Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Chung sức xây dựng nông thôn mới ở Gia Lai: Tháo gỡ khó khăn bảo vệ và nâng chất các tiêu chí (Bài 3)

Ngọc Thu - 06:35, 19/04/2024

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021 - 2025 có nhiều tiêu chí, chỉ tiêu tăng cao hơn so với trước đây, nên các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2015 - 2020 khó đảm bảo khi xét theo các tiêu chí, chỉ tiêu mới. Hiện các ngành và địa phương trong tỉnh Gia Lai đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn, hạn chế trong thực hiện các tiêu chí để xây dựng NTM theo hướng bền vững.

Đồng bào Gia Rai xã Ia O, huyện Ia Grai đánh chiêng, múa xoang mừng xã đạt chuẩn nông thôn mới
Đồng bào Gia Rai xã Ia O, huyện Ia Grai đánh chiêng, múa xoang mừng xã đạt chuẩn NTM

NTM góp phần thay đổi vùng đồng bào DTTS 

Sau 13 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tỉnh Gia Lai đã đạt được một số kết quả tích cực, cụ thể: năm 2022, có 91/182 xã đạt chuẩn NTM. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh là 17,32%; tỷ lệ nghèo đa chiều khu vực nông thôn toàn tỉnh là 22,34%; toàn tỉnh có 121 thôn, làng đồng bào DTTS được công nhận đạt chuẩn NTM; có 1.235/1.314 thôn, làng đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định, đạt 94%; cảnh quan và môi trường nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp; tình trạng tảo hôn giảm dần qua các năm. 

Với kết quả đạt được từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, diện mạo nông thôn của tỉnh Gia Lai đã có sự thay đổi rõ rệt, đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS như: kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được đầu tư xây dựng đồng bộ, đã tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất; hệ thống giao thông nông thôn mở rộng giúp cải thiện thông thương giữa xã với xã, giữa xã với huyện; việc phát triển sản xuất luôn được quan tâm, đẩy mạnh bằng những mô hình, dự án liên kết nhằm tăng thu nhập cho người dân; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được cải thiện, nâng cao...

Bài 3: Tháo gỡ “nút thắt” xây dựng nông thôn mới tại Gia Lai 1
Bộ mặt nông thôn Gia Lai có nhiều khởi sắc


Tháo gỡ khó khăn để bảo vệ tiêu chí

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Thủ tướng chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, từ đó tỉnh Gia Lai đã cụ thể hóa Bộ tiêu chí xã NTM của tỉnh, với 19 tiêu chí và 57 chỉ tiêu. Các tiêu chí được quy định mức đạt chuẩn cao hơn, có chiều sâu hơn, tăng 8 chỉ tiêu so với giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có một số chỉ tiêu cao, khó thực hiện trên địa bàn tỉnh như tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, môi trường.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Thủ tướng chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, từ đó tỉnh Gia Lai đã cụ thể hóa Bộ tiêu chí xã NTM của tỉnh với 19 tiêu chí và 57 chỉ tiêu. Các tiêu chí được quy định mức đạt chuẩn cao hơn, có chiều sâu hơn, tăng 8 chỉ tiêu so với giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có một số chỉ tiêu cao, khó thực hiện trên địa bàn tỉnh như tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, môi trường.

Để đảm bảo không có địa phương bị thu hồi quyết định công nhận đạt chuẩn, các xã hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM, ông Nguyễn Công Sơn,Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chư Păh cho biết: Ngoài việc nâng cao chất lượng các tiêu chí để tiếp tục duy trì, giữ vững 4 xã đã được công nhận NTM giai đoạn 2018 - 2020, huyện Chư Păh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện huy động, lồng ghép các nguồn lực và xây dựng kế hoạch đầu tư cụ thể cho các tiêu chí vẫn còn đạt thấp và tiêu chí bị tụt so với bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021 - 2025, đảm bảo đạt chuẩn tiêu chí theo chỉ tiêu Nghị quyết của huyện đề ra trong năm 2024. 

Đồng thời, huy động toàn bộ nguồn lực hoàn thành các tiêu chí đề nghị xã Ia Mơ Nông vượt khó, hoàn thiện các tiêu chí như quy hoạch, môi trường nhằm đạt chuẩn NTM năm 2024. 

