Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Đồng Nai: Phát huy hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

Phương Linh - 17:55, 20/05/2024

Qua gần 10 năm thực hiện Chị thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (gọi tắt là Chỉ thị 40) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã phát huy hiệu quả thiết thực trong cuộc sống. Với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được tăng cường, khơi thông, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Ông Lê Bá Chuyên, Giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh Đồng Nai đánh giá kết quả hoạt động 4 tháng đầu năm 2024.
Ông Lê Bá Chuyên, Giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh Đồng Nai đánh giá kết quả hoạt động 4 tháng đầu năm 2024.

Quả ngọt từ Chỉ thị 40

Gần 10 năm qua, với việc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa tỉnh Đồng Nai đã được nâng cao rõ rệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội cũng như hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ cấp ủy, chính quyền các cấp dành cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã được tuyên truyền, triển khai, thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thanh Vũ, Giám đốc phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Định Quán cho biết: Qua 10 năm thực hiện Chị thị số 40 cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện Định Quán đã thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội tại địa phương. Với phương thức “giao dịch tại nhà - giải ngân, thu nợ tại xã”, NHCSXH huyện Định Quán đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác quản lý 271 Tổ tiết kiệm và vay vốn và hằng tháng tổ chức giao dịch tại 14/14 Điểm giao dịch tại các xã, thị trấn.

Các tổ giao dịch tại xã được trang bị đầy đủ điều kiện hoạt động đảm bảo an ninh, an toàn cho phiên giao dịch; cung cấp dịch vụ tiết kiệm cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đã thực hiện 96 % khối lượng giao dịch ngay tại xã. Sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% ấp, khu phố trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi một cách nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi.

Nhờ nguồn vốn từ NHCSXH, gia đình ông Ửng Cooc Sáng , ấp Hòa Hiệp, xã Ngọc Định ,huyện Định Quán (Đồng Nai) đầu từ chăn nuôi dê mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình.
Nhờ nguồn vốn từ NHCSXH, gia đình ông Ửng Cooc Sáng , ấp Hòa Hiệp, xã Ngọc Định ,huyện Định Quán (Đồng Nai) đầu từ chăn nuôi dê mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình.

Tính đến nay, tổng dư nợ tại NHCSXH huyện Định Quán đạt 520 tỷ đồng, với 12 chương trình tín dụng được thực hiện giúp cho 13.507 hộ vay vốn. Nợ quá hạn rất thấp so với mặt bằng chung của tỉnh.

Việc huy động nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội cũng được Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện quan tâm. Mặc dù ngân sách huyện còn hạn hẹp nhưng xác định được tầm quan trọng và ý nghĩa nhân văn của tín dụng chính sách xã hội. Hằng năm, UBND huyện trình HĐND huyện trích một phần ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH huyện nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Giai đoạn 2014 - 2024, UBND huyện đã chuyển 19,5 tỷ đồng sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, ông Nguyễn Thanh Vũ Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Định Quán cho biết thêm.

Trong gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp 366.850 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với số tiền hơn 11.739 tỷ đồng. Góp phần tích cực cùng các giải pháp của các cấp, các ngành duy trì, tạo việc làm mới cho gần 116.481 người lao động; hơn 18 ngàn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng, cải tạo hơn 353.700 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; đặc biệt đã giúp 55.732 hộ nghèo và hộ cận nghèo vượt ngưỡng nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh từ 4,01% cuối năm 2014 xuống còn 1,36% đầu năm 2024.

Bên cạnh có, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội cũng góp phần không nhỏ trong việc tỉnh Đồng Nai thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã nhận thức rõ rệt hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Trên cơ sở đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình, nhất là về địa điểm, thời gian đối với các buổi làm việc tại điểm giao dịch xã, phường. Mỗi địa phương đã bố trí 1 điểm giao dịch thực hiện các nghiệp vụ giải ngân cho vay, thu nợ, thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm... phục vụ các đối tượng ngay tại xã, phường vào một ngày cố định trong tháng. Chính sự thuận lợi về phương thức vay vốn, lãi suất ưu đãi, đã khiến hoạt động tín dụng chính sách là điểm tựa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Tiếp tục tăng cường nguồn lực cho tín dụng chính sách

Ông Lê Bá Chuyên, Giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh Đồng Nai cho biết, với việc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là việc tập trung, bố trí nguồn lực, ưu tiên bố trí ngân sách ủy thác qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, trụ sở làm việc cho NHCSXH; chỉ đạo lồng ghép, gắn kết vốn tín dụng chính sách với việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, nên chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn được nâng cao. 

Tính đến ngày 30/4/2024, tổng nguồn vốn do NHCSXH tỉnh quản lý cho vay đạt hơn 5.350 tỷ đồng, tăng 3.620 tỷ đồng, tăng 209% so với năm 2014 thời điểm triển khai Chỉ thị số 40, trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH đạt 1.453 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 27,2% tổng nguồn vốn, tăng 1.349 triệu đồng và tăng 1.304% so với năm 2014.

Vừa qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Đồng Nai làm việc với Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Thống Nhất về thực hiện Chỉ thị 40.
Vừa qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Đồng Nai làm việc với Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Thống Nhất về thực hiện Chỉ thị 40.

Để Chỉ thị 40 tiếp tục phát huy hiệu quả, theo ông Lê Bá Chuyên, trong thời gian tới NHCSXH tỉnh tiến tục phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, trong đó chú trọng tham mưu về tập trung nguồn lực, tăng cường nguồn vốn ủy thác để đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách, gắn kết nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh.

Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; lồng ghép hiệu quả vốn tín dụng chính sách với các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, hỗ trợ kỹ thuật… nhằm giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách sử dụng vốn hiệu quả, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, qua đó phát huy tốt đa được hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nguồn vốn tín dụng chính sách tạo điều kiện cho người dân huyện Thống Nhất ổn định cuộc sống.
Nguồn vốn tín dụng chính sách tạo điều kiện cho người dân huyện Thống Nhất ổn định cuộc sống.


Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Tràng Định (Lạng Sơn): Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024

Tràng Định (Lạng Sơn): Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024

Công tác Dân tộc - PV - 20:12, 21/06/2024
Trong hai ngày 20 - 21/6, UBND huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV, năm 2024. Tham dự Đại hội có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo Ban Dân tộc Lạng Sơn, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện huyện Tràng Định, cùng 146 đại biểu đại diện cho đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện.
Krông Pắc (Đắk Lắk): Giai đoạn 2024 - 2029 phấn đấu mỗi năm giải quyết việc làm cho 2.500 lao động

Krông Pắc (Đắk Lắk): Giai đoạn 2024 - 2029 phấn đấu mỗi năm giải quyết việc làm cho 2.500 lao động

Thời sự - Lê Hường - 20:10, 21/06/2024
Ngày 21/6, UBND huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024. Đại hội có sự tham dự của 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 35 thành phần dân tộc trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Kính, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.
Tin trong ngày - 21/6/2024

Tin trong ngày - 21/6/2024

Media - BDT - 20:00, 21/06/2024
Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 21/6, có những thông tin đáng chú ý sau: Lập đoàn giám sát về bảo vệ môi trường. Hồi hương cổ vật tượng đồng Champa bị bán trái phép ở nước ngoài. Người nông dân giỏi làm kinh tế, nhiệt huyết với phong trào địa phương. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Chư Pưh (Gia Lai): Đổi thay vùng đồng bào DTTS nhờ các chương trình, chính sách dân tộc

Chư Pưh (Gia Lai): Đổi thay vùng đồng bào DTTS nhờ các chương trình, chính sách dân tộc

Tin tức - Ngọc Thu - 19:55, 21/06/2024
Ngày 21/6, UBND huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV năm 2024. Tham dự có lãnh đạo tỉnh, huyện và 150 đại biểu đại diện cho gần 48.000 đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.
Thọ Xuân (Thanh Hóa): Phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển

Thọ Xuân (Thanh Hóa): Phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển

Công tác Dân tộc - Quỳnh Trâm - 19:50, 21/06/2024
Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề ''Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững - Góp phần xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030".
Tin trong ngày - 21/6/2024

Tin trong ngày - 21/6/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 21/6, có những thông tin đáng chú ý sau: Lập đoàn giám sát về bảo vệ môi trường. Hồi hương cổ vật tượng đồng Champa bị bán trái phép ở nước ngoài. Người nông dân giỏi làm kinh tế, nhiệt huyết với phong trào địa phương. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Phú Thiện (Gia Lai): Hội thi tìm hiểu kiến thức về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Phú Thiện (Gia Lai): Hội thi tìm hiểu kiến thức về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Xã hội - Ngọc Thu - 19:36, 21/06/2024
Chiều 21/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Thiện (Gia Lai) đã tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và biểu dương “Gia đình hội viên phụ nữ tiêu biểu” nhân kỷ niệm 23 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2024).
Sơn La: Xuất khẩu 5 tấn thanh long ruột đỏ sang thị trường Italia

Sơn La: Xuất khẩu 5 tấn thanh long ruột đỏ sang thị trường Italia

Sản phẩm - Thị trường - Lò Thái - Thanh Nguyên - 19:34, 21/06/2024
Ngày 21/6, tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ xuất hành - xuất khẩu 5 tấn thanh long ruột đỏ sang thị trường Italia.
Công ty Xi măng Long Sơn khẳng định vị thế trên bản đồ xuất khẩu xi măng thế giới

Công ty Xi măng Long Sơn khẳng định vị thế trên bản đồ xuất khẩu xi măng thế giới

Sản phẩm - Thị trường - PV - 19:30, 21/06/2024
Công ty Xi măng Long Sơn (phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là đơn vị cung cấp ra thị trường lượng xi măng lớn không chỉ trong nước, mà cả thị trường quốc tế. Trong quá trình xây dựng, đơn vị đã lựa chọn dây chuyền thiết bị, công nghệ của các hãng nổi tiếng của các nước trên thế giới, như: Cộng hòa Liên bang Đức, Nhật Bản, Thụy Sĩ...
Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP

Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP

Chính sách dân tộc - Thúy Hồng - 19:25, 21/06/2024
Ngày 21/6, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo xin ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành; các vị nguyên là Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đại diện các Ban Dân tộc, các vụ đơn vị của Ủy ban Dân tộc...
MobiFone eContract đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển đổi số

MobiFone eContract đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển đổi số

Khoa học - Công nghệ - Khánh Sơn - 19:02, 21/06/2024
Cùng với hệ sinh thái chuyển đổi số đa dạng, hợp đồng điện tử eContract của MobiFone đang góp phần tạo nên sức mạnh cho doanh nghiệp, tổ chức trong thời đại 4.0. Hiện, Tổng công ty cũng đang triển khai nhiều gói cước linh hoạt để giúp cho người dân, khách hàng dễ dàng tiếp cận và tận dụng tối đa lợi thế của các công cụ chuyển đổi số trong thời gian tới.