Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

An Giang: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các DTTS gắn với phát triển du lịch

PV - 17:19, 05/12/2022

Nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân về việc bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc, góp phần quan trọng hình thành bản sắc văn hóa Việt Nam, UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch 695/KH-UBND triển khai đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các DTTS gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trong ngôi nhà của người Chăm, bên những khung cửi gỗ truyền thống, người phụ nữ Chăm cần mẫn dệt nên những họa tiết hoa văn thổ cẩm mang đậm nét đặc trưng của dân tộc mình. (Ảnh MH)
Trong ngôi nhà của người Chăm, bên những khung cửi gỗ truyền thống, người phụ nữ Chăm cần mẫn dệt nên những họa tiết hoa văn thổ cẩm mang đậm nét đặc trưng của dân tộc mình. (Ảnh MH)

Gìn giữ các giá trị đặc sắc

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư, việc triển khai kế hoạch nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa của các dân tộc trong toàn tỉnh. Đồng thời, đa dạng hóa các hoạt động trong khai thác du lịch tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động du lịch. Huy động sự tham gia của cộng đồng và nguồn lực xã hội đầu tư, bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các DTTS.

Để thực hiện mục tiêu trên, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục giữ gìn, phổ biến, trao truyền và phát huy những giá trị đặc sắc về dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các DTTS; nâng cao nhận thức và lòng tự hào, ý thức tự giác của người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho người dân.

Đồng thời, tổ chức xây dựng, khai thác tốt các loại hình du lịch đặc trưng, phù hợp với đặc điểm văn hóa cộng đồng, mở rộng ngành kinh tế phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi. Chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các DTTS trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tại địa phương. Việc triển khai đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của cộng đồng các DTTS gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2023 - 2030”, được thực hiện tại các địa phương có đồng bào DTTS và các huyện miền núi trên địa bàn toàn tỉnh.

Gìn giữ văn hóa truyền thống với Hội đua bò Bảy Núi, An Giang
Gìn giữ văn hóa truyền thống với Hội đua bò Bảy Núi, An Giang

Các nhiệm vụ trọng tâm

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) An Giang Nguyễn Khánh Hiệp cho biết, đơn vị sẽ phối hợp các cấp, ngành, địa phương khảo sát, kiểm kê và lập danh mục loại hình di sản văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các DTTS trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, phân loại di sản văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống các DTTS đã, đang bị mai một để định hướng các nhiệm vụ, giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc tiêu biểu các DTTS. Trong đó, lưu ý đến các dân tộc ít người, các loại hình có tiềm năng xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch địa phương.

“Việc bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các DTTS phải kết nối chặt chẽ với bảo tồn, phát huy các thành tố văn hóa khác. Kết hợp chặt chẽ với các ngành, lĩnh vực khác có liên quan, như: Du lịch, giáo dục, an ninh, thông tin - truyền thông, môi trường... Tiếp thu, đổi mới, phát triển, đảm bảo gìn giữ những đặc điểm cơ bản, cốt lõi; phát huy vai trò làm chủ của đồng bào DTTS trong xây dựng và phát triển đời sống văn hóa, chú trọng phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch dân tộc học, du lịch nông thôn miền núi, hướng phát triển du lịch nội địa gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các DTTS” .

Ông Trần Anh ThưPhó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Cùng với đó, tham mưu, đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách cho các nghệ nhân, người tổ chức thực hành, trao truyền, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các DTTS. Khuyến khích hỗ trợ cá nhân, những Người có uy tín, có kỹ năng biểu diễn nghệ thuật dân gian phấn đấu trở thành đội ngũ nghệ nhân trao truyền bí quyết, kiến thức thực hành các di sản văn hóa phi vật thể nói chung và dân ca, dân vũ, dân nhạc tham gia hoạt động truyền dạy văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ trong nhà trường, cộng đồng.

Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và cá nhân đầu tư, khai thác giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các DTTS vào hoạt động kinh tế, du lịch tại địa phương. Bổ sung các chính sách liên quan đến công tác VHTT&DL, gia đình vùng đồng bào DTTS và miền núi; hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và phát huy lợi thế, tiềm năng của vùng gắn với phát triển du lịch; phát huy vai trò làm chủ của đồng bào trong xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.

Đồng thời, triển khai các chính sách hỗ trợ đặc thù đúng quy định đối với nghệ nhân đóng góp trong hoạt động duy trì, giữ gìn, trao truyền bí quyết, kiến thức thực hành di sản văn hóa phi vật thể nói chung và loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các DTTS nói riêng được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và danh sách của UNESCO.

Tỉnh quan tâm, bồi dưỡng, tập huấn cho công chức văn hóa và các chủ thể văn hóa (nghệ nhân, Người có uy tín...) trong công tác quản lý, gìn giữ và phát huy giá trị nghệ thuật trình diễn dân gian các DTTS tại địa phương. Tổ chức phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các DTTS gắn với phát triển du lịch. Sở VHTT&DL An Giang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đưa một số loại hình dân ca, dân nhạc, dân vũ các dân tộc vào giảng dạy và hoạt động giáo dục ngoại khóa tại các trường.

Nhiều lớp truyền dạy văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ trong nhà trường, cộng đồng đã được mở
Nhiều lớp truyền dạy văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ trong nhà trường, cộng đồng đã được mở

Nâng cao chất lượng và hình thức tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống các trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội gắn với phát triển du lịch. Xây dựng các hành trình kết nối di sản dân ca, dân vũ, dân nhạc gắn với phát triển du lịch. Ứng dụng khoa học - công nghệ, trọng tâm là công nghệ số trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào DTTS gắn với phát triển du lịch...

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Bắc Giang: Tưng bừng Lễ hội 596 năm Chiến thắng Xương Giang

Bắc Giang: Tưng bừng Lễ hội 596 năm Chiến thắng Xương Giang

Ngày 27/1, tại đền Xương Giang thuộc Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang, tỉnh Bắc Giang đã diễn ra Lễ hội 596 năm Chiến thắng Xương Giang. Lễ hội đã thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham gia.
Tin nổi bật trang chủ
Mù Cang Chải (Yên Bái): Học chữ để thay đổi cuộc sống

Mù Cang Chải (Yên Bái): Học chữ để thay đổi cuộc sống

Giáo dục - PV - 0 giây trước
Học chữ để thay đổi cuộc sống là nguyện vọng nhiều học viên tại các lớp xóa mù chữ trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Từ đó, năm 2022, toàn huyện đã mở 7 lớp xóa mù chữ, 7 lớp sau biết chữ và 1 lớp phổ cập THCS từng bước nâng cao trình độ cho người dân.
Phát hành đặc biệt bộ tem về kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris

Phát hành đặc biệt bộ tem về kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris

Tin tức - Nguyệt Anh - 23:21, 27/01/2023
Ngày 27/1, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phát hành bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973 - 2023)”.
Bắc Giang: Tưng bừng Lễ hội 596 năm Chiến thắng Xương Giang

Bắc Giang: Tưng bừng Lễ hội 596 năm Chiến thắng Xương Giang

Tin địa phương - Mỹ Dung - 18:50, 27/01/2023
Ngày 27/1, tại đền Xương Giang thuộc Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang, tỉnh Bắc Giang đã diễn ra Lễ hội 596 năm Chiến thắng Xương Giang. Lễ hội đã thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham gia.
Gia Lai, Kon Tum bảo đảm tốt an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

Gia Lai, Kon Tum bảo đảm tốt an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

Xã hội - Ngọc Thu - 18:38, 27/01/2023
Trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Kon Tum được bảo đảm ổn định, góp phần quan trọng để Nhân dân đón một cái Tết ấm áp, đoàn viên cùng gia đình.
Thêm cơ hội cho đồng bào DTTS phát triển

