Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Ea Kar (Đắk Lắk) - Hiệu quả chính sách dân tộc làm thay đổi diện mạo buôn làng

Lê Hường - 03:52, 21/11/2023

Từ sự quyết tâm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong việc triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, diện mạo cơ sở hạ tầng, đời sống của người dân vùng đồng bào DTTS huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều thay đổi.

Cánh đồng 132 tại xã Cư Elang giúp hàng trăm hộ đồng bào DTTS có cuộc sống ấm no
Cánh đồng 132 tại xã Cư Elang giúp hàng trăm hộ đồng bào DTTS có cuộc sống ấm no

No ấm cánh đồng 132

Cánh đồng lúa 174ha Nhà nước hỗ trợ cho đồng bào DTTS theo Quyết định 132/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 132) tại xã Cư Elang, huyện Ea Kar đã mang đến ấm no cho gần 448 hộ dân trên địa bàn huyện.

Ông Y Teng Ksor, buôn Ea Knốp, xã Cư Ni chia sẻ: Đã rất lâu, khoảng gần 20 năm trước, gia đình ông đã được hỗ trợ đất sản xuất theo Chương trình 132. Với 4 sào lúa, ban đầu, do thiếu vốn, nước tưới tiêu khó khăn nên vợ chồng ông chỉ sản xuất 1 vụ, cây nông nghiệp ngắn ngày. Sau đó, chính quyền cải tạo đất, xây dựng hệ thống kênh mương dẫn nước để sản xuất lúa nước, còn làm đường giao thông nội đồng thuận tiện cho việc đi lại, sản xuất, bà con ai cũng mừng. Do vậy, với 4 sào lúa nước, một năm canh tác 2 vụ, lương thực không chỉ đủ ăn quanh năm mà còn có dư để chăn nuôi thêm con bò, con gà, cải thiện cuộc sống, tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Theo báo cáo, thực hiện Chương trình 132, năm 2003, huyện Ea Kar hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào DTTS tại chỗ. Huyện bố trí 250ha đất rừng nghèo kiệt tại xã Cư Elang chuyển đổi đất sản xuất để hỗ trợ cho 448 hộ đồng bào DTTS nghèo thiếu đất sản xuất thuộc 7 buôn đồng bào DTTS sinh sống tại xã Cư Huê và Cư Ni.

Tuy nhiên, do thiếu nước tưới, thiếu giao thông nội đồng, đất mới khai hoang chưa phù hợp cho cây lúa sinh trưởng, nên người dân chỉ canh tác một thời gian ngắn rồi bỏ hoang. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sản xuất, UBND tỉnh Đắk Lắk và huyện Ea Kar, đã đầu tư thêm gần 17 tỷ đồng để xây dựng hệ thống kênh mương kết nối với Hồ thủy lợi Ea Rớt; san ủi bề mặt ruộng bằng phẳng, bê - tông hóa nhiều tuyến đường nội đồng, hỗ trợ giống lúa chuyên canh 2 vụ…

Sau khi hoàn thành các hạng mục về sơ sở hạ tầng, diện tích đất sản xuất còn 174ha giao cho các hộ sản xuất. Ngoài hỗ trợ đất, huyện cử cán bộ nông nghiêp hướng dẫn kỹ thuật canh tác, chăm sóc lúa nước. Nhờ đó năng suất cây trồng tốt, đảm bảo lương thực ổn định cuộc sống cho người dân.

Ông Nhữ Đình Tuyến, Chủ tịch UBND xã Cư Ni, chia sẻ: xã có 3 buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ gồm, Ea Knốp, Ea Păl và Ega. Thực hiện Quyết định 132 của Thủ tướng Chính phủ, xã có 201 hộ khó khăn thiếu đất sản xuất được hỗ trợ, với diện tích 68 ha đất lúa 2 vụ, mỗi hộ từ 3,5 - 4,5 sào. 

Hệ thống kênh mương nội đồng kiện toàn, đảm bảo nguồn nước tưới, bà con nắm vững kỹ thuật nên năng suất ổn định, mỗi ha đất đạt khoảng 5 – 6 tấn/1vụ. Nhờ đó, cuộc sống của những hộ dân này ngày càng ổn định. Hiện xã đang xây dựng kế hoạch thành lập các tổ hợp tác, định hướng bà con canh tác và phát triển cánh đồng lúa hiệu quả hơn trong các mùa vụ tiếp theo.

