Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Yên Bái: Nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số

Công Minh - 09:02, 02/12/2023

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp, khoảng cách chênh lệch về giới trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, việc làm, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Yên Bái ngày càng được rút ngắn. Việc thực hiện quyền năng của phụ nữ DTTS, thực hiện bình đẳng giới chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Yên Bái luôn quan tâm đến công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ DTTS, coi đây là nội dung quan trọng, xuyên suốt trong triển khai hoạt động trên tất cả các lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

UBND tỉnh Yên Bái, các sở, ngành, Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành các chương trình, kế hoạch như: Kế hoạch thực hiện Đề án Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018-2025; Kế hoạch thực hiện Dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ 2021-2025; Kế hoạch tuyên truyền kiến thức, pháp luật về bình đẳng giới trong vùng DTTS và miền núi… Đặc biệt, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành và triển khai Đề án số 11-ĐA/TU năm 2018 về “Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”.

Trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2022 - 2030, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đạt 50% và đến năm 2030 đạt 60% cơ quan làm công tác dân tộc từ tỉnh đến huyện có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Tăng tỷ lệ lao động nữ DTTS làm công hưởng lương đạt 40% vào năm 2025 và khoảng 50% vào năm 2030. Giảm tỷ lệ lao động nữ DTTS làm việc trong khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản xuống 50% vào năm 2025 và dưới 30% vào năm 2030. Tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế có sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của phụ nữ DTTS trong khám chữa bệnh lên 98% năm 2025 và 100% năm 2030…

Tỉnh cũng chú trọng kiện toàn bộ máy và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác bình đẳng giới. Các đơn vị, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh hoạt động phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bình đẳng giới, các văn bản pháp luật mới liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em...

Từ đầu năm 2023 đến nay, đã thành lập được 214 tổ truyền thông cộng đồng tại cơ sở; tổ chức 19 lớp tập huấn về hướng dẫn, thành lập, vận hành tổ truyền thông cộng đồng; 16 lớp tập huấn vận hành, duy trì "Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”; 10 lớp tập huấn về tổ chức đối thoại chính sách cho đội ngũ cán bộ cấp huyện, xã và thôn, bản. Các tổ truyền thông cộng đồng tổ chức 69 hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới tại cộng đồng thu hút gần 4.000 lượt người tham dự.

Đại biểu Quốc hội Khang Thị Mào (phải), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mù Cang Chải, hướng dẫn cán bộ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ.
Đại biểu Quốc hội Khang Thị Mào (phải), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mù Cang Chải, hướng dẫn cán bộ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ.

Các hoạt động truyền thông nhằm thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025 cũng được triển khai tại 59 xã, 55 thôn đặc biệt khó khăn tại 8 huyện, thị. Các cấp Hội thường xuyên đăng tin, bài, ảnh về hoạt động trên trang web của Hội và trang mạng xã hội; thực hiện giám sát thông qua hệ thống văn bản chỉ đạo và báo cáo của Hội LHPN cấp huyện; tổ chức kiểm tra, giám sát trực tiếp tại cơ sở...

Tăng cường đào tạo nghề, tạo việc làm

Công tác giáo dục đào tạo được tỉnh Yên Bái quan tâm và có chuyển biến tích cực. Nhiều học sinh DTTS đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Số học sinh nữ DTTS đi học trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học tăng nhiều hơn. Cấp ủy, chính quyền các cấp cũng luôn quan tâm đào tạo, quy hoạch cán bộ, trong đó có cán bộ nữ vùng DTTS...

Số lượng cán bộ nữ, cán bộ DTTS là đại biểu Quốc hội và tham gia vào Hội đồng nhân dân các cấp đã tăng so với những năm trước đây. Nhiều cán bộ nữ, cán bộ DTTS được tín nhiệm bầu, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt ở các sở, ban, ngành, địa phương, các hội đoàn thể của tỉnh.

Sinh ra và lớn lên ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, chị Khang Thị Mào (dân tộc Mông) không giống như một số bạn cùng trang lứa là sau khi học xong cấp 2 thì nghỉ học, lập gia đình. Vượt qua hủ tục cũng như cách nhìn nhận vai trò của người phụ nữ ở vùng cao, với nỗ lực của bản thân, chị Mào tiếp tục học lên cấp 3 và đại học. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm, chị về công tác, cống hiến trên chính mảnh đất quê hương Mù Cang Chải.

