Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Hiệu quả từ mục tiêu bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa DTTS ở Vĩnh Long

PV - 16:05, 20/09/2021

Tỉnh Vĩnh Long có 20 dân tộc cùng sinh sống. Đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào DTTS phong phú đa dạng. Giữ gìn, khơi dậy những giá trị ấy, cũng là chung tay xây dựng và làm giàu thêm nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc của dân tộc.

Nghệ thuật dân vũ của đồng bào Khmer được trình diễn tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long năm 2019. (Ảnh tư liệu)
Nghệ thuật dân vũ của đồng bào Khmer được trình diễn tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long năm 2019. (Ảnh tư liệu)

Qua gần 20 năm thực hiện mục tiêu bảo tồn và phát triển giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số (DTTS) theo Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân tộc, hầu hết các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tỉnh Vĩnh Long tổ chức hướng về cơ sở, tạo điều kiện cho đồng bào DTTS trong tỉnh giao lưu, sinh hoạt; các chính sách về văn hóa đối với vùng đồng bào DTTS cũng được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm, thực hiện, thúc đẩy các tầng lớp nhân dân phát huy tính chủ động, tích cực tham gia bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Vĩnh Long có 20 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào Kinh, Hoa, Khmer có số dân đông nhất tỉnh, còn lại các dân tộc khác chiếm khoảng 0,03% dân số. Quán triệt quan điểm “giữ gìn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống các DTTS trong sự nghiệp phát triển chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam thống nhất”, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã cụ thể hóa những nội dung, mục tiêu của Nghị quyết số 24-NQ/TW thành nhiều chương trình, kế hoạch hành động, đề ra những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả chính sách phát triển văn hóa dân tộc do Nghị quyết đề ra.

Ông Nguyễn Xuân Hoanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Vĩnh Long cho biết, ngành VHTT&DL đã triển khai, tổ chức nhiều hoạt động, việc làm thiết thực, ý nghĩa nhằm bảo tồn, phát triển văn hóa đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các DTTS tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017 - 2020; Đề án tổ chức định kỳ “Ngày hội, giao lưu, liên hoan VHTT&DL vùng đồng bào các DTTS theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013 - 2020”; Đề án thành lập Tổ ca múa nhạc thuộc Đoàn ca múa nhạc Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh và chủ trương tổ chức Ngày hội VHTT&DL đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long...

Tính đến nay, Sở VHTT&DL đã phối hợp Ban Dân tộc tỉnh và UBND các huyện/thị có đông đồng bào Khmer như: Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm và thị xã Bình Minh tổ chức 8 lần Ngày hội VHTT&DL đồng bào Khmer, thu hút hàng chục ngàn lượt diễn viên, nghệ nhân, nhạc công, huấn luyện viên, vận động viên người Khmer và nhân dân tham gia. Các sở, ngành tỉnh cũng tổ chức 7 liên hoan tiếng hát Thanh niên dân tộc Khmer, Hoa, có trên 500 lượt diễn viên quần chúng Khmer, Hoa trong tỉnh thi diễn.

Lễ cưới của đồng bào Khmer
Lễ cưới của đồng bào Khmer

Sở VHTT&DL chỉ đạo Bảo tàng tỉnh sưu tầm, kiểm kê, bảo quản gần 850 tư liệu, hiện vật, hình ảnh; xây dựng 1 hồ sơ sưu tập, 3 đề cương tư liệu về nét văn hóa truyền thống đồng bào Khmer, Hoa; triển lãm 15 cuộc với trên 3.000 lượt hình ảnh chuyên đề: Tục ăn trầu đồng bào các dân tộc; Nông ngư cụ tỉnh Vĩnh Long; Đồng bào Khmer Vĩnh Long bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và chung sức xây dựng nông thôn mới... Tại Bảo tàng tỉnh cũng có phòng trưng bày chuyên đề văn hóa dân tộc của người Hoa và người Khmer với gần 150 hình ảnh, hiện vật, tư liệu phục vụ du khách tham quan, tìm hiểu về đời sống, văn hóa, phong tục, tập quán truyền thống của đồng bào dân tộc trong tỉnh.

Báo cáo của Sở VHTT&DL cho thấy, hiện tỉnh có 64 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng, gồm 11 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, 53 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Trong số này, đồng bào Khmer có 6 di tích cấp tỉnh; đồng bào Hoa có 2 di tích cấp tỉnh và 1 di tích cấp quốc gia là Thất Phủ miếu (phường 5, TP. Vĩnh Long).

Ngành đã tu bổ 18 lượt di tích của đồng bào dân tộc với hơn 10 tỷ đồng; cấp 13 bộ dàn nhạc ngũ âm, trống sadăm, 13 bộ trang thiết bị tăng âm và 4 ghe ngo, 4 ghe tam bản cho các chùa Khmer trong tỉnh. Các thiết chế VHTT phục vụ đồng bào DTTS từng bước được đầu tư, hoàn thiện tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào DTTS có địa điểm tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Lễ hội của đồng bào dân tộc diễn ra đều khắp các mùa trong năm. Tỉnh có khoảng 40 loại hình lễ hội, hàng năm tổ chức khoảng 1.300 lễ hội. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các lễ hội của đồng bào DTTS trong tỉnh tổ chức nghiêm túc, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, không xảy ra tình trạng lợi dụng lễ hội để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, những hủ tục lạc hậu từng bước được loại bỏ.

