Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Người có uy tín huyện Chiêm Hoá góp sức xây dựng cuộc sống mới nơi bản làng , thôn xóm

Vân Khánh - 10:19, 18/01/2023

Huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang có 258 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Những năm gần đây, đội ngũ Người có uy tín được xem như là những "cây đại thụ" lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nêu gương với cộng đồng. Bằng uy tín của bản thân, họ đã và đang góp sức xây dựng những bản làng , thôn xóm ở Chiêm Hoá ngày càng ấm no, giàu mạnh.

Ông Vũ Đình Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa tặng quà Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện
Ông Vũ Đình Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa tặng quà Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện

Những tấm gương tiêu biểu nơi vùng DTTS và miền núi

Theo đánh giá của UBND huyện Chiêm Hoá, những năm qua, Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện đã gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Người có uy tín có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở; kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện, cung cấp thông tin và tham gia cùng với chính quyền địa phương trong công tác hòa giải cơ sở, giải quyết có hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng.

Những Người có uy tín chính là những tấm gương điển hình, đi đầu trong lao động sản xuất và phát triển kinh tế gia đình. Họ là những người tích cực giúp đỡ, hỗ trợ bà con tại địa phương phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, họ còn tích cực tuyên truyền cho người dân giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, bài trừ các hủ tục lạc hậu, tham gia bảo vệ xây dựng chính quyền địa phương…

Điển hình như ông Nông Quý Thọ, dân tộc Dao, Người có uy tín thôn Bản Ba 2, xã Trung Hà đã tích cực vận động, tuyên truyền các hộ dân, nhất là các hộ di dân tái định cư chỉnh trang nhà cửa thực hiện theo Đề án Làng văn hóa du lịch Bản Ba, xã Trung Hà; tuyên truyền các hộ gia đình tham gia lớp dạy nghề thêu truyền thống dân tộc Dao (nhóm Dao đỏ). 

Hay như bà Bàn Thị Lan, dân tộc Dao, Người có uy tín thôn Yên Bình, xã Phú Bình đã có nhiều nỗ lực trong việc tuyên truyền, vận động, khuyên bảo các gia đình khi có người ốm đau, bệnh tật đưa đến trạm y tế, bệnh viện để khám chữa bệnh, không thực hiện cúng bái, vận động con cháu không sinh con thứ ba. Với sự nỗ lực của bà Lan, trên 10 năm nay, thôn không có người sinh con thứ ba.

Bà Bàn Thị Lan, dân tộc Dao, Người có uy tín thôn Yên Bình, xã Phú Bình phát triển kinh tế gia đình nhờ chăn nuôi đàn gia súc
Bà Bàn Thị Lan, dân tộc Dao, Người có uy tín thôn Yên Bình, xã Phú Bình phát triển hiệu quả mô hình chăn nuôi đàn gia súc

Ở thôn Đồng Cọ, xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa, với vai trò là Người có uy tín, ông Hà Hồng Trường, dân tộc Tày không chỉ tuyên truyền, vận động người dân vươn lên phát triển kinh tế với các mô hình cây, con phù hợp mà còn tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân. 

Từ năm 2016 - 2021, ông Trường đã hỗ trợ vật chất, động viên về tinh thần giúp 8 hộ dân trong thôn thoát nghèo; tham gia hòa giải thành 7 vụ tranh chấp đất vườn đồi; vận động Nhân dân góp công, góp của xây dựng 3 công trình Nhà vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn, xóa 3 nhà tạm, sửa chữa, nâng cấp 5 nhà cho người dân trong thôn.

Nhìn từ thực tế về đời đống của Nhân dân vùng đồng bào DTTS cũng cho thấy, những năm qua, 258 Người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Chiêm Hoá đã và đang phát huy vai trò trên nhiều lĩnh vực. Cũng như ông Thọ, ông Trường, còn có nhiều cá nhân Người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Chiêm Hoá đã trở thành những điển hình tiên tiến, chung tay, góp sức xây dựng quê hương Chiêm Hoá giàu đẹp. 

Đó là bà Trương Thị Lê, dân tộc Tày, Người có uy tín thôn Làng Rèn 2, xã Hòa An tích cực vận động các hộ dân triển khai trồng cây trồng vụ Đông đúng thời vụ, thực hiện kế hoạch giảm nghèo, vượt chỉ tiêu giao 14/12 hộ, vận động trẻ em đến trường 100% đúng độ tuổi; Là ông Hoàng Văn Luân, sinh 1981, dân tộc Tày, thôn Bình An, xã Bình Nhân, vận động nhân dân trong thôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau thực hiện phát triển kinh tế, giảm nghèo, bài trừ các hủ tục lạc hậu trong việc cưới việc tang, xây dựng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 

Ngoài ra, ông còn vận động 16 hộ gia đình trong thôn tự nguyện hiến gần 3000m2 đất để xây dựng tuyến đường bê tông trong thôn. Vận động 100% hộ dân trong thôn ký cam kết tự nguyện hiến đất để xây dựng tuyến đường liên xã Bình Nhân - Kim Bình (đoạn đi qua địa phận thôn)...

