Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Khánh Hòa: Tạo cơ hội phát triển cho địa bàn miền núi trong thách thức

Hoàng Thanh - 19:12, 22/11/2022

Trong không gian phát triển chung, tỉnh Khánh Hòa xác định địa bàn miền núi, vùng đồng bào DTTS có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh. Thực hiện chủ trương đổi mới tư duy theo hướng tự lực tự cường, biến khó khăn thách thức thành cơ hội, tỉnh đã xây dựng cơ chế, chính sách, ưu tiên phát triển bền vững địa bàn này.

Dự án Cầu tràn thôn 6, xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh được đề xuất đầu tư trong thời gian tới
Dự án Cầu tràn thôn 6, xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh được đề xuất đầu tư trong thời gian tới

Phát triển kinh tế gắn liền với quốc phòng - an ninh

Theo Lịch sử Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, địa bàn miền núi chiếm hơn 4/5 diện tích tự nhiên của tỉnh. Địa bàn miền núi bao gồm, các huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và phía Tây các huyện Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Cam Lâm và Cam Ranh. Ở đây có các dãy núi cao như Vọng Phu, Tam Phong (Vạn Ninh), Đá Bàn (Ninh Hòa) Hòn Dữ, Hòn Dù, Hòn Giao (Khánh Vĩnh), Hòn Gầm, Ba Cụm, Tà Nỉa, Tà Luông, Man Han (Khánh Sơn)…

Địa bàn miền núi của tỉnh có thế liên hoàn, nối các vùng với nhau và nối liền với vùng rừng núi các tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Ninh Thuận. Đây là địa bàn cư trú chủ yếu của 35 DTTS của tỉnh Khánh Hòa, trong đó đồng bào dân tộc Raglay chiếm đa số. Đồng bào các dân tộc có truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, trung thực, chân thành, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm.

Theo ông Võ Nam Thắng - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa, những năm qua, nhờ thực hiện hiệu quả công tác dân tộc và chính sách dân tộc, tình hình kinh tế - xã hội địa bàn miền núi, vùng đồng bào DTTS của tỉnh đã đạt được những thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh bình quân đạt 8,9%/năm; thu nhập bình quân đầu người của người DTTS năm 2021 đạt trên 14 triệu đồng, tăng gấp 4 lần so với năm 2011.

Phó Chủ tịch thường trực HDDND tỉnh Trần Mạnh Dũng cùng Đoàn của Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát về đề xuất xây dựng cầu Đa Râm, xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh. (Ảnh: khanhhoa.gov.vn)
Phó Chủ tịch thường trực HDDND tỉnh Trần Mạnh Dũng cùng Đoàn của Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát về đề xuất xây dựng cầu Đa Râm, xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh. (Ảnh: khanhhoa.gov.vn)

Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, từng bước hoàn thiện đã làm thay đổi cơ bản diện mạo vùng DTTS và miền núi; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, sản xuất hàng hóa bước đầu phát triển. Lĩnh vực giáo dục, đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng tốt hơn; các giá trị văn hóa dân tộc truyền thống được bảo tồn và phát huy; hệ thống chính trị cơ sở ngày càng được củng cố. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các DTTS vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh hơn bình quân của cả nước.

“Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó có các chính sách dân tộc; triển khai đồng bộ các biện pháp, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị cơ sở phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tự do tín ngưỡng... để kích động, gây mất ổn định vùng đồng bào DTTS và miền núi, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho đồng bào các DTTS”, ông Thắng cho biết.

Trường học THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm ở xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh được xây dựng khang trang.
Trường học THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm ở xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh được xây dựng khang trang.

Đầu tư phát triển bền vững

Mặc dù đã đạt những thành tựu quan trọng, nhưng so với mặt bằng chung của tỉnh, thì địa bàn miền núi, vùng đồng bào DTTS của tỉnh Khánh Hòa vẫn còn một khoảng cách trong phát triển. Nhất là tại 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Dù trong giai đoạn 2016 - 2020, bên cạnh các nguồn lực khác, thực hiện Nghị định 05/2011/NDD-CP về Công tác dân tộc, tỉnh đã bố trí được hơn 280 tỷ đồng để đầu tư, nhưng giai đoạn 2021 - 2030 vẫn là 2 huyện nghèo 30a. Chính vì vậy, trong Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội, 2 huyện nghèo Khánh Sơn và Khánh Vĩnh được hưởng những cơ chế, chính sách đặc thù riêng.