Đặc biệt, Lễ hội Lăng Ông Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn (tên thật là Thạch Duồng, người Khmer) ở xã Thiện Mỹ (Trà Ôn) diễn ra vào ngày mùng 3 và mùng 4 Tết Nguyên đán hàng năm, có sự kết hợp trình diễn nghệ thuật nhạc ngũ âm, múa trống sadăm của người Khmer với hát tùa lầu cấu, múa lân của người Hoa và nhạc lễ của người Kinh đã được Bộ VHTT&DL quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia đầu năm 2020. Đây cũng là di sản văn hóa phi vật thể mang tầm quốc gia đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long nói chung và của các đồng bào DTTS trong tỉnh nói riêng.

Lớp học chữ cho con em đồng bào Khmer
Lớp học chữ cho con em đồng bào Khmer

Sở VHTT&DL cho biết thêm, ngoài đảm nhiệm vai trò tổ chức các lễ nghi tôn giáo, là trung tâm sinh hoạt văn hóa, xã hội của cộng đồng, 13 chùa Phật giáo Nam tông của đồng bào Khmer Vĩnh Long còn là “trường” dạy chữ cho con em đồng bào Khmer; lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Thời gian qua, mỗi năm Thư viện tỉnh cấp trên 500 ấn phẩm sách, báo, tạp chí tiếng Khmer cho 4 huyện: Trà Ôn, Vũng Liêm, Tam Bình, TX Bình Minh và Trường PTDT nội trú tỉnh phục vụ học tập, tra cứu, tìm hiểu văn hóa đồng bào Khmer.

Sở còn tổ chức 15 lớp tập huấn bồi dưỡng nghệ thuật: múa trống sadăm, nghệ thuật tuồng dù kê Ba Sắc, ca múa nhạc tổng hợp dân tộc Khmer… thu hút trên 500 lượt học viên là đồng bào DTTS tham gia, góp phần bảo tồn, phát triển các loại hình sân khấu nghệ thuật truyền thống của đồng bào DTTS.

Bên cạnh những thành quả đạt được, ngành cũng gặp những khó khăn trong quá trình triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW, đó là: Việc tổ chức sưu tầm, biên soạn, giới thiệu những giá trị văn hóa của đồng bào DTTS mặc dù được quan tâm, nhưng nguồn kinh phí cho hoạt động này còn hạn chế đã phần nào ảnh hưởng đến số lượng hiện vật, hình ảnh sưu tầm, hồ sơ chuyên đề về văn hóa truyền thống của các đồng bào DTTS được xây dựng.

Cũng do hạn chế về kinh phí, nên vấn đề đầu tư, sửa chữa trang thiết bị cho đồng bào Khmer như dàn nhạc ngũ âm, ghe ngo chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục. Đội ngũ làm công tác sưu tầm, kiểm kê ở một số địa phương còn thiếu, trình độ không đồng đều. Một số di sản văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc đang bị mai một. Nhiều nghệ nhân tuổi cao, có nghệ nhân đã qua đời là sự thiệt thòi, mất mát lớn đối với việc trao truyền những tri thức, giá trị quý báu về di sản văn hóa phi vật thể cho các thế hệ mai sau.

“Thời gian tới ngành VHTT&DL tiếp tục thực hiện quyết liệt các mục tiêu của Nghị quyết số 24-NQ/TW trên lĩnh vực văn hóa, khắc phục những hạn chế tồn tại thời gian qua, đề ra các giải pháp hữu hiệu hơn để thực hiện tốt hơn nữa mục tiêu bảo tồn và phát triển giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS trên địa bàn tỉnh. Triển khai, quán triệt đến đảng viên, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW trong tình hình mới. Tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền giáo dục, phổ biến quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc đến đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh”.

Ông Nguyễn Xuân HoanhPhó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long
Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Bắc Giang: Biểu dương 100 điển hình tiên tiến vùng DTTS huyện Lục Ngạn

Bắc Giang: Biểu dương 100 điển hình tiên tiến vùng DTTS huyện Lục Ngạn

UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa tổ chức biểu dương, tôn vinh 100 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi lần thứ Nhất, năm 2023. Đây là huyện đầu tiên của tỉnh Bắc Giang tổ chức biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS.
Tin nổi bật trang chủ
Nghệ thuật múa Xòe - Vũ điệu của tình đoàn kết