Ông Hoàng Văn Luân, sinh 1981, dân tộc Tày, thôn Bình An, xã Bình Nhân
Anh Hoàng Văn Luân, sinh 1981, dân tộc Tày, thôn Bình An, xã Bình Nhân, là một trong những Người uy tín gương mẫu đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế gia đình

Tôn vinh quan tâm, chăm lo đến Người có uy tín 

Để động viên, khuyến khích Người uy tín phát huy hiệu quả vai trò, trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với Người có uy tín được lãnh đạo tỉnh, Huyện chỉ đạo triển khai và các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị... thực hiện nghiêm túc. Từ đó, Người có uy tín đã có nhận thức và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình như: Tích cực vận động gia đình và cộng đồng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; gương mẫu đi đầu để các thành viên trong gia đình, cộng đồng thôn, tổ dân phố noi theo; tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới… Tham gia xây dựng hương ước, quy ước của địa phương, vận động Nhân dân thay đổi các tập tục lạc hậu như: Mê tín, tảo hôn, ma chay,... góp phần xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần ở các thôn, tổ dân phố ngày càng lành mạnh, tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện.

Trong thời gian qua, Huyện uỷ, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các cấp, ngành trên địa bàn huyện Chiêm Hoá luôn quan tâm, chăm lo đến đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS, coi đây là “cánh tay nối dài”, chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Thực hiện tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS theo đúng Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch.

Các hộ gia đình ở thôn Bản Ba 2, xã Trung Hà tham gia lớp dạy nghề thêu truyền thống dân tộc Dao đỏ.
Người uy tín luôn nỗ lực vận động đồng bào giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc (Trong ảnh: Các hộ gia đình ở thôn Bản Ba 2, xã Trung Hà tham gia lớp dạy nghề thêu truyền thống dân tộc Dao đỏ.

Trong giai đoạn 2018 - 2022, UBND huyện phối hợp Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị cho 490 lượt Người có uy tín tham dự. 100% Người có uy tín trên địa bàn huyện được cấp các loại ấn phẩm báo chí theo quy định như Báo Dân tộc và Phát triển, Báo Tuyên Quang; tổ chức các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm tại các địa phương cho Người có uy tín. 

Triển khai thực hiện hiệu quả các chế độ chính sách đối với Người có uy tín như: Tặng quà dịp Tết Nguyên đán; tổ chức thăm hỏi, động viên Người có uy tín bị ốm đau; thăm hỏi gia đình Người có uy tín gặp khó khăn hoạn nạn; thăm viếng, động viên Người có uy tín, thân nhân qua đời.

Trong năm 2021, UBND huyện tổ chức Hội nghị biểu dương Người có uy tín và người DTTS tiêu biểu huyện Chiêm Hóa lần thứ nhất, khen thưởng cho 26 Người có uy tín tiêu biểu. Tại Hội nghị gặp mặt Người có uy tín năm 2022, UBND huyện Chiêm Hoá đã tặng quà cho 96 Người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn.

Đánh giá cao vai trò và những cống hiến, đóng góp của Người có uy tín đối với các phong trào của địa phương, ông Vũ Đình Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hoá chia sẻ: Cấp ủy, chính quyền huyện Chiêm Hoá luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư và thực hiện tốt các chính sách, chương trình cho vùng đồng bào DTTS; đào tạo bồi dưỡng bố trí tỷ lệ hợp lý cán bộ người DTTS trong hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS.

"Với sự am hiểu về phong tục tập quán, nắm được tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng dân cư cùng kinh nghiệm và uy tín của mình, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Chiêm Hoá sẽ tiếp tục là "cánh tay" nối dài giúp cấp ủy Đảng, chính quyền tuyên truyền, vận động bà con đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng quê hương Chiêm Hóa ngày càng phát triển toàn diện", ông Vũ Đình Tân nhìn nhận.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Chính sách dành cho Người có uy tín ở Nghệ An: Thêm động lực cho những nhân tố tiêu biểu

Chính sách dành cho Người có uy tín ở Nghệ An: Thêm động lực cho những nhân tố tiêu biểu

Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang gánh vác vai trò quan trọng ở nhiều vị trí khác nhau như, bí thư chi bộ, già làng, trưởng bản. Nhìn lại giai đoạn 2011 - 2021, việc quan tâm thực hiện đẩy đủ chính sách cho Người uy tín đã và đang tạo thêm niềm tin, sự hứng khởi cho Người uy tín trên hành trình chung tay cùng các cấp chính quyền địa phương dẫn dắt đồng bào DTTS ở những bản làng, thôn xóm... xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, phát triển.
Tin nổi bật trang chủ
Đại Từ (Thái Nguyên): Ra quân thi đua cao điểm xây dựng nông thôn mới

Đại Từ (Thái Nguyên): Ra quân thi đua cao điểm xây dựng nông thôn mới

Tin địa phương - Trí Phương - 1 giờ trước
Ngày 4/2, UBND huyện Đại Từ (Thái Nguyên) tổ chức Lễ ra quân đợt thi đua cao điểm “Đại Từ quyết tâm, chung sức xây dựng huyện nông thôn mới” và hưởng ứng Chương trình "Trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”.
Chính sách dành cho Người có uy tín ở Nghệ An: Thêm động lực cho những nhân tố tiêu biểu