Thực hiện chính sách hỗ trợ cây, con giống giúp nhiều hộ đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Ea Kar vươn lên thoát nghèo
Thực hiện chính sách hỗ trợ cây, con giống giúp nhiều hộ đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Ea Kar vươn lên thoát nghèo

Ông Nguyễn Đăng Kai, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Ea Kar cho biết: cánh đồng 132 ở Cư Elang sẽ không chỉ là cánh đồng lúa tốt, mà tiếp tục được xây dựng thành cánh đồng đẹp. Phòng Dân tộc tham mưu cho UBND huyện Ea Kar tuyên truyền, vận động bà con, đóng góp hoặc sử dụng nguồn khác của địa phương trồng cây xanh các tuyến đường nội đồng tạo bóng mát, để bà con nghỉ trưa trong những ngày ra đồng chăm sóc, thu hoạch lúa. Nếu huy động được nguồn xã hội hóa, xây dựng một số căn nhà ngoài cánh đồng để bà con tập kết nông sản tạm thời lúc mưa lụt chưa kịp vận chuyển về nhà.

Triển khai hiệu quả chính sách

Huyện Ea Kar có 28 thôn, buôn đồng bào DTTS với 28 dân tộc cùng sinh sống. Toàn huyện có hơn 150 nghìn nhân khẩu, trong đó đồng bào DTTS chiếm 31%. Năm 2023, huyện có 9,88% hộ nghèo, trong đó hộ nghèo đồng bào DTTS chiếm 67,56% tổng số hộ nghèo toàn huyện. Huyện Ea Kar hiện có 12 xã, thị trấn thuộc vùng DTTS và miền núi, trong đó có 6 khu vực III; 6 thôn buôn đặc biệt khó khăn.

Không chỉ làm tốt việc hỗ trợ đất sản xuất, hàng chục năm qua, huyện Ea Kar còn thực hiện hiệu quả nhiều chính sách, như hỗ trợ cây, con giống giúp bà con phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo; đầu tư cơ sở hạ tầng thôn buôn đặc biệt khó khăn…

Như từ nguồn vốn Chương trình 135, giai đoạn 2016-2020, huyện Ea Kar đã huy động gần 65 tỷ đồng để đầu tư xây mới và sửa chữa 90 công trình hạ tầng cơ sở. Những con đường được đầu tư, xây dựng từ Chương trình 135, tạo tiền đề quan trọng cho người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. 

Trên địa bàn huyện Ea Kar, có nhiều con đường được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135, tạo thuận lợi cho việc đi lại và giao thương hàng hóa nông sản của người dâni
Trên địa bàn huyện Ea Kar, có nhiều con đường được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135, tạo thuận lợi cho việc đi lại và giao thương hàng hóa nông sản của người dân

Ông Nguyễn Đăng Kai, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Ea Kar nhấn mạnh: Hàng chục năm qua, các chính sách dân tộc được triển khai kịp thời, đã góp phần thay đổi diện mạo cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn nhiều xã vùng khó khăn trên địa bàn, tạo cơ hội cho  đồng bào DTTS và miền núi thuận lợi trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo...

Tuy nhiên, để vùng đồng bào DTTS phát triển nhanh và bền vững, trong giai đoạn mới, nhiều chương trình, dự án chính sách dân tộc đã được tích hợp vào Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719). Theo đó, nhiều nguồn vốn đã được đầu tư, giải ngân để thực hiện các dự án của Chương trình. Cụ thể, năm 2023, huyện Ea Kar được phân bổ hơn 90 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG 1719, trong đó nguồn vốn sự nghiệp năm 2022 và 2023 hơn 33,8 tỷ đồng, vốn đầu tư 56,2 tỷ đồng.

Phó chủ tịch UBND huyện Ea Kar Nguyễn Minh Chuyền cho biết,  với sự đồng lòng, quyết tâm của chính quyền các cấp, sự đồng thuận của Nhân dân, 08 tháng đầu năm 2023, huyện đã giải ngân 31,6 tỷ đồng vốn đầu tư cho 13/13 công trình, đạt 56,4%; vốn sự nghiệp giải ngân hơn 1,3 tỷ đồng đạt 4%. Nguồn kinh phí chưa giải ngân được chủ yếu thuộc các dự án hỗ trợ bảo vệ rừng và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, y tế, hỗ trợ các dân tộc gặp nhiều khó khăn... 