Nguồn lực đầu tư hỗ trợ Chương trình đã tăng hơn so với các năm trước và đầu tư tập trung cho một số nội dung chính: Phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm, vệ sinh môi trường nông thôn.

Gia Lai đang nỗ lực tháo gỡ “nút thắt”, phấn đấu xây dựng NTM đạt kết quả cao và bền vững
Gia Lai đang nỗ lực tháo gỡ “nút thắt”, phấn đấu xây dựng NTM đạt kết quả cao và bền vững

Quyết tâm của cả hệ thống chính trị 

Nhằm khắc phục những khó khăn,hạn chế trong việc khó thực hiện trên địa bàn tỉnh, như tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, môi trường… hướng đến toàn tỉnh phấn đấu xây dựng NTM đạt kết quả cao và bền vững, ông Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai chia sẻ, cần đẩy mạnh quyết tâm của cả hệ thống chính trị tại các địa phương, nhất là tại các huyện, xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM.

 Các sở, ban, ngành nâng cao vai trò hướng dẫn triển khai thực hiện các tiêu chí ngành phụ trách, đảm bảo không vướng mắc về công tác chuyên môn, phát huy vai trò của Văn phòng Điều phối NTM cấp huyện.

Bên cạnh đó, các địa phương rà soát thực trạng NTM, xây dựng kế hoạch đạt chuẩn NTM năm 2024, cụ thể từng nội dung, tiêu chí chưa đạt và đề ra giải pháp cụ thể, chi tiết để tập trung thực hiện các tiêu chí NTM; huy động bố trí các nguồn lực để thực hiện Chương trình đạt hiệu quả và mục tiêu, kế hoạch đề ra; kêu gọi thu hút đầu tư các dự án đầu tư sản xuất nông, lâm nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, nhà máy chế biến nông lâm sản tại các địa phương; 

Tập trung các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo; lồng ghép các dự án hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi để tăng thu nhập cho người dân.

Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn, các sở, ngành phụ trách tiêu chí NTM phối hợp với địa phương có thể đánh giá một năm 2 lần. Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho địa phương, để cuối năm đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra. Các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình, kết quả thực hiện các Bộ tiêu chí NTM. 

"Các sở, ngành chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí NTM do ngành phụ trách nếu không hoàn thành đạt chuẩn UBND các huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu xã không hoàn thành đạt chuẩn nông NTM theo kế hoạch đề ra” , ông Vũ Ngọc An nhấn mạnh.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Để những nương gừng… thêm “ngọt”

Để những nương gừng… thêm “ngọt”

Cây gừng ở Kỳ Sơn (Nghệ An) đã thành cây thoát nghèo và nay đang khiến bao người dân ấp ủ giấc mơ làm giàu. Kể từ khi có chỉ dẫn địa lý, gừng Kỳ Sơn như càng thêm nức tiếng; và càng "ngọt ngào" hơn khi sản phẩm miền biên viễn này đã vượt núi, vượt rừng để đến với nhiều nước trên thế giới.
Tin nổi bật trang chủ
Rõ dần mức tham chiếu làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

Rõ dần mức tham chiếu làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

Không còn “mức lương cơ sở” là định hướng quan trọng trong Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Để phù hợp với định hướng này, việc sửa đổi căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) khi không còn “mức lương cơ sở”, là hết sức cần thiết.
Dân làng Đăk Wâk chung sức gìn giữ nhà rông truyền thống

Dân làng Đăk Wâk chung sức gìn giữ nhà rông truyền thống

Media - Ngọc Chí - 4 giờ trước
Làng Đăk Wâk, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum có 343 hộ, 1.374 nhân khẩu, với 96% là người dân tộc Gié Triêng. Cũng giống như nhiều cộng đồng DTTS khác ở Tây Nguyên, người Gié Triêng ở làng Đăk Wâk xem nhà rông như là “trái tim” của làng, là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa truyền thống được bà con đoàn kết gìn giữ, phát huy.
Điểm tựa của thôn, làng

Điểm tựa của thôn, làng

Media - Ngọc Chí - 4 giờ trước
Tại các thôn, làng đồng bào DTTS thì già làng, thôn trưởng, Người có uy tín chính là điểm tựa của bà con trong các hoạt động đời sống văn hóa tinh thần. Không quản ngại khó khăn, vất vả, đội ngũ già làng, thôn trưởng, Người có uy tín luôn đi đầu trong phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum ngày một phát triển.
Gia Lai: Tổ chức Đại hội các DTTS huyện Phú Thiện

Gia Lai: Tổ chức Đại hội các DTTS huyện Phú Thiện

Tin tức - Ngọc Thu - 5 giờ trước
Ngày 28/5, huyện Phú Thiện (Gia Lai) đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV - năm 2024. Tham dự có bà Phạm Thị Phước An - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Dân tộc Địa phương (Ủy Ban Dân tộc); đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các sở, ban ngành tỉnh; lãnh đạo huyện và 134 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 51.000 đồng bào DTTS của 21 thành phần dân tộc tại địa phương.
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn gặp mặt cán bộ hưu trí của Ủy ban Dân tộc giữa kỳ năm 2024

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn gặp mặt cán bộ hưu trí của Ủy ban Dân tộc giữa kỳ năm 2024

Tin tức - Văn Hoa - 5 giờ trước
Ngày 28/5, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn gặp mặt cán bộ hưu trí của UBDT giữa kỳ năm 2024. Tham dự có các thành viên Ban Liên lạc (BLL) hưu trí UBDT và gần 150 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động UBDT nghỉ hưu tại Hà Nội; lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.
Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)

Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)

Thời sự - Hoàng Quý - 5 giờ trước
Ngày 28/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).
Tin trong ngày - 28/5/2024

Tin trong ngày - 28/5/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 28/5, có những thông tin đáng chú ý sau: Hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 9. Yên Bái: Phát hiện hóa thạch đến 5 triệu năm. Kon Tum: Báo động tình trạng gom mua đất của đồng bào DTTS . Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Hiểm hoạ từ ăn rau sống

Hiểm hoạ từ ăn rau sống

Sức khỏe - T. H - 5 giờ trước
Ngày 28/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin các bác sĩ của Bệnh viện đang điều trị cho một bệnh nhân nam mang trong mình ổ sán lá gan lớn do có thói quen ăn rau muống, rau ngổ sống.
Cà Mau: Đại hội đại biểu các DTTS huyện Thới Bình lần IV, năm 2024 thành công tốt đẹp

Cà Mau: Đại hội đại biểu các DTTS huyện Thới Bình lần IV, năm 2024 thành công tốt đẹp

Công tác Dân tộc - Như Tâm - 5 giờ trước
Sau phiên trù bị, chiều 28/5, tại UBND huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, với chủ đề: “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”, Ban Chỉ đạo Đại hội huyện, đã long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu các DTTS huyện Thới Bình lần thứ IV, năm 2024.
Quảng Ninh: Phát động Tháng hành động vì trẻ em

Quảng Ninh: Phát động Tháng hành động vì trẻ em

Xã hội - Mỹ Dung - 5 giờ trước
Ngày 28/5, tại Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em, khai mạc hoạt động Hè tỉnh Quảng Ninh 2024.
Quốc hội thảo luận về một số nội dung của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Quốc hội thảo luận về một số nội dung của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Thời sự - Hoàng Quý - 5 giờ trước
Chiều 28/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Chủ tịch nước gặp mặt, biểu dương con liệt sĩ công an, con nuôi công an xã, thiếu nhi tiêu biểu

Chủ tịch nước gặp mặt, biểu dương con liệt sĩ công an, con nuôi công an xã, thiếu nhi tiêu biểu

Thời sự - PV - 5 giờ trước
Chiều 28/5, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi gặp mặt, biểu dương các cháu con liệt sĩ công an, con đỡ đầu hội phụ nữ công an, con nuôi công an xã và con cán bộ, chiến sĩ công an đạt giải quốc gia, quốc tế năm 2023-2024, do Bộ Công an tổ chức, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các ban, bộ, ngành, cấp ủy chính quyền các cấp tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em với những mục tiêu cụ thể…