Yên Bái đã quan tâm triển khai nhiều hoạt động, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Yên Bái đã quan tâm triển khai nhiều hoạt động, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trải qua nhiều vị trí công tác, hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mù Cang Chải, chị Khang Thị Mào được biết đến là một nữ cán bộ lãnh đạo trách nhiệm, tâm huyết, luôn tận tâm, tận lực với công việc.

Với những cống hiến, đóng góp trong công tác, tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026, chị Khang Thị Mào đã được các cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa XV. Chị Mào chia sẻ: “Trên cương vị công tác của mình, tôi nhận thấy đây là một nhiệm vụ lớn lao nên luôn cần phải học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn thì mới tiếp cận được với công việc và những nội dung mới mà Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương giao phó”.

Các hoạt động làm giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người DTTS đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động được triển khai thực hiện thông qua nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội góp phần thay đổi bộ mặt vùng DTTS.

Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Yên Bái giảm 2,28%, đạt 117,6% kế hoạch; năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm 5,15%, đạt 127,5% kế hoạch, năm 2023 phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 9,16%. Tỷ lệ thiếu hụt về dịch vụ xã hội cơ bản của các hộ nghèo có sự chuyển biến tích cực, đời sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân sinh sống tại các địa bàn khó khăn ngày càng được nâng cao.

Với sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai đồng bộ nhiều chương trình, chính sách, đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS đã góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, từ đó nâng cao vai trò và vị thế của phụ nữ DTTS tỉnh Yên Bái trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, ngành, đoàn thể các cấp từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm bố trí, sắp xếp, sử dụng, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ. Tỷ lệ cán bộ nữ giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy, chính quyền, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở ngày càng tăng. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ này chiếm 22,5% - cao hơn nhiệm kỳ trước và thuộc nhóm cao trong 63 tỉnh, thành phố trong cả nước; trong đó, cấp tỉnh là 20,8%, cấp huyện là 21,6%, cấp xã là 22,7%. Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV chiếm 50%; tham gia đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 chiếm 34,4%, tăng 1,4% so với nhiệm kỳ trước (cao hơn 5% so với bình quân chung của của nước).

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Đột phá về tư duy làm chính sách (Bài 3)

Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Đột phá về tư duy làm chính sách (Bài 3)

Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 với những đột phá về tư duy làm chính sách, đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019, vừa đúng 1 năm sau khi có Nghị quyết số 74/2018/QH14 ngày 20/11/2018. Điều này cho thấy, sự thống nhất và tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị trong thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Tin nổi bật trang chủ
Tạo sự linh hoạt, chủ động từ cơ chế, chính sách đặc thù

Tạo sự linh hoạt, chủ động từ cơ chế, chính sách đặc thù

Vừa qua (ngày 18/1/2024), Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết được ban hành với 8 cơ chế, chính sách đặc thù được đánh giá sẽ tháo gỡ nhiều vướng mắc về cơ chế, tăng cường phân cấp, phân quyền tạo sự linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả các Chương trình.
Tin trong ngày - 27/2/2024

Tin trong ngày - 27/2/2024

Media - BDT - 20:00, 27/02/2024
Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 27/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết. "Sự hy sinh thầm lặng". Phục dựng hội đu tiên truyền thống Phú Gia. Giữ gìn làng nghề làm nón lá truyền thống Xuân Lộc. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi
Du khách ấn tượng với Lễ hội Lồng tồng của đồng bào Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên tại

Du khách ấn tượng với Lễ hội Lồng tồng của đồng bào Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên tại "Ngôi nhà chung"

Sắc màu 54 - Thúy Hồng - 19:08, 27/02/2024
Vừa qua, tại "Ngôi nhà chung" - Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã tái hiện Lễ hội Lồng tồng của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên.
Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở Quỳ Châu