Theo ông Mấu Thái Cư - Bí thư Huyện ủy Khánh Sơn, Nghị quyết số 55/2022/QH15 quy định, HĐND tỉnh có thẩm quyền cho phép các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sử dụng ngân sách của địa phương mình và nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ 2 huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn. Cơ chế, chính sách đặc thù này, sẽ giúp các địa phương trong tỉnh có điều kiện tốt hơn hỗ trợ cho 2 huyện miền núi khắc phục hạn chế và thực hiện mục tiêu phát triển 2 huyện miền núi trở thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng như Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Được biết, tranh thủ cơ hội từ Nghị quyết số 55/2022/QH15, huyện Khánh Sơn đã rà soát và kiến nghị đầu tư xây 6 công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi, với tổng nhu cầu vốn khoảng 375 tỷ đồng; 3 công trình giao thông, với tổng nhu cầu vốn khoảng 170 tỷ đồng... Ngoài ra, huyện Khánh Sơn còn đề xuất hỗ trợ kinh phí hơn 29,6 tỷ đồng xây mới 742 căn nhà và hơn 15,1 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa 759 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo ngoài nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương; hỗ trợ 12,5 tỷ đồng để phát triển sản xuất cho người dân.

Còn huyện Khánh Vĩnh đề xuất thực hiện 10 công trình khắc phục hậu quả thiên tai, với tổng nhu cầu vốn hơn 90 tỷ đồng; 73 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống của người dân trong vùng đồng bào DTTS, tổng nhu cầu vốn hơn 199 tỷ đồng; 6 công trình hệ thống nước sạch, tổng nhu cầu vốn 35,5 tỷ đồng; 2 công trình thiết chế văn hóa, tổng nhu cầu vốn khoảng 44 tỷ đồng…

Điện lưới được kéo về tận vùng sâu, vùng xa huyện Khánh Vĩnh.
Điện lưới được kéo về tận vùng sâu, vùng xa huyện Khánh Vĩnh.

Theo ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, để tạo cơ hội mới thu hút nguồn lực đầu tư từ bên ngoài đầu tư phát triển trên các địa bàn này, thực hiện chủ trương đổi mới tư duy theo hướng tự lực tự cường, biến khó khăn thách thức thành cơ hội để phát triển, trong thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa sẽ vận dụng hiệu các quả chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 55/2022/QH15 để hỗ trợ huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh trong việc phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững, Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

“Đồng thời, tỉnh cũng sẽ tập trung nguồn lực để đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội cho các địa phương, khắc phục hạn chế phát triển chênh lệch trong nội tỉnh. Hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh được định hướng phát triển kinh tế theo hướng bền vững, lấy nông nghiệp làm nền tảng để ổn định kinh tế - xã hội, phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế về nguồn nguyên liệu, các ngành nghề truyền thống, phát triển các ngành nghề mới để tạo nhiều việc làm cho người lao động. Phát triển kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, dịch vụ, du lịch; khai thác tối đa các tiềm năng tự nhiên, đất đai, văn hóa của các khu vực”, ông Tuân cho biết.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Hiện thực hóa khát vọng đưa Khánh Hòa trở thành thành phố hình mẫu trong phát triển bền vững

Hiện thực hóa khát vọng đưa Khánh Hòa trở thành thành phố hình mẫu trong phát triển bền vững

Trang địa phương - Hoàng Thanh (thực hiện) - 1 giờ trước
Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; đến năm 2045 trở thành thành phố đáng sống, là hình mẫu của sự gắn kết giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng – an ninh. Vậy, Khánh Hòa đã, đang và sẽ có những giải pháp nào để hiện thực hóa khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân của tỉnh? Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Khánh Hòa để có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này.
Tư duy đổi mới phát triển của những HTX kiểu mới ở miền núi Quảng Nam