"Với quyết tâm giải ngân và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của Chương trình MTQG 1719 đã được phân bổ, huyện đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục, nội dung của các tiểu dự án; Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng lòng để thực hiện Chương trình hiệu quả nhất", ông Nguyễn Đăng Kai, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Ea Kar

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Thành phố Lạng Sơn: Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín trong cộng đồng

Thành phố Lạng Sơn: Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín trong cộng đồng

Người có uy tín với cộng đồng - Nguyệt Anh - 18:00, 06/12/2023
UBND thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) vừa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của Người có uy tín trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2023.
TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) : Sửa chữa nhà ở cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) : Sửa chữa nhà ở cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Người có uy tín với cộng đồng - Nguyệt Anh - 17:58, 06/12/2023
Mới đây, phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả tổ chức bàn giao công trình sửa chữa nhà ở cho ông Bàn Sinh Vượng, ở tổ 6, khu 10 - Bến Ván, là Người có uy tín trong đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn.
Mở hướng thoát nghèo từ cây quế

Mở hướng thoát nghèo từ cây quế

Nhờ phát huy thế mạnh từ cây quế mà tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn chỉ còn 20,6% (năm 2022), giảm hơn 12% so với năm 2020. Nhiều hộ gia đình có thu nhập khá từ 50 - 100 triệu đồng/năm, chủ yếu là từ bán quế.
Sóc Trăng: Chuyển biến tích cực từ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế cho đồng bào vùng DTTS

Sóc Trăng: Chuyển biến tích cực từ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế cho đồng bào vùng DTTS

Xã hội - Như Tâm - CTV - 17:51, 06/12/2023
Là tỉnh có hơn 35% đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Khmer chiếm hơn 30% dân số của tỉnh, thời gian qua, Sóc Trăng đã tập trung đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án... hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh.
Phát huy vai trò các tổ truyền thông trong công tác phòng, chống tảo hôn ở Lào Cai

Phát huy vai trò các tổ truyền thông trong công tác phòng, chống tảo hôn ở Lào Cai

Thời gian qua, với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã giảm rõ rệt. Có được kết quả này, bên cạnh việc triển khai các chính sách của Nhà nước về phòng, chống tảo hôn, thì vai trò của các tổ truyền thông cộng đồng là rất quan trọng.
Bản tin Dân tộc – Tôn giáo - 5/12/2023

Bản tin Dân tộc – Tôn giáo - 5/12/2023

Bản tin Dân tộc - Tôn giáo của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 5/12, có những thông tin đáng chú ý sau: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng tiếp thân mật Đoàn nữ tu Dòng Thánh Phao-lô thành Charters. Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Điện Biên - Tây Bắc tại TP. Hồ Chí Minh. Sống tốt đời đẹp đạo để góp phần xây dựng quê hương đất nước. Cùng các tin tức thời sự khác.
HTX Đông Hải nâng cao thu nhập cho diêm dân

HTX Đông Hải nâng cao thu nhập cho diêm dân

Kinh tế - Phương Nghi - 17:40, 06/12/2023
Với mô hình sản xuất muối sạch chất lượng cao, HTX sản xuất & dịch vụ chế biến muối công nghệ cao Đông Hải (HTX) xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) đã giúp các thành viên và diêm dân yên tâm sản xuất muối, nâng cao thu nhập.
Chư Păh (Gia Lai): Rộn ràng Phiên chợ giao lưu, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS

Chư Păh (Gia Lai): Rộn ràng Phiên chợ giao lưu, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS

Trong 2 ngày (5 - 6/12/2023), tại làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh, Gia Lai) diễn ra Phiên chợ giao lưu, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023.
Phát triển bền vững du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc: Diện mạo mới trên các bản làng (Bài 3)

Phát triển bền vững du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc: Diện mạo mới trên các bản làng (Bài 3)

Phát triển du lịch cộng đồng ở vùng đồng bào DTTS các tỉnh vùng Tây Bắc không chỉ đánh thức sức sống tiềm tàng của nhiều tài nguyên du lịch, mà còn tạo sinh kế bền vững cho người dân nơi đây. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi khu vực Tây Bắc bền vững.
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Khoa học - Công nghệ - Hoàng Quý - 17:33, 06/12/2023
Sáng 6/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.
Lào Cai: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Lào Cai: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Tin tức - Trọng Bảo - 17:28, 06/12/2023
Ngày 6/12, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.