Chính sách dành cho Người có uy tín ở Nghệ An: Thêm động lực cho những nhân tố tiêu biểu

Người có uy tín - Nguyễn Thanh - 2 giờ trước
Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang gánh vác vai trò quan trọng ở nhiều vị trí khác nhau như, bí thư chi bộ, già làng, trưởng bản. Nhìn lại giai đoạn 2011 - 2021, việc quan tâm thực hiện đẩy đủ chính sách cho Người uy tín đã và đang tạo thêm niềm tin, sự hứng khởi cho Người uy tín trên hành trình chung tay cùng các cấp chính quyền địa phương dẫn dắt đồng bào DTTS ở những bản làng, thôn xóm... xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, phát triển.
Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh năm 2023

Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh năm 2023

Photo - PV - 2 giờ trước
Lễ khai hội Tản Viên Sơn Thánh năm 2023 được tổ chức ngày 4/2 (tức 14 tháng Giêng năm Quý Mão) tại Di tích lịch sử văn hóa đền Hạ (xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội) thu hút đông đảo người dân, du khách.
Quảng Ngãi tuyển hơn 10.500 lao động sau Tết Quý Mão 2023

Quảng Ngãi tuyển hơn 10.500 lao động sau Tết Quý Mão 2023

Nghề nghiệp - Việc làm - PV - 3 giờ trước
Ngày 4/2, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi Diên Hồng, Tp. Quảng Ngãi, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Tỉnh đoàn Quảng Ngãi và UBND Tp. Quảng Ngãi tổ chức Hội Việc làm Xuân Quý Mão 2023, thu hút đông đảo lao động trẻ tham dự.
Anh hùng Phạm Tuân truyền lửa cảm hứng đến thanh niên tình nguyện nhập ngũ

Anh hùng Phạm Tuân truyền lửa cảm hứng đến thanh niên tình nguyện nhập ngũ

Xã hội - PV - 3 giờ trước
Sáng 4/2, trong khuôn khổ chương trình Gặp mặt thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu, các bạn trẻ đã được truyền "ngọn lửa" từ tinh thần không ngại hy sinh, gian khổ, cống hiến tuổi xuân cho Tổ quốc từ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động Phạm Tuân.
Tp. Pleiku (Gia Lai) sẵn sàng cho công tác giao - nhận quân năm 2023

Tp. Pleiku (Gia Lai) sẵn sàng cho công tác giao - nhận quân năm 2023

Những ngày này, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự của Tp. Pleiku (Gia Lai) đang chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn tất các khâu trong quy trình tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ. Đồng thời tổ chức gặp gỡ động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng lên đường nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao với chất lượng thanh niên cao hơn năm trước.
Ban hành Nghị định quy định về điều kiện cấp giấy phép tài nguyên nước

Ban hành Nghị định quy định về điều kiện cấp giấy phép tài nguyên nước

Văn bản chính sách mới - T.Hợp - 3 giờ trước
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Trong đó, Nghị định nêu rõ quy định về điều kiện cấp giấy phép tài nguyên nước (Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất).
Thái Nguyên: Khai mạc Lễ hội thơ Nguyên tiêu và Hội Báo Xuân Quý Mão 2023

Thái Nguyên: Khai mạc Lễ hội thơ Nguyên tiêu và Hội Báo Xuân Quý Mão 2023

Tin tức - Mỹ Dung - 4 giờ trước
Sáng 4/2, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Hội Nhà báo và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Khai mạc Lễ hội thơ Nguyên tiêu và Hội Báo Xuân Quý Mão 2023.
Bắc Giang: Giải việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh Non Vua huyền thoại”

Bắc Giang: Giải việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh Non Vua huyền thoại”

Thể thao - Mỹ Dung - 4 giờ trước
Sáng 4/2, UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tổ chức Giải việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh Non Vua huyền thoại” lần thứ III - năm 2023 với 345 vận động viên tham gia. Giải việt dã leo núi nằm trong Chương trình Lễ hội Xuân và Tuần văn hóa - du lịch tỉnh Bắc Giang.
Ninh Bình: Bắt giữ đối tượng săn bắt, mua bán động vật hoang dã quý hiếm

Ninh Bình: Bắt giữ đối tượng săn bắt, mua bán động vật hoang dã quý hiếm

Pháp luật - Quỳnh Trâm - 6 giờ trước
Cá thể động vật bị săn bắt là Sơn Dương, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên, bảo vệ.
Đắk Nông: Du khách đuối nước thương tâm khi đi chơi thác

Đắk Nông: Du khách đuối nước thương tâm khi đi chơi thác

Tin địa phương - Hoàng Thùy - 6 giờ trước
Sáng 4/2, ông Nguyễn Đức Hữu - Chủ tịch UBND xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết: Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể hai du khách bị đuối nước tại thác Gia Long và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.