Nghệ thuật múa Xòe - Vũ điệu của tình đoàn kết

Media - Tào Đạt - Thúy Hồng - 22:52, 30/09/2023
Múa Xòe là loại hình múa truyền thống đặc sắc, gắn liền với đời sống của đồng bào Thái vùng Tây Bắc trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Trung tâm của những điệu múa Xòe phải kể đến là Mường Lò (Yên Bái), Mường So (Lai Châu), Mường Lay và TP Điện Biên Phủ (Điện Biên). Với ý nghĩa và sức sống của điệu Xòe, ngày 15/12/2021, UNESCO đã vinh danh nghệ thuật Xòe Thái là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh làm việc với Đoàn các doanh nghiệp Hàn Quốc

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh làm việc với Đoàn các doanh nghiệp Hàn Quốc

Trang địa phương - Mỹ Dung - 22:47, 30/09/2023
Ngày 30/9, tại Tp. Hạ Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng tiếp và làm việc với Đoàn các doanh nghiệp Hàn Quốc do ông Hong Sun - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Kocham) đã đến thăm, khảo sát và tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh.
Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Du lịch - Lê Vũ - Bảo Trần - 22:42, 30/09/2023
Ngay 30/9, thừa ủy quyền của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Văn Xinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã trao Quyết định ghi danh Lễ hội truyền thống Nghinh Ông Thắng Tam vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho lãnh đạo UBND Tp. Vũng Tàu và Ban Quản lý Di tích Đình thần Thắng Tam
Đắk Lắk: Phát hiện hơn 100 chiếc xe điện không rõ nguồn gốc

Đắk Lắk: Phát hiện hơn 100 chiếc xe điện không rõ nguồn gốc

Pháp luật - Lê Hường - 22:38, 30/09/2023
Ngày 30/9, Trung tá Thái Khắc Chính - Trưởng Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý 4 cửa hàng kinh doanh hơn 100 chiếc xe đạp, xe máy điện không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Kon Tum: Tổ chức Festival Sâm Ngọc Linh định kỳ 2 năm 1 lần

Kon Tum: Tổ chức Festival Sâm Ngọc Linh định kỳ 2 năm 1 lần

Trang địa phương - Ngọc Chí - 22:36, 30/09/2023
UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Tổ chức Festival Sâm Ngọc Linh - Kon Tum, Việt Nam, với mục tiêu tạo động lực thu hút đầu tư đưa các sản phẩm của cây Sâm Ngọc Linh, các sản phẩm dược liệu khác trở thành những sản phẩm có thương hiệu.
Nghệ thuật múa Xòe - Vũ điệu của tình đoàn kết

Nghệ thuật múa Xòe - Vũ điệu của tình đoàn kết

Múa Xòe là loại hình múa truyền thống đặc sắc, gắn liền với đời sống của đồng bào Thái vùng Tây Bắc trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Trung tâm của những điệu múa Xòe phải kể đến là Mường Lò (Yên Bái), Mường So (Lai Châu), Mường Lay và TP Điện Biên Phủ (Điện Biên). Với ý nghĩa và sức sống của điệu Xòe, ngày 15/12/2021, UNESCO đã vinh danh nghệ thuật Xòe Thái là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.
Lục Ngạn (Bắc Giang): Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng hủy hoại rừng

Lục Ngạn (Bắc Giang): Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng hủy hoại rừng

Pháp luật - Thiên An - 22:35, 30/09/2023
Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Vi Văn Huấn (SN 1985), trú tại thôn Suối Chạc, xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn về hành vi “Hủy hoại rừng” quy định tại Điều 243 Bộ luật Hình sự.
Quảng Ninh: Trạm Kiểm soát Biên phòng Tuần Châu trao trả tài sản cho du khách

Quảng Ninh: Trạm Kiểm soát Biên phòng Tuần Châu trao trả tài sản cho du khách

Tin tức - Thiên An - 22:32, 30/09/2023
Ngày 30/9, Trạm Kiểm soát Biên phòng Tuần Châu (Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai) đã tiến hành trao trả chiếc túi xách có chứa tiền và các loại giấy tờ quan trọng cho người đánh rơi.
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023

Thời sự - Hoàng Quý - 22:31, 30/09/2023
Chiều 30/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023 để thông tin về tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) tháng 9 và 9 tháng năm 2023, cùng một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn - Người phát ngôn của Chính phủ chủ trì họp báo.
Đưa Hà Nội đến gần hơn với du khách

Đưa Hà Nội đến gần hơn với du khách

Du lịch - Trương Vui - 22:28, 30/09/2023
Để quảng bá mảnh đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến với những nét đẹp độc đáo, những năm qua, Hà Nội luôn coi trọng công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, hướng đến tạo hình ảnh Thủ đô thân thiện, mến khách.
Festival Áo bà ba góp phần định vị thương hiệu tỉnh Hậu Giang

Festival Áo bà ba góp phần định vị thương hiệu tỉnh Hậu Giang

Trang địa phương - Như Tâm - 21:55, 30/09/2023
Festival Áo bà ba - Hậu Giang 2023 diễn ra từ ngày 29/9 đến 1/10 với nhiều hoạt động ý nghĩa và giá trị. Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Hậu Giang, góp phần bảo tồn những nét đẹp truyền thống và phát huy giá trị của chiếc áo bà ba trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.