Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Người có uy tín huyện Chiêm Hoá góp sức xây dựng cuộc sống mới nơi bản làng , thôn xóm

Vân Khánh - 10:19, 18/01/2023

Huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang có 258 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Những năm gần đây, đội ngũ Người có uy tín được xem như là những "cây đại thụ" lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nêu gương với cộng đồng. Bằng uy tín của bản thân, họ đã và đang góp sức xây dựng những bản làng , thôn xóm ở Chiêm Hoá ngày càng ấm no, giàu mạnh.

Ông Vũ Đình Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa tặng quà Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện
Ông Vũ Đình Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa tặng quà Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện

Những tấm gương tiêu biểu nơi vùng DTTS và miền núi

Theo đánh giá của UBND huyện Chiêm Hoá, những năm qua, Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện đã gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Người có uy tín có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở; kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện, cung cấp thông tin và tham gia cùng với chính quyền địa phương trong công tác hòa giải cơ sở, giải quyết có hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng.

Những Người có uy tín chính là những tấm gương điển hình, đi đầu trong lao động sản xuất và phát triển kinh tế gia đình. Họ là những người tích cực giúp đỡ, hỗ trợ bà con tại địa phương phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, họ còn tích cực tuyên truyền cho người dân giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, bài trừ các hủ tục lạc hậu, tham gia bảo vệ xây dựng chính quyền địa phương…

Điển hình như ông Nông Quý Thọ, dân tộc Dao, Người có uy tín thôn Bản Ba 2, xã Trung Hà đã tích cực vận động, tuyên truyền các hộ dân, nhất là các hộ di dân tái định cư chỉnh trang nhà cửa thực hiện theo Đề án Làng văn hóa du lịch Bản Ba, xã Trung Hà; tuyên truyền các hộ gia đình tham gia lớp dạy nghề thêu truyền thống dân tộc Dao (nhóm Dao đỏ). 

Hay như bà Bàn Thị Lan, dân tộc Dao, Người có uy tín thôn Yên Bình, xã Phú Bình đã có nhiều nỗ lực trong việc tuyên truyền, vận động, khuyên bảo các gia đình khi có người ốm đau, bệnh tật đưa đến trạm y tế, bệnh viện để khám chữa bệnh, không thực hiện cúng bái, vận động con cháu không sinh con thứ ba. Với sự nỗ lực của bà Lan, trên 10 năm nay, thôn không có người sinh con thứ ba.

Bà Bàn Thị Lan, dân tộc Dao, Người có uy tín thôn Yên Bình, xã Phú Bình phát triển kinh tế gia đình nhờ chăn nuôi đàn gia súc
Bà Bàn Thị Lan, dân tộc Dao, Người có uy tín thôn Yên Bình, xã Phú Bình phát triển hiệu quả mô hình chăn nuôi đàn gia súc

Ở thôn Đồng Cọ, xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa, với vai trò là Người có uy tín, ông Hà Hồng Trường, dân tộc Tày không chỉ tuyên truyền, vận động người dân vươn lên phát triển kinh tế với các mô hình cây, con phù hợp mà còn tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân. 

Từ năm 2016 - 2021, ông Trường đã hỗ trợ vật chất, động viên về tinh thần giúp 8 hộ dân trong thôn thoát nghèo; tham gia hòa giải thành 7 vụ tranh chấp đất vườn đồi; vận động Nhân dân góp công, góp của xây dựng 3 công trình Nhà vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn, xóa 3 nhà tạm, sửa chữa, nâng cấp 5 nhà cho người dân trong thôn.

Nhìn từ thực tế về đời đống của Nhân dân vùng đồng bào DTTS cũng cho thấy, những năm qua, 258 Người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Chiêm Hoá đã và đang phát huy vai trò trên nhiều lĩnh vực. Cũng như ông Thọ, ông Trường, còn có nhiều cá nhân Người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Chiêm Hoá đã trở thành những điển hình tiên tiến, chung tay, góp sức xây dựng quê hương Chiêm Hoá giàu đẹp. 

Đó là bà Trương Thị Lê, dân tộc Tày, Người có uy tín thôn Làng Rèn 2, xã Hòa An tích cực vận động các hộ dân triển khai trồng cây trồng vụ Đông đúng thời vụ, thực hiện kế hoạch giảm nghèo, vượt chỉ tiêu giao 14/12 hộ, vận động trẻ em đến trường 100% đúng độ tuổi; Là ông Hoàng Văn Luân, sinh 1981, dân tộc Tày, thôn Bình An, xã Bình Nhân, vận động nhân dân trong thôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau thực hiện phát triển kinh tế, giảm nghèo, bài trừ các hủ tục lạc hậu trong việc cưới việc tang, xây dựng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 

Ngoài ra, ông còn vận động 16 hộ gia đình trong thôn tự nguyện hiến gần 3000m2 đất để xây dựng tuyến đường bê tông trong thôn. Vận động 100% hộ dân trong thôn ký cam kết tự nguyện hiến đất để xây dựng tuyến đường liên xã Bình Nhân - Kim Bình (đoạn đi qua địa phận thôn)...

Ông Hoàng Văn Luân, sinh 1981, dân tộc Tày, thôn Bình An, xã Bình Nhân
Anh Hoàng Văn Luân, sinh 1981, dân tộc Tày, thôn Bình An, xã Bình Nhân, là một trong những Người uy tín gương mẫu đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế gia đình

Tôn vinh quan tâm, chăm lo đến Người có uy tín 

Để động viên, khuyến khích Người uy tín phát huy hiệu quả vai trò, trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với Người có uy tín được lãnh đạo tỉnh, Huyện chỉ đạo triển khai và các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị... thực hiện nghiêm túc. Từ đó, Người có uy tín đã có nhận thức và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình như: Tích cực vận động gia đình và cộng đồng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; gương mẫu đi đầu để các thành viên trong gia đình, cộng đồng thôn, tổ dân phố noi theo; tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới… Tham gia xây dựng hương ước, quy ước của địa phương, vận động Nhân dân thay đổi các tập tục lạc hậu như: Mê tín, tảo hôn, ma chay,... góp phần xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần ở các thôn, tổ dân phố ngày càng lành mạnh, tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện.

Trong thời gian qua, Huyện uỷ, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các cấp, ngành trên địa bàn huyện Chiêm Hoá luôn quan tâm, chăm lo đến đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS, coi đây là “cánh tay nối dài”, chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Thực hiện tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS theo đúng Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch.

Các hộ gia đình ở thôn Bản Ba 2, xã Trung Hà tham gia lớp dạy nghề thêu truyền thống dân tộc Dao đỏ.
Người uy tín luôn nỗ lực vận động đồng bào giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc (Trong ảnh: Các hộ gia đình ở thôn Bản Ba 2, xã Trung Hà tham gia lớp dạy nghề thêu truyền thống dân tộc Dao đỏ.

Trong giai đoạn 2018 - 2022, UBND huyện phối hợp Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị cho 490 lượt Người có uy tín tham dự. 100% Người có uy tín trên địa bàn huyện được cấp các loại ấn phẩm báo chí theo quy định như Báo Dân tộc và Phát triển, Báo Tuyên Quang; tổ chức các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm tại các địa phương cho Người có uy tín. 

Triển khai thực hiện hiệu quả các chế độ chính sách đối với Người có uy tín như: Tặng quà dịp Tết Nguyên đán; tổ chức thăm hỏi, động viên Người có uy tín bị ốm đau; thăm hỏi gia đình Người có uy tín gặp khó khăn hoạn nạn; thăm viếng, động viên Người có uy tín, thân nhân qua đời.

Trong năm 2021, UBND huyện tổ chức Hội nghị biểu dương Người có uy tín và người DTTS tiêu biểu huyện Chiêm Hóa lần thứ nhất, khen thưởng cho 26 Người có uy tín tiêu biểu. Tại Hội nghị gặp mặt Người có uy tín năm 2022, UBND huyện Chiêm Hoá đã tặng quà cho 96 Người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn.

Đánh giá cao vai trò và những cống hiến, đóng góp của Người có uy tín đối với các phong trào của địa phương, ông Vũ Đình Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hoá chia sẻ: Cấp ủy, chính quyền huyện Chiêm Hoá luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư và thực hiện tốt các chính sách, chương trình cho vùng đồng bào DTTS; đào tạo bồi dưỡng bố trí tỷ lệ hợp lý cán bộ người DTTS trong hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS.

"Với sự am hiểu về phong tục tập quán, nắm được tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng dân cư cùng kinh nghiệm và uy tín của mình, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Chiêm Hoá sẽ tiếp tục là "cánh tay" nối dài giúp cấp ủy Đảng, chính quyền tuyên truyền, vận động bà con đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng quê hương Chiêm Hóa ngày càng phát triển toàn diện", ông Vũ Đình Tân nhìn nhận.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
MobiFone được vinh danh là một trong những Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023

MobiFone được vinh danh là một trong những Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023

Sản phẩm - Thị trường - Xuân Hải - 1 phút trước
Tại Hội nghị vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023", do Công ty CP Anphabe tổ chức, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đã được vinh doanh trong bảng xếp hạng Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam - Khối Doanh nghiệp Lớn và lọt Top 5 doanh nghiệp ngành Công nghệ phần cứng/ Hạ tầng/ Viễn thông.
Thay đổi nếp nghĩ cách làm, nâng cao vị thế cho phụ nữ

Thay đổi nếp nghĩ cách làm, nâng cao vị thế cho phụ nữ

Thực hiện Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719), Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã chủ động triển khai các hoạt động truyền thông bình đẳng giới, giải quyết các vấn đề bức thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS và miền núi; truyền thông pháp luật, các chính sách hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái…
Tam Đường (Lai Châu): Thực hiện hiệu quả Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG 1719

Tam Đường (Lai Châu): Thực hiện hiệu quả Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG 1719

