Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Hiệu quả từ mục tiêu bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa DTTS ở Vĩnh Long

PV - 16:05, 20/09/2021

Tỉnh Vĩnh Long có 20 dân tộc cùng sinh sống. Đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào DTTS phong phú đa dạng. Giữ gìn, khơi dậy những giá trị ấy, cũng là chung tay xây dựng và làm giàu thêm nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc của dân tộc.

Nghệ thuật dân vũ của đồng bào Khmer được trình diễn tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long năm 2019. (Ảnh tư liệu)
Nghệ thuật dân vũ của đồng bào Khmer được trình diễn tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long năm 2019. (Ảnh tư liệu)

Qua gần 20 năm thực hiện mục tiêu bảo tồn và phát triển giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số (DTTS) theo Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân tộc, hầu hết các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tỉnh Vĩnh Long tổ chức hướng về cơ sở, tạo điều kiện cho đồng bào DTTS trong tỉnh giao lưu, sinh hoạt; các chính sách về văn hóa đối với vùng đồng bào DTTS cũng được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm, thực hiện, thúc đẩy các tầng lớp nhân dân phát huy tính chủ động, tích cực tham gia bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Vĩnh Long có 20 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào Kinh, Hoa, Khmer có số dân đông nhất tỉnh, còn lại các dân tộc khác chiếm khoảng 0,03% dân số. Quán triệt quan điểm “giữ gìn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống các DTTS trong sự nghiệp phát triển chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam thống nhất”, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã cụ thể hóa những nội dung, mục tiêu của Nghị quyết số 24-NQ/TW thành nhiều chương trình, kế hoạch hành động, đề ra những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả chính sách phát triển văn hóa dân tộc do Nghị quyết đề ra.

Ông Nguyễn Xuân Hoanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Vĩnh Long cho biết, ngành VHTT&DL đã triển khai, tổ chức nhiều hoạt động, việc làm thiết thực, ý nghĩa nhằm bảo tồn, phát triển văn hóa đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các DTTS tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017 - 2020; Đề án tổ chức định kỳ “Ngày hội, giao lưu, liên hoan VHTT&DL vùng đồng bào các DTTS theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013 - 2020”; Đề án thành lập Tổ ca múa nhạc thuộc Đoàn ca múa nhạc Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh và chủ trương tổ chức Ngày hội VHTT&DL đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long...

Tính đến nay, Sở VHTT&DL đã phối hợp Ban Dân tộc tỉnh và UBND các huyện/thị có đông đồng bào Khmer như: Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm và thị xã Bình Minh tổ chức 8 lần Ngày hội VHTT&DL đồng bào Khmer, thu hút hàng chục ngàn lượt diễn viên, nghệ nhân, nhạc công, huấn luyện viên, vận động viên người Khmer và nhân dân tham gia. Các sở, ngành tỉnh cũng tổ chức 7 liên hoan tiếng hát Thanh niên dân tộc Khmer, Hoa, có trên 500 lượt diễn viên quần chúng Khmer, Hoa trong tỉnh thi diễn.

Lễ cưới của đồng bào Khmer
Lễ cưới của đồng bào Khmer

Sở VHTT&DL chỉ đạo Bảo tàng tỉnh sưu tầm, kiểm kê, bảo quản gần 850 tư liệu, hiện vật, hình ảnh; xây dựng 1 hồ sơ sưu tập, 3 đề cương tư liệu về nét văn hóa truyền thống đồng bào Khmer, Hoa; triển lãm 15 cuộc với trên 3.000 lượt hình ảnh chuyên đề: Tục ăn trầu đồng bào các dân tộc; Nông ngư cụ tỉnh Vĩnh Long; Đồng bào Khmer Vĩnh Long bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và chung sức xây dựng nông thôn mới... Tại Bảo tàng tỉnh cũng có phòng trưng bày chuyên đề văn hóa dân tộc của người Hoa và người Khmer với gần 150 hình ảnh, hiện vật, tư liệu phục vụ du khách tham quan, tìm hiểu về đời sống, văn hóa, phong tục, tập quán truyền thống của đồng bào dân tộc trong tỉnh.

Báo cáo của Sở VHTT&DL cho thấy, hiện tỉnh có 64 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng, gồm 11 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, 53 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Trong số này, đồng bào Khmer có 6 di tích cấp tỉnh; đồng bào Hoa có 2 di tích cấp tỉnh và 1 di tích cấp quốc gia là Thất Phủ miếu (phường 5, TP. Vĩnh Long).