Tư duy đổi mới phát triển của những HTX kiểu mới ở miền núi Quảng Nam

Kinh tế - Tiêu Dao - 1 giờ trước
Các hợp tác xã (HTX) ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam đã góp phần không nhỏ trong việc chuyển dịch lao động và tăng thu nhập cho nông dân miền núi, đồng bào DTTS của Quảng Nam.
Nét đặc sắc ở Chợ Giáng sinh được bình chọn thú vị nhất thế giới

Nét đặc sắc ở Chợ Giáng sinh được bình chọn thú vị nhất thế giới

Nhìn ra thế giới - PV - 1 giờ trước
Chợ Giáng sinh thú vị nhất thế giới - "Les Plaisirs d'Hiver" ở thủ đô Brussels của Bỉ, mở cửa từ ngày 25/11 đến ngày 1/1/2023, dự kiến sẽ thu hút 2,4 triệu lượt khách.
Bản làng miền núi Thanh Hóa đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Bản làng miền núi Thanh Hóa đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Kinh tế - PV - 1 giờ trước
Bằng sự nỗ lực của người dân địa phương, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhiều bản làng vùng cao Thanh Hóa thay da đổi thịt nhờ xây dựng thành công bản nông thôn mới (NTM).
Nỗ lực giảm thiểu tình trạng tảo hôn

Nỗ lực giảm thiểu tình trạng tảo hôn

Xã hội - Trọng Bảo - 2 giờ trước
Mường Khương (tỉnh Lào Cai) là huyện vùng cao với gần 90% là đồng bào DTTS. Thời gian qua, huyện đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS” theo Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 26/11/2022

Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 26/11/2022

Chương trình điểm tin, đọc báo tuần này thông tin về Hội thảo với các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển để thông tin chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch hợp tác, huy động nguồn lực, thu hút đầu tư trong thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tiếp Trưởng Đại diện thường trú Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam; cùng một số thông tin về dân tộc, tôn giáo nổi bật khác tại các địa phương trên cả nước. Phần đọc báo hôm nay sẽ giới thiệu bài viết: Người đào ao ở lưng chừng núi của tác giả Phạm Việt Thắng
Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tin tức - BĐT - 3 giờ trước
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Báo Điện tử Dân tộc và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận.
World Cup 2022: Hòa Tây Ban Nha, Đức thoát hiểm ngoạn mục

World Cup 2022: Hòa Tây Ban Nha, Đức thoát hiểm ngoạn mục

Thể thao - Giải trí - Hoàng Quý - 3 giờ trước
Trong lượt trận thứ 2 bảng E World Cup 2022, Đức đã có ngày thi đấu quật cường trước Tây Ban Nha, qua đó giữ lại cho mình cơ hội tranh tấm vé vào vòng 1/8
Kết quả thi đấu vòng bảng World Cup 2022 ngày 27/11

Kết quả thi đấu vòng bảng World Cup 2022 ngày 27/11

Thể thao - Giải trí - BĐT - 3 giờ trước
Cập nhật nhanh kết quả bóng đá World Cup 2022 diễn ra từ 21/11 tới 18/12 tại Qatar.
Thế giới ghi nhận hơn 646 triệu ca nhiễm COVID-19

Thế giới ghi nhận hơn 646 triệu ca nhiễm COVID-19

Nhìn ra thế giới - PV - 3 giờ trước
Số liệu thống kê cụ thể trên worldometers.info, tính đến sáng ngày 28/11, thế giới lần lượt ghi nhận tổng số 646.118.182 ca nhiễm và 6.636.160 trường hợp tử vong vì COVID-19. Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 239.949 ca nhiễm mới, trong đó, châu Á đứng đầu với 181.475 ca.
World Cup 2022: Croatia hủy diệt Canada, độc chiếm ngôi đầu bảng

World Cup 2022: Croatia hủy diệt Canada, độc chiếm ngôi đầu bảng

Thể thao - Giải trí - Hoàng Quý - 4 giờ trước
Lượt trận thứ 2 bảng F World Cup 2022, Canada đã thất thủ trước Croatia với tỉ số 1-4. Croatia vươn lên dẫn đầu bảng F với 4 điểm và hiệu số bàn thắng - bại là +3 cùng với cơ hội đi tiếp vô cùng rộng mở.