Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Người có uy tín huyện Chiêm Hoá góp sức xây dựng cuộc sống mới nơi bản làng , thôn xóm

Vân Khánh - 10:19, 18/01/2023

Huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang có 258 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Những năm gần đây, đội ngũ Người có uy tín được xem như là những "cây đại thụ" lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nêu gương với cộng đồng. Bằng uy tín của bản thân, họ đã và đang góp sức xây dựng những bản làng , thôn xóm ở Chiêm Hoá ngày càng ấm no, giàu mạnh.

Ông Vũ Đình Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa tặng quà Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện
Ông Vũ Đình Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa tặng quà Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện

Những tấm gương tiêu biểu nơi vùng DTTS và miền núi

Theo đánh giá của UBND huyện Chiêm Hoá, những năm qua, Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện đã gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Người có uy tín có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở; kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện, cung cấp thông tin và tham gia cùng với chính quyền địa phương trong công tác hòa giải cơ sở, giải quyết có hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng.

Những Người có uy tín chính là những tấm gương điển hình, đi đầu trong lao động sản xuất và phát triển kinh tế gia đình. Họ là những người tích cực giúp đỡ, hỗ trợ bà con tại địa phương phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, họ còn tích cực tuyên truyền cho người dân giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, bài trừ các hủ tục lạc hậu, tham gia bảo vệ xây dựng chính quyền địa phương…

Điển hình như ông Nông Quý Thọ, dân tộc Dao, Người có uy tín thôn Bản Ba 2, xã Trung Hà đã tích cực vận động, tuyên truyền các hộ dân, nhất là các hộ di dân tái định cư chỉnh trang nhà cửa thực hiện theo Đề án Làng văn hóa du lịch Bản Ba, xã Trung Hà; tuyên truyền các hộ gia đình tham gia lớp dạy nghề thêu truyền thống dân tộc Dao (nhóm Dao đỏ). 

Hay như bà Bàn Thị Lan, dân tộc Dao, Người có uy tín thôn Yên Bình, xã Phú Bình đã có nhiều nỗ lực trong việc tuyên truyền, vận động, khuyên bảo các gia đình khi có người ốm đau, bệnh tật đưa đến trạm y tế, bệnh viện để khám chữa bệnh, không thực hiện cúng bái, vận động con cháu không sinh con thứ ba. Với sự nỗ lực của bà Lan, trên 10 năm nay, thôn không có người sinh con thứ ba.

Bà Bàn Thị Lan, dân tộc Dao, Người có uy tín thôn Yên Bình, xã Phú Bình phát triển kinh tế gia đình nhờ chăn nuôi đàn gia súc
Bà Bàn Thị Lan, dân tộc Dao, Người có uy tín thôn Yên Bình, xã Phú Bình phát triển hiệu quả mô hình chăn nuôi đàn gia súc

Ở thôn Đồng Cọ, xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa, với vai trò là Người có uy tín, ông Hà Hồng Trường, dân tộc Tày không chỉ tuyên truyền, vận động người dân vươn lên phát triển kinh tế với các mô hình cây, con phù hợp mà còn tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân. 

Từ năm 2016 - 2021, ông Trường đã hỗ trợ vật chất, động viên về tinh thần giúp 8 hộ dân trong thôn thoát nghèo; tham gia hòa giải thành 7 vụ tranh chấp đất vườn đồi; vận động Nhân dân góp công, góp của xây dựng 3 công trình Nhà vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn, xóa 3 nhà tạm, sửa chữa, nâng cấp 5 nhà cho người dân trong thôn.

Nhìn từ thực tế về đời đống của Nhân dân vùng đồng bào DTTS cũng cho thấy, những năm qua, 258 Người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Chiêm Hoá đã và đang phát huy vai trò trên nhiều lĩnh vực. Cũng như ông Thọ, ông Trường, còn có nhiều cá nhân Người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Chiêm Hoá đã trở thành những điển hình tiên tiến, chung tay, góp sức xây dựng quê hương Chiêm Hoá giàu đẹp. 

Đó là bà Trương Thị Lê, dân tộc Tày, Người có uy tín thôn Làng Rèn 2, xã Hòa An tích cực vận động các hộ dân triển khai trồng cây trồng vụ Đông đúng thời vụ, thực hiện kế hoạch giảm nghèo, vượt chỉ tiêu giao 14/12 hộ, vận động trẻ em đến trường 100% đúng độ tuổi; Là ông Hoàng Văn Luân, sinh 1981, dân tộc Tày, thôn Bình An, xã Bình Nhân, vận động nhân dân trong thôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau thực hiện phát triển kinh tế, giảm nghèo, bài trừ các hủ tục lạc hậu trong việc cưới việc tang, xây dựng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 

Ngoài ra, ông còn vận động 16 hộ gia đình trong thôn tự nguyện hiến gần 3000m2 đất để xây dựng tuyến đường bê tông trong thôn. Vận động 100% hộ dân trong thôn ký cam kết tự nguyện hiến đất để xây dựng tuyến đường liên xã Bình Nhân - Kim Bình (đoạn đi qua địa phận thôn)...