Ngành đã tu bổ 18 lượt di tích của đồng bào dân tộc với hơn 10 tỷ đồng; cấp 13 bộ dàn nhạc ngũ âm, trống sadăm, 13 bộ trang thiết bị tăng âm và 4 ghe ngo, 4 ghe tam bản cho các chùa Khmer trong tỉnh. Các thiết chế VHTT phục vụ đồng bào DTTS từng bước được đầu tư, hoàn thiện tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào DTTS có địa điểm tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Lễ hội của đồng bào dân tộc diễn ra đều khắp các mùa trong năm. Tỉnh có khoảng 40 loại hình lễ hội, hàng năm tổ chức khoảng 1.300 lễ hội. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các lễ hội của đồng bào DTTS trong tỉnh tổ chức nghiêm túc, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, không xảy ra tình trạng lợi dụng lễ hội để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, những hủ tục lạc hậu từng bước được loại bỏ.

Đặc biệt, Lễ hội Lăng Ông Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn (tên thật là Thạch Duồng, người Khmer) ở xã Thiện Mỹ (Trà Ôn) diễn ra vào ngày mùng 3 và mùng 4 Tết Nguyên đán hàng năm, có sự kết hợp trình diễn nghệ thuật nhạc ngũ âm, múa trống sadăm của người Khmer với hát tùa lầu cấu, múa lân của người Hoa và nhạc lễ của người Kinh đã được Bộ VHTT&DL quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia đầu năm 2020. Đây cũng là di sản văn hóa phi vật thể mang tầm quốc gia đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long nói chung và của các đồng bào DTTS trong tỉnh nói riêng.

Lớp học chữ cho con em đồng bào Khmer
Lớp học chữ cho con em đồng bào Khmer

Sở VHTT&DL cho biết thêm, ngoài đảm nhiệm vai trò tổ chức các lễ nghi tôn giáo, là trung tâm sinh hoạt văn hóa, xã hội của cộng đồng, 13 chùa Phật giáo Nam tông của đồng bào Khmer Vĩnh Long còn là “trường” dạy chữ cho con em đồng bào Khmer; lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Thời gian qua, mỗi năm Thư viện tỉnh cấp trên 500 ấn phẩm sách, báo, tạp chí tiếng Khmer cho 4 huyện: Trà Ôn, Vũng Liêm, Tam Bình, TX Bình Minh và Trường PTDT nội trú tỉnh phục vụ học tập, tra cứu, tìm hiểu văn hóa đồng bào Khmer.

Sở còn tổ chức 15 lớp tập huấn bồi dưỡng nghệ thuật: múa trống sadăm, nghệ thuật tuồng dù kê Ba Sắc, ca múa nhạc tổng hợp dân tộc Khmer… thu hút trên 500 lượt học viên là đồng bào DTTS tham gia, góp phần bảo tồn, phát triển các loại hình sân khấu nghệ thuật truyền thống của đồng bào DTTS.

Bên cạnh những thành quả đạt được, ngành cũng gặp những khó khăn trong quá trình triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW, đó là: Việc tổ chức sưu tầm, biên soạn, giới thiệu những giá trị văn hóa của đồng bào DTTS mặc dù được quan tâm, nhưng nguồn kinh phí cho hoạt động này còn hạn chế đã phần nào ảnh hưởng đến số lượng hiện vật, hình ảnh sưu tầm, hồ sơ chuyên đề về văn hóa truyền thống của các đồng bào DTTS được xây dựng.

Cũng do hạn chế về kinh phí, nên vấn đề đầu tư, sửa chữa trang thiết bị cho đồng bào Khmer như dàn nhạc ngũ âm, ghe ngo chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục. Đội ngũ làm công tác sưu tầm, kiểm kê ở một số địa phương còn thiếu, trình độ không đồng đều. Một số di sản văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc đang bị mai một. Nhiều nghệ nhân tuổi cao, có nghệ nhân đã qua đời là sự thiệt thòi, mất mát lớn đối với việc trao truyền những tri thức, giá trị quý báu về di sản văn hóa phi vật thể cho các thế hệ mai sau.

“Thời gian tới ngành VHTT&DL tiếp tục thực hiện quyết liệt các mục tiêu của Nghị quyết số 24-NQ/TW trên lĩnh vực văn hóa, khắc phục những hạn chế tồn tại thời gian qua, đề ra các giải pháp hữu hiệu hơn để thực hiện tốt hơn nữa mục tiêu bảo tồn và phát triển giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS trên địa bàn tỉnh. Triển khai, quán triệt đến đảng viên, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW trong tình hình mới. Tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền giáo dục, phổ biến quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc đến đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh”.