Công tác Dân tộc - Hà Minh Hưng - 21 phút trước
Thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719) huyện vùng cao biên giới Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã và đang tích cực triển khai các hoạt động nhằm nâng cao năng lực, kiến thức cho các tâng lớp cán bộ, Nhân dân về bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của các DTTS trên địa bàn gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Sóc Trăng: Hai nhà sư là Người có uy tín và những hoạt động tích cực trong Phật sự và thế sự

Sóc Trăng: Hai nhà sư là Người có uy tín và những hoạt động tích cực trong Phật sự và thế sự

Đánh giá về vai trò của Người uy tín trong vùng đồng bào DTTS, đặc biệt khi nhắc về hai vị sư, Người có uy tín là Hoà thượng Tăng Nô và Thượng toạ Lý Đức, ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng nhiều lần nhấn mạnh, từ các hoạt động Phật sự và thế sự, các vị sư, Người uy tín đang đóng góp rất nhiều công sức và vật chất để giúp cộng đồng. Các vị là những tấm gương tiêu biểu được nhiều người suy tôn, kính trọng...
Trồng dược liệu giúp đồng bào DTTS ở Con Cuông vươn lên thoát nghèo

Trồng dược liệu giúp đồng bào DTTS ở Con Cuông vươn lên thoát nghèo

Từ những kết quả đã đạt được qua mô hình phát triển cây dược liệu đã cho thấy đây là một hướng đi đúng đắn, tạo thu nhập, sinh kế ổn định cho bà con DTTS trên địa bàn huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Thưa quý vị, bạo lực gia đình trong cả nước, đặc biệt là ở vùng đồng bào DTTS là câu chuyện chưa bao giờ cũ. Vấn nạn này đang đẩy một bộ phận phụ nữ DTTS ngày càng trở nên bị tách biệt, tụt hậu trong bối cảnh xã hội phát triển như hiện nay. Chương trình Vấn đề sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển hôm nay sẽ bàn về: Xóa bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS - -Còn nhiều gian nan!
Bạc Liêu: Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp

Bạc Liêu: Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp

Kinh tế - Minh Đạt - 33 phút trước
Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong tham gia vào các chuỗi liên kết, là đầu mối thực hiện ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm, mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên và nông dân. Tại tỉnh Bạc Liêu trong những năm gần đây, các HTX đã phát huy vai trò của kinh tế tập thể, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, đồng thời tạo ra những thay đổi căn bản diện mạo nông thôn của tỉnh.
Lạng Sơn: Tăng cường đối thoại, gỡ khó cho các hợp tác xã nông nghiệp

Lạng Sơn: Tăng cường đối thoại, gỡ khó cho các hợp tác xã nông nghiệp

Kinh tế - Ngọc Hân - 36 phút trước
Những năm gần đây, các cấp, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường công tác gặp gỡ, đối thoại với các hợp tác xã (HTX), trong đó chủ yếu là các HTX nông nghiệp. Từ đó, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, giúp HTX từng bước vươn lên phát triển.
Kray Sức với những nổ lực bảo tồn văn hóa Pa Cô

Kray Sức với những nổ lực bảo tồn văn hóa Pa Cô

Ở tuổi 62, nhưng Kray Sức, Nghệ nhân ưu tú ở thôn A Liêng, xã Tà Rụt, huyện Đakrông (ỉnh Quảng Trị) sức khỏe có vẻ như vẫn như tên của mình, tràn đầy năng lượng và khí chất. Chúng tôi cũng đã bị cuốn theo niềm mạnh mẽ, hứng khởi ấy khi nghe ông đánh đàn Ta lư, hát điệu Cha chấp; nghe ông kể về tiếng cồng chiêng, tiếng khèn… mang âm hưởng của đại ngàn Trường Sơn.
Khánh Hòa tăng cường thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Khánh Hòa tăng cường thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Công tác Dân tộc - Hoàng Thanh - CTV - 1 giờ trước
Khánh Hòa có 35 dân tộc thiểu số (DTTS) với 72.000 người đang sinh sống ở hai huyện miền núi (MN) Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và một số xã miền núi thuộc huyện Cam Lâm, Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa, TP Cam Ranh, chiếm 5,8% dân số toàn tỉnh. Trong giai đoạn 2021 - 2025, Khánh Hòa có 28 xã thuộc vùng đồng bào DTTS và MN, trong đó có 66 thôn đặc biệt khó khăn; 03 dân tộc gặp nhiều khó khăn gồm: Dân tộc Raglai, dân tộc Ê-đê và dân tộc Cơ Ho (T’rin). Để tạo động lực cho vùng đồng bào DTTS phát triển, Khánh Hòa đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách thu hút đầu tư cho vùng đồng bào DTTS.
Hà Nội: Giáng sinh gõ cửa sớm tại phố Hàng Mã

Hà Nội: Giáng sinh gõ cửa sớm tại phố Hàng Mã

Photo - Vàng Ni - 1 giờ trước
Không khi nhộn nhịp trước mùa Giáng sinh tại phố Hàng Mã, cũng chính là lúc Thủ đô Hà Nội đang cận kề những ngày cuối năm. Nơi đây khoác trên mình những bộ áo lung linh sắc màu của những đồ vật trang trí nhân dịp Lễ Giáng sinh