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở Quỳ Châu

Sắc màu 54 - Nguyễn Thanh - 19:04, 27/02/2024
Quỳ Châu là huyện miền núi vùng cao của tỉnh Nghệ An, với 80% là đồng bào DTTS, trong đó chủ yếu là dân tộc Thái. Người Thái ở Quỳ Châu hiện nay còn lưu giữ được nhiều giá trị bản sắc văn hóa truyền thống. Đó là những cơ sở quan trọng để huyện đẩy mạnh phát triển du lịch từ các giá trị văn hóa. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng được đặt ra tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.
Các công trình đầu tư làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS ở Đăk Tô

Các công trình đầu tư làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS ở Đăk Tô

Công tác Dân tộc - Ngọc Chí - 19:00, 27/02/2024
Những công trình giao thông, trường học, nước sinh hoạt được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã và đang phát huy hiệu quả, giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Đăk Tô (Kon Tum) có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống.
Hoa ban nở rộ tô điểm vẻ đẹp phố phường Hà Nội

Hoa ban nở rộ tô điểm vẻ đẹp phố phường Hà Nội

Sắc màu 54 - Tào Đạt - Quang Anh - 18:49, 27/02/2024
Mỗi dịp xuân về (thường bắt đầu từ tháng 2 kéo dài đến hết tháng 3), dọc các tuyến đường Hoàng Diệu, Bắc Sơn, Thanh Niên, Yên Phụ (Hà Nội) lại được nhuộm tím bởi hàng hoa ban đang nở rộ mang hương sắc của núi rừng Tây Bắc.
Tin trong ngày - 26/2/2024

Tin trong ngày - 26/2/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 26/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa được triển khai trong chương trình “Tháng Ba biên giới” 2024. Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa. Tình yêu với y học dân tộc của nữ bác sĩ trẻ. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Gia Lai: Nguy cơ cháy rừng rất cao ở nhiều địa phương

Gia Lai: Nguy cơ cháy rừng rất cao ở nhiều địa phương

Trang địa phương - Ngọc Thu - 18:45, 27/02/2024
Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng đang bước vào cao điểm mùa khô, nắng nóng kéo dài tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Vì vậy, các địa phương, đơn vị, chủ rừng đã nắm bắt tình hình, tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

"Sống lại" làng gốm cổ Thanh Hà 500 năm tuổi

Nghề nghiệp - Việc làm - T.Nhân-H.Trường - 18:42, 27/02/2024
Cách phố cổ Hội An chừng 2km về hướng Tây, làng gốm Thanh Hà (phường Thanh Hà, TP.Hội An, Quảng Nam) nép mình bên dòng sông Thu Bồn thơ mộng. Hơn 500 năm tồn tại và phát triển, có lúc sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, làng gốm này cũng tưởng chừng rơi vào vào quên lãng. Tuy nhiên, với lòng yêu nghề, sự quyết tâm của các nghệ nhân đã làm “sống lại” làng nghề truyền thống ở xứ Quảng này. Đặc biệt, làng gốm Thanh Hà hiện nay đã trở thành địa danh nổi tiếng thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.
Văn xuôi lấn át thơ tại Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023

Văn xuôi lấn át thơ tại Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023

Tin tức - Thanh Thuận - 18:39, 27/02/2024
Ngày 27/2, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải thưởng hàng năm Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023, giải thưởng Tác giả trẻ 2023 và Tổng kết đợt 1 cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi.
Ninh Bình: Cảnh giác với chiêu trò mạo danh lãnh đạo Sở TT&TT và Công an tỉnh gọi điện lừa đảo

Ninh Bình: Cảnh giác với chiêu trò mạo danh lãnh đạo Sở TT&TT và Công an tỉnh gọi điện lừa đảo

Tin tức - Thiên An - 18:15, 27/02/2024
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện một số đối tượng sử dụng số điện thoại lạ và mạo danh lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Công an tỉnh Ninh Bình gọi điện lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.
Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc họp phiên thứ nhất

Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc họp phiên thứ nhất

Công tác Dân tộc - Hoàng Quý - 18:06, 27/02/2024
Ngày 27/2, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc đã tổ chức phiên họp Hội đồng lần thứ nhất. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì phiên họp.