Ông Nguyễn Xuân HoanhPhó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long
Tin cùng chuyên mục
Kon Rẫy: Giúp dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Kon Rẫy: Giúp dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Sau gần 1 năm thực hiện Kết luận số 08-KL/TU, ngày 24/2/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” (viết tắt là Cuộc vận động), đến nay, Cuộc vận động đã giúp cho một bộ phận đồng bào DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm, bỏ dần những hủ tục, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững.
Tin nổi bật trang chủ
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nỗ lực xây dựng thành công cơ sở dữ liệu lớn về người dân, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nỗ lực xây dựng thành công cơ sở dữ liệu lớn về người dân, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Thời sự - PV - 5 phút trước
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phải thực hiện thành công Đề án đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, xây dựng được cơ sở dữ liệu lớn về người dân, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng kinh tế số, Chính phủ số, công dân số, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.
Ngày 18/1: Việt Nam có 16.838 ca mắc COVID-19 và 8.692 ca khỏi bệnh

Ngày 18/1: Việt Nam có 16.838 ca mắc COVID-19 và 8.692 ca khỏi bệnh

Tin tức - BĐT - 3 giờ trước
Ngày 18/1, Việt Nam có 16.838 ca mắc mới COVID-19 tại 63 tỉnh, thành phố trong đó có 12.151 ca trong cộng đồng. Trong ngày, cả nước có 8.692 bệnh nhân COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh.
Cần có hình thức khen thưởng nhằm bao quát các đối tượng tham gia kháng chiến

Cần có hình thức khen thưởng nhằm bao quát các đối tượng tham gia kháng chiến

Thời sự - PV - 3 giờ trước
Sáng 18/1, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).
Thừa Thiên Huế: Đồng bào DTTS phát triển kinh tế trang trại

Thừa Thiên Huế: Đồng bào DTTS phát triển kinh tế trang trại

Kinh tế - PV - 4 giờ trước
Các địa phương vùng DTTS của tỉnh Thừa Thiên Huế đã vận dụng nhiều cơ chế, chính sách nhằm phát triển loại hình kinh tế trang trại, gia trại cho đồng bào, mở ra hướng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm...
Nhiều hoạt động chào Xuân Nhâm Dần tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Nhiều hoạt động chào Xuân Nhâm Dần tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Sắc màu 54 - Cát Tường (t/h) - 4 giờ trước
Hoạt động đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần và chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” năm 2022 sẽ diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) từ ngày 21 - 24/1 với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Hội nghị đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg

Hội nghị đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg

Vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 9/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019 - 2021 và phương hướng triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2022 – 2025.
Chờ đón

Chờ đón "Đêm đọc sách" với chủ đề "Hãy yêu thương nữa! Hãy yêu thương mãi!"

Nhìn ra thế giới - Nguyệt Anh (T/h) - 5 giờ trước
Sự kiện "Đêm đọc sách" lần thứ sáu sẽ diễn ra từ ngày 20-23/1 tại nước Pháp và mạng lưới các trung tâm văn hóa Pháp trên toàn thế giới với chủ đề "Hãy yêu thương nữa! Hãy yêu thương mãi!" (Victor Hugo).
Hồ Văn Cường - Nông dân Vân Kiều làm kinh tế giỏi

Hồ Văn Cường - Nông dân Vân Kiều làm kinh tế giỏi

Gương sáng giữa cộng đồng - PV - 5 giờ trước
Nhiều năm liền được công nhận là hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, anh Hồ Văn Cường, dân tộc Bru Vân Kiều, ở thôn Cheng, là tấm gương cho hội viên nông dân xã Hướng Phùng nói chung, nông dân các DTTS nói riêng tại địa phương noi gương học tập.
Triển lãm 20 bộ tranh chủ đề “Sắc xuân” qua sưu tập tranh dân gian

Triển lãm 20 bộ tranh chủ đề “Sắc xuân” qua sưu tập tranh dân gian "Tứ bình"

Sắc màu 54 - Nguyệt Anh (T/h) - 5 giờ trước
Mừng xuân Nhâm Dần 2022, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm “Sắc xuân" qua bộ sưu tập tranh dân gian "Tứ bình".
JICA hỗ trợ gần 40 tỷ đồng xây phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp độ 3

JICA hỗ trợ gần 40 tỷ đồng xây phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp độ 3

Khoa học - Công nghệ - NA (T/h) - 6 giờ trước
Ngày 17/1, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đã khánh thành Phòng xét nghiệm An toàn sinh học cấp độ 3 (BSL-3), do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ các thiết bị chính với tổng giá trị 200 triệu yên (gần 40 tỷ đồng).
Đổi thay ở xã vùng sâu Tà Lài

Đổi thay ở xã vùng sâu Tà Lài

Xã hội - PV - 6 giờ trước
Việc xây cầu Tà Lài, xã Tà Lài, huyện Tân Phú (Đồng Nai) cũng như mở mới các tuyến đường giao thông nông thôn đã giúp đồng bào DTTS tại đây vươn lên phát triển kinh tế. Cuộc sống thay đổi, đời sống của người dân xã vùng sâu cũng được nâng cao so với trước đây.