Ông Hoàng Văn Luân, sinh 1981, dân tộc Tày, thôn Bình An, xã Bình Nhân
Anh Hoàng Văn Luân, sinh 1981, dân tộc Tày, thôn Bình An, xã Bình Nhân, là một trong những Người uy tín gương mẫu đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế gia đình

Tôn vinh quan tâm, chăm lo đến Người có uy tín 

Để động viên, khuyến khích Người uy tín phát huy hiệu quả vai trò, trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với Người có uy tín được lãnh đạo tỉnh, Huyện chỉ đạo triển khai và các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị... thực hiện nghiêm túc. Từ đó, Người có uy tín đã có nhận thức và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình như: Tích cực vận động gia đình và cộng đồng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; gương mẫu đi đầu để các thành viên trong gia đình, cộng đồng thôn, tổ dân phố noi theo; tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới… Tham gia xây dựng hương ước, quy ước của địa phương, vận động Nhân dân thay đổi các tập tục lạc hậu như: Mê tín, tảo hôn, ma chay,... góp phần xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần ở các thôn, tổ dân phố ngày càng lành mạnh, tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện.

Trong thời gian qua, Huyện uỷ, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các cấp, ngành trên địa bàn huyện Chiêm Hoá luôn quan tâm, chăm lo đến đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS, coi đây là “cánh tay nối dài”, chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Thực hiện tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS theo đúng Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch.

Các hộ gia đình ở thôn Bản Ba 2, xã Trung Hà tham gia lớp dạy nghề thêu truyền thống dân tộc Dao đỏ.
Người uy tín luôn nỗ lực vận động đồng bào giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc (Trong ảnh: Các hộ gia đình ở thôn Bản Ba 2, xã Trung Hà tham gia lớp dạy nghề thêu truyền thống dân tộc Dao đỏ.

Trong giai đoạn 2018 - 2022, UBND huyện phối hợp Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị cho 490 lượt Người có uy tín tham dự. 100% Người có uy tín trên địa bàn huyện được cấp các loại ấn phẩm báo chí theo quy định như Báo Dân tộc và Phát triển, Báo Tuyên Quang; tổ chức các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm tại các địa phương cho Người có uy tín. 

Triển khai thực hiện hiệu quả các chế độ chính sách đối với Người có uy tín như: Tặng quà dịp Tết Nguyên đán; tổ chức thăm hỏi, động viên Người có uy tín bị ốm đau; thăm hỏi gia đình Người có uy tín gặp khó khăn hoạn nạn; thăm viếng, động viên Người có uy tín, thân nhân qua đời.

Trong năm 2021, UBND huyện tổ chức Hội nghị biểu dương Người có uy tín và người DTTS tiêu biểu huyện Chiêm Hóa lần thứ nhất, khen thưởng cho 26 Người có uy tín tiêu biểu. Tại Hội nghị gặp mặt Người có uy tín năm 2022, UBND huyện Chiêm Hoá đã tặng quà cho 96 Người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn.

Đánh giá cao vai trò và những cống hiến, đóng góp của Người có uy tín đối với các phong trào của địa phương, ông Vũ Đình Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hoá chia sẻ: Cấp ủy, chính quyền huyện Chiêm Hoá luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư và thực hiện tốt các chính sách, chương trình cho vùng đồng bào DTTS; đào tạo bồi dưỡng bố trí tỷ lệ hợp lý cán bộ người DTTS trong hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS.

"Với sự am hiểu về phong tục tập quán, nắm được tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng dân cư cùng kinh nghiệm và uy tín của mình, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Chiêm Hoá sẽ tiếp tục là "cánh tay" nối dài giúp cấp ủy Đảng, chính quyền tuyên truyền, vận động bà con đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng quê hương Chiêm Hóa ngày càng phát triển toàn diện", ông Vũ Đình Tân nhìn nhận.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Tin nổi bật trang chủ
Nguy cơ làng chài đẹp nhất thế giới trên vịnh Hạ Long “chìm dần xuống biển”

Nguy cơ làng chài đẹp nhất thế giới trên vịnh Hạ Long “chìm dần xuống biển”

Trang địa phương - Mỹ Dung - 23:19, 01/10/2023
Làng chài Cửa Vạn và làng chài Vung Viêng trên vịnh Hạ Long từng được bình chọn là một trong những làng chài cổ đẹp nhất thế giới. Theo thời gian, hiện nay 2 làng chài này đang có hiện tượng xuống cấp nhiều. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng của địa phương vẫn còn đang loay hoay phương án để sửa chữa.
Khai mạc Tuần Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2023

Khai mạc Tuần Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2023

Tin tức - Thanh Nguyên - 23:06, 01/10/2023
Tối 30/9, tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng), đã diễn ra Chương trình khai mạc Tuần Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) tỉnh Cao Bằng năm 2023 và đón Bằng chứng nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng sau kỳ tái thẩm định lần thứ Nhất.
Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ người dân vùng lũ

Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ người dân vùng lũ

Xã hội - Thùy Trang - Mai Hương - 23:03, 01/10/2023
Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cùng với Công đoàn các cơ sở kịp thời có mặt để thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ đối với các xã bị thiệt hại nặng nề và hỗ trợ 3 triệu đồng đối với các gia đình có thân nhân bị mất do mưa lũ.
Diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ

Diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ

Tin tức - Mỹ Dung - 22:52, 01/10/2023
Ngày 1/10, tại Tp. Hạ Long, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cấp Bộ năm 2023. Lãnh đạo Bộ Công an, một số bộ, ban, ngành; lãnh đạo các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Dương, Hải Phòng tham dự buổi diễn tập.
Yên Bái: Du khách

Yên Bái: Du khách "no bụng, đã mắt" tại Hội thi ẩm thực truyền thống các dân tộc

Sắc màu 54 - Tào Đạt - Thúy Hồng - 22:50, 01/10/2023
Hàng loạt món ăn mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc kết hợp cùng cách thức trang trí, tiểu cảnh độc đáo đã làm nhiều du khách "no bụng, đã mắt" khi đến với Hội thi ẩm thực truyền thống các dân tộc năm 2023 tại quảng trường Bông Lúa (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái).
Mường Lò - Tinh hoa miền di sản

Mường Lò - Tinh hoa miền di sản

Bất cứ ai đến với Nghĩa Lộ - Mường Lò thời điểm này sẽ được thăng hoa cảm xúc trước vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên và những thảm vàng lúa chín; được chiêm ngưỡng vẻ đẹp duyên dáng yêu kiều của các cô gái Thái; được hòa mình trong vòng những Xòe bất tận để cảm nhận tự trái tim những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, với bao cung bậc cảm xúc đắm say và giá trị nhân văn sâu sắc đã và đang trường tồn, lan tỏa của Nghệ thuật Xòe Thái - tinh hoa miền di sản Mường Lò, Nghĩa Lộ.
Điều chuyển giáo viên túm áo kéo học sinh làm công việc khác và chờ hình thức xử lý

Điều chuyển giáo viên túm áo kéo học sinh làm công việc khác và chờ hình thức xử lý

Tin tức - Hương Trà - 22:43, 01/10/2023
Liên quan đến clip một giáo viên có hành động túm áo nữ sinh, kéo từ hành lang vào lớp học xảy ra tại Trường Trung học phổ thông Đa Phúc (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), tại công văn số 3548/SGDĐT-CTTT-KHCN, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu trường Trung học phổ thông Đa Phúc kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc, nghiêm túc rút kinh nghiệm, xử lý nghiêm (nếu có vi phạm), báo cáo lại sở trước ngày 2/10/2023.
Tổ chức thành công giải leo núi đầu tiên dành cho phóng viên, nhà báo tại vùng DTTS

Tổ chức thành công giải leo núi đầu tiên dành cho phóng viên, nhà báo tại vùng DTTS

Tin tức - Vàng Ni - 22:40, 01/10/2023
Trong ngày 30/9-1/10, gần 100 nhà báo có mặt tại chân núi thuộc chòm Cang Chi Khúa, thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ để chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù.
Đắk Lắk: Giải cứu 2 mẹ con sau 5 năm bị bán ra nước ngoài

Đắk Lắk: Giải cứu 2 mẹ con sau 5 năm bị bán ra nước ngoài

Pháp luật - Lê Hường - 22:32, 01/10/2023
Ngày 1/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công 2 mẹ con sau hơn 5 năm bị bán sang Trung Quốc làm vợ.
Mường Lò - Tinh hoa miền di sản

Mường Lò - Tinh hoa miền di sản

Media - Thuý Hồng - Tào Đạt - 18:02, 01/10/2023
Bất cứ ai đến với Nghĩa Lộ - Mường Lò thời điểm này sẽ được thăng hoa cảm xúc trước vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên và những thảm vàng lúa chín; được chiêm ngưỡng vẻ đẹp duyên dáng yêu kiều của các cô gái Thái; được hòa mình trong vòng những Xòe bất tận để cảm nhận tự trái tim những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, với bao cung bậc cảm xúc đắm say và giá trị nhân văn sâu sắc đã và đang trường tồn, lan tỏa của Nghệ thuật Xòe Thái - tinh hoa miền di sản Mường Lò, Nghĩa Lộ.
Hà Giang có 3 món ẩm thực được vinh danh ẩm thực tiêu biểu Việt Nam

Hà Giang có 3 món ẩm thực được vinh danh ẩm thực tiêu biểu Việt Nam

Sắc màu 54 - Anh Trúc - 09:41, 01/10/2023
Vừa qua, tại Hà Nội, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam đã tổ chức trao chứng nhận 121 món ẩm thực tiêu biểu giai đoạn I - 2022 và công bố giai đoạn II - 2023 Đề án “Xây dựng và phát triển Văn hóa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia” với sự tham dự của trên 200 khách mời.