Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Đảng bộ Agribank nâng cao vai trò lãnh đạo góp phần phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn, nông dân

Nguyễn Hoa - 08:27, 25/06/2024

Thực hiện nhiệm vụ chính trị với vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn, Đảng bộ Agribank đã có nhiều nỗ lực để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tăng trưởng tín dụng. Theo đó, với phương châm “lấy khách hàng làm trung tâm” hơn 36 năm đồng hành phát triển cùng “Tam nông” và 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Agribank đã hiện thực hóa mục tiêu phát triển nền nông nghiệp Việt Nam văn minh, hiện đại, lấy nông nghiệp làm gốc và là điểm tựa cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Agribank triển khai các điểm giao dịch lưu động tạo điều kiện cho người dân vùng sâu vùng xa tiếp cận đồng vốn tín dụng
Agribank triển khai các điểm giao dịch lưu động tạo điều kiện cho người dân vùng sâu vùng xa tiếp cận đồng vốn tín dụng

Định hướng cho một nền nông nghiệp bền vững

Để tiếp tục thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhanh và bền vững, trong nhiều năm qua, Đảng bộ Agribank đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Trong đó tập trung đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác, liên kết trong sản xuất nông nghiệp, góp phần quan trọng xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người nông dân. 

Để các chính sách kịp thời đi vào cuộc sống, giúp người dân nắm bắt được chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, nhất là các chính sách tín dụng ưu đãi phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn... Đảng ủy Agribank đã chỉ đạo cấp ủy các cấp từ trung ương đến địa phương tăng cường quan hệ, phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị, đoàn thể tại địa bàn hoạt động của Agribank. 

Với hệ thống chân rết là các tổ vay vốn thông qua Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Agribank đã chuyển tải được nguồn vốn ưu đãi đến được từng người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa trên khắp mọi miền Tổ quốc; tham gia hỗ trợ, tư vấn phương án sản xuất, cách quản lý, sử dụng vốn vay… tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân vay vốn đầu tư sản xuất nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.

Hiện thực hóa những chủ trương, định hướng của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, hệ thống các chi nhánh Agribank đã chủ động đẩy mạnh tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức chính trị - xã hội về vấn đề phát triển “Tam nông”. Theo đó, Agribank đã phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai chính sách tín dụng, ký kết các thỏa thuận hợp tác mang lại lợi ích cho người nông dân. Đặc biệt, Agribank và Hội Nông dân Việt Nam đã thực hiện ký kết Thỏa thuận liên ngành số 01/TTLN-HND-AGRIBANK nhằm phối hợp triển khai việc chuyển tải nguồn vốn cho vay và các dịch vụ thanh toán đến các hộ gia đình và cá nhân thông qua mô hình tổ vay vốn, đáp ứng nhu cầu về phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tiêu dùng, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. 

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Agribank và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phát huy hiệu quả tích cực thông qua 07 chương trình tín dụng chính sách, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Hiện đã có 100% xã trên toàn quốc được cho vay thực hiện xây dựng nông thôn mới với 637 ngàn tỷ đồng dư nợ, 2,2 triệu khách hàng còn dư nợ; 1 triệu thẻ thấu chi hỗ trợ nhu cầu vay vốn giao dịch thanh toán mua sắm hàng hóa, tiêu dùng của khách hàng tại địa bàn nông nghiệp, nông thôn được triển khai trực tiếp đến khách hàng hoặc thông qua mô hình tổ vay vốn. Bên cạnh đó, mỗi năm, Agribank đã dành hàng nghìn tỷ đồng để áp dụng lãi suất ưu đãi đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Agribank cam kết cung ứng vốn hỗ trợ phát triển kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp
Agribank cam kết cung ứng vốn hỗ trợ phát triển kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Đưa chính sách đi vào cuộc sống

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định“Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân thông minh”. Bám sát mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế của đất nước, nhất là thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, Đảng bộ Agribank đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống triển khai hiệu quả, linh hoạt, đồng bộ các giải pháp, chính sách nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Agribank đã được Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước giao phó với vai trò là cầu nối đưa nguồn vốn đến người dân và doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất - kinh doanh. 

