Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Chuyên đề

Kiên Giang: Đảm bảo nguồn nhân lực cán bộ cho phát triển bền vững vùng DTTS

Như Tâm - 08:30, 06/06/2024

Thời gian qua, song song với việc quan tâm đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS, khu vực biên giới, tỉnh Kiên Giang đã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ người DTTS . Nhờ đó, tỉnh luôn đạt và vượt chỉ tiêu về tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong hệ thống chính trị phục vụ cho công cuộc phát triển bền vững vùng DTTS, nhất là ở những địa bàn đặc thù biên giới và hải đảo.

Ông Danh Phúc, Trưởng Ban Dân tộc trao xe đạp cho các em học sinh DTTS vượt khó học giỏi
Ông Danh Phúc, Trưởng ban Dân tộc trao xe đạp cho các em học sinh DTTS vượt khó học giỏi

Chú trọng xây dựng và sử dụng cán bộ người DTTS 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”. Với lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, huấn thị của Người càng sâu sắc hơn; bởi đây là lĩnh vực đa ngành, đạt thành tựu trong công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc sẽ góp phần quan trọng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Xác định vai trò của cán bộ trong thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, thời gian qua, tỉnh Kiên Giang đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ là người DTTS. Nhờ đó, trong mỗi giai đoạn khác nhau, với các yêu cầu nhiệm vụ theo từng thời kỳ, đội ngũ cán bộ người DTTS của tỉnh Kiên Giang đều đáp ứng đủ và vượt về số lượng so với tỷ lệ dân số là người DTTS của tỉnh; bảo đảm cơ cấu thành phần.

Theo ông Danh Phúc, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang, toàn tỉnh hiện có 27 thành phần dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn; trong đó có 03 dân tộc có dân số đông là Kinh, Khmer, Hoa. Đồng bào DTTS chiếm tỷ lệ 14,78% dân số toàn tỉnh. Theo Đề án Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong thời kỳ mới được ban hành tại Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016, tỉnh có tỷ lệ người DTTS từ 10% đến dưới 30% tổng dân số, thì tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS tham gia vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh tối thiểu là 5% tổng số biên chế được giao. Tỉnh Kiên Giang luôn đạt và vượt chỉ tiêu này.

Việc bảo đảm tỷ lệ cán bộ người DTTS trong hệ thống chính trị, có thể xem là một thành tựu đáng ghi nhận của tỉnh Kiên Giang. Nhất là trong bối cảnh Kiên Giang, cũng như các địa phương khác đang quyết liệt thực hiện tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Trung ương, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS của tỉnh vẫn vượt tỷ lệ so với yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, hơn 05 năm trước, theo Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 22/11/2018 về thực hiện “Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”, toàn tỉnh có 2.912 biên chế trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh là người DTTS, chiếm tỷ lệ 7,61%. Đến hết năm 2023, số lượng cán bộ, công chức, viên chức người DTTS của tỉnh là 2.507 người; số lượng đảng viên là người DTTS năm 2023 có 4.070, chiếm tỷ lệ 6,5%.

“Tỉnh luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS của tỉnh hiện có 277 đảng viên tham gia cấp ủy các cấp, có 01 đại biểu Quốc hội, có 377 đại biểu HĐND các cấp”,  ông Danh Phúc, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang cho hay.

Trung tá Danh Tâm (bìa phải) được Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phân công về nhận nhiệm vụ Chính trị viên Đồn BP Phú Mỹ ở huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang
Trung tá Danh Tâm (bìa phải) được Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phân công về nhận nhiệm vụ Chính trị viên Đồn BP Phú Mỹ ở huyện Giang Thành

Tăng cường "hạt nhân" bảo vệ vùng phên giậu

Qua thực tế cho thấy, đội ngũ cán bộ người DTTS được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng hợp lý, nhờ đó lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đạt được những thành tựu to lớn; vùng DTTS của tỉnh đã có những chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Minh chứng rõ nhất là, hiện toàn tỉnh có 42/49 xã thuộc vùng DTTS đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số xã, ấp còn nhiều khó khăn, kéo theo nguy cơ tiềm ẩn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhất là ở những địa bàn giáp biên, mức sống của một bộ phận đồng bào DTTS còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh, tình hình an ninh biên giới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Với thực trạng này, Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh để triển khai hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở các xã, phường biên giới. Đặc biệt, hai cơ quan đã tăng cường đội ngũ cán bộ là người DTTS về các địa bàn biên giới để “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”, vừa giúp đồng bào phát triển kinh tế, vừa bảo vệ vững chắc vùng phên dậu.