Thêm cơ hội cho đồng bào DTTS phát triển

Trang địa phương - PV - 18:25, 27/01/2023
Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi được đánh giá sẽ là “cú hích” phát triển cho đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn cả nước. Tại tỉnh Điện Biên, mặc dù mới được triển khai, song Chương trình đã và đang góp phần thay đổi diện mạo khu vực vùng cao, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 12/1/2023

Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 12/1/2023

Chương trình điểm tin, đọc báo tuần này thông tin về: Chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại tỉnh Thái Nguyên; Chủ tịch nước tham dự chương trình Tết Nhân ái Xuân Quý Mão 2023 tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang; Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc thăm, chúc Tết đồng bào DTTS tại các địa phương… cùng một số thông tin về công tác dân tộc, tôn giáo, văn hóa - xã hội nổi bật khác tại các địa phương trên cả nước. Phần đọc báo hôm nay sẽ giới thiệu bài viết: Người dân ở Đăk Pao thoát nghèo nhờ từ bỏ "ma men" của tác giả Tiêu Dao
Quảng Ninh: Năm 2023, phấn đấu trồng 2.000 ha cây có giá trị kinh tế cao

Quảng Ninh: Năm 2023, phấn đấu trồng 2.000 ha cây có giá trị kinh tế cao

Tin địa phương - Mỹ Dung - 18:18, 27/01/2023
Ngày 27/1/2023 (tức ngày mùng 6 Tết Quý Mão), toàn tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 tại tất cả các địa phương, với mục tiêu năm 2023 sẽ trồng 2.000 ha cây có giá trị kinh tế cao như lim, dổi, lát… trên địa bàn tỉnh.
Thể thao Việt Nam sẵn sàng cho năm 2023 đầy bận rộn

Thể thao Việt Nam sẵn sàng cho năm 2023 đầy bận rộn

Thể thao - Hoàng Minh - 17:35, 27/01/2023
Bước sang năm mới 2023, thể thao Việt Nam đang hừng hực khí thế để chinh phục các giải đấu thể thao lớn sắp diễn ra. Trong đó có những sự kiện nổi bật như World Cup bóng đá nữ 2023 với sự kiện lịch sử khi đội tuyển nữ Việt Nam có lần đầu tiên tham dự; bên cạnh đó là các giải đấu tầm cỡ khác như Sea Game 32 tại Campuchia, ASIAD 19 và các đại hội thể thao châu lục…
Thái Nguyên: Rộn ràng Khai hội đền Đuổm Xuân Quý Mão 2023

Thái Nguyên: Rộn ràng Khai hội đền Đuổm Xuân Quý Mão 2023

Tin địa phương - Mỹ Dung - 17:24, 27/01/2023
Ngày 27/1, tại huyện Phú Lương (Thái Nguyên) đã diễn ra khai mạc Lễ hội đền Đuổm Xuân Quý Mão 2023. Lễ hội đền Đuổm thu hút đông đảo Nhân dân, du khách thập phương.
Hà Giang: Chăm lo đời sống đồng bào DTTS

Hà Giang: Chăm lo đời sống đồng bào DTTS

Trang địa phương - PV - 17:13, 27/01/2023
Xác định thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc là nhiệm vụ quan trọng để đạt được mục tiêu phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh - quốc phòng, Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang đã chủ động tham mưu, cụ thể hóa, vận dụng linh hoạt các chính sách dân tộc vào thực tiễn địa phương, góp phần đẩy mạnh phát triển KT-XH, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng đời sống văn hóa trong đồng bào các DTTS.
Ban hành quy định mới về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức

Ban hành quy định mới về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức

Văn bản chính sách mới - T.Hợp - 15:05, 27/01/2023
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BTC về hướng dẫn quản lý, thu - chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 19/3/2023.