Thời gian qua, nhằm giúp các hộ dân tiếp cận nguồn vốn để phát triển các mô hình kinh tế, Agribank đã tích cực triển khai gói tín dụng 15.000 tỷ đồng cho lĩnh vực lâm, thủy sản. Đặc biệt, trước sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc nâng quy mô cho vay lên 30.000 tỷ đồng, Agribank đã đăng ký với Ngân hàng Nhà nước và dự kiến tăng quy mô giải ngân theo chương trình cho vay lâm sản, thủy sản lên 8.000 tỷ đồng. Đến nay, doanh số cho vay triển khai từ đầu chương trình đã đạt gần 5.500 tỷ đồng, dư nợ đạt gần 5.000 tỷ đồng với hơn 3,3 nghìn lượt khách hàng vay vốn.

Việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng nông nghiệp, nông thôn cũng đã tạo điều kiện cho người dân nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh, nhiều hộ nông dân đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, nâng cao năng suất, sản lượng, từ đó góp phần phát triển kinh tế hộ, nâng cao thu nhập cho hộ gia đình. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp có nhiều khởi sắc trong kinh doanh, tạo nhiều việc làm cho người lao động và đóng góp đáng kể nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Một điểm sáng trong thực hiện tín dụng “Tam nông” của Agribank là triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, gắn với thực hiện cơ chế chính sách phát triển lĩnh vực nông sản, ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm tiềm năng trong nông nghiệp, nông thôn.

Theo đó, việc ký kết biên bản ghi nhớ với Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPSC), Agribank đã tham gia hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nâng cao năng lực, mở rộng thị trường, đưa ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Khi đầu tư trang thiết bị công nghệ cao vào quá trình sản xuất kinh doanh nông nghiệp, các doanh nghiệp sẽ cần tăng vốn, do đó với sự hợp tác, đồng hành của Agribank, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận với vốn tín dụng từ ngân hàng trong thời gian tới. 

Đây cũng chính là thể hiện của Agribank trong việc thực hiện cam kết cung ứng nguồn vốn đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt đối với sản phẩm nông nghiệp xanh - sạch hướng tới phát triển bền vững, gắn với bộ tiêu chuẩn ESG.

Thưc hiện định hướng xây dựng nông thôn hiện đại và nông dân văn minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đảng bộ Agribank tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị bám sát các định hướng tăng cường đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, toàn hệ thống Agribạnk đã tập trung cho vay đối với các lĩnh vực, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Đồng thời, đẩy mạnh phương thức đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn thông qua tổ vay vốn, vận hành hiệu quả ngân hàng lưu động, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, bảo đảm an toàn vốn vay, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn hiệu quả. 

Đặc biệt, Agribank luôn hỗ trợ, đồng hành, phối hợp Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố phát động nhiều phong trào thi đua lao động, sản xuất, nâng cao hiệu quả hỗ trợ nông dân trong phát triển kinh tế. Từ đó tạo điều kiện cho người nông dân có thêm nguồn lực để xây dựng ngày càng nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp, nhân rộng các phong trào đổi mới, sáng tạo, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra nông sản chất lượng, mang lại hiệu quả kinh tế cao và vươn tầm ra thế giới.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Phát hiện nơi người Sa huỳnh cổ làm muối

Phát hiện nơi người Sa huỳnh cổ làm muối

Trong quá trình tìm kiếm các di tích khảo cổ của nền văn hóa Sa Huỳnh ở phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện ra trảng muối nơi người Sa Huỳnh cổ làm muối, có niên đại khoảng 2.000 năm.
Hà Giang: Nhiều thương vong trong vụ sạt lở đất vùi lấp xe khách

Hà Giang: Nhiều thương vong trong vụ sạt lở đất vùi lấp xe khách

Tin tức - Vũ Mừng - 21 phút trước
Trong lúc di chuyển qua đoạn đường bị sạt lở ở Hà Giang, chiếc xe khách 16 chỗ bất ngờ bị đất đá vùi lấp. Công tác cứu hộ đang được lực lượng chức năng tiến hành khẩn trương tiến hành.
Những hạt nhân đoàn kết trong đồng bào DTTS ở Yên Bái