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang, cho biết, thời gian qua, lực lượng BĐBP tỉnh đã phối hợp tham gia củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Đảng ủy BĐBP tỉnh đã giới thiệu 52 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 52 chi bộ ấp, khu phố khu vực biên giới; đồng thời cử 408 đảng viên là cán bộ các Đồn Biên phòng tham gia phụ trách 1.843 hộ gia đình ở khu vực biên giới...

Cán bộ Đồn BP Thổ Châu tham gia tuyên truyền và nhân rộng mô hình: Tập thể Đồn Biên phòng Thổ Châu “Khéo vận động ngư dân chấp hành tốt trong phòng, chống khai thác IUU” do đơn vị xây dựng và đạt giải nhất Hội thi dân vận khéo
Cán bộ Đồn BP Thổ Châu tham gia tuyên truyền và nhân rộng mô hình: Tập thể Đồn Biên phòng Thổ Châu “Khéo vận động ngư dân chấp hành tốt trong phòng, chống khai thác IUU” do đơn vị xây dựng và đạt giải nhất Hội thi dân vận khéo

Theo Đại tá Huỳnh Văn Đông, trong công tác phối hợp, Bộ Chỉ huy BĐBP và Ban Dân tộc tỉnh luôn quan tâm đề xuất đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người DTTS, trong đó chú trọng thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú; bồi dưỡng đoàn viên ưu tú là người DTTS giới thiệu kết nạp đảng và phát triển đội ngũ cán bộ BĐBP là người DTTS.

Góp sức phát triển bền vững vùng DTTS

Từ thực tiễn công tác, các cán bộ là người dân tộc Khmer, cán bộ biên phòng ở cấp Chỉ huy đồn, ngoài việc hoàn thành nhiệm được giao, đã phát huy được tài năng và sở trường trong vùng đồng bào DTTS; thường xuyên “bám trụ, bám dân, bám địa bàn”, thực hiện “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”. Từ đó, làm tốt công tác vận động các vị sư sãi, đồng bào Khmer tham gia bảo vệ đường biên cột mốc, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng hộ dân; đội ngũ cán bộ này cũng đã có tham mưu cho Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy xây dựng triển khai thực hiện nhiều hoạt động gắn với các phong trào, mô hình thiết thực, giúp an dân vùng biên giới 

"Ở Kiên Giang hiện có nhiều tấm gương là cán bộ, chiến sĩ BĐBP người DTTS đang ngày đêm đóng góp công sức để bảo vệ vững chắc vùng phên giậu”, Đại tá Huỳnh Văn Đông cho hay.

Đánh giá thêm về công tác đảm bảo nguồn nhân lực cho phát triển bền vững vùng DTTS, ông Danh Phúc, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang khẳng định: Những cán bộ, chiến sĩ BĐBP là người DTTS đã và đang cùng với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS ở Kiên Giang ngày đêm nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển bền vững của vùng DTTS, khu vực biên giới của tỉnh. 

Đặc biệt, với trình độ ngày càng được bồi dưỡng, đào tạo nâng lên, cũng như am hiểu bản sắc văn hóa của đồng bào, đội ngũ cán bộ người DTTS của tỉnh đang là “hạt nhân” đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào, từ đó tiếp tục củng cố, tăng cường niềm tin của đồng bào vào sự lãnh đạo, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, có ý thức cảnh giác trước những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Kiên Giang là tỉnh có đường biên giới trên bộ giáp Campuchia dài 49,677 km, có vùng biển rộng hơn 63.293km2, có 143 hòn đảo (trong đó có Đảo Thổ Châu cách đất liền xa thứ nhì sau Đảo Trường Sa). Toàn tỉnh có 15 huyện, thành phố (12 huyện và 03 thành phố), 144 xã, phường, thị trấn, 950 ấp, khu phố, (có 7 huyện, 3 thành phố biên giới biển và đất liền (huyện Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất, Châu Thành, An Biên, An Minh, Kiên Hải; thành phố Hà Tiên, Rạch Giá và Phú Quốc), 01 cửa khẩu quốc tế (Hà Tiên), 01 cửa khẩu quốc gia (Giang Thành).

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
21ha cánh rừng Net Zero Cà Mau: Tái sinh từ sức sống diệu kỳ

21ha cánh rừng Net Zero Cà Mau: Tái sinh từ sức sống diệu kỳ

Chưa đầy 10 tháng từ ngày triển khai, hệ sinh thái nơi khoanh nuôi cánh rừng Net Zero Vinamilk tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau đã tái sinh một cách kì diệu. Bên trong hàng rào bảo vệ 25ha rừng, hơn 71.000 cây mắm con đã cao 40-50cm, trở thành bãi sinh sản cho tôm cá, thu hút những đàn chim cót, chim nhàn… trở về làm tổ.
Tin nổi bật trang chủ
Xuất hiện đàn khỉ 50 con phá hoa màu của người dân

Xuất hiện đàn khỉ 50 con phá hoa màu của người dân

Tin tức - T.H - 21:43, 17/06/2024
Ngày 17/6, UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết đã nhận được báo cáo của xã Tân Lang về việc một đàn khỉ 50 con thường xuyên phá hại hoa màu của người dân.
“Phát huy vai trò của các nhóm cộng đồng trong chăm sóc, phát triển trẻ thơ toàn diện và phòng chống bạo lực gia đình”

“Phát huy vai trò của các nhóm cộng đồng trong chăm sóc, phát triển trẻ thơ toàn diện và phòng chống bạo lực gia đình”

Chính sách dân tộc - Minh Thu - 21:22, 17/06/2024
Là chủ đề của Hội thảo do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Quảng Trị tổ chức ngày 17/6. Tham dự Hội thảo có 100 đại biểu là lãnh đạo Hội LHPN các xã thuộc các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, Vĩnh Linh và Gio Linh; chủ “Địa chỉ tin cậy” các thôn; ban điều hành Plan các xã tham dự.
Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả 2 vụ cháy nhà dân tại Hà Nội và Bắc Giang

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả 2 vụ cháy nhà dân tại Hà Nội và Bắc Giang

Thời sự - Hương Trà - 20:38, 17/06/2024
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 59/CĐ-TTg ngày 17/6/2024 về vụ cháy nhà dân tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam

Thời sự - PV - 18:35, 17/06/2024
Ngày 17/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko.
Khám phá Bảo tàng Dân tộc học

Khám phá Bảo tàng Dân tộc học

Du lịch bốn phương - BDT - 12:36, 17/06/2024
Tọa lạc tại đường Nguyễn Văn Huyên, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam. Đây là điểm đến văn hóa không thể bỏ qua đối với du khách.
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 24): Nghịch lý ở xã nông thôn mới vùng DTTS, miền núi

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 24): Nghịch lý ở xã nông thôn mới vùng DTTS, miền núi

Nhờ triển khai thực hiện các chương trình, chính sách, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, những năm qua, đã có hàng trăm xã vùng đồng bào DTTS và miền núi được đưa ra khỏi danh sách vùng đặc biệt khó khăn. Nhưng ở một số địa phương, việc được công nhận nông thôn mới cũng đồng nghĩa với cắt giảm một số chế độ hỗ trợ với học sinh và giáo viên, khiến công tác giảng dạy và học tập gặp rất nhiều khó khăn. Chương trình Vấn đề - Sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển tuần này bàn về những nghịch lý ở xã nông thôn mới vùng DTTS, miền núi.
Cảnh báo ma túy tiếp cận giới trẻ theo cách trộn trong thực phẩm

Cảnh báo ma túy tiếp cận giới trẻ theo cách trộn trong thực phẩm

Pháp luật - Minh Nhật - 12:26, 17/06/2024
Ngành chức ở các thành phố lớn như TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội… vừa phát đi thông tin cảnh báo xuất hiện các loại ma túy núp bóng thực phẩm, thuốc lá điện tử nhắm đến đối tượng học sinh, sinh viên.
Cao Bằng đầu tư gần 400 tỷ đồng cho các cơ sở giáo dục

Cao Bằng đầu tư gần 400 tỷ đồng cho các cơ sở giáo dục

Giáo dục - Minh Thu - 12:23, 17/06/2024
Tỉnh Cao Bằng vừa có kế hoạch bố trí gần 400 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy và học cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh trong năm 2024.
Quốc hội thảo luận về “chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)”

Quốc hội thảo luận về “chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)”

Thời sự - Hoàng Quý - 12:22, 17/06/2024
Sáng 17/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận ở hội trường về “chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)”.
Thủ tướng chỉ đạo tập trung phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Thủ tướng chỉ đạo tập trung phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Tin tức - Hương Trà - 12:19, 17/06/2024
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 58/CĐ-TTg ngày 16/6/2024 về việc tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
Phát hiện sinh vật lạ trong hang động sâu ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Phát hiện sinh vật lạ trong hang động sâu ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Tin tức - T.H - 12:18, 17/06/2024
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình vừa thông tin, một nhóm thám hiểm của Công ty TNHH Jungle Boss (ở thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) vừa phát hiện một loài sinh vật lạ trong hang Hùng, một hang động nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.