó, tập trung cho 3 động lực tăng trưởng chính là tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư và ưu tiên 5 lĩnh vực mũi nhọn bao gồm xuất khẩu, nông nghiệp, công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ.
Tin nổi bật trang chủ
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời sự - BDT - 20:33, 20/07/2024
Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng Ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời sự - BDT - 20:28, 20/07/2024
Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Nghệ nhân Ưu tú Y Sinh: Trao truyền văn hóa dân tộc Xơ Đăng

Nghệ nhân Ưu tú Y Sinh: Trao truyền văn hóa dân tộc Xơ Đăng

Sắc màu 54 - Thanh Thuận - 16:11, 20/07/2024
Nói đến nghệ thuật chơi đàn Klông pút, không thể không nhắc tới Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Y Sinh, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Từ tình yêu đặc biệt với cây đàn Klông pút, lo sợ nguy cơ “biến mất” của đàn Klông pút, NNƯT Y Sinh đã đứng ra truyền dạy cho thế hệ trẻ với mong muốn những giai điệu của đại ngàn sẽ mãi lưu truyền trong đời sống người Xơ Đăng.
Chủ động ứng phó mưa lớn kèm lốc sét, gió giật mạnh và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó mưa lớn kèm lốc sét, gió giật mạnh và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Tin tức - T.H - 16:10, 20/07/2024
Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai vừa có Công văn số 700/ĐĐ-ƯPKP đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tham mưu UBND các tỉnh, thành phố việc ứng phó với mưa lớn kèm lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Cuba tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuba tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời sự - PV - 16:07, 20/07/2024
Ngày 19/7, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Tin trong ngày - 19/7/2024

Tin trong ngày - 19/7/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 19/7, có những thông tin đáng chú ý sau: Khó khăn trong thực hiện mô hình hỗ trợ sản xuất từ các chương trình MTQG. Yên Bái: 17 hộ dân thôn Đoàn Kết bị cô lập do mưa lớn. Ấn tượng Đội văn nghệ cồng chiêng của đồng bào Co. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Nữ sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc là thủ khoa toàn tỉnh Thái Nguyên

Nữ sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc là thủ khoa toàn tỉnh Thái Nguyên

Giáo dục - Vũ Mừng - 09:38, 20/07/2024
Sống xa nhà, song được sự tận tâm dạy dỗ của các thầy cô giáo, nữ sinh người Hà Giang đã nỗ lực học tập và trở thành thủ khoa toàn tỉnh Thái Nguyên tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Agribank đồng hành tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cung ứng vốn nền kinh tế

Agribank đồng hành tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cung ứng vốn nền kinh tế

Kinh tế - Lê Thảo - 09:33, 20/07/2024
Trong 6 tháng đầu năm 2024, Agribank đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng khả năng tiếp cận vốn của nền kinh tế bằng các cơ chế về lãi suất, phí, tín dụng ưu đãi... Trên cơ sở đó, tập trung cho 3 động lực tăng trưởng chính là tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư và ưu tiên 5 lĩnh vực mũi nhọn bao gồm xuất khẩu, nông nghiệp, công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ.
Thị trường thương mại điện tử của Việt Nam phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á

Thị trường thương mại điện tử của Việt Nam phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á

Kinh tế - Hoàng Minh - 09:32, 20/07/2024
Trong 4 năm qua, thị trường thương mại điện tử Việt Nam luôn đạt tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm từ 16-30% và được đánh giá phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.
Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2024 dưới góc nhìn của chuyên gia quốc tế

Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2024 dưới góc nhìn của chuyên gia quốc tế

Sự kiện - Bình luận - Thanh Huyền - 09:29, 20/07/2024
Cuộc điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2024 đang được triển khai thực hiện tại 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 51 tỉnh có xã thuộc vùng DTTS và miền núi và 3 tỉnh, thành phố có các xã/phường/thị trấn có nhiều người DTTS sinh sống, gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Hà Tĩnh. Dưới góc nhìn của ông Matt Jackson, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam cho rằng, kết quả cuộc điều tra là những dữ liệu quan trọng giúp theo dõi đánh giá tiến độ thực hiện các chính sách của Chính phủ Việt Nam đồng thời là cơ sở để ban hành các quyết định chính sách nhằm giảm bớt những thiệt thòi mà các nhóm DTTS đang phải đối mặt.
Bảo tồn và phát huy giá trị nhạc cụ truyền thống dân tộc Chăm

Bảo tồn và phát huy giá trị nhạc cụ truyền thống dân tộc Chăm

Sắc màu 54 - Thái Tuyên - 09:22, 20/07/2024
Dân tộc Chăm có nhiều loại hình văn hóa phi vật thể hàm chứa những nội dung phong phú, chuyển tải các phương diện rõ nét về xã hội, con người và phản ánh trung thực các hiện tượng xã hội, phong tục tập quán và ước mơ của con người về một xã hội tốt đẹp thông qua diễn trình của lễ hội. Trong đó, nhạc cụ truyền thống đóng vai trò rất quan trọng trong sinh hoạt văn hóa, tôn giáo và tín ngưỡng của người Chăm.