Những hạt nhân đoàn kết trong đồng bào DTTS ở Yên Bái

Công tác Dân tộc - Minh Thu - 23:24, 12/07/2024
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 870 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đây là những hạt nhân đoàn kết, gương mẫu, đi đầu trong công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc... góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Lào Cai phấn đấu hết năm 2025 hoàn thành việc hỗ trợ làm nhà ở cho người có công

Lào Cai phấn đấu hết năm 2025 hoàn thành việc hỗ trợ làm nhà ở cho người có công

Xã hội - Trọng Bảo - 23:20, 12/07/2024
Tỉnh ủy Lào Cai vừa ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TU về việc hỗ trợ làm nhà cho hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.
Điện Biên: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 112 nghìn viên ma túy tổng hợp

Điện Biên: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 112 nghìn viên ma túy tổng hợp

Pháp luật - Tào Đạt - Thúy Hồng - 23:16, 12/07/2024
Ngày 12/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên thông tin, Phòng Phòng chống ma túy và Tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Quảng Bình: Khởi công xây dựng nhà

Quảng Bình: Khởi công xây dựng nhà "Đại đoàn kết - Mái ấm tình thương" cho hộ nghèo tại xã Dân Hóa

Nhịp cầu nhân ái - Thùy Linh - 23:13, 12/07/2024
Hội Liên hiệp Phụ nữ Tp. Đồng Hới vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Minh Hóa và Ngân hàng MB chi nhánh Quảng Bình tổ chức Khởi công xây dựng nhà "Đại đoàn kết - Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Hồ Thị Xóc, ở bản Y Leng, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Tin trong ngày - 12/7/2024

Tin trong ngày - 12/7/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 12/7, có những thông tin đáng chú ý sau: Ngày 12/7, cảnh báo mưa lớn cục bộ gây lũ quét, sạt lở ở nhiều khu vực. Phẫu thuật cứu sống bệnh nhân người DTTS trong tình trạng nguy kịch. Hút khách bằng nhạc điệu dân gian Chăm bên tháp cổ nghìn tuổi. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 12.350 vụ tai nạn giao thông

6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 12.350 vụ tai nạn giao thông

Thời sự - Minh Thu - 23:10, 12/07/2024
Đó là thông tin được công bố tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) quý II/2024 được tổ chức ngày 12/7 tại Hà Nội.
Nữ du khách tử vong khi chơi mô tô nước trên hồ Thác Bà

Nữ du khách tử vong khi chơi mô tô nước trên hồ Thác Bà

Tin tức - T.H - 22:55, 12/07/2024
Trên địa bàn thôn Hồng Bàng, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vừa xảy ra vụ tai nạn chơi mô tô nước ở khu vực Hồ Thác Bà khiến một cô gái tử vong.
Xác lập hai kỷ lục tại Lễ hội Sen Hà Nội 2024

Xác lập hai kỷ lục tại Lễ hội Sen Hà Nội 2024

Sắc màu 54 - T.H - 22:53, 12/07/2024
Lễ hội Sen Hà Nội 2024 khai mạc vào 20 giờ ngày 12/7 tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (ngõ 612, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội). Theo đó, lễ hội xác lập hai kỷ lục.
Quản lý chất thải rắn hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Quản lý chất thải rắn hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Môi trường sống - Mỹ Dung - 22:49, 12/07/2024
Ngày 12/7, tại tỉnh Quảng Ninh, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường phối hợp với tổ chức Hanns Seidel Foundation (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức Hội thảo "Quản lý chất thải rắn hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam: Chính sách và thực thi".
Huyện miền núi Cẩm Thủy (Thanh Hóa): Vận động người dân nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản

Huyện miền núi Cẩm Thủy (Thanh Hóa): Vận động người dân nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản

Tin tức - PV - 22:47, 12/07/2024
Để thuận tiện cho người dân khi nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, từ tháng 7/2024, Bảo hiểm xã hội huyện miền núi Cẩm Thủy đã phân công cán bộ viên chức đến các điểm chi trả để tuyên truyền, vận